Lietvārdi angļu valodā 701 - 750 - English Nouns 701 - 750

 0    50 flashcards    VocApp
 
Question Answer
zars
Pērtiķi karājas zarā.
start learning
branch
Monkeys are swinging on a branch.
pievilcība
Viņas pievilcību nevar noliegt. Katrs vīrietis uz ielas uz viņu atskatās.
start learning
appeal
Her appeal is undeniable. Every man on the street turns around to look at her.
iebildums
Viņas iebildumi pret manu priekšlikumu nav pamatoti.
start learning
objection
Her objection against my proposal is unjustified.
šaubas
Es šaubos par savu laulību.
start learning
doubt
I'm having doubts about my marriage.
dalīšana
Vācijas sadalīšanās bija viens no Otrā pasaules kara rezultātiem.
start learning
division
Germany's division was one of the results of World War II.
atsauce
Grāmata ir pilna ar atsaucēm uz citiem dokumentiem.
start learning
reference
The book is full of references to other documents.
alus
Vai es, lūdzu, varētu pasūtīt alu?
start learning
beer
Can I order a beer, please?
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 1000 lietvārdi angļu valodā"
(total 1,004 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment