niemiecki, czasowniki niereguralne

 0    60 flashcards    rainrainy
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
piec
start learning
backen, buk, gebacken
smażyć
start learning
braten, briet, gebraten
rozpoczynać, zaczynać
start learning
beginnen, begann, begonnen
prosić
start learning
bitten, bat, gebeten
zostawać
start learning
bleiben, blieb, geblieben +sein
przynosić
start learning
bringen, brachte, gebracht
myśleć
start learning
denken, dachte, gedacht
móc, mieć pozwolenie
start learning
dürfen, durfte, gedurft
jeść
start learning
essen, aß, gegessen
jechać
start learning
fahren, fuhr, gefahren +sein
spadać, upadać
start learning
fallen, fiel, gefallen +sein
podobać się
start learning
gefallen, gefiel, gefallen
łapać
start learning
fangen, fing, gefangen
latać
start learning
fliegen, flog, geflogen +sein
dać, dawać
start learning
geben, gab, gegeben
iść
start learning
gehen, ging, gegangen +sein
wygrywać
start learning
gewinnen, gewann, gewonnen
mieć
start learning
haben, hatte, gehabt
trzymać, zatrzymywać
start learning
halten, hielt, gehalten
wisieć
start learning
hängen, hing, gehangen
nazywać się
start learning
heißen, hieß, geheißen
pomagać
start learning
helfen, half, geholfen
znać
start learning
kennen, kannte, gekannt
przychodzić
start learning
kommen, kam, gekommen +sein
móc
start learning
können, konnte, gekonnt
zostawiać coś
start learning
lassen, ließ, gelassen
biec, biegać
start learning
laufen, lief, gelaufen + sein
pożyczać
start learning
leihen, lieh, geliehen
czytać
start learning
lesen, las, gelesen
leżeć
start learning
liegen, lag, gelegen
lubieć
start learning
mögen, mochte, gemocht
musieć
start learning
müssen, musste, gemusst
brać, wziąć
start learning
nehmen, nahm, genommen
radzić, zgadywać
start learning
raten, riet, geraten
wołać
start learning
rufen, rief, gerufen
spać
start learning
schlafen, schlief, geschlafen,
bić, uderzać
start learning
schlagen, schlug, geschlagen
zamykać
start learning
schließen, schloss, geschlossen
pisać
start learning
schreiben, schrieb, geschrieben
pływać
start learning
schwimmen, schwamm, geschwommen + sein
widzieć
start learning
sehen, sah, gesehen
być
start learning
sein, war, gewesen + sein
śpiewać
start learning
singen, sang, gesungen
siedzieć
start learning
sitzen, saß, gesessen
mówić, rozmawiać
start learning
sprechen, sprach, gesprochen
skakać
start learning
springen, sprang, gesprungen + sein
stać
start learning
stehen, stand, gestanden
umierać
start learning
sterben, starb, gestorben + sein
nosić
start learning
tragen, trug, getragen
spotykać
start learning
treffen, traf, getroffen
pić
start learning
trinken, trank, getrunken
czynić robić
start learning
tun, tat, getan
spędzać
start learning
verbringen, verbrachte, verbracht
zapominać
start learning
vergessen, vergaß, vergessen
opuszczać
start learning
verlassen, verließ, verlassen
gubić, tracić
start learning
verlieren, verlor, verloren
myć, prać
start learning
waschen, wusch, gewaschen
stawać się, zostawać
start learning
werden, wurde, geworden + sein
wiedzieć
start learning
wissen, wusste, gewusst
ciągnąć
start learning
ziehen, zog, gezogen

You must sign in to write a comment