Język niemiecki poziom A1. Czasowniki

 0    77 flashcards    bcedu
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wzrastać, zwiększać się
Jesienią wzrasta liczba przeziębień.
start learning
zunehmen
Im Herbst nehmen Erkältungen zu.
zunehmen
start learning
nimmt zu, nahm zu, hat zugenommen
przekazywać dalej
Proszę przekazać zdjęcie dalej.
start learning
weitergeben
Geben Sie das Photo weiter!
weitergeben
start learning
gibt weiter, gab weiter, hat weitergegeben
nosić; mieć
Oni noszą symbole narodowe na koszulkach.
start learning
tragen
Sie tragen nationale Symbole auf Thirts.
tragen
start learning
trägt, trug, hat getragen
czynić, robić
Jest dużo do zrobienia.
start learning
tun
Es gibt viel zu tun.
tun
start learning
tut, tat, hat getan
pić
Czego chciałbyś się napić?
start learning
trinken
Was möchtest du trinken?
trinken
start learning
trinkt, trank, hat getrunken
dzwonić, wzywać; wołać
Wołałeś mnie?
start learning
rufen
Hast du mich gerufen?
rufen
start learning
ruft, rief, hat gerufen
spać
Tutaj śpią dzieci.
start learning
schlafen
Hier schlafen die Kinder.
schlafen
start learning
schläft, schlief, hat geschlafen
ciąć, kroić
Fryzjer ścina włosy.
start learning
schneiden
Ein Frisör schneidet Haare.
schneiden
start learning
schneidet, schnitt, hat geschnitten
pisać
Piszę list.
start learning
schreiben
Ich schreibe einen Brief.
schreiben
start learning
schreibt, schrieb, hat geschrieben
pływać
W wolnym czasie często chodzą pływać.
start learning
schwimmen
In ihrer Freizeit gehen sie oft schwimmen.
schwimmen
start learning
schwimmt, schwamm, ist geschwommen
być
Elegancka moda nie musi być droga.
start learning
sein
Elegante Mode muss nicht teuer sein.
sein
start learning
ist, war, ist gewesen
tracić; gubić
Zgubiła książkę do języka niemieckiego.
start learning
verlieren
Sie hat ihr Deutschbuch verloren.
verlieren
start learning
verliert, verlor, hat verloren
zapominać
Przykro mi, zapomniałem o spotkaniu.
start learning
vergessen
Tut mir leid, ich habe den Termin vergessen.
vergessen
start learning
vergisst, vergaß, hat vergessen
widzieć; patrzeć
Niech Państwo popatrzą na obrazki.
start learning
sehen
Sehen Sie die Bilder!
sehen
start learning
sieht, sah, hat gesehen
siedzieć
Ute i Ilka siedzą obok siebie na kursie.
start learning
sitzen
Ute und Ilka sitzen nebeneinander im Kurs.
sitzen
start learning
sitzt, saß, hat gesessen
stać
Czasownik stoi na 2 pozycji.
start learning
stehen
Das Verb steht auf Position 2.
stehen
start learning
steht, stand, hat gestanden
oglądać telewizję
Mój przebieg dnia: szkoła, praca domowa, oglądanie telewizji, spanie.
start learning
fernsehen
Mein Tagesablauf: Schule, Hausaufgaben, fernsehen, schlafen.
fernsehen
start learning
sieht fern, sah fern, hat ferngesehen
znajdować
Nie mogę znaleźć swojej komórki.
start learning
finden
Ich kann mein Handy nich finden.
finden
start learning
findet, fand, hat gefunden
latać
Dzisiaj lecę do Frankfurtu.
start learning
fliegen
Heute fliege ich nach Frankfurt.
fliegen
start learning
fliegt, flog, ist geflogen
dawać
Dał mi piękne kwiaty.
start learning
geben
Er hat mir schöne Blumen gegeben.
geben
start learning
gibt, gab, hat gegeben
urodzić się
Urodziłem się 18 lutego.
start learning
geboren (sein)
Ich bin am 18 Februar geboren.
podobać się
Ta kurtka mi się podoba.
start learning
gefallen (etwas, jemandem)
Die Jacke gefällt mir.
gefallen
start learning
gefällt, gefiel, hat gefallen
wisieć
Obraz wisi na ścianie.
start learning
hängen
Das Bild hängt an der Wand.
hängen
start learning
hängt, hing, hat gehangen
nazywać się
Nazywam się Hanna Schmidt.
start learning
heißen
heißen
start learning
heißt, hieß, hat geheißen
pomagać
Mama pomaga dzieciom przy zadaniach domowych.
start learning
helfen
Die Mutter hilft den Kindern bei den Haufsaufgaben.
helfen
start learning
hilft, half, hat geholfen
znać
Znasz Katję?
start learning
kennen
Kennst du Katja?
kennen
start learning
kennt, kannte, hat gekannt
musieć
Psy muszą zostać na zewnątrz.
start learning
müssen
Hunde müssen draußen bleiben.
muss, musste, hat gemusst
start learning
muss, musste, hat gemusst
odmawiać, odwołać
Muszę odwołać to spotkanie.
start learning
ablehnen
Ich muss den Termin ablehnen.
ablehnen
start learning
lehnt ab, lehnte ab, hat abgelehnt
piec
W niedzielę upiekłam jabłecznik.
start learning
backen
Am Sonntag habe ich einen Apfelkuchen gebacken.
backen
start learning
backt, buk, hat gebacken
zaczynać (się)
Rok szkolny zaczyna się 1. września.
start learning
beginnen
Das Schuljahr beginnt am 1. September.
beginnen
start learning
beginnt, begann, hat begonnen
otrzymywać
Otrzymałem dwa maile.
start learning
bekommen, bekam, hat bekommen
Ich habe zwei Emails bekommen.
bekommen
start learning
bekommt, bekam, hat bekommen
prosić (o coś)
Poproszę o długopis.
start learning
bitten (um etwas)
Ich bitte um einen Kugelschreiber.
bitten
start learning
bittet, bat, hat gebeten
zostawać
Zostaliśmy w Wiedniu przez trzy dni.
start learning
bleiben
Wir sind drei Tage in Wien geblieben.
bleiben
start learning
bleibt, blieb, ist geblieben
przynosić, zabrać
Zabrała ze sobą dwie lalki.
start learning
bringen
Sie hat zwei Puppen mit sich gebracht.
bringen
start learning
bringt, brachte, hat gebracht
myśleć
Kocham cię. Ciągle o tobie myślę.
start learning
denken
Ich liebe dich. Ich denke immer an dich.
denken
start learning
denkt, dachte, hat gedacht
mieć przyzwolenie
Tu można parkować.
start learning
dürfen
Hier darf man parken.
dürfen
start learning
darf, durfte, hat gedurft
jeść
Dzieci lubią jeść lody.
start learning
essen
Kinder essen gern Eis.
essen
start learning
isst, aß, hat gegessen
jechać
Codziennie jeżdżę do pracy.
start learning
fahren
Jeden Tag fahre ich zur Arbeit.
fahren
start learning
fährt, fuhr, ist gefahren
spadać, upadać
Spadł z roweru.
start learning
fallen
Er ist vom Fahrrad gefallen.
fallen
start learning
fällt, fiel, ist gefallen

You must sign in to write a comment