STAWY RĘKI - stawy nadgarstka

 0    31 flashcards    lumbagokochane
print play test yourself
 
Question Answer
STAW NADGARSTKA -UWM
co obejmuje torebka stawowa:
przynalezy do jakiej grupy stawów? które jeszcze? jaki to staw?
start learning
ART. CARPI
końce dalsze kości przedramienia, kości nadgarstka oraz końce bliższe kości śródręcza.
artt. articulationes manus - jak wszystkie inne reki, wzmocniona przez wiezadła, staw złozony
więzadło NADGARSTKA poboczne boczne DŁUGIE UWM
jak przebiega:
start learning
lig. CARPI collaterale laterale LONGUM
łaczy wyrostek rylcowaty (k.łokciowa) z kością nadgarstka łokciową (Car), U POZOSTAŁY dodatkowo z os carpale 4 i metacarpale III,
WIEZADŁO NADGARSTKOWE POBOCZNE PRZYSRODKOWE DŁUGIE UWM
jak przebiega u pozostałych zwierząt
jak przebiega
start learning
lig. CARPI collaterale mediale longum
z kościa nadgarstową II i kości śródręcza
łaczy wyr rylcowaty (k. promieniowa) z koscia nadgarstkową posrodkową promieniowo (Car), jest to więzadło wzmacniające staw łokciowy
STAW PRZEDRAMIENNO NADGARSTOWY - UWM (stawy nadgarstka(
wtórenie podzielonay na 2 stawy
jakie to połączenie, czego z czym?
start learning
ART. ANTEBRACHIOCARPEA
staw promieniowo nadgarstkowy i staw łokciowo nadgarstkowy, oba połaczenia objete sa wspólna torebka stawową wzmocnione przez więzadła
pomiedzy dalszymi końcami kości łokciowej i promieniowej a blizszym rzędem kości nadgarstka
STAW ŚRÓDNADGARSTKOWY UWM
czego połaczenie?
start learning
ART. MEDIOCARPEA
miedzy blizszym i dalszym rzędem kosci nadgarstka, posiada torebke stawową
STAWY NADGARSTKOWO ŚRÓDRĘCZNE - UWM
jakie połaczenia?
start learning
ARTT. CARPOMETACARPEAE
między dalszym rzedem k. nadgarstka a końcami blizszymi k. śródręcza, kazdy z nich ma torebki stawowe
UWM
start learning
UWM
STAW NADGARSTKOWY
Po stronie dogrzbietowej i dłoniowej wyróżniamy? Rozróznia się wiezadła jakie?
staw złożony, staw ten rozpada się na stawy wtórne:
start learning
ART. CARPI
PŁYTY WIEZADŁOWE, długie, krótkie, WIĘZADŁA STABILIZUJĄCE KOŚĆ DODATKOWĄ NADGARSTKA
-st. przedramienno-nadgarstkowy -st. śródnadgarstkowy (st. międzynadgarstkowym) -st. nadgarstkowo-śródręczny możemy również wyróżnić -st. międzyrzędowe - artt. interordinarii -st. śródrzędowe - artt. intraordinarii,
więz. nadgarstka poprzeczne grzbietowe powierzchowne
start learning
lig. carpi transversum dorsale superficiale
- więz. nadgarstka poprzeczne grzbietowe głębokie
start learning
lig. carpi transversum dorsale profundum
- więz. nadgarstka poprzeczne dłoniowe głębokie
start learning
lig. carpi transversum volare profundum
- więz. nadgarstka poprzeczne dłoniowe powierzchowne
start learning
- premendo. superficialis carpi musculi transversus
Ścięgna końcowe mięśni
start learning
ściegna koncowe miescni
m. odwodziciel palca I długi
start learning
m. abductor policis (digiti I) longus
m. prostownik nadgarstka promieniowy
start learning
m. extensor carpi radialis
m. prostownik palcowy wspólny
start learning
m. extensor digitorum communis
m. prostownik palcowy boczny
start learning
m. extensor digitorum lateralis
m. prostownik nadgarstka łokciowy
start learning
m. extensor carpi ulnaris
m. zginacz palców głęboki
start learning
m. flexor digitorum profundus
m. zginacz palców powierzchowny
start learning
m. flexor digitorum superfacialis
WIĘZADŁA KRÓTKIE NADGARSTKA
ILE?
start learning
LIGG. CARPI BREVIA
6
więzadło nadgarstka poboczne boczne krótkie bliższe
start learning
lig. carpi collaterale laterale breve proximale
więzadło nadgarstka poboczne boczne krótkie dalsze
start learning
lig. carpi collaterale laterale breve distale
więzadło nadgarstka poboczne przyśrodkowe krótkie bliższe
start learning
lig. carpi collaterale mediale breve proximale
więzadło nadgarstka poboczne przyśrodkowe krótkie dalsze
start learning
lig. carpi collaterale mediale breve distale
więz. międzyrzędowe (podłużne)
start learning
ligg. interordinaria
więz. śródrzędowe (poprzeczne)
start learning
ligg. intraordinaria
WIĘZADŁA STABILIZUJĄCE KOSC DODATKOWĄ NADGARSTKA
start learning
WIĘZADŁA STABILIZUJĄCE KOSC DODATKOWĄ NADGARSTKA
więz. dodatkowe bliższe
jak przebiega
start learning
lig. carpi accesorium proximale
od os carpi accesorium do k. promieniowej
więz. dodatkowe pośrodkowe
jak przebiega
start learning
lig. carpi accesorium medianum
od os carpi acc. do os carpi ulnare
więz. dodatkowe dalsze
jak przebiega
start learning
lig. carpi accesorium distale
dwa ramiona od os carpi acc. do os carpale IV i os Mc IV

You must sign in to write a comment