KOŚCIEC KOŃCZYNY PIERSIOWEJ - ŁOPATKA

 0    27 flashcards    lumbagokochane
print play test yourself
 
Question Answer
kościec kończyn
start learning
skeleton appendiculare
kości kończyny piersiowej
start learning
ossa membri thoracici
obręcz kończyny piersiowej
u ssaków tworzy ją jedna kość?
start learning
cingulum membri thoracici
łopatka
wyrostek kruczy
miejsce przyczepu?
zrośnięty z?
start learning
processus coracoideus
m. kruczo - ramiennego
łopatką
wstawka obojczykowa
pozostałość po obojczyku u kogo?
start learning
intersectio clavicularis
większości ssaków (oprócz naczelnych i królika)
łopatka
w ogólnej budowie wyróżnia się powierzchnie ile i jakie? ..., Ma kształt trójkata, i posiada 3 brzegi - jakie? Między brzegami znajdują sie kąty ... jakie
łączy się ze ścianą klatki piersiowej za pomocą ...?
start learning
scapula
2 powierzchnie: boczną i żebrową, brzeg doczaszkowy, doogonowy, dogrzbietowy, katy: doczaszkowy, doogonowy, dobrzuszny
mięśniozrostu
mięśniozrost
start learning
synsarcosis
BRZEG DOGRZBIETOWY (ŁOPATKI)
start learning
MARGO DORSALIS
chrząstka łopatki
start learning
cartilago scapulae
kąt doczaszkowy
start learning
angulus cranialis
kąt doogonowy
start learning
angulus caudalis
POWIERZCHNIA ŻEBROWA (ŁOPATKI)
start learning
FACIES COSTALIS
dół podłopatkowy
start learning
fossa subscapularis
powierzchnia zębata
start learning
facies serrata
POWIERZCHNIA BOCZNA (ŁOPATKI)
start learning
FACIES LATERALIS
grzebień łopatki
oddziela:
start learning
spina scapulae
dół nadgrzebieniowy od podgrzebieniowego
guz grzebienia łopatki
start learning
tuber spinae scapulae (su, eq)
wyrostek barkowy
start learning
acromion (Car, Ru)
dół nadgrzbietowy(łopatki)
start learning
fossa supraspinata
dół podgrzebieniowy łopatki
start learning
fossa infraspinata
KĄT DOBRZUSZNY
start learning
ANGULUS VENTRALIS
wydrążenie stawowe
STAW RAMIENNY
Wydrążenie stawowe + głowa k. ramiennej =, czym pokryte wydrązenie stawowe...
start learning
cavitas glenoidalis
articulatio humeri
STAW RAMIENNY, pokryte chrząstką
guzek nadpanewkowy
miejsce przyczepu...
start learning
tuberculum supraglenoidale
m. dwugłowy ramienia
wyrostek kruczy
start learning
processus coracoideus
guzek podpanewkowy
miejsce przyczepu głowy długiej m. trójgłowego ramienia
start learning
tuberculum infraglenoidale
głowy długiej m. trójgłowego ramienia
Szyjka łopatki
start learning
collum scapulae
wcięcie łopatki
start learning
incisura scapulae

You must sign in to write a comment