Direkt - Politik

 0    261 flashcards    BartArts
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
polityka
start learning
die Politik
uprawiać politykę
start learning
Politik machen
polityk
start learning
der Politiker,
polityczny
start learning
politisch
wydarzenie
start learning
das Ereignis, se
wydarzenia polityczne
start learning
die politischen Ereignisse
demokracja
start learning
die Demokratie
demokratyczny
start learning
demokratisch
pełnoletni
start learning
miindig / volljahrig
uprawniony do głosowania
start learning
wahlberechtigt
głosować (na)
start learning
stimmen (fur + A)
wybierać
start learning
wahlen
iść na wybory
start learning
wahlen gehen
wybory
start learning
die Wahlen
reprezentować interesy
start learning
die Interessen vertreten
odpowiedzialność
start learning
die Verantwortung
przejąć odpowiedzialność
start learning
die Verantwortungtibernehmen
(bezpośrednio) dotyczyć
start learning
(direkt) betreffen
zmieniać
start learning
verandern
przedsięwziąć
start learning
unternehmen
wspierać
start learning
unterstutzen
współdecydować
start learning
mitentscheiden
uczestniczyć aktywnie (w)
start learning
sich aktiv beteiligen (an + D)
ustawa
start learning
das Gesetz,e
konstytucja
start learning
die Verfassung (das Grundgesetz)
umowa
start learning
der Vertrag,e
dotrzymać umowy
start learning
den Vertrag einhalten
Państwo
start learning
der Staat
prezydent
start learning
der Prasident, en
parlament
start learning
das Parlament
partia
start learning
die Partei, en
koalicja
start learning
die Koalition, en
rząd
start learning
die Regierung, en
premier
start learning
der Ministerprasident, en
poseł
start learning
der Abgeordnete,n
opozycja
start learning
die Opposition
Społeczeństwo
start learning
die Geseilschaft
obywatel
start learning
der Burger,
mieszkaniec
start learning
der Einwohner,
obcokrajowiec
start learning
der Auslander,
azylant
start learning
der Asylant, en
imigrant
start learning
der Zuwanderer,
) Symbole - Symbole (narodowe)
start learning
(National
flaga
start learning
die Flagge,n
hymn
start learning
die Hymne,n
godło państwowe
start learning
das Staatswappen,
obowiązek
start learning
die Pflicht, en
obowiązek podatkowy
start learning
die Steuerpflicht
płacić podatki
start learning
die Steuern bezahlen
obowiązek służby wojskowej
start learning
die Wehrpflicht
odbywać służbę wojskową lub cywilną
start learning
den Wehrdienst oder Zivildienst leisten
iść do wojska (w Niemczech)
start learning
zur Bundeswehr gehen
(pot.) być w wojsku
start learning
beim Bunde sein
żołnierz
start learning
der Soldat, en
odbywający zastępczą służbę wojskową
start learning
der Zivildienstleistende, n (der Zivi, s)
odmawiający służby woskowej
start learning
der Kriegsdienstverweigerer,
obowiązek szkolny
start learning
die Schulpflicht
zapisać dzieci do szkoły
start learning
das Kind in die Schule einschreiben
ochrona środowiska
start learning
der Umweltschutz
płacić kary za zanieczyszczanie środowiska
start learning
Strafen fur die Umweltverschmutzung bezahlen
prawo
start learning
das Recht,e
prawo wyborcze
start learning
das Wahlrecht
wybierać przedstawicieli np. do parlamentu
start learning
Vertreter z.B. fur das Parlament wahlen
wolność słowa
start learning
die Meinungsfreiheit
móc otwarcie wypowiadać własne zdanie
start learning
offen seine eigene Meinung sagen durfen
równość wobec prawa
start learning
die Gleichheit vor dem Gesetz
ucisk (tu: obywateli)
start learning
die Unterdriickung
uciekinier, uchodźca
start learning
der Fliichtling, e
wyjechać z kraju
start learning
ausreisen
wyemigrować
start learning
auswandern
donosicielstwo
start learning
die Spitzelei
donosić, szpiegować
start learning
spitzeln
opozycjonista
start learning
der/die Oppositionelle,n
więzienie
start learning
das Gefangnis, se
pójść do więzienia
start learning
ins Gefangnis kommen
(pot.) wylądować w więzieniu
start learning
im Knast landen
gospodarka wolnorynkowa
start learning
die freie Marktwirtschaft
rynek (tu: produktów i usług)
start learning
der Markt
rynek pracy
start learning
der Arbeitsmarkt
wolny handel
start learning
der Freihandel
produkt
start learning
das Produkt, e
towar
start learning
die Ware,n
usługa
start learning
die Dienstleistung, en
podaż
start learning
der Bedarf
popyt
start learning
die Nachfrage
oferta
start learning
das Angebot, e
oferować
start learning
anbieten
reklamować
start learning
werben (fur + A)
reklama
start learning
die Werbung, en
sprzedać
start learning
verkaufen
sprzedaż
