KLATKA PIERSIOWA - ŻEBRA I MOSTEK

 0    28 flashcards    lumbagokochane
print play test yourself
 
Question Answer
KLATKA PIERSIOWA
tworzą ja:
start learning
THORAX
kręgi piersiowe, żebra, mostek, wpust doczaszkowy i doogonowy klatki piersiowej
wpust doczaszkowy klatki piersiowej
tworzą go nast. struktury
co robi?
start learning
apertura thoracis cranialis
1 krag th + 1 para żeber + rękojeść mostka
ogranicza od góry klatkę piersiową
wpust doogonowy klatki piersiowej
tworzą go nast. struktury
co robi?
start learning
apertura thoracis caudalis
ostatni krag th + ost para zeber + wyrostek mieczykowaty mostka
ogranicza od dołu klatkę piersiową
żebra prawdziwe
z mostkiem tworzą stawy?
funkcja, z czym się łączą
start learning
castae verae (sternales)
stawy mostowo - żebrowe art. sternocostalis, artt. sternocostales
podporowe lub nośne, łączą się z mostkiem
żebra rzekome
faunkcja jaką pełnia? poprzez co się łacza z mostkiem
start learning
costae spuriae (asternales)
oddechowe, łaczą się z mostkiem poprzez łuk żebrowy (arcus costalis)
żebra wolne
gdzie się znajdują
start learning
costae fluctuantes
kończą się na mięśniach brzucha, miesozerne
żebro
liczba u poszczególnych zwierząt: su, Car
liczba u poszczególnych zwierząt: eq, Ru
start learning
costa
su: 7 :7 (8), Car: 9 : 4
eq: 8 :10 Ru: 8 : 5
Żebro
def:
start learning
Costa
łukowato wygięte na boki struktury kostno - chrzęstne
kość żebrowa
start learning
os costale
Głowa żebra
start learning
caput costae
pow. stawowa głowy żebra
start learning
facies articularis capitis costae
grzebień głowy żebra
co robi:
start learning
crista capitis costae
dzieli powierzchnie stawową głowy żebra
Szyjka żebra
start learning
collum costae
guzek żebra
start learning
tuberculum costae
pow. stawowa glówki żebra
start learning
facies articularis tuberculi costae
TRZON ŻEBRA
start learning
CORPUS COSTAE
kat żebra
co to, gdzie?
start learning
angulus costae
zagięcie trzonu żebra poniżej szyjki żebra
bruzda żebra
1
co to, gdzie?
start learning
sulcus costae
1
podłużne zagłębienie na pow. wewnętrznej
CHRZĄSTKA ŻEBROWA
start learning
CARTILAGO COSTALIS
kolano żebra
co to?
start learning
genu costae
kątowe załamanie w miejscu zespolenia trzonu żebra i chrząstki zebrowej
przestrzenie międzyżebrowe
co to?
start learning
spatia intercostalia
przestrzenie miedzy sąsiadującymi żebrami
łuk żebrowy
co to za struktura?
start learning
arcus costalis
struktura powstała z połączenia chrząstek żebrowych żeber rzekomych
kat łuków żebrowych
gdzie, co to?
start learning
angulus arcuum costalium
miejsce gdzie łuk żebrowy nawiązuje kontakt z mostkiem
MOSTEK
z jakich odcinków zbudowany?, jak są połączone?
co robi? zbudowany z 3 części
start learning
sternum
zbudowany z odcinków mostkowych - STEREBRAE, połączone chrząstkozrostami mostkowymi - SYNCHONDROSES STERNALES
ogranicza klatkę piersiową od dołu, części mostka: rękojeść mostka, trzon i wyrostek mieczykowaty zakończony chrząstką mieczykowatą
RĘKOJEŚĆ MOSTKA
posiada wcięcia dla jakich żeber?
start learning
MANUBRIUM STERNI
I pary żeber prawdziwych
TRZON MOSTKA
posiada wcięcia dla jakich żeber?
start learning
CORPUS STERNI
dla pozostałych żeber prawdziwych
WYROSTEK MIECZYKOWATY
czy ma kontakt z zebrami?
start learning
processus xiphoideus
nie
chrzastka mieczykowata
start learning
cartilago xiphoidea

You must sign in to write a comment