praca moja

 0    82 flashcards    ptubisz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zawsze
start learning
stets
trząść, strząsać, potrząsać
start learning
schütteln, schüttelt, schüttelte, hat geschüttelt
objętość, pojemność
start learning
das Volumen,- / die Volumina
produkcja
start learning
die Herstellung, -en
podnosić, przechowywać, unieważniać, znosić
start learning
aufheben, hob auf, hat aufgehoben
sporządzenie, przygotowanie
start learning
die Erstellung, -en
na podstawie + GEN
start learning
anhand + GEN
składnik
start learning
der Bestandteil, -e
ustalać, wykrywać
start learning
ermitteln, ermittelte, hat ermittelt
rezerwa, odroczenie, przesunięcie
start learning
die Rückstellung, -en
kłaść z powrotem, odkładać na swoje miejsce
start learning
legte sich zurück, in Kraft gesetzt
kompletny, kompletnie, zupełnie
start learning
vollständig
zachowywać, przechowywać
Dochowywać tajemnicy
start learning
aufbewahren, bewahrte auf, hat aufbewahrt
Ein Geheimnis aufbewahren
oznaczać napisem, opatrywać napisem
opatrywać etykietą
start learning
beschriften, beschriftete, hat beschriftet
mit Etikett beschriften
oklejać
okleić coś nalepkami
start learning
bekleben, beklebte, hat beklebt
etw mit Aufklebern bekleben
sposób, metoda postępowania
start learning
die Vorgehensweise, -n
stamtąd, dlatego
start learning
daher
wysyłka
start learning
der Versand
oddzielny, oddzielnie
start learning
gesondert
przemyśleć coś
Muszę przemyśleć ofertę
start learning
überdenken, überdachte, hat überdacht
Ich muss das Angebot noch überdenken.
wilgotny, mokry
start learning
feucht
pobierać próbkę
start learning
eine Probe entnehmen
zlecenie, zamówienie, polecenie
start learning
der Auftrag, -"e
szybko psujący się
start learning
leicht verderblich
liczba kwasowa
start learning
die Säurezahl
liczba peroxydacyjna
start learning
die Peroxidzahl
olejek eteryczny
start learning
ätherisches Öl
produkt, wyrób
start learning
das Erzeugnis, -se
przerabiać, przetwarzać, obrabiać
start learning
verarbeiten, hat verarbeitet
substancje balastowe, błonnik
start learning
die Ballaststoffe
jednorodny, homogeniczny
start learning
homogen
według tego, stosownie do tego, więc, zatem
start learning
demnach
potrzebować, wymagać
To nie wymaga żadnych wyjaśnień.
start learning
bedürfen, bedurfte, hat bedurft
Das bedarf keiner Erklärung
konsultacja
Po konsultacji z Panią Weber...
start learning
die Rücksprache
nach Rücksprache mit Frau Weber...
porozumieć się z kimś
start learning
mit jemandem Rücksprache halten
przeważający, większy, przeważnie
start learning
überwiegend
izolacja
start learning
die Ummantelung, -en
całkowity, zupełny, całkowicie, zupełnie
start learning
gänzlich
jedakowy, jednolity, jednolicie
start learning
einheitlich
umowa, porozumienie
start learning
die Absprache, -n
rozmrażać
start learning
auftauen, taute auf, hat/ ist aufgetaut
gruby, gruboziarnisty
start learning
grob
przy pomocy, za pomocą
start learning
mittels + GEN
przedstawiać, odgrywać rolę, opisywać, relacjonować
start learning
darstellen, stellte dar, hat dargestellt
sporządzać protokół
start learning
das Protokoll anfertigen
podgrzewać, rozgrzewać[
rozgrzewać [rozgrzać] coś do temperatury 70 stopni Celsjusza
start learning
erhitzen, erhitzte, hat erhitzt
etw auf 70 °C erhitzen
wrażliwy, czuły
dotkliwy ból
start learning
empfindlich
empfindlicher Schmerz
węgiel
start learning
der Kohlenstoff
tlen
start learning
der Sauerstoff
krzem
start learning
das Silizium
wodór
start learning
der Wasserstoff
wytwarzać, produkować
To jest wielka możliwość, żeby wytworzyć energię, mobilną energię
start learning
erzeugen, erzeugte, hat erzeugt
Das ist eine riesige Möglichkeit Energie zu erzeugen, mobil Energie zu erzeugen.
dotyk, kontakt, styczność
start learning
die Berührung
wręczać, doręczać
doręczać list polecony
start learning
aushändigen, händigte aus, hat ausgehändigt
ein Einschreiben aushändigen
właściwy, kompetentny
start learning
zuständig
wyłącznie, tylko
start learning
ausschließlich
odnotowywać coś
start learning
vermerken, vermerkte, hat vermerkt
wykonywać, dokonywać
start learning
vollziehen, vollzog, hat vollgezogen
usuwac odpady, oczyszczać
start learning
entsorgen, entsorgte, hat entsorgt
napis, opis, inskrypcja
start learning
die Beschriftung, -en
trwałość
start learning
die Haltbarkeit
instrukcja obsługi
start learning
die Bedienungsanleitung, -en
wskazywać
start learning
hinweisen, wies hin, hat hingewiesen
płyta grzejna
start learning
die Heizplatte, -n
probówka
start learning
das Reagenzglas, -"er
wytrząsarka do probówek
start learning
der Reagenzglasschüttler
łaźnia ultradźwiękowa
start learning
das Ultraschallbad
mieszadło magnetyczne
start learning
der Magnetrührer
waga netto
start learning
die Einwaage, -n
odchylenie, rozbieżność, róznica
Zmierzone wartości wskazują odchylenie o pięć procent
start learning
Abweichung, -en
Die Messwerte zeigen eine Abweichung von fünf Prozent
zestrajanie
start learning
der Abgleich
limit ostrzegawczy
start learning
die Warngrenze
znany, biegły, płynny
To nie jest mi znane.
start learning
geläufig
Das ist mir nicht geläufig.
wzorcować, cechować, kalibrować
start learning
eichen, eicht, eichte, hat geeicht
uwalniać, zwalniać, zezwalać
start learning
freigeben, gab frei, hat freigegeben
służyć, usługiwać, odbywać służbę;
Ringversuche służą do kontroli prawidłowości analizy.
start learning
dienen, dient, diente, hat gedient
Ringversuche diener der Überprüfung der Richtigkeit der Analyse.
wyznaczenie, wytyczna, dyrektywa
start learning
die Vorgabe, -n
ewaluacja
start learning
die Evaluierung, -en
dążyć do czegoś
start learning
etwas (AKK) anstreben, strebt an, strebte an, hat angestrebt
uruchomienie
start learning
die Inbetriebnahme
test kwalifikacyjny
start learning
der Eignungstest
zabezpieczenie, gwarancja, dowód
start learning
die Sicherstellung, -en

You must sign in to write a comment