Unknown irregular z etutor

 0    516 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
arise *** past tense arose, past participle arisen
start learning
nadarzać się, powstawać, pojawiać się (o problemie, trudnej sytuacji) synonim: crop up
• I seized the opportunity as soon as it arose.
start learning
Skorzystałem z okazji, kiedy tylko się nadarzyła.
• Contact me if any problems arise.
start learning
Skontaktuj się ze mną, jeżeli pojawią się jakieś problemy.
Contact me if any problems arise.
start learning
Skontaktuj się ze mną, jeżeli pojawią się jakieś problemy.
arise ***
start learning
nadarzać się, powstawać, pojawiać się (o problemie, trudnej sytuacji)
Our problems arise from lack of trust.
start learning
Nasze problemy są wynikiem braku zaufania.
arise ***
start learning
wynikać (z czegoś), być wynikiem (czegoś)
bear **** past tense bore, past participle borne, past participle born
start learning
ścierpieć (coś), znieść (coś), wytrzymać (coś) synonim: stand
• I can't bear this headache.
start learning
Nie mogę znieść tego bólu głowy.
• I can't bear her annoying behaviour.
start learning
Nie mogę znieść jej irytującego zachowania.
I can't bear this headache.
start learning
Nie mogę znieść tego bólu głowy.
bear ****
start learning
ścierpieć (coś), znieść (coś), wytrzymać (coś)
bear **** past tense bore, past participle borne, past participle born
start learning
ponieść, ponosić (np. koszty, odpowiedzialność)
• My phone is no longer under warranty. I have to bear the costs of the repair myself.
start learning
Mój telefon nie jest już na gwarancji. Sam muszę ponieść koszty naprawy.
• I moved out of my parents and now I have to bear the cost of living.
start learning
Wyprowadziłem się od rodziców i teraz muszę ponosić koszty utrzymania.
bear **** past tense bore, past participle borne, past participle born
start learning
dźwigać, nieść, udźwignąć
• He bore my bags.
start learning
On dźwigał moje torby.
• Can you bear this table? It's too heavy for me.
start learning
Czy możesz udźwignąć ten stół? Dla mnie jest za ciężki.
bear **** past tense bore, past participle borne, past participle born
start learning
urodzić, rodzić, powić (dziecko) formal
• She bore two healthy babies.
start learning
Ona urodziła dwoje zdrowych dzieci.
• My biggest dream is to bear twins.
start learning
Moim największym marzeniem jest urodzić bliźnięta.
bereave
start learning
zabrać, zabierać komuś kogoś, osierocić
bereave
start learning
pozbawić, pozbawiać
bereavement
start learning
bolesna strata (np. bliskiej osoby), osamotnienie, żałoba
bereaver
start learning
osoba pogrążona w żałobie
beseech past tense besought, past tense beseeched, past participle besought, past participle beseeched
start learning
błagać, poprosić, prosić usilnie literary synonim: obsecrate
beset
start learning
dręczyć, nękać, osaczyć, osaczać
bespeak
start learning
świadczyć, znamionować (np. o czymś) literary
chide
start learning
besztać, zbesztać, złajać
cleave past tense cleft, past tense cleaved, past tense clove, past participle cleft, past participle cleaved, past participle cloven
start learning
rozłupać, rozłupywać, rozszczepić literary
cleave past tense cleft, past tense cleaved, past tense clove, past participle cleft, past participle cleaved, past participle cloven
start learning
podzielić, rozdzielić (np. społeczeństwo na dwie części)
cling ** past tense clung, past participle clung
start learning
kurczowo trzymać się, uczepić się (w sensie fizycznym)
• My son clings to me all the time.
start learning
Mój syn trzyma się mnie kurczowo cały czas.
• During our rollercoaster ride she clung to my arm.
start learning
Podczas jazdy kolejką górską ona kurczowo trzymała się mojego ramienia.
During our rollercoaster ride she clung to my arm.
start learning
Podczas jazdy kolejką górską ona kurczowo trzymała się mojego ramienia.
cling **
start learning
kurczowo trzymać się, uczepić się (w sensie fizycznym)
cling ** past tense clung, past participle clung
start learning
czepić się czegoś, przylgnąć, przylegać
cling ** past tense clung, past participle clung
start learning
opinać, opiąć
• The dress clung to her perfectly.
start learning
Sukienka opinała ją perfekcyjnie.
