Lietvārdi angļu valodā 201 - 250 - English Nouns 201 - 250

 0    50 flashcards    VocApp
 
Question Answer
drošība
Viņa darbs ir nodrošināt darbinieku drošību.
start learning
safety
His job is to ensure the employees' safety.
lapa
Es izlasīju grāmatas pēdējo lapu un es joprojām nezinu, kurš ir slepkava!
start learning
page
I read the last page of the book and I still don't know who is the killer!
skaņa
Es izdzirdēju savādu skaņu, tāpēc es iegāju istabā.
start learning
sound
I heard a weird sound, so I entered the room.
ekonomija
Vācijai ir vislielākā ekonomika pasaulē.
start learning
economy
Germany has the biggest economy in Europe.
audums
No kāda auduma ir uzšūta tava kleita?
start learning
fabric
What kind of fabric is your dress made of?
aizsardzība
Prezidents vēlas izstrādāt jaunu aizsardzības programmu.
start learning
defence
The president wants to develop a new defence program.
kampaņa
Tā bija gara politiskā kampaņa.
start learning
campaign
It was a long political campaign.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 1000 lietvārdi angļu valodā"
(total 1,004 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment