Jura 9 (FL)

 0    27 flashcards    kupiecmateusz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uchylić kuratelę
start learning
die Pflegschaft entziehen
ustanowić kuratora w osobie X
start learning
den Pfleger in der Person des X bestellen
ustanowić nad kimś kuratelę
start learning
eine Pflegschaft bestellen, anordnen
kurator (art. 42 KC)
start learning
der Pfleger
kurator procesowy
start learning
der Prozesspfleger
kurator sądowy (art. 599 KPC)
start learning
der Gerichtspfleger
kurator z wyboru
start learning
der Pfleger nach der Wahl
być pod kuratelą
start learning
unter der Pflegschaft stehen
kuratela dla dziecka poczętego (art. 599 KPC)
start learning
die Pflegschaft für eine Leibesfrucht
kuratela dla nieznanych uczestników
start learning
die Pflegschaft für unbekannte Beteiligte
kuratela dla osoby nieobecnej (art. 601, 928 KPC, art. 184 KRO)
start learning
die Abwesenheitspflegschaft
osoba znajdująca się pod kuratelą
start learning
der Pflegling,
Pełnoletniość osiąga się w chwili ukończenia osiemnastego roku życia.
start learning
Die Volljährigkeit erreicht man zum Zeitpunkt der Vollendung des achtzehnten Lebensjahres
Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście (art. 10 § 1 KC).
start learning
Volljährig ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat.
Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości (art. 11 KC).
start learning
Die volle Geschäftsfähigkeit tritt im Zeitpunkt der Erreichung der Volljährigkeit ein.
Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie
start learning
Geschäftsunfähig sind Personen, die das dreizehnte Lebensjahr nicht vollendet haben, sowie in vollem Umfang entmündigte Personen.
stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli
start learning
ein Zustand, der bewusste oder freie Willensbildung und Willensausübung ausschließt
sformułować zasadę
start learning
einen Grundsatz aufstellen
zwracać [perf zwrócić] na kogoś/coś uwagę
start learning
jdm/einer Sache Beachtung schenken
pozbawić kogoś immunitetu odebrac go komus
start learning
jdm die Immunität entziehen
Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia
start learning
Die Obligation ist ein in der Serie emittiertes Wertpapier, in dem der Emittent feststellt, dass er Schuldner des Eigentümers der Obligation ist und sich verpflichtet, ihm gegenüber eine bestimmte Leistung zu erbringen.
Miejscem zamieszkania osoby zycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 KC).
start learning
Der Wohnsitz einer natürlichen Person ist der Ort, an dem sie mit der Absicht des ständigen Aufenthalts verweilt.
opieka (art. 590-598 KPC) f Vormundschaft (§ 1915 BGB)
start learning
die Vormundschaft
być czyimś opiekunem m
start learning
der Pfleger von jdm. sein
recydywista
start learning
der Rückfalltäter
działać przekraczając swoje uprawnienia
start learning
außerhalb seiner Befugnisse handeln
niedostatek
start learning
die Entbehrung

You must sign in to write a comment