• I don't like the way this shirt clings to me.
start learning
Nie lubię sposobu w jaki ta koszula mnie opina.
clothe past tense clad, past tense clothed, past participle clad, past participle clothed
start learning
ubierać, ubrać
clothe past tense clad, past tense clothed, past participle clad, past participle clothed
start learning
przyoblekać
creep ** past tense crept, past participle crept
start learning
skradać się, podkradać się
creep ** past tense crept, past participle crept
start learning
pełzać (np. insekt)
dwell * past tense dwelt, past tense (American English) dwelled, past participle dwelt, past participle (American English) dwelled
start learning
zamieszkiwać, przebywać, rezydować written
It will be hard for them to flee this time, sir.
start learning
Tym razem trudno będzie im uciec, mój panie.
flee **
start learning
uciekać, umykać written
People flee from war.
start learning
Ludzie uciekają przed wojną.
flee **
start learning
uciekać, umykać written
fling * past tense flung, past participle flung
start learning
ciskać (np. w kąt)
fling * past tense flung, past participle flung
start learning
rzucać, ciskać ze złością
fling * past tense flung, past participle flung
start learning
powalać na ziemię, ciskać na ziemię
forbear literary past tense forbore, past participle forborne
start learning
powstrzymywać się (od zrobienia czegoś) formal
forecast ** past tense forecast, past participle forecast
start learning
prognozować, przewidywać
• Property analysts forecast that house prices will continue to rise.
start learning
Analitycy nieruchomości przewidują, że ceny domów będą dalej wzrastać.
• We say that the hour of death cannot be forecast.
start learning
Mówimy, że godzina śmierci nie może być przepowiedziana.
Property analysts forecast that house prices will continue to rise.
start learning
Analitycy nieruchomości przewidują, że ceny domów będą dalej wzrastać.
forecast **
start learning
prognozować, przewidywać
We say that the hour of death cannot be forecast.
start learning
Mówimy, że godzina śmierci nie może być przepowiedziana.
forecast **
start learning
prognozować, przewidywać
as forecast
start learning
jak zapowiadano, jak przewidywano
forsake past tense forsook, past participle forsaken
start learning
opuścić (miejsce), porzucić (osobę), zaniechać (działania) formal
grind ** past tense ground, past participle ground
start learning
ostrzyć (np. nóż)
• He grinds his knives every week
start learning
On ostrzy swoje noże każdego tygodnia.
He ground down the sharp metal edges.
start learning
On oszlifował ostre metalowe krawędzie.
grind **
start learning
szlifować (np. chropowatą powierzchnię)
kneel ** past tense knelt, past tense (American English) kneeled, past participle knelt, past participle (American English) kneeled
start learning
klęczeć, uklęknąć
• She knelt and smelled the flower.
start learning
Ona uklękła i powąchała kwiat.
• The knight knelt before the king.
start learning
Rycerz uklęknął przed królem.
She knelt and smelled the flower.
start learning
Ona uklękła i powąchała kwiat.
kneel **
start learning
klęczeć, uklęknąć
The knight knelt before the king.
start learning
Rycerz uklęknął przed królem.
kneel **
start learning
klęczeć, uklęknąć
My grandma taught me how to knit.
start learning
Moja babcia nauczyła mnie robić na drutach.
knit *
start learning
robić na drutach
lay **** past tense laid, past participle laid
start learning
kłaść, położyć
• He laid the book on a table.
start learning
On położył książkę na stole.
• Lay your suitcase next to mine.
start learning
Połóż swoją walizkę obok mojej.
• She laid her hand on his shoulder.
start learning
Ona położyła rękę na jego ramieniu.
Czasownika lay, laid, laid (kłaść, położyć) nie należy mylić z lie, lay, lain (leżeć).
start learning
Czasownika leżał, położył, położył (kłaść, położyć) Nie należy mylić z kłamstwem, leżał, Lain (leżeć).
He laid the book on a table.
start learning
On położył książkę na stole.
lay ****
start learning
kłaść, położyć
Lay your suitcase next to mine.
start learning
Połóż swoją walizkę obok mojej.
lay ****
start learning
kłaść, położyć
She laid her hand on his shoulder.
start learning
Ona położyła rękę na jego ramieniu.
lay ****
start learning
kłaść, położyć
lean **** past tense leaned, past participle leaned, past tense (British English) leant, past participle (British English) leant
start learning
przechylać się, odchylać się, pochylać się
• He leaned towards her.
start learning
On pochylił się w jej kierunku.
