Top 100 Frázových Sloves 76 - 100 - Top 100 Phrasal verbs 76 - 100

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odložit, odsunout něco
Musím naši schůzku odložit.
start learning
to put something off
I have to put off our meeting.
odradit někoho
Tím proslovem mě odradil.
start learning
to put someone off
He put me off with that speech.
obléci si
Oblékni si kabát, venku je zima.
start learning
to put something on
put on weight = přibrat
Put on a coat, it's cold outside.
zhasnout, uhasit, típnout
Nech mě típnout tu cigaretu.
start learning
to put out
Let me put the cigarette out.
vyvěsit, vylepit, postavit
Pověsil jsem nový obraz.
start learning
to put something up
I've put up a new painting.
natáhnout, oškubat někoho
nepoctivě někomu naúčtovat vyšší částku
Ten taxikář mě pěkně pěkně oškubal.
start learning
to rip off
The taxi driver ripped me off.
utéct
Utekl, než ho policie mohla chytit.
start learning
to run away
He ran away before the police could catch him.
spotřebovat, vyčerpat se, už nemít
Už jsem úplně bez peněz.
start learning
to run out of
I've totally ran out of money.
spořit, (u)šetřit, našetřit
Tento měsíc bychom měli šetřit.
start learning
to save up
We should save up this month.
dát se do pohybu, vyrazit (na cestu)
Je čas vyrazit.
start learning
to set off
It's time to set off.
založit, zřídit, vytvořit
Nedávno jsem založil startup.
start learning
to set up
I set up a startup recently.
zpomalit
Zpomal, tady je zastávka!
start learning
to slow down
Slow down, there's a stop!
vyřešit, dát do pořádku
také: roztřídit
Zkus vyřešit tohle dilema.
start learning
to sort out
Try to sort out this dilemma.
vstát, postavit se
Postav se a dávej pozor!
start learning
to stand up
Stand up and look out!
sundat, sejmout
Trenér se snaží Joseho sundat.
start learning
to take someone down
The coach is trying to take Jose down.
zabývat se něčím, začít se něčemu věnovat, dát se na něco
Začali jsme spolu chodit plavat.
start learning
to take up something
We took up swimming together.
vzlétnout, odstartovat
Letadlo právě vzlétlo.
start learning
to take off
The airplane has just taken off.
vynadat, sjet, sprdnout někoho
Proč jsi mi vynadal?
start learning
to tell off
Why did you tell me off?
vyhodit
Můžeš tu citronovou kůru vyhodit?
start learning
to throw away
Can you throw away this lemon peel?
odmítnout
také: ztlumit, ztišit
Banka odmítla mou žádost o půjčku.
start learning
to turn down
The bank turned down my loan application.
otočit se, obrátit se
Otoč se, jde učitelka!
start learning
to turn around
Turn around, the teacher is coming!
probudit se, vzbudit se
Ona se musí vzbudit brzy ráno.
start learning
to wake up
She needs to wake up early in the morning.
cvičit, posilovat
také: přijít na něco, objevit, vymyslet něco
Cvičil jsem celý den a teď jsem velmi unavený.
start learning
to work out
I worked out all day, now I'm very tired.
poznamenat si, zapsat
Napiš si to, co učitel vysvětluje.
start learning
to write down
Write down what the teacher explains.
umýt / umývat nádobí
Po jídle jsem umyl nádobí.
start learning
to wash up
I washed up after I had eaten.

You must sign in to write a comment