Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: państwo i społeczeństwo - przestępczość: der Staat und die Gesellschaft - die Kriminalität

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ofiara przemocy domowej
start learning
das Opfer von häuslicher Gewalt (die Opfer von häuslicher Gewalt)
luka prawne
start learning
die Strafbarkeitslücke (die Strafbarkeitslücken)
popełniać karalne akty przemocy
start learning
Gewaltstraftaten begehen
napastować (seksualnie)
start learning
belästigen
pedofilia
start learning
die Pädophilie (kein Plural)
trzymać w areszcie
start learning
in Gewahrsam behalten
warunkowe zawieszenie kary
start learning
die Strafaussetzung zur Bewährung
+106 flashcards
The lesson is part of the course
"Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej"
(total 1,801 flashcards)

Try the course for free

The course also includes the following sets of flashcards:

Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: praca - zawody: die Arbeit - die BerufeSłownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: kultura - współczesne środki przekazu: die Kultur - die gegenwärtigen MedienSłownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: kultura i sztuka: die Kultur und die KunstSłownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: zdrowie - higieniczny tryb życia: die Gesundheit - die gesunde LebensweiseSłownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: sport - dyscypliny sportowe: der Sport - die SportartenSłownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: świat przyrody - zagrożenie i ochrona środowiska: die Welt - die Umweltgefahr und der UmweltschutzSłownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: sport - inne: der Sport - andereSłownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: świat przyrody - świat roślin i zwierząt: die Welt - die Tier- und PflanzenweltSłownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: świat przyrody - klimat: die Welt - das KlimaSłownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: nauka i technika - obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych: die Wissenschaft und die Technik - die Bedienung und der Gebrauch von HauptgerätenSłownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: nauka i technika - odkrycia i wynalazki: die Wissenschaft und die Technik - die Entdeckungen und die ErfingungenSłownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: zdrowie - schorzenia i objawy: die Gesundheit - die Erkrankungen und die SymptomeSłownictwo niemieckie do matury rozszerzony: sport - sprzęt sportowy: der Sport - die SportausrüstungSłownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: państwo i społeczeństwo - struktura państwa i urzędy: der Staat und die Gesellschaft - die Struktur des Staates und die BehördenSłownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: podróżowanie i turystyka - środki transportu: das Reisen und der Tourismus - die TransportmittelSłownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: podróżowanie i turystyka - wypadki i awarie: das Reisen und der Tourismus - die Unfälle und die Schäden

You must sign in to write a comment