KOŚCIEC RĘKI - kości nadgarstka i śródręcza

 0    31 flashcards    lumbagokochane
print play test yourself
 
Question Answer
Kosciec reki
start learning
skeleton manus
kosci nadgarstka
ile rzędów?, jakich rzędów?
start learning
ossa carpi
układają się w dwóch rzędach, kości rzędu bliższego i kości rzędu dalszego
kości śródręcza
start learning
ossa metacarpalia
kości palców
start learning
ossa digitorum manus
kości rzędu bliższego
start learning
kości rzędu bliższego
kość nadgarstka promieniowa
nazwa 2
start learning
os carpi radiale
kłódeczkowata - os scaphoideum
kość nadgarstka pośrodkowa
nazwa 2
start learning
os carpi intermedium
księżycowata - os lunatum
kość nadgarstka łokciowa
nazwa 2
start learning
os carpi ulnare
trójgraniasta - os triquetrum
kość nadgarstka dodatkowa
nazwa 2
start learning
os carpi accesorium
grochowata - os pisiforme
kości rzedu dalszego
start learning
kości rzedu dalszego
kość nadgarstkowa I, II, III, IV
czworoboczna większa, czworoboczna mniejsza, główkowata, haczykowata
start learning
Os carpale I, II, III, IV
os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os hematum
K. nadgarstka (PIES)
które kości się zrastają?
ile kości nadgarstka?
start learning
ossa carpi (Canis familiaris)
k. nadgarstka promieniowa zrasta się z k. nadgarstka pośrodkową TWORZĄ k. nadgarstka pośrodkowo - promienną
7
k. nadgarstka pośrodkowo - promienna
nazwa 2
start learning
os carpi intermedioradiale
kość łódeczkowata-księżycowata - os scapholunatum
K. nadgarstka (świnia)
ile kości nadgarstka
start learning
ossa carpi (sus strofa)
8, układ klasyczny
K. nadgarstka (koń)
ile kości? jakiej kości brak?
start learning
ossa carpi (eq)
7 lub 8, często brak kości nadgarstkowej I
K. nadgarstka (przezuwacze)
które się zrastają?
ile kości?, której brak?
start learning
ossa carpi (Ruminantia)
kość nadgarstkowa II zrasta się z k. nadgarstkowa III TWORZĄ kość nadgarstkową II i III czyli kość czworoboczną - główkowatą
kości 6, brak nadgarstkowej I,
kość nadgarstkowa II i III
kość czworoboczną - główkowata
start learning
os carpale II et III
os trapezoideocapitatum
KOŚCI ŚRÓDRĘCZA
budowa ogólna kości śródręcza
jaka forma wyjściowa (ile kości)
start learning
ossa metacarpalia
podstawa (basis) z powierzchnią stawową (koniec bliższy) - łączy się z kośćmi nadgarstka, głowa - (koniec dalszy), ma kształt bloczka do połączenia z paliczkiem, trzon (brzeg boczny i przyśrodkowy) oraz (powierzchnia grzbietowa i dłoniowa)
w formie wyjściowej 5 kk. śródręcza, w związku z redukcją palców liczba maleje
kości śródręcza (PIES)
które najdłuższe?
ile kości? czy są równe? cechy charakterystyczne
start learning
ossa metacarpalia (canis familiaris)
III I IV
kości 5, nierównej długości, przylegających ściśle do siebie, oprócz kości śródręcza I, która jest bardzo krótka i oddalona od pozostałych
kości śródręcza (ŚWINIA)
które uwstecznione?
ile kości?, której brak?
start learning
ossa metacarpalia (SUS SCROFA)
II i V
4 kości śródręcza, brak I kości śródręcza
kości śródręcza (PRZEZUWACZE)
Ile kości?, jak zespolone
start learning
ossa metacarpalia (RUMINANTIA)
1 kość śródręcza, które są wynikiem zespolenia k. śródręcza III i IV, os metacarpale tertium et quartum. brak k. śródręcza I, IV - V brak lub niewielka
wcięcie międzygłowowe
śladem zrośnięcia tych kości są:
co to?
start learning
incisura intercapitalis
bruzdy podłużne oraz kanał śródręcza
w kości śródręcza występują samodzielne głowy tych kości, oddzielone wcięciem międzygłowowym
bruzda podłuzna grzbietowa i dłoniowa
gdzie?
start learning
sulcus longitudinalis dorsalis et palmiaris
wzdłuż trzonu na odpowiedniej powierzchni (grzbietowej i dłoniowej)
kanał śródręcza bliższy i dalszy
gdzie się znajdują
start learning
canalis metacarpi proximalis et distalis
na końcach bruzd podłużnych
kości śródręcza (KOŃ)
cechy charakterystyczne:
ile kości? jaka?
start learning
ossa metacarpalia (eq)
spłaszczona w kierunku grzbietowo - dłoniowym, płaska powierzchnia stawowa podzielona grzebieniem (na pow. boczna i przyśrodkową)
1 kość, kość śródręcza III - os metacarpale III, 2 i 4 są zredukowane (tzw. kości rysikowe)
guzowatość kości śródręcza III
u kogo:
gdzie się znajduje? miejsce przyczepu jakiego mięsnia
start learning
tuberositas ossis metacarpalis III
wszystkich
na pow. grzbietowej k. śródręcza III, w okolicy bliższego końca trzonu, m. prostownika promieniowego nadgarstka
kość śródręcza I
start learning
os metacarpale primum
kość śródręcza II
start learning
os metacarpale secundum
kość śródręcza III
start learning
os metacarpale tertium
kość śródręcza VI
start learning
os metacarpale quartum
kość śródręcza V
start learning
os metacarpale quintum

You must sign in to write a comment