start learning
der Verkauf
pieniądz
start learning
das Geld, er
waluta
start learning
die Wahrung, en
inwestować pieniądze
start learning
das Geld investieren (in + A)
inwestować/grać na giełdzie papierów wartościowych
start learning
an der Borse investieren / spekulieren
akcja
start learning
die Aktie, n
papiery wartościowe
start learning
die Wertpapiere
przedsiębiorstwo
start learning
das Unternehmen,
firma
start learning
die Firma, Firmen
założyć firmę
start learning
eine Firma grunden
zakład
start learning
der Betrieb, e
pracodawca
start learning
der Arbeitgeber,
pracobiorca
start learning
der Arbeitnehmer,
właściciel
start learning
der Inhaber,
rywalizacja
start learning
der Konkurrenzkampf
interes, biznes
start learning
das Geschaft, e
człowiek interesu (biznesmen)
start learning
der Geschaftsmann, leute
sytuacja kryzysowa
start learning
die Krisensituation, en
bezrobocie
start learning
die Arbeitslosigkeit
być bezrobotnym
start learning
arbeitslos sein
bieda
start learning
die Armut
żyć w biedzie
start learning
in Armut leben
urząd pracy
start learning
die Agentur fur Arbeit (do 2003: das Arbeitsamt)
urząd do spraw socjalnych
start learning
das Sozialamt
bezdomność
start learning
die Obdachlosigkeit
być bezdomnym
start learning
obdachlos sein
pomoc dla osób bezdomnych
start learning
die Obdachlosenhilfe
problemy w rodzinie
start learning
familiare Probleme
przemoc
start learning
die Gewalt
urząd do spraw ochrony praw dziecka
start learning
der Kinderschutzbund
urząd do spraw młodzieży
start learning
das Jugendamt
uzależnienie od narkotyków
start learning
die Drogensucht
być uzależnionym od narkotyków
start learning
drogenabhangig sein
uzależniony od narkotyków
start learning
der Drogenabhangige, n
(pot.) narkoman
start learning
der Junkie,s
poradnia narkotykowa
start learning
die Drogenberatungsstelle
terapia
start learning
die Therapie,n
odbyć terapię
start learning
eine Therapie machen
odbyć kurację odwykową
start learning
eine Entziehungskur machen
poradnia dla kobiet w ciąży
start learning
die Schwangerschaftsberatungsstelle, n
uświadomienie seksualne
start learning
die Sexuaiaufklarung
planowanie rodziny
start learning
die Familienplanung
zapobieganie (tu: ciąży)
start learning
die Verhutung
być chorym i samotnym
start learning
krank und allein sein
opiekować się osobami starszymi i chorymi
start learning
altere und kranke Menschen betreuen
Czerwony Krzyż
start learning
das Rote Kreuz
Caritas
start learning
der Caritasverband
służby ratunkowe
start learning
der Notdienst, e
straż pożarna
start learning
die Feuerwehr
policja
start learning
die Polizei
górskie pogotowie ratunkowe
start learning
der Bergrettungsdienst (die Bergwacht)
wodne pogotowie ratunkowe
start learning
der Wasserrettungsdienst (die Wasserwacht)
wezwać pogotowie ratunkowe
start learning
den Notdienst rufen
wezwać karetkę pogotowia
start learning
einen Krankenwagen rufen
wezwać policję lub straż pożarną
start learning
die Polizei oder Feuerwehr rufen
ratować życie
start learning
das Leben retten
udzielać pierwszej pomocy
start learning
erste Hilfe leisten
konflikt
start learning
der Konflikt,e
inicjatywa obywatelska
start learning
die Biirgerinitiative, n
akcja protestacyjna
start learning
die Protestaktion, en
demonstracja
start learning
die Demonstration, en
strajk
start learning
der Streik,s
przeprowadzić akcję protestacyjną
start learning
eine Protestaktion durchfUhren
protestować (przeciwko/za)
start learning
protestieren (gegen + A; fur + A)
demonstrować (przeciwko / za)
start learning
demonstrieren (gegen + A; fur + A)
strajkować (przeciwko/o)
start learning
streiken (gegen + A; fur + A)
akt przemocy
start learning
die Gewalttat, en
użyć przemocy
start learning
gewalttatig werden
agresja
start learning
die Aggression, en
poniżenie, upokorzenie
start learning
die Demutigung, en
poniżać, upokarzać
start learning
demutigen
grozić
start learning
drohen
przymus, wymuszenie
start learning
die Notigung
wymuszać
start learning
notigen
atak
start learning
die Attacke, n
atakować
start learning
attackieren
napaść, atak, zaczepka
start learning
der Angriff, e
zaczepki słowne
start learning
verbale Angriffe
atak cielesny
start learning
der korperliche Angriff
zaatakować
start learning
angreifen
sprawca
start learning
der Tater,
pojedynczy sprawca
start learning
der Einzeltater,
ofiara
start learning
das Opfer,
banda
start learning
die Bande, n
środek, krok, działanie
start learning
die MaBnahme, n
działania przeciw przemocy
start learning