• She leaned towards Jack and said something to him.
start learning
Ona pochyliła się w kierunku Jacka i powiedziała coś do niego.
He leaned towards her.
start learning
On pochylił się w jej kierunku.
lean ****
start learning
przechylać się, odchylać się, pochylać się
She leaned towards Jack and said something to him.
start learning
Ona pochyliła się w kierunku Jacka i powiedziała coś do niego.
lean ****
start learning
przechylać się, odchylać się, pochylać się
leap ** past tense (British English) leapt, past participle (British English) leapt, past tense (American English) leaped, past participle (American English) leaped
start learning
przeskoczyć, skakać
• My dog leaped over the fence and ran away.
start learning
Mój pies przeskoczył nad płotem i uciekł.
• The cats were leaping around, playing with each other.
start learning
Koty skakały dookoła, bawiąc się ze sobą.
My dog leaped over the fence and ran away.
start learning
Mój pies przeskoczył nad płotem i uciekł.
leap **
start learning
przeskoczyć, skakać
The cats were leaping around, playing with each other.
start learning
Koty skakały dookoła, bawiąc się ze sobą.
leap **
start learning
przeskoczyć, skakać
lie ***** past tense lay, past participle lain, present participle lying
start learning
leżeć
• He was lying on the bed.
start learning
On leżał na łóżku.
• Jane was lying on the sofa, asleep.
start learning
Jane leżała na sofie, pogrążona we śnie.
• She looked up from where she was lying.
start learning
Ona spojrzała z miejsca, w którym leżała.
Czasownika "lie", "lay", "lain" (leżeć) nie należy mylić z "lay", "laid", "laid" (kłaść, położyć).
start learning
Czasownika „kłamać”, „leżeć”, „kłamać” (leżeć) nie należy mylić z „leżeć”, „kłaść”, „kłaść” (kłaść, położyć).
He was lying on the bed.
start learning
On leżał na łóżku.
lie *****
start learning
leżeć
Jane was lying on the sofa, asleep.
start learning
Jane leżała na sofie, pogrążona we śnie.
lie *****
start learning
leżeć
She looked up from where she was lying.
start learning
Ona spojrzała z miejsca, w którym leżała.
lie *****
start learning
leżeć
mean ***** past tense meant, past participle meant
start learning
mieć na myśli, znaczyć
• What do you mean?
start learning
Co masz na myśli?
• I didn't mean to hurt you.
start learning
Nie chciałem cię zranić.
What do you mean?
start learning
Co masz na myśli?
mean *****
start learning
mieć na myśli, znaczyć
I didn't mean to hurt you.
start learning
Nie chciałem cię zranić.
mean *****
start learning
mieć na myśli, znaczyć
mean ***** past tense meant, past participle meant
start learning
zamierzać
• I mean to open a hotel.
start learning
Zamierzam otworzyć hotel.
• I never meant to offend you!
start learning
Nigdy nie zamierzałem cię obrazić!
mean ***** past tense meant, past participle meant
start learning
oznaczać, wyrażać
• This word means entirely something else in her language.
start learning
To słówko oznacza zupełnie coś innego w jej języku.
• This means we can't go.
start learning
To znaczy, że nie możemy pójść.
mean ***** past tense meant, past participle meant
start learning
mówić serio
• You won't get supper if you don't clean your room, I mean it.
start learning
Nie dostaniesz kolacji, jeśli nie posprzątasz swojego pokoju, mówię serio.
• Do you mean it?
start learning
Mówisz serio?
mow past tense mowed, past participle mown, past participle mowed
start learning
kosić (np. trawę)
• You need to mow the lawn at least once a week.
start learning
Musisz kosić trawę przynajmniej raz w tygodniu.
You need to mow the lawn at least once a week.
start learning
Musisz kosić trawę przynajmniej raz w tygodniu.
mow
start learning
kosić (np. trawę)
prove **** past tense proved, past participle proved, past participle (American English) proven
start learning
udowadniać, dowodzić
• They knew that he did it but they couldn't prove it.
start learning
Oni wiedzieli, że on to zrobił, ale nie umieli tego udowodnić.
• I can prove my innocence, if you'd give me time.
start learning
Mogę dowieść swojej niewinności, jeśli dasz mi czas.
• Jocelyn, how may I prove my love to you?
start learning
Jocelyn, jak mam udowodnić moją miłość do ciebie?
• The suspect proved his innocence.
start learning
Podejrzany udowodnił swoją niewinność.
