KOŚCI RĘKI - KOPYTO

5  1    33 flashcards    lumbagokochane
print play test yourself
 
Question Answer
KOŚĆ PĘCINOWA
CZYLI:
OGÓLNA BUDOWA:
start learning
OS COMPEDALE
CZŁON PALCOWY BLIŻSZY
Podstawa, trzon, głowa
Podstawa członu palcowego blizszego
jaki staw tworzy?
koniec bliższy
start learning
Basis phalangis proximalis
staw śródręczno - członowy, wraz z trzeszczkami bliższymi, i głową kości śródręcza - STAW PĘCINOWY
extremitas proximalis
dołek stawowy
do czego służy?
start learning
fovea articularis
do zestawienia z głową kości śródręcza
wyniosłość dłoniowa boczna / przyśrodkowa
jakie to miejsca przyczepu?
gdzie się znajdują?
start learning
eminentia palmaris lateralis / medialis
więzadła boczne stawu pęcinowego, krótkie więzadła trzeszczkowe
na powierzchni dłoniowej podstawy?
trójkat członu palcowego blizszego
u kogo?
gdzie?
start learning
trigonum phalangis proximalis
konie
na powierzchni dłoniowej trzonu podstawy członu palcowego
Głowa członu palcowego bliższego
jaki staw tworzy?
koniec dalszy
start learning
Caput phalangis proximalis
staw koronowy
extremitas distalis
Trzon członu palcowego bliższego
start learning
Corpus phalangis proximalis
KOŚĆ KORONOWA
czyli: ..., ogólna budowa
start learning
OS CORONALE
człon palcowy środkowy. podstawa, trzon, głowa
Podstawa trzonu palcowego środkowego
jakie miejsce?, jakie połączenie występuje?
z dołkiem stawowym
start learning
Basis phalangis mediae
miejsce połączenia stawowe z głową członu palcowego bliższego = STAW MIĘDZYCZŁONOWY PALCÓW RĘKI BLIŻSZY
fovea articularis
wyrostek wyprostny
gdzie leży?
start learning
processus extensorius
powierzchnia grzbietowa podstawy
guzowatość zginaczowa
gdzie leży?
start learning
tuberositas flexoria
powierzchnia dłoniowa podstawy
Trzon członu palcowego środkowego
start learning
Corpus phalangis mediae
Głowa członu palcowego środkowego
jaki staw tworzy? co jeszcze wchodzi w skład stawu
start learning
Caput phalangis mediae
STAW KOPYTOWY, Trzeszczka dalsza
KOŚĆ KOPYTOWA
ogólna budowa:
czyli
start learning
OS UNGULARE
3 powierzchnie: stawowa, ścienna, podeszwowa oddzielone od siebie 2 brzegami: koronowy i podeszwowy
człon palcowy dalszy
brzeg koronowy
co się na niej znajduje charakterystycznego?
gdzie się znajduje?
start learning
margo coronalis
wyrostek wyprostny, w postaci wyniosłości
na granicy powierzchni stawowej i ściennej
wyrostek wyprostny
start learning
processus extensorius
brzeg podeszwowy
co się na nim znajduje charakterystycznego?
gdzie się znajduje?
start learning
margo solearis
karb krawędzi podeszwowej
pomiędzy powierzchnia ścienną a podeszwową
karb krawędzi podeszwowej
start learning
carena marginis solearis
Powierzchnia stawowa
do czego dopasowana?
start learning
Facies articularis
do głowy członu palcowego środkowego. 3 elementy biorą udział w tworzeniu stawu Miedzyczłonowego palców ręki dalszego = stawem kopytowym
powierzchnia stawowa trzeszczki
gdzie połozona?
co to?
start learning
facies articularis sesmoidea
strona dłoniowa powierzchni stawowej kości kopytowej
miejsce gdzie przylega trzeszczka dalsza
Powierzchnia ścienna (kości kopytowej)
co tworza:
ogólna budowa:
start learning
Facies parietalis
2 ostatnie tworzą w kierunku doogonowym wyrostki dłoniowe boczny i przyśrodkowy
część grzbietowa, boczna, przyśrodkowa
wyrostek dłoniowy boczny
start learning
processus palmaris lateralis
wyrostek dłoniowy przyśrodkowy
co posiadają wyrostki?
start learning
processus palmaris medialis
otwór wyrostka dłoniowego - boczny i przysrodkowy, połozone w najbardziej odległej części każdego z nich. Czasem zamiast otworu wcięcia
otwór/wcięcie wyrostka dłoniowego boczny i przysrodkowy
start learning
foramen/incisura processus palmaris lateralis et medialis
bruzdy ścienne boczna lub przyśrodkowa
gdzie leżą?
start learning
sulcus parietalis lateralis et medialis
od otworów/wcięć wyrostka dłoniowego, po obu stronach powierzchni ściennej wzdłuz brzegu podeszwowego
chrząstka kopytowa boczna i przyśrodkowa
jaką funkcję pełni?
gdzie sie znajduje?
start learning
cartilago ungularis lateralis et medialis
amortyzacja oraz miejsce przyczepu niektórych więzadeł stawu międzyczłonowego palców reki dalszego
w okolicy bruzdy ściennej
Powierzchnia podeszwowa
podzielona czym? na jakie części?
start learning
Facies solearis
Przedzielona kresą półksiężycowatą na płaszczyzne skórną i powierzchnie zginaczową
kresa półksiężucowata
start learning
linea semilunaris
płaszczyzna skórna
jak położona?
start learning
planum cutaneum
doczaszkowo
powierzchnia zginaczowa
co się na niej znajduje i gdzie?
jak połozona?
start learning
facies flexoria
centralnie lezy, słabo widoczny guzek zginaczowy: tuberculum flexorium
doogonowo
bruzda podeszwowa boczna i przysrodkowa
dokąd prowadzą? w jakim kierunku?
gdzie się znajduje?
start learning
sulcus solearis lateralis et medialis
prowadza w kierunku otworów podeszwowych - bocznego i przyśrodkowego
bocznie od guzka zginaczowego
otwór podeszwowy boczny i przyśrodkowy
dokąd prowadzą?
start learning
foramen soleare laterale et mediale
do wspólnego kanału podeszwowego, przebiegającego wewnątrz kości
kanał dodeszwowy
start learning
canalis solearis

You must sign in to write a comment