Lietvārdi angļu valodā 751 - 800 - English Nouns 751 - 800

 0    50 flashcards    VocApp
 
Question Answer
norādījums
Ir daži norādījumi, kas palīdz izvairīties no krīzes.
start learning
indication
There are few indications that help avoid the crisis.
kabatas nauda
Kad biju pusaudzis, man nedeva kabatas naudu.
start learning
pocket money
I didn't get any pocket money when I was a teenager.
sekretārs
Mans sekretārs ir ļoti kompetents.
start learning
secretary
My secretary is very competent.
cepure
Šī cepure ir tradicionāla Zviedrijas austrumos.
start learning
hat
This hat is traditional in the eastern Sweden.
izšķiešana
Tā ir laika izšķiešana!
start learning
waste
It's a waste of time!
saskarsme
Starp valdību un tās iedzīvotājiem nav nekādas saskarsmes.
start learning
interaction
There is no interaction between the government and the citizens.
imigrants
Šī biedrība cīnās par nelegālo imigrantu tiesībām.
start learning
immigrant
This society fights for illegal immigrants' rights.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 1000 lietvārdi angļu valodā"
(total 1,004 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment