gramtyka część II

 0    130 flashcards    czikita89
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
interesować się czymś
start learning
sich interessieren sich für
być zainteresowanym czymś
start learning
interessiert sein an etwas,
narzekać na
start learning
klagen über + Akk
walczyć za
start learning
kämpfen für + Akk
dojść do
start learning
kommen zu + Dat
troszczyć się o
start learning
sich kümmern um + Akk
śmiać się z
start learning
lachen über + Akk
cierpieć na
start learning
leiden an + Dat
cierpieć z powodu
start learning
leiden unter + Dat
zastanawiać się nad
start learning
nachdenken über + Akk
protestować przeciw
start learning
protestieren gegen + Akk
liczyć się z
start learning
rechnen mit + Dat
mówić o
start learning
reden über + Akk / reden von + Dat
pachnieć czymś
start learning
riechen nach + Dat
powiedzieć o
start learning
sagen über + Akk
powiedzieć do
start learning
sagen zu + Dat
wysłać do
start learning
schicken an+ Akk/ sschicken zu + Dat
szydzić z
start learning
schimpfen über + Akk
smakować czymś
start learning
schmecken nach + Dat
pisać do
start learning
schreiben an + Akk
widzieć coś
start learning
sehen von + Dat
być za
start learning
sein für + Akk
być przeciw
start learning
sein gegen + Akk
troszczyć się o
start learning
sorgen für + Akk
rozmawiać z
start learning
sprechen mit + Dat
rozmawiać o
start learning
sprechen über + Akk
umierać na
start learning
sterben an + Dat
kłócić się z
start learning
streiten mit + Dat
kłócić się o
start learning
streiten über + Akk
brać udział w
start learning
teilnehmen an + Dat
rozmawiać przez telefon z
start learning
telefonieren mit + Dat
spotkać się z
start learning
sich treffen mit + Dat
spotkać się w jakimś celu
start learning
sich treffen zu + Dat
rozejść się z
start learning
sich trennen von + Dat
przekonać się o
start learning
sich überzeugen von + Dat
rozmawiać z
start learning
sich unterhalten mit + Dat
rozmawiać o
start learning
sich unterhalten über + Akk
różnić się od
start learning
sich unterscheiden von + Dat
umówić się z
start learning
sich verabreden mit + Dat
pożegnać się z
start learning
verabschieden sich von + Dat
zapomnieć o
start learning
vergessen auf + Akk
porównywać z
start learning
vergleichen mit + Dat
polegać na
start learning
sich verlassen auf + Akk
zakochać się w
start learning
sich verlieben in + Akk
rozumieć się z
start learning
sich verstehen mit + Dat
rozumieć coś z
start learning
etwas verstehen von + Dat
wyobrażać sobie coś pod
start learning
vorstellen sich etwas unter + Dat
przygotowywać się do
start learning
vorbereiten auf + Akk
ostrzegać przed
start learning
warnen vor + Dat
czekać na
start learning
warten auf + Akk
stać się kimś
start learning
werden zu + Dat
wiedzieć o czymś, znać
start learning
wissen von + Dat
dziwić się czemuś
start learning
sich wündern über + Akk
przyglądać się czemuś
start learning
zuschauen bei + Dat / zusehen bei + Dat
wątpić w
start learning
zweifeln an + Dat
uzależniony od
start learning
abhängig von + Dat
rozgniewany na
start learning
ärgerlich über + Akk
ubogi w
start learning
arm an + Dat
zwracający uwagę na
start learning
aufmerksam auf + Akk
zaprzyjaźniony z
start learning
befreundet mit + Dat
zachwycony czymś
start learning
begeistert von + Dat
zachwycony z powodu
start learning
begeistert über + Akk
pomocny przy
start learning
behilflich bei + Dat
zaznajomiony z
start learning
bekannt mit + Dat
popularny wśród
start learning
beliebt bei + Dat
gotowy do
start learning
bereit zu + Dat
znany z
start learning
berühmt für + Akk
zatroskany o
start learning
besorgt um + Akk
blady z
start learning
blass vor + Dat
zły dla
start learning
böse zu + Dat
wdzięczny za
start learning
dankbar für + Akk
zazdrosny o
start learning
eifersüchtig auf + Akk
pogodzony z
start learning
einverstanden mit + Dat
zdecydowany na
start learning
entschlossen zu + Dat
zdolny do
start learning
fähig zu + Dat
gotowy z
start learning
fertig mit + Dat
wolny od
start learning
frei von + Dat
przyjazny dla
start learning
freundlich zu + Dat
uradowany z
start learning
zufrieden mit / froh über + Akk
odpowiedni do
start learning
geeignet für + Akk / geeignet zu + Dat
wystarczający dla
start learning
ausreichend für / genug für + Akk
ciekawy czegoś
start learning
gespannt auf + Akk
obojętny wobec
start learning
gleichgültig gegenüber + Akk
szczęśliwy z powodu
start learning
glücklich über + Akk
uprzejmy wobec
start learning
höfflich zu + Dat
łatwy dla
start learning
leicht für + Akk
miły dla
start learning
lieb zu + Dat
podejrzliwy wobec
start learning
misstraurisch gegenüber + Akk
zazdrosny o
start learning
neidisch auf + Akk
miły dla
start learning
nett zu + Dat
ciekawy czegoś
start learning
neugierig auf + Akk
pożyteczny dla
start learning
nützlich für + Akk
bogaty w
start learning
reich an + Dat
szkodliwy dla
start learning
schädlich für + Akk
winny czegoś
start learning
schuld an + Dat
trudny dla
start learning
schwierig für + Akk
zabezpieczony przed
start learning
sicher vor + Dat
dumny z
start learning
stolz auf + Akk
smutny z powodu
start learning
traurig über + Akk
typowy dla
start learning
typisch für + Akk
przekonany o
start learning
überzeugt von + Dat
żonaty / zamężny z
start learning
verheiratet mit + Dat
zaręczony z
start learning
verlobt mit + Dat
różny od
start learning
verschieden von + Dat
spokrewniony z
start learning
verwandt mit + Dat
pełen czegoś
start learning
voll von etwas + Dat
wściekły na
start learning
wütend auf + Akk
zadowolony z
start learning
zufrieden mit + Dat
odpowiedzialny za
start learning
zuständig für
uzależnienie od
start learning
die Abhängigkeit von + Dat
strach przed
start learning
die Angst vor + Dat
odpowiedź na
start learning
die Antwort auf + Akk
gniew na
start learning
die Ärger über + Akk
ubóstwo czegoś
start learning
die Armut an
przyjaźń z
start learning
die Freundschaft mit + Dat
zachwyt dla
start learning
die Begeisterung für
pomoc przy
start learning
die Hilfe bei
znajomość z
start learning
die Bekanntschaft mit + Dat
popularność wśród
start learning
die Beliebtheit bei + Dat
gotowość do
start learning
die Bereitschaft zu + Dat
troska o
start learning
die Sorge um + Akk
wdzięczność za
start learning
die Dankbarkeit für + Akk
zazdrość o
start learning
die Eifersucht auf + Akk
pogodzenie z
start learning
das Einverständnis mit + Dat
zdecydowanie na
start learning
die Entschlossenheit zu + Dat
zdolność do
start learning
die Fähigkeit zu + Dat
wolność od
start learning
die Freiheit von + Dat
radość z
start learning
die Freude an + Dat
radość na
start learning
die Freude auf + Akk
uprzejmośc wobec
start learning
Höflichkeit gegen

You must sign in to write a comment