Top 100 Frázových Sloves 51 - 75 - Top 100 Phrasal verbs 51 - 75

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
vyrůst, dospět
Dospívání není snadné přijmout.
start learning
to grow up
Growing up is not easy to accept.
podpírat, držet
Podpírej ten žebřík nebo spadnu.
start learning
to hold something up
Hold the ladder up or I will fall down.
přidat se, zapojit se, připojit se
Měli bychom říct ostatním ať se zapojí do našich aktivit.
start learning
to join in
We should ask others to join in our activities.
držet se dál
Držím se dál od nudných lidí.
start learning
to keep away
I keep away from boring people.
pokračovat
Stále děláš tu samou chybu.
start learning
to keep on doing
You keep on doing the same mistake.
pokračovat, držet krok
Nevzdávej to, pokračuj.
start learning
to keep up
Don't give up, keep up.
vynechat
Vynech z toho své pocity.
start learning
to leave out
Leave your emotions out.
zklamat, nechat ve štychu, zradit
Omlouvám se, jestli jsem tě zklamal.
start learning
to let down
I am sorry if I let you down.
posadit se
Posaď se, potřebuji si s tebou promluvit.
start learning
to sit down
Sit down, I need to talk to you.
zavřít / zamknout (před někým, něčím)
Zabouchni dveře, venku je příliš hluku.
start learning
to lock out
Lock out the door, it is noisy outside.
ohlédnout se, podívat se zpět
Často se dívám zpět na to, když jsem byl ještě dítě.
start learning
to look back to
I often look back to when I was a child.
těšit se
Těším se až se setkáme.
start learning
to look forward
I look forward to meeting you.
dávat pozor
Dávej pozor kam šlapeš.
start learning
to look out
Look out where you put your feet.
obdivovat, vzhlížet (k někomu)
Obdivuji ho za to, co dokázal.
start learning
to look up to someone
I look up to him for what he achieved.
vymyslet si
také: vynahradit, usmířit se
Vymyslel jsem si výmluvu, abych s ní nemusel jít ven.
start learning
to make up
I made up an excuse to avoid going out with her.
splést si, poplést
Vždycky popletu jména svých bratranců.
start learning
to mix up
I always mix up my cousins' names.
nastěhovat se
Koupil jsem dům, zítra se tam nastěhuji.
start learning
to move in
I bought a house, I will move in tomorrow.
srazit, strhnout, zbourat
Mike Tyson porazil svého soupeře.
start learning
to knock down
Mike Tyson knocked down the opponent.
vrátit, splatit, oplatit
Měl bys vrátit ty peníze, které jsem ti půjčil.
start learning
to pay back
You should pay back the money I've lent you.
vyhnat, zahnat, vypudit
Vyhnal mě, po tom, co jsem udělal.
start learning
to drive out
He drove me out after what I've done.
vyzvednout, zvednout
Můžeš mě vyzvednout?
start learning
to pick up
Can you pick me up?
zapojit, připojit, zastrčit do zásuvky
Zapojil televizi.
start learning
to plug in
He plugged in the TV.
ukázat, upozornit, poukázat
Myslím, že musím poukázat na to, jak nezodpovědný nápad to je.
start learning
to point out
I think I have to point out how irresponsible is their idea.
uklidit, odklidit
také: střádat si peníze stranou
Dej toho pavouka ode mě!
start learning
to put away
Put away that spider from me!
přespat, zůstat přes noc
Ubytujeme se v hostelu.
start learning
to put up
We will put up at a hostel.

You must sign in to write a comment