język niemiecki - czasowniki nieregularne 2/2

 0    38 flashcards    pawelskworzec
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
brać
start learning
nehmen, nahm, genommen
wymieniać, nazywać
start learning
nennen, nannte, genannt
radzić, zgadywać
start learning
raten, riet, geraten
wołać
start learning
rufen, rief, gerufen
spać
start learning
schlafen, schlief, geschlafen
bić
start learning
schlagen, schlug, geschlagen
zamykać
start learning
schließen, schloss, geschlossen
pisać
start learning
schreiben, schrieb, geschrieben
pływać
start learning
schwimmen, schwamm, geschwommen
widzieć, patrzeć
start learning
sehen, sah, gesehen
być
start learning
sein, war, gewesen
śpiewać
start learning
singen, sang, gesungen
siedzieć
start learning
sitzen, saß, gesessen
rozmawiać
start learning
sprechen, sprach, gesprochen
skakać
start learning
springen, sprang, gesprungen
stać
start learning
stehen, stand, gestanden
wspinać się, rosnąć
start learning
steigen, stieg, gestiegen
umierać
start learning
sterben, starb, gestorben
nosić
start learning
tragen, trug, getragen
spotykać
start learning
treffen, traf, getroffen
deptać, wejść
start learning
treten, trat, getreten
pić
start learning
trinken, trank, getrunken
czynić
start learning
tun, tat, getan
podpisać
start learning
unterschreiben, unterschrieb, unterschrieben
spędzać
start learning
verbringen, verbrachte, verbracht
upływać
start learning
vergehen, verging, vergangen
zapominać
start learning
vergessen, vergaß, vergessen
opuszczać
start learning
verlassen, verließ, verlassen
zgubić, przegrać
start learning
verlieren, verlor, verloren
zaspać
start learning
verschlafen, verschlief, verschlafen
znikać
start learning
verschwinden, verschwand, verschwunden
zamierzać
start learning
vorhaben, hatte... vor, vorgehabt
rosnąć
start learning
wachsen, wuchs, gewachsen
myć, prać
start learning
waschen, wusch, gewaschen
stawać się
start learning
werden, wurde, geworden
rzucać
start learning
werfen, warf, geworfen
wiedzieć
start learning
wissen, wusste, gewusst
ciągnąć
start learning
ziehen, zog, gezogen

You must sign in to write a comment