They knew that he did it but they couldn't prove it.
start learning
Oni wiedzieli, że on to zrobił, ale nie umieli tego udowodnić.
prove ****
start learning
udowadniać, dowodzić
I can prove my innocence, if you'd give me time.
start learning
Mogę dowieść swojej niewinności, jeśli dasz mi czas.
prove ****
start learning
udowadniać, dowodzić
Jocelyn, how may I prove my love to you?
start learning
Jocelyn, jak mam udowodnić moją miłość do ciebie?
prove ****
start learning
udowadniać, dowodzić
quit *** past tense quit, past participle quit, past tense (British English) quitted, past participle (British English) quitted
start learning
rzucać (np. palenie), odchodzić (np. z pracy) informal
• You really should quit smoking!
start learning
Naprawdę powinieneś rzucić palenie!
• You should quit your job if it is so stressful.
start learning
Powinieneś odejść ze swojej pracy, jeśli jest taka stresująca.
You should quit your job if it is so stressful.
start learning
Powinieneś odejść ze swojej pracy, jeśli jest taka stresująca.
quit ***
start learning
rzucać (np. palenie), odchodzić (np. z pracy) informal
You really should quit smoking!
start learning
Naprawdę powinieneś rzucić palenie!
quit ***
start learning
rzucać (np. palenie), odchodzić (np. z pracy) informal
quit *** past tense quit, past participle quit, past tense (British English) quitted, past participle (British English) quitted
start learning
opuszczać (jakieś miejsce), wyjeżdżać (skądś) formal
• I will quit this city as soon as possible.
start learning
Wyjadę z tego miasto najszybciej jak to możliwe.
• He decided to quit the country when he became famous.
start learning
Postanowił opuścić kraj, kiedy stał się sławny.
quit *** past tense quit, past participle quit, past tense (British English) quitted, past participle (British English) quitted
start learning
opuszczać (jakieś miejsce), wyjeżdżać (skądś) formal
• I will quit this city as soon as possible.
start learning
Wyjadę z tego miasto najszybciej jak to możliwe.
• He decided to quit the country when he became famous.
start learning
Postanowił opuścić kraj, kiedy stał się sławny.
rid ** past tense rid, past participle rid
start learning
eliminować
rid somebody of something
start learning
uwolnić kogoś od czegoś (np. od problemów) written
rid ** past tense rid, past participle rid
start learning
uwalniać
saw * past tense sawed, past participle sawn, past participle (American English) sawed
start learning
piłować (przecinać piłą)
• The magician's trick was to saw his assistant in half.
start learning
Sztuczka iluzjonisty polegała na przepiłowaniu swojej asystentki na pół.
The magician's trick was to saw his assistant in half.
start learning
Sztuczka iluzjonisty polegała na przepiłowaniu swojej asystentki na pół.
saw *
start learning
piłować (przecinać piłą)
seek **** past tense sought, past participle sought
start learning
ubiegać się o, dążyć do, zabiegać o formal
• I think she seeks confrontation with me.
start learning
Wydaje mi się, że ona dąży do konfrontacji ze mną.
• James sought a promotion but he didn't get it.
start learning
James ubiegał się o awans, ale go nie dostał.
• Do you seek glory and money?
start learning
Czy dążysz do chwały i pieniędzy?
• We try to seek a peaceful solution.
start learning
Staramy się dążyć do pokojowego rozwiązania.
I think she seeks confrontation with me.
start learning
Wydaje mi się, że ona dąży do konfrontacji ze mną.
seek ****
start learning
ubiegać się o, dążyć do, zabiegać o formal
Do you seek glory and money?
start learning
Czy dążysz do chwały i pieniędzy?
seek ****
start learning
ubiegać się o, dążyć do, zabiegać o formal
seek **** past tense sought, past participle sought
start learning
szukać, poszukiwać written
• I'm seeking a way to see him again.
start learning
Szukam sposobu, żeby znów go zobaczyć.
• We sought the answers in the book.
start learning
Szukaliśmy odpowiedzi w książce.
• Excuse me sir, I'm seeking the owner of this house.
start learning
Przepraszam pana, szukam właściciela tego domu.
• He desperately sought help.
start learning
On desperacko szukał pomocy.
Excuse me sir, I'm seeking the owner of this house.
start learning
Przepraszam pana, szukam właściciela tego domu.
seek ****
start learning
szukać, poszukiwać written
sew * past tense sewed, past participle sewn, past participle sewed
start learning
szyć, uszyć
• A tailor sews clothes.
start learning
Krawiec szyje ubrania.