MaBnahmen gegen Gewalt
podjąć kroki/działania
start learning
MaBnahmen ergreifen
zapobiegać
start learning
vorbeugen
środek zapobiegawczy
start learning
das Vorbeugungsmittel,
rozwiązywanie konfliktów bez używania przemocy
start learning
die gewaltfreie KonfliktlOsung
zasady postępowania przeciwko agresywnemu i brutalnemu zachowaniu
start learning
Regeln gegen aggressives und brutales Verhalten
łagodzenie sporu
start learning
die Streitschlichtung
metody rozwiązywania problemów w grupie
start learning
Methoden zum ProblemlOsen in der Gruppe
dozór
start learning
die Aufsicht
czyn karalny
start learning
die Straftat, en
popełnić czyn karalny
start learning
eine Straftat begehen
wymuszenie
start learning
die Erpressung, en
wymuszać
start learning
erpressen
kraść
start learning
stehlen
(pot.) zwędzić
start learning
klauen
kradzież
start learning
der Diebstahl,e
bójka
start learning
die Schlagerei, en
wziąć udział w bójce
start learning
an einer Schlagerei teilnehmen
napad
start learning
der Uberfall,e
zostać napadniętym
start learning
Uberfallen werden
narkotyk
start learning
die Droge,n
posiadać narkotyki
start learning
Drogen besitzen
handlować narkotykami
start learning
mit Drogen handeln
przemycać narkotyki
start learning
Drogen schmuggeln
prowadzić samochód pod wpływem alkoholu lub narkotyków
start learning
unter Alkohol oder Drogeneinfluss Auto fahren
konflikt zbrojny
start learning
der Waffenkonflikt, e
wojna
start learning
der Krieg, e
wypowiedzieć wojnę
start learning
den Krieg erklaren
rozpoczynać wojnę
start learning
den Krieg beginnen
prowadzić wojnę
start learning
(den) Krieg fuhren
wygrać wojnę
start learning
den Krieg gewinnen
przegrać wojnę
start learning
den Krieg verlieren
zginąć na wojnie
start learning
im Krieg fallen
odmówić pełnienia służby wojskowej
start learning
den Kriegsdienst verweigern
tortury
start learning
die Folter
zamach
start learning
der Anschlag,e
zamach bombowy
start learning
der Bombenanschlag,e
(auf + A) zamach (na)
start learning
das Attentat, e
zamachowiec
start learning
der Attentater,
terror
start learning
der Terror
terroryzm
start learning
der Terrorismus
terrorysta
start learning
der Terrorist, en
dokonać zamachu terrorystycznego
start learning
den Terroranschlag veruben
organizacja terrorystyczna
start learning
die Terrororganisation, en
terroryzm religijny
start learning
religiOser Terrorismus
fanatyk religijny
start learning
der religiOse Fanatiker,
wyznawca wiary
start learning
der Glaubensanhanger,
nawracać
start learning
bekehren
nawracać siłą
start learning
mit Zwang bekehren
zagrożenie
start learning
die Bedrohung, en
jedno z największych zagrożeń na świecie
start learning
eine der grOBten Bedrohungen weltweit
naruszenie praw człowieka
start learning
die Verletzung der Menschenrechte
być w potrzebie
start learning
in Not sein
cierpieć z powodu głodu
start learning
unter Hunger leiden
dyskryminacja
start learning
die Diskriminierung
międzynarodowa organizacja charytatywna
start learning
die internationale Hilfsorganisation
udzielać pomocy
start learning
Hilfe leisten
zajmować się
start learning
sich beschaftigen (mit + D)
opiekować się
start learning
betreuen
troszczyć się (o)
start learning
sorgen (fik + A)
zapewniać, zabezpieczać
start learning
sichern
zaangażować się (w/przeciwko)
start learning
sich einsetzen (fur / gegen + A)
wolność
start learning
die Freiheit
pokój
start learning
der Frieden
sprawiedliwość
start learning
die Gerechtigkeit
bezpieczeństwo
start learning
die Sicherheit
dobrobyt
start learning
der Wohlstand
sprawa
start learning
die Angelegenheit, en
urząd
start learning
das Amt, er
urząd meldunkowy
start learning
das Einwohnermeldeamt
urząd pracy
start learning
die Agentur fur Arbeit
urząd do spraw cudzoziemców
start learning
das Auslanderamt
ambasada
start learning
die Botschaft, en
konsulat
start learning
das Konsulat, e
godziny otwarcia
start learning
die Offnungszeiten
otwarte
start learning
geoffnet
zamknięte
start learning
geschlossen
dni robocze
start learning
die Werktage
dni świąteczne
start learning
die Feiertage
nieczynne w dni świąteczne
start learning
an Feiertagen geschlossen
informacja
start learning
die Auskunft
dowiadywać się (o)
start learning
sich erkundigen (nach + D)
informować się (o)
start learning
sich informieren (liber + A)
pytać (o)
start learning
fragen (nach + D)
prosić (o)
start learning
bitten (urn + A)
być odpowiedzialnym (za)
start learning
zustandig sein (fur + A)

You must sign in to write a comment