CZ. II ukł. rozrodczy męski POWRÓZEK NASIENNY

 0    17 flashcards    lumbagokochane
print play test yourself
 
Question Answer
powrózek nasienny (na terenie moszny pomiędzy kanałem pachwinowym a brzegiem najądrzowym)
start learning
funiculus spermaticus
kanał pachwinowy
start learning
canalis inguinalis
brzeg najądrzowy
start learning
margo epididymalis
krezka powrózka nasiennego
start learning
mesofuniculus
tętnica jądrowa
start learning
arteria testicularis
--> odgałęzienia: aorta brzuszna
start learning
-> aorta abdominalis
żyła jądrowa
start learning
vena testicularis
----> tworzy ją silnie pokręcony SPLOT WICIOWATY
start learning
----> PLEXUS PAMPINIFORMIS
(żyła jądrowa prawa uchodzi do...) żyły głównej doogonowej
start learning
vena cava caudalis
Ru (żyła jądrowa lewa uchodzi do...) żyła biodrowa wspólna
start learning
vena iliaca communis
eq, su i kóz (żyła jądrowa lewa uchodzi do...) żyła główna doogonowa
start learning
vena cava caudalis
miesożerne (żyła jądrowa lewa uchodzi do...) żyła nerkowa lewa
start learning
vena renalis sinistra
naczynia limfatyczne
start learning
vasa lymphatica
gałęzie spłotu jądrowego
start learning
plexus testicularis
gałęzie splotu nasieniowodowego
start learning
plexus deferentialis
gałąź płciowa nerwu płciowo- udowego
start learning
ramus genitalis nervus genitofemoralis
nasieniowód (wraz z naczyniami t i ż nasieniowodu oraz gałęzie nasieniowodu)
start learning
ductus deferens

You must sign in to write a comment