Zdrowie (rosyjski)

 0    97 flashcards    MisGogo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
chorować na co?
start learning
болЕть чем?
choroba
start learning
болЕзнь
być przyczyną zachorowań
start learning
явлЯться причИной заболевАний
lekarz
start learning
врач
pielęgniarka
start learning
медсестрА
sanitariusz
start learning
санитАр
sanitariuszka
start learning
санитАрка
pogotowie ratunkowe
start learning
скОрая помОщь
wezwać pogotowie
start learning
вЫзвать скОрую пОмощь
wezwać pogotowie
start learning
вызвать скорую помощь
pacjent
start learning
пациЕнт
chory
start learning
больнОй
troszczyć się o chorego
start learning
ухАживать за больнЫм
prowadzić zdrowy styl życia
start learning
вестИ здорОвый Образ жИзни
prowadzić siedzący tryb życia
start learning
вестИ сидЯчий Образ жИзни
troszczyć się o swoje zdrowie
start learning
забОтиться о своём здорОвье
dbać o stan zdrowia
start learning
следИть за состоЯнием здорОвья
zachować dobre zdrowie
start learning
сохранИть хорОшее здорОвье
wzmocnić zdrowie
start learning
укрепИть здорОвье
pokonać chorobę
start learning
победИть болЕзнь
przychodnia
start learning
поликлИника
szpital
start learning
больнИца
izba przyjęć
start learning
приёмный покОй
trafić na izbę przyjęć
start learning
попАсь в приёмный покОй
zbadać chorego
start learning
осмотрЕть больнОго
rozebrać się do pasa
start learning
раздЕться до пОяса
skarżyć się na serce
start learning
жаловАться на сЕрдце
osłuchać serce i płuca
start learning
послУшать сЕрдце и лёгкие
przetaczać krew
start learning
переливАть кровь
oddać krew do analizy
start learning
сдать кровь на анАлиз
określić grupę krwi
start learning
определИть группу крови
poprawiać krążenie
start learning
улучшть кровообращЕние
zmierzyć temperaturę
start learning
измерИт температУру
postawić diagnozę
start learning
постАвить диагнОз
stosować się do zaleceń lekarza
start learning
соблюдАть предписАния врачА
wypisać receptę
start learning
вЫписать рецЕпт
przyjmować lekarstwa/ tabletk
start learning
ПринимАть лекАрства / таблЕтки
pić syrop na kaszel
start learning
пить сироп от кашля
płukać gardło
start learning
полоскАть гОрло
sala porodowa
start learning
родИльный дом (роддОм)
ciąża
start learning
берЕменность
być w ciąży
start learning
быть берЕменной
być w 6 miesiącu ciąży
start learning
быть на 6 мЕсяце берЕменности
zajść w ciążę
start learning
забеременЕть
wezwać lekarza do domu
start learning
вЫзвать врачА нА дом
być nieprzytomnym
start learning
быть без сознАния
odzyskać przytomność
start learning
прийтИ в сознАние
udzielać pomocy medycznej
start learning
оказАть медицИнскую пОмощь
leżeć w szpitalu
start learning
лежАть в больнИце
leżeć w łóżku
start learning
лежАть в постели
operować chorego
start learning
оперИровать больнОго
dawać znieczulenie
start learning
подАвать обезбОливающее
zapisać się na wizytę lekarską
start learning
записАться на приём
robić sztuczne oddychanie
start learning
дЕлать искУсственное дыхАние
złamać rękę (nogę)
start learning
сломАть рУку /нОгу
zwichnąć nogę
start learning
вЫвихнуть нОгу
założyć opatrunek gipsowy
start learning
наложИть гипсОвую повЯзку
przyjmować witaminy 3 razy dziennie
start learning
принимАть витамИны 3 рАза в день
przyjmować antybiotyki co 6 godzin
start learning
принимать антибиОтики кАждые 6 часОв
przyjmować tabletki od bólu głowy
start learning
принимАть таблЕтки от головнОй боли
wziąć środki przeciwbólowe
start learning
принЯть болеутолЯющее
wziąć środki nasenne
start learning
принЯть снотвОрное
zrobić zastrzyk
start learning
сдЕлать укОл (инъЕкцию)
zrobić szczepienie przeciw różyczce
start learning
сдЕлать привИвку от краснУхи
cierpieć na bezsenność
start learning
страдАть от бессОнницы
cierpieć na ból głowy
start learning
страдАть от головнОй бОли
obniżać odporność
start learning
снижАть иммунитЕт
wywoływać alergię
start learning
вызывАть аллергИю
uzależnić się od czego?
start learning
попАсть в завИсимость от чегО?
używać narkotyków
start learning
употреблЯть наркОтики
odczuwać niepełnosprawność
start learning
ощущАть ущЕрбность
poruszać się na wózku inwalidzkim
start learning
передвигАться на крЕсле-колЯске
chodzić o kulach
start learning
ходИть на костЫлях
chodzić z laską
start learning
ходИть с пАлкой
uderzyć się w głowę
start learning
ушибИть гОлову
czuć się dobrze / źle
start learning
чувствовАть себЯ хорошО / плОхо
mam dreszcze
start learning
менЯ знобИт
mam mdłości
start learning
менЯ тошнИт
wymiotuję
start learning
меня рвёт
kręci mi się / kręci się tobie / jemu w głowie
start learning
у меня/ у тебя/ у него кружИтся голова
mięśnie
start learning
мЫшцы
ramiona
start learning
плЕчи
nerki
start learning
пОчки
serce
start learning
сЕрдце
wątroba
start learning
пЕчень
kręgosłup
start learning
позвонОчник
żołądek
start learning
желУдок
głowa
start learning
голова
stwardnienie rozsiane (SM)
start learning
рассеЯнный склерОз (МС)
dziecięce porażenie mózgowe
start learning
дЕтский церебрАльный паралИч
AIDS
start learning
СПИД – стндрОм приобретённого иммунодефицИтаСПИД
chorować na AIDS
start learning
болЕть СПИДом
HIV
start learning
ВИЧ – вИрус иммунодефицИта человЕка
zarazić się HIV
start learning
заразИться ВИЧ
dentysta
start learning
зубнОй врач
stomatolog
start learning
стоматОлог
wyrwać ząb
start learning
удалИть зуб

You must sign in to write a comment