Rekcja czasownika

 0    94 flashcards    youstyna21
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
myśleć o (...)
Od czterech dni myślę o Tobie
start learning
denken an (Akk)
Seit 4 Tagen denken ich an dich
przypominać sobie coś/kogoś (...) pamiętać
Przypominasz sobie moją mamę? On mnie już nie pamięta.
start learning
sich erinnern an (Akk)
Erinnerst du dich an meine Mutter? Er erinnerst sich an mich nicht mehr.
zyskiwać na (...)
Dolar zyskuje na wartości
start learning
gewinnen an (D)
Der Dollar gewinnt an Wert
wierzyć w (...)
Wierzysz w Boga?
start learning
glauben an (Akk)
Glaubst du an Gott?
przyzwyczajać się do (...)
Do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić
start learning
sich gewöhnen an (Akk)
Muss man sich daran einfach gewóhnen
pisać do (...)
Piszę list do mohego dziadka
start learning
schreiben an (Akk)
Ich schreibe einen Brief an meinen Opa
cierpieć na (...)
Ona cierpi na nieuleczalną chorobę
start learning
leiden an (D)
Sie leidet an einer unheilbaren Krankheit
umrzeć na (...)
On umarł na raka
start learning
sterben an (D)
Er ist an dem Krebs gestorben
brać udział w/ uczestniczyć w (...)
Bardzo chcę uczestniczyć w konkursie niemieckiego za granicą
start learning
teilnehmen an (D)
Ich will sehr an einem Kurs im Ausland teilnehmen
wątpić w (...)
Moja mama wątpi w moje zamiary
start learning
zweifeln an (D)
Meine Mutter zweifelt an meinen Absichten
pracować nad (...)
Pan Muller ma pełne ręce roboty i już od 4 dni bardzo pilnie pracuje nad tym projektem
start learning
arbeiten an (D)
Herr Muller hat alle Hände voll zu tun und schon seit 4 Tagen arbeitet sehr fleißig an diesem Projekt
zmieniać w czymś (...)
On zmienia coś w swoim projekcie
start learning
ändern an (D)
Er ändert etwas an seinem Projekt
dostosować się do (...)
Musisz dostosować się do nowej sytuacji, tak samo jak w wojsku
start learning
sich anpassen an (Akk)
Du musst dich an die neue Situation anpassen, genauso wie in der Arme
uczestniczyć w (...)
Ja uczetniczę w kongresie
start learning
sich beteiligen an (D)
Ich beteilige mich an dem Kongress
rozpoznać po (...)
Jak go zobaczyłem, od razu poznałem go po jego parasolu.
start learning
erkennen an (D)
Als ich ihn gesehen habe, habe ich ihn sofort an seinem Schirm erkennt
zachorować na (...)
Chcemy obwieścić bardzo smutną wiadomość- ona zachorował na raka
start learning
erkranken an (D)
Wir wollen eine sehr traurige Nachricht sagen - er erkrankte an dem Krebs
zależeć na/od (...)
To zależy od tego, czy będzie miał wystarczająco pieniędzy
start learning
liegen an (D)
Es liegt daran, ob du ausreichend Geld haben wirst
odpowiadać na (...)
Uczennica musi odpowiedzieć na trudne pytanie
start learning
antworten auf (Akk)
Die Schüllerin muss auf eine schwierige Frage antworten
uważać na (...)
Uważaj na dzieci
start learning
aufpassen auf (Akk)
Pass auf die Kinder auf!
cieszyć się na (...)
Dzieci nie myślą już o szkole i bardzo cieszą sie na wakacje
start learning
sich freuen auf (Akk)
Die Kinder denken schon nicht mehr an die Schule und freuen sich sehr auf die Sommerferien
mieć nadzieję na (...)
Mamy nadzieję na spotkanie, może w czwartek o 8.
start learning
hoffen auf (Akk)
Wir hoffen auf ein Treffen, vielleicht am Donerstag um 8 Uhr?
zrezygnować z czegoś (...)
Musisz zdecydować, rezygnujesz albo ze szkoły albo z pracy
start learning
verzichten auf (Akk)
Du musst entscheiden, du verzichtest entweder auf die Schule oder auf die Arbeit.
przygotowywać się do (...)
Studenci już 7 godzin przygotowują się do egzaminu
start learning
sich vorbereiten auf (Akk)
Die Studenten bereiten sich schon 7 Stunden auf die Prüfung vor.
czekać na (...)
Długo tutaj na mnie czekasz?
start learning
warten auf (Akk)
Wartest du hier sehr lange auf mich?
uważać na (...)
Uważaj na dziecko!
start learning
achten auf (Akk)
Achte auf das Kind!
zależeć od (...)
To zależy tylko od Ciebie
start learning
ankommen auf (Akk)
Es kommt nur auf dich an
zwracać uwagę na (...)
Chciałbym zwrócić uwagę na tą możliwość
start learning
aufmerksam machen auf (Akk)
Ich möchte dich auf diese Möglichkeit aufmerksam machen
oddziaływać na (...)
To źle na niego działa
start learning
sich auswirken auf (Akk)
Das wirkt sich negativ auf ihn aus
powoływać sie na (...)
On powołuje się na prawo/ustawę.
start learning
sich berufen auf (Akk)
Er beruft sich auf ein Gesetz
robić wrażenie na (...)
To zrobiło na mnie naprawdę wielkie wrażenie
start learning
Eindruck machen auf (Akk)
Das hat wirklich große Eindruck auf mich gemacht
liczyć na (...)
Zawsze możesz na mnie liczyć
start learning
rechnen auf (Akk)
Du kannst auf jederzeit rechnen
powrócić do (...)
Do tego wrócimy później
start learning
zurückkommen auf (Akk)
Darauf kommen wir später zurück
zapraszać na (...)
Susan mogłabym cię zaprosić o 19 do kawiarni?
start learning
einladen in (D)
Susan, könnte ich dich heute um 19 Uhr ins Cafe einladen?
pomylić się w (...)
Pomyliłem się w ocenach
start learning
sich irren in (D)
Ich habe mich in Noten geirrt
przetłumaczyć na (...)
tłumacz musi przetłumaczyć tekst na jezyk polski
start learning
übersetzen in (Akk)
Der Dolmetscher muss den Tekst ins Polnische übersetzen
zakochać się w (...)
Naprawdę zakochałeś się w mojej siostrze?
start learning
sich verlieben in (Akk)
Hast du dich wirklich in meine Schwester verliebt?
przybyć do (...)
Przyjeżdżam/przybywam dzisiaj wieczorem o 22 do Berlina
start learning
ankommen/ eintreffen in (D)
Ich komme heute Abend um 22 Uhr in Berlin an.
orientować się w (...)
W ogóle się w tym mieście nie orientuje. Gdzie właściwie jesteśmy?
start learning
sich auskennen in (D)
Ich kenne mich in dieser Stadt überhaupt nicht aus. Wo sidn wir denn?
polegać na (...)
Na czym polega różnica pomiędzy miłością a pożądaniem?
start learning
bestehen in (D)
Worin besteht der Unterschied zwischen Liebe und Begierde?
podzielić na (...)
Proszę podzielić ten tekst na 3 równe części
start learning
einteilen in (Akk)
Teilen Sie bitte diesen Tekst in 3 gleiche Abschnitte ein!
wejść do (...)
Proszę wejść do pokoju i czuć się jak u siebie w domu!
start learning
eintreten in (Akk)
Treten Sie das Zimmer ein und fühlen Sie bitte wie zu Hause!
złościć się z powodu (...)
Złoszczę się z powodu złej pogody
start learning
sich ärgern über (Akk)
Ich ärgere mich über das schlechte Wetter
denerwować się z powodu (...)
Uczniowie denerwują sie z powodu bardzo trudnej klasówki
start learning
sich aufregen über (Akk)
Die Schüller aufregen sich über die sehr schwierige Klassenarbeit auf.
relacjonować coś (...)
Co relacjonuje gazeta?
start learning
berichten über (Akk)
Worüber berichtet die Zeitung.
dyskutować o (...)
Rodzina dyskutuje o ich za dużych wydatkach
start learning
diskutieren über (Akk)
Die Famielie diskutieren über ihre zu große Ausgaben
decydować o (...)
Kto o tym decyduje
start learning
entscheiden über (Akk)
Wer entscheidet darüber
opowiadać o (...)
W tym liście chcę Ci opowiedzieć o moim Urlopie
start learning
erzählen über (Akk)
In diesem Brief möchte ich dir über meinen Urlaub erzählen.
cieszyć się z (...)
Bardzo dziękuję. Niesamowicie cieszę się z tej informacji.
start learning
sich freuen über (Akk)
Vielen Dank! Ich freue mich unglaublich über diese Information.
panować nad (...)
Długo panował nad tym krajem
start learning
herrschen über (Akk)
Er herrschte lange über dieses Land
informować o (...)
Jeśli zobaczysz podejrzanego, nie zapomnij mnie o tym poinformować
start learning
informieren über (Akk)
Wenn du Verdächtigten siehst, vergiss nicht mich darüber zu informieren.
rozmawiać o (...)
Już od 2 godzin rozmawiali tylko o sporcie.
start learning
sprechen über (Akk)
Sie haben schon seit 2 Stunden nur über Sport gesprochen
rozmawiać o (...)
O czym oni właściwie rozmawiają?
start learning
sich unterhalten über (Akk)
Worüber unterhalten sie sich eigentlich?
uskarżać się na (...)
On uskarża się na współpracowników
start learning
sich beklagen / beschweren über (Akk)
Er beklagt sich über die Mitarbeiter
sądzić o czymś (...)
Co o tym sądzisz?
start learning
denken über (Akk)
Was denkst du darüber?
śmiać się z (...)
Śmiejemy się z dowcipu
start learning
lachen über (Akk)
Wir lachen über den Witz
zastanawiać się nad/ myśleć o
Rozmyślam nad konsekwencjami
start learning
nachdenken über (Akk)
Ich denke über die Folgen nach
pisać o (...)
On pisze o niej
start learning
schreiben über (Akk)
Er schreibt über sie
cierpieć z powodu
Ona cierpi z powodu samotności
start learning
leiden unter (D)
Sie leidet unter der Einsamkeit
rozumieć pod czymś
Co rozumiesz pod tym pojęciem?
start learning
verstehen unter (D)
Was verstehst du unter diesem Begriff?
bać się czegoś (...)
Naprawdę boisz się węży?
start learning
Angst haben vor (D)
Hast du wirklich Angst vor Schlangen
2. bać się czegoś (...)
Ona się niczego nie boi
start learning
sich füchten vor (D)
Sie früchtet sich vor nichts
chronić przed (...)
Chroń się przed nim
start learning
schützen vor (D)
Schütze dich vor ihm
ostrzegać przed (...)
Ostrzegam cię przed nim
start learning
warnen vor (D)
Ich warne dich vor ihm
dzielić przez (...)
Ile jest 9 podzielone przez 3? 9 podzielone na 3 jest 3.
start learning
dividieren durch (Akk)
Wie viel ist 9 dieviert durch 3? 9 diviediert durch 3 ist 3
zastąpić czymś (...)
W tekście jest powtórzenie. To słowo trzeba zastąpić innym
start learning
ersetzen dursch (Akk)
Im Text gibt es Widerholung. Man muss dieses Wort durch ein anderes ersetzen
przepływać przez (...)
Ruch uliczny przepływa przez tunel
start learning
fließen durch (Akk)
Der Verkehr fließt durch den Tunnel
2. dzielić przez (...)
Czynsz jest podzielony na 3
start learning
teilen durch (Akk)
Die Miete wird durch 3 geteilt
podziękować komuś za coś
Chcę Ci podziękować za ten piękny list
start learning
sich bedanken bei jdm für
Ich möchte mich bei dir für den schönen Brief bedanken
dziękować za (...)
Panie i Panowie, bardzo Państwu dziękujemy za przybycie
start learning
denken für
Meine Damen und Herrn, wir danken Ihnen sehr für Ihre Ankunft
zdecydować się na (...)
Mógłbyś mi pomóc wybrać? Nie mam naprawdę pojęcia, na co mam się w końcu zdecydować
start learning
sich entscheiden für (Akk)
Könntest du mir wählen helfen? Ich habe wirklich keine Achnung, wofür ich mich endlich entscheiden soll
usprawiedliwiać się u kogoś za
Uczeń spóźnił się 20 minut i teraz musie się usprawiedliwiać u wychowawczyni klasy
start learning
sich (bei jdm) entschuldigen für (Akk)
Der Schüller hat sich 20 Minuten verspätet und jetzt muss sich bei der Klassenlehrerin entschuldigen
uważać na (...)
