0 Person likes this. Give a Like!

lumbagokochane lumbagokochane

I started using VocApp 516 days ago. I have 49 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 51 lessons. The date of my last visit is 2020-07-14 09:27:07.

My interests

Latin

Flashcards created by me


Połączenia kręgosłupa
Połączenia szkieletu klatki piersiowej
Mięśnie skórne
Mięśnie szyi
Mięśnie gnykowe
Mięsnie grzbietu (powierzchowne)
Mięśnie grzbietu - głebokie
Mięśnie klatki piersiowej
ukł. rozrodczy męski
CZ. II ukł. rozrodczy męski POWRÓZEK NASIENNY
III - układ rozrodczy męski Osłonki powrózka nasiennego i jądra
IV - układ rozrodczy męski - GRUCZOŁY PŁCIOWE DODATKOWE
V - układ płciowy męski - PRĄCIE
Narządy płciowe żeńskie - JAJNIK
NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE - JAJOWÓD
Układ płciowy żeński - MACICA
Ściana macicy i typy łozysk
UKŁAD PŁCIOWY ZENSKI POCHWA
NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE ZEWNĘTRZNE
KOŚCIEC KOŃCZYNY PIERSIOWEJ - ŁOPATKA
Kościec ramienia
KOŚCIEC PRZEDRAMIENIA - K. ŁOKCIOWA I PROMIENIOWA
KLATKA PIERSIOWA - ŻEBRA I MOSTEK
KOŚCIEC RĘKI - kości nadgarstka i śródręcza
KOŚCIEC REKI - KOŚCI PALCÓW, ogólny schemat, oraz PIES, PRZEZUWACZE, SWINIA, Trzeszczki
KOŚCI RĘKI - KOPYTO
POŁACZENIA KOŃCZYNY PIERSIOWEJ (staw ramienny, staw przedramienny)
STAWY RĘKI - stawy nadgarstka
Stawy ręki (śródręcze I PALCE)
MIEŚNIE KOŃCZYNY PIERSIOWEJ
KOŚĆI KONCZYNY MIEDNICZEJ
KOSCI KOŃCZYNY MIEDNICZEJ - K. ŁONOWA I KULSZOWA
KOŚĆ UDOWA
KOŚĆ PISZCZELOWA I STRZAŁKOWA
KOŚCI STEPU
KOŚCI ŚRÓDSTOPIA I KOŚCI PALCÓW
Moja lekcja
NARZADY MOCZOWE - WSTĘP I NERKA
MOCZOWÓD I PECHERZ MOCZOWY
JAMA USTNA -przedsionek jamy ustnej
JAMA USTNA WŁAŚCIWA
NACZYNIA WŁASNE SERCA
KRĄŻENIE MAŁE
AORTA
Rozwój serca
Żyły nieparzyste
UKŁAD BODŹCO-PRZEWODZĄCY SERCA
Sródpiersie - opłucna
ZACHYŁKI
KORZEŃ PŁUC TRIADY
UKŁAD NERWOWY

You must sign in to write a comment