• My mother sewed me a scarf.
start learning
Moja mama uszyła mi szalik.
• If you want to sew, you need a sewing machine.
start learning
Jeśli chcesz szyć, potrzebujesz maszyny do szycia.
A tailor sews clothes.
start learning
Krawiec szyje ubrania.
sew *
start learning
szyć, uszyć
If you want to sew, you need a sewing machine.
start learning
Jeśli chcesz szyć, potrzebujesz maszyny do szycia.
sew *
start learning
szyć, uszyć
shear * past tense sheared, past participle sheared, past participle shorn
start learning
ostrzyc, strzyc, przystrzygać (owce)
• That sheep needs shearing.
start learning
Tamta owca wymaga strzyżenia.
• The farmer sheared his sheep.
start learning
Rolnik ostrzygł swoje owce.
The farmer sheared his sheep.
start learning
Rolnik ostrzygł swoje owce.
shear *
start learning
ostrzyc, strzyc, przystrzygać (owce)
That sheep needs shearing.
start learning
Tamta owca wymaga strzyżenia.
shear *
start learning
ostrzyc, strzyc, przystrzygać (owce)
shear * past tense sheared, past participle sheared, past participle shorn
start learning
strzyc (obcinać komuś włosy) literary
• The hairdresser sheared my hair.
start learning
Fryzjerka ostrzygła mi włosy.
• Only a professional should shear hair.
start learning
Tylko profesjonalista powinien strzyc włosy.
Only a professional should shear hair.
start learning
Tylko profesjonalista powinien strzyc włosy.
shear *
start learning
strzyc (obcinać komuś włosy) literary
shed ** past tense shed, past participle shed
start learning
zrzucać (np. liście)
• All trees in my garden have already shed leaves for winter.
start learning
Wszystkie drzewa w moim ogrodzie zrzuciły już liście na zimę.
shed ** past tense shed, past participle shed
start learning
linieć, zrzucać sierść
• My dog started to shed his coat.
start learning
Mój pies zaczął zrzucać sierść.
My dog started to shed his coat.
start learning
Mój pies zaczął zrzucać sierść.
shed **
start learning
linieć, zrzucać sierść
shed ** past tense shed, past participle shed
start learning
rzucać, rozrzucać
• He shed rose petals in my bedroom.
start learning
On rozrzucił płatki róż w mojej sypialni.
• Let's shed light on this case.
start learning
Rzućmy światło na tę sprawę.
Let's shed light on this case.
start learning
Rzućmy światło na tę sprawę.
shed **
start learning
rzucać, rozrzucać
shrive
start learning
wyznaczać pokutę, dawać rozgrzeszenie
slay past tense slew, past participle slain
start learning
uśmiercać, zgładzać, mordować (kogoś) literary
slay past tense slew, past participle slain
start learning
zachwycić, rozbawić informal
• His performance slayed the audience.
start learning
Jego występ zachwycił widownię.
slay past tense slew, past participle slain
start learning
świetnie coś robić, wymiatać (w czymś) slang
slide *** past tense slid, past participle slid
start learning
ślizgać się
• Don't slide on the ice, you'll fall down!
start learning
Nie ślizgaj się na lodzie, bo upadniesz!
• You can slide, but don't cry if you fall!
start learning
• Możesz się ślizgać, ale nie płacz, jeśli upadniesz!
Możesz się ślizgać, ale nie płacz jak upadniesz!
start learning
Możesz się ślizgać, ale nie płacz jak upadniesz!
• Let's go and slide on ice, it will be fun.
start learning
Chodźmy poślizgać się na lodzie, będzie fajnie.
Don't slide on the ice, you'll fall down!
start learning
Nie ślizgaj się na lodzie, bo upadniesz!
slide ***
start learning
ślizgać się
You can slide, but don't cry if you fall!
start learning
Możesz się ślizgać, ale nie płacz jak upadniesz!
slide ***
start learning
ślizgać się
slide *** past tense slid, past participle slid
start learning
obsunąć się, osunąć się
• The stones slid from the cliff.
start learning
Kamienie obsunęły się z klifu.
• She slid from my arms.
start learning
Ona osunęła się z moich ramion.
• The land slid because of the heavy rainfall.
start learning
Ziemia osunęła się z powodu intensywnych opadów.
slide *** past tense slid, past participle slid
start learning
wysunąć się, wyślizgnąć się
• My phone slid out of my pocket.
start learning
Mój telefon wysunął się z mojej kieszeni.