Uważa się za nowoczesnego mężczyznę
start learning
halten für (Akk)
Er hält sich für einen modernen Mann
interesować się czymś (...)
Jak jeszcze miałem 7 lat, to już interesowałem się językiem niemieckim
start learning
sich interessieren für (Akk)
Als ich noch 7 Jahre alt war, interessierte ich mich schon für Deutsch
być za (...)
jesteś za czy przeciw
start learning
sein für (Akk)
Bist du dafür oder dagegen?
zadbać o coś/ troszczyć się o
Jutro rano jadę w góry, czy mógłbyś przez 4 dni zajmować się moim dzieckiem?
start learning
sorgen für (Akk)
Morgen fahre ich ins Gebirge, könntest du 4 Tagen für mein Kind sorgen?
nadawać się do (...)
Ona jest za słaba i po prostu nie nadaje się do tego zawodu
start learning
sich eignen für (Akk)
Sie ist einfach zu schwach und eignet sich nicht für diesen Beruf
opowiadać się za (...)
Opowiadam się za twoją propozycją, ponieważ jest całkiem interesująca
start learning
sich einsetzen für (Akk)
Ich setze mich für deinen Vorschlag ein, weil er ganz interessant ist
ręczyć za (...)
Ręczę za niego
start learning
jdm garantieren für (Akk)
Ich garantiere für ihn
odnosić się do (...)
to się odnosi też do ciebie
start learning
gelten für (Akk)
Das gilt auch für dich
kandydować do (...)
On zawsze interesował się polityką i teraz kandyduje na prezydenta
start learning
kandidieren für (Akk)
Er hat sich immer für die Politik interessiert und kandidirt jetzt für den Präsidenten
walczyć o (...)
Niewolnicy walczą o wolność
start learning
kämpfen für (Akk)
Die Sklaven kämpfen für die Freiheit
być przeciwko (...)
Jestem przeciwko paleniu, ponieważ ono szkodzi
start learning
sein gegen (Akk)
Ich bin gegen Rauchen, weil das der Gesundheit schadet
walczyć przeciwko (...)
On walczy przeciwko swoim wrogom
start learning
kämpfen gegen (Akk)
Er kämpft gegen seine Feinde
ubezpieczyć się od (...)
Ubezpieczył się od kradzieży i to była bardzo dobra decyzja
start learning
sich versichern gegen (Akk)
Er hat sich gegen Diebstahl versichert und war sehr gute Entscheidung
bronić się przed (...)
Dlaczego właściwie bronisz się przed moją pomocą?
start learning
sich wehren gegen (Akk)
Warum wehrst du dich eigentlich gegen meine Hilfe?
prosić o (...)
Proszę o pomoc
start learning
bitten um (Akk)
Ich bitte um die Hilfe
chodzi o (...)
chodzi tylko o to, że dzisiaj naprawdę nie mogę iść tam z tobą
start learning
es geht um (Akk)
Es geht nur darum, dass ich heute dort mit dir wirklich nicht gehen kann
2. chodzi o (...)
Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze
start learning
es handelt sich um (Akk)
Wenn man nicht weiß, worum es sich handelt, handelt sich es immer ums Geld
troszczyć sie o (...)
Mama troszczy się o dziecko
start learning
sich kümmern um (Akk)
Die Mutter kümmert sich um Kind
starać się o (...)
Staram się o dobre oceny
start learning
sich bemühen um (Akk)
Ich bemühe um gute Noten
komuś zazdrościć czegoś (...)
start learning
jdn beneiden um (Akk)
Ich beneide ihn um seine Energie
ubiegać się o (...)
Obcokrajowcy ubiegają się o wizę
start learning
sich bewerben um (Akk)
Die Ausländer bewerben sich um ein Visum
kłócić się o (...)
Oni kłócą się o głupstwo
start learning
sich streiten um (Akk)
Sie streiten sich um Unsinn
opłakiwać kogoś/ smucić się z powodu (...)
Wszyscy opłakują zmarłych
start learning
trauern um (Akk)
Alle trauern um den Verstorbenen

You must sign in to write a comment