Sarnowska C

 0    41 flashcards    vankwof
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zachwycony, ale też natchniony np robot
start learning
verzückt
verzückt lauschen przysłuchiwać się z zachwytem. verzückt (ekstatisch) będący w ekstazie.
kichać
start learning
niesen
wyzywać, besztać, przeklinać
start learning
schimpfen
wie ein Rohrspatz schimpfen kląć jak szewc sie schimpfte ihn einen Feigling ona nazwała go tchórzem [oder wyzwała go od tchórzy
pleść bzdury, głupoty; dokazywać komuś
start learning
der Unfug
grober Unfug naruszenie nt porządku publicznego lass den Unfug! przestań dokazywać!
śliczniutki, śliczna np zabawka
start learning
putzig
postrzegać, dostrzegać, wyczuwać np przedmioty
start learning
wahrnehmen
gegenstande wahrnehmen dostrzegać przedmioty etw wahrnehmen Gelegenheit korzystać [perf s‑] [z czegoś] einen Termin wahrnehmen dotrzymywać [perf dotrzymać] terminu wahrnehmen Interessen reprezentować
wpisywać, rejestrować np. na karcie SD, księgować, nanosić
start learning
eintragen
ruch np. w kierunku, gest, poruszenie się, postep
start learning
die Bewegung
sensory od poruszania się, przemieszczania,
start learning
die Bewegungsensoren
wynajdować, wymyślać, rozwijać np. roboty w jakimś kierunku
start learning
entwickeln
sich [un] günstig entwickeln rozwijać się niekorzystnie aus dem Kamin der Fabrik hat sich ein starker Rauch entwickelt z kominu fabryki wydobywa się silny dym wir müssen einen detaillierten Plan entwickeln musimy opracować szczegółowy plan
podobny do kogoś, czegoś, podobnie
start learning
ähnlich
ähnlich dem Gebrauchsmuster podobnie do wzoru użytkowego sie ist ähnlich unverfroren wie ihr Bruder ona jest równie bezczelna jak jej brat
ludzki, humanitarny, po ludzku np robot podobny/ jak ludzie, ludzki
start learning
menschlich
przebieg akcji np. jeden robot biegnie, drugi idzie wolno
start learning
der Handlungsablauf
mieć dużo techniki w sobie np. roboty
start learning
technik in sich haben
wykonywać, realizować, uruchamiać np robot wykonuje to co ma napisane w programie i analizuje otoczenie
start learning
ausführen
wyróżniać, rozróżniać np. klocki do poukładania
start learning
unterscheiden
rozpoznawać np po głosie,
start learning
erkennen
sporządzać np. raport, obraz biometryczny
start learning
erstellen
przypadek, traf / przytrafić się
start learning
der Zufall
etw dem Zufall verdanken zawdzięczać coś przypadkowi etw dem Zufall überlassen pozostawić coś przypadkowi
tworzyć, postawić, zmontować
start learning
enstehen
postrzeganie, odbierania np. zmysłami
start learning
die Wahrnehmung
związek, więź np. emocjonalna
start learning
die Bindung
kostka np. do gry (sześcienna)
start learning
der Würfel
Würfel spielen grać w kości [um Geld] würfeln grać w kości [na pieniądze]
moc obliczeniowa np. procesora
start learning
die Rechenkraft
przetwarzanie danych
start learning
Verarbeitung der Daten
zachwycić kogoś/się
start learning
begeistern
wyglądać ktoś/coś/sprawy np. dobrze wyglądasz w tej sukni
start learning
aussehen
er sieht aus wie sein Vater [on] wygląda jak jego ojciec wie sieht’s aus? fam jak się mają sprawy?
gwałtowny, nagły, nagle
start learning
rapid
wzrost, przyrost, wzrastać np. gwałtownie
start learning
anwachsen
pytać [perf za‑] np. o szczegóły
start learning
rückfragen
pytanie dodatkowe, pytać o szczegóły zapytać o szczegóły
start learning
die Rückfrage
nach Rückfrage bei ... po upewnieniu się u... für Rückfragen wenden Sie sich bitte an ... w razie pytań proszę zwrócić się do...
pytać [perf za‑] [kogoś] o kogoś/coś
start learning
erkundigen
sich [bei jdm] über jdn/etw erkundigen zasięgnąć [u kogoś] informacji o kimś/czymś
przekazać, kierować, skierować do kogoś
start learning
überweisen
Sie müssen diese Akte an eine andere Behörde überweisen musi pan/pani przekazać te akta do innego urzędu jdn zu einem Facharzt überweisen kierować [perf s‑] kogoś do [lekarza] specjalisty
wyrównywać [perf wyrównać]
start learning
begleichen
mit jdm eine Rechnung zu begleichen haben mieć z kimś rachunki do wyrównania eine Rechnung begleichen ale też wyrównywać rachunki do zapłacenia
dostawać, otrzymywać
start learning
erhalten
jdn am Leben erhalten utrzymać kogoś przy życiu etw ist gut erhalten coś jest [utrzymane] w dobrym stanie wyglądać [oder fam: trzymać się] bardzo dobrze
informacja, wiadomość
start learning
die Auskunft
[bei jdm] eine Auskunft über jdn/etw einholen zasięgnąć [u kogoś] informacji o kimś/czymś jdm [eine] Auskunft geben udzielać [perf udzielić] komuś jakiejś informacji
streszczenie, połączenie, skupienie
start learning
die Zusammenfassung
przechowywać [perf przechować]
start learning
aufbewahren
etw zum Andenken/für die Nachwelt aufbewahren zachować coś na pamiątkę/dla potomnych
choinka, jodła
start learning
der Tannenbaum
leczyć, uzdrawiać, rekultywowac, wzbogacac
start learning
sanieren
dziesięciobój
start learning
der Zehnkampf

You must sign in to write a comment