kartkówka 31.03.2015

 0    119 flashcards    wapno98
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przekazać(np. wiadomość)
start learning
to get across
odsuwać coś na dalszy plan
start learning
to take a back seat to sth
okazać się użytecznym
start learning
to come in handy
wtrącić się do rozmowy
start learning
to jump in
uzyskiwać, zdobyć
start learning
to tap into
chwytać jak coś się robi
start learning
to get the hang of
wyzwalać, uruchamiać
start learning
to trigger off
podziwiać (kogoś)
start learning
look up to
sędziwy wiek
start learning
a ripe age
domy opieki
start learning
nursing homes
posiłki rozwożone po domach
start learning
meals on wheels
indywidualny system emerytalny
start learning
personal pension schemes
emerytura
start learning
retirement
służby zapobiegawcze
start learning
preventive service
emeryci
start learning
pensioners
zrzeczenie się, odstąpienie
start learning
waiver
odczuwający brak gotówki
start learning
cash-strapped
demencja
start learning
dementia
zaszczuty
start learning
hounded
podniecony
start learning
agitated
bojaźliwy
start learning
apprehensive
ubezwłasnowolniony
start learning
incapacitated
nieoceniony
start learning
invaluable
wzajemny
start learning
mutual
przerażony
start learning
petrified
groźny
start learning
threatening
pożerający czas
start learning
time-consuming
morderstwo
start learning
murder
defraudacja
start learning
embezzlement
przechodzenie przez ulicę w złym kierunku
start learning
jaywalking
nieumyśle spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
wandalizm
start learning
vandalism
śmiecenie
start learning
littering
oszustwo
start learning
fraud
zniesławienie
start learning
slander
celowo nagabywać
start learning
loitering with intent
rozbój
start learning
mugging
oczerniać
start learning
libel
porwanie
start learning
kidnapping
wtargnięcie
start learning
trespassing
cofnięcie przywileju/prawa
start learning
revocation of privilege
wyrok
start learning
prison term
wyrok w zawieszeniu
start learning
probation
upomnienie sądowe
start learning
court warning
zwolnienie warunkowe
start learning
parole
kara śmierci
start learning
capital punishment
praca społeczna
start learning
community service
mandat
start learning
fine
zapłacić rachunek za coś
start learning
foot the bill for sth
na marginesie społecznym
start learning
of the fringes of society
łamać prawo w celu własnego wydania sprawiedliwości
start learning
take the law into one's own hands
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
start learning
kill two birds with one stone
zdać się na łaskę sądu
start learning
throw oneself on the mercy of court
wypełniać pokoleniową lukę
start learning
bridge the generation gap
prawo dżungli
start learning
the law of the jungle
zarobić dużo pieniędzy na czymś
start learning
make a killing on sth
zmieniając świat zacznij od siebie
start learning
charity begins at home
uciec z więzienia
start learning
break out the prison
zająć stanowisko za/przeciw czemuś
start learning
make/take a stand on/against sth
uwięzić
start learning
make an arrest
odpokutować za zbrodnię
start learning
pay for one's crime
zrekompensować
start learning
make amends for
zrobić co do kogo należy
start learning
do one's bit
wziąć winę na siebie
start learning
take the blame
płacić mandat
start learning
pay a fine/ penalty
złamać prawo
start learning
break/pass a law
rozkazywać, rządzić
start learning
lay down the law
siedzieć w więzieniu
start learning
do /serve time in prison
dać nakaz (przeszukania, aresztowania)
start learning
serve sb with a warrant
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
przyznać się do winy
start learning
plead guilty
wydać wyrok
start learning
reach a verdict
przedstawiać dowody
start learning
give evidence
akceptować
start learning
accept
akceptowalne
start learning
acceptable
akceptacja
start learning
acceptance
doradca
start learning
advisor
doradzać
start learning
advise
wskazany
start learning
advisable
rada
start learning
advice
podejrzany
start learning
suspect
podejrzewać
start learning
suspect
podejrzany
start learning
suspicious
podejrzenie
start learning
suspicion
rosnąć
start learning
grow
rosnący
start learning
growing
wzrost
start learning
growth
przyjaciel
start learning
friend
być przyjacielem
start learning
befriend
przyjazny
start learning
friendly
przyjaźń
start learning
friendship
wolontariusz
start learning
volunteer
zgłośić się na ochotnika
start learning
volunteer
dobrowolny
start learning
voluntary
rzadki
start learning
uncommon
nieelastyczny
start learning
inflexible
nieruchomy
start learning
immovable
nieczuły
start learning
unemotional
niezadowolony
start learning
displeased
niemiły
start learning
disagreeable
nielegalny
start learning
illegal
nieprzystępny
start learning
inapproachable
czytelny
start learning
readable
prezydentura
start learning
presidency
trwały
start learning
persistent
przekonywujący
start learning
persuadeable
atrakcyjny
start learning
atractive
wizualny, widzialny
start learning
visual
mieszkaniec
start learning
resident
stacjonarny
start learning
stationary
efektywny
start learning
effective
bezcenny
start learning
invaluable
korzystny
start learning
beneficial
oddany, ofiarny
start learning
supportive
chęć, ochota
start learning
willingness
bez względu na coś
start learning
regardless
szczególnie
start learning
specificly
bezstronnie
start learning
impartialy
perswazja
start learning
persuasion

You must sign in to write a comment