• I hope this laptop won't slide out of your hands, it was really expensive.
start learning
Mam nadzieję, że ten laptop nie wyślizgnie ci się z rąk, był naprawdę drogi.
• The soap slid out of my hands.
start learning
Mydło wyślizgnęło mi się z rąk.
sling * past tense slung, past participle slung
start learning
ciskać, miotać informal synonim: chuck
• He slung the letter in the bin.
start learning
On cisnął list do kosza.
• She slung him the keys.
start learning
Ona rzuciła mu klucze.
He slung the letter in the bin.
start learning
On cisnął list do kosza.
sling *
start learning
ciskać, miotać informal
She slung him the keys.
start learning
Ona rzuciła mu klucze.
sling *
start learning
ciskać, miotać informal
slink past tense slunk, past participle slunk
start learning
oddalać się
slink past tense slunk, past participle slunk
start learning
przesmykiwać się
slink past tense slunk, past participle slunk
start learning
uchodzić
slink out
start learning
wymknąć się chyłkiem
slit * past tense slit, past participle slit
start learning
rozcinać (np. kopertę), przecinać (np. opony)
• She slit the envelope and read the letter.
start learning
Ona rozcięła kopertę i przeczytała list.
She slit the envelope and read the letter.
start learning
Ona rozcięła kopertę i przeczytała list.
slit *
start learning
rozcinać (np. kopertę), przecinać (np. opony)
slit * past tense slit, past participle slit
start learning
rozłupać, rozpłatać (coś wzdłuż), poderżnąć (komuś gardło)
• His body was found in the alley. Somebody slit his throat.
start learning
Jego ciało znaleziono w zaułku. Ktoś poderżnął mu gardło.
His body was found in the alley. Somebody slit his throat.
start learning
Jego ciało znaleziono w zaułku. Ktoś poderżnął mu gardło.
slit *
start learning
rozłupać, rozpłatać (coś wzdłuż), poderżnąć (komuś gardło)
smite past tense smote, past participle smitten, smit
start learning
walnąć, uderzać z dużą siłą (kogoś, coś) old use
smite past tense smote, past participle smitten, smit
start learning
pobić (wroga), pokonać (przeciwnika) literary
sow * past tense sowed, past participle sown, past participle sowed
start learning
zasiać, zasiewać (np. wątpliwości)
sow * past tense sowed, past participle sown, past participle sowed
start learning
siać, obsiewać
smite past tense smote, past participle smitten, smit
start learning
walnąć, uderzać z dużą siłą (kogoś, coś) old use
smite past tense smote, past participle smitten, smit
start learning
pobić (wroga), pokonać (przeciwnika) literary
sow * past tense sowed, past participle sown, past participle sowed
start learning
zasiać, zasiewać (np. wątpliwości)
sow * past tense sowed, past participle sown, past participle sowed
start learning
siać, obsiewać
spill ** past tense (British English) spilt, past participle (British English) spilt, past tense (American English) spilled, past participle (American English) spilled
start learning
rozlać (coś), rozlewać (się)
• Do you have a rag? I spilt some water on the floor.
start learning
Masz szmatę? Rozlałem trochę wody na podłodze.
• I spilt tea all over myself.
start learning
Oblałem się cały herbatą.
• There is no need to cry over spilt milk.
start learning
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.
• Some guy spilled my drink.
start learning
Jakiś facet rozlał mojego drinka.
Do you have a rag? I spilt some water on the floor.
start learning
Masz szmatę? Rozlałem trochę wody na podłodze.
spill **
start learning
rozlać (coś), rozlewać (się)
I spilt tea all over myself.
start learning
Oblałem się cały herbatą.
spill **
start learning
rozlać (coś), rozlewać (się)
spill ** past tense (British English) spilt, past participle (British English) spilt, past tense (American English) spilled, past participle (American English) spilled
start learning
wylewać się (np. tłum ludzi)
• When the game was over, people spilled from the stadium.
start learning
Kiedy mecz się skończył, ludzie wylali się ze stadionu.
• Old ladies spilled out of the bus.
start learning
Starsze panie wylały się z autobusu.
spill ** past tense (British English) spilt, past participle (British English) spilt, past tense (American English) spilled, past participle (American English) spilled
start learning
rozsypać
• I've spilled the flour on the table.
start learning
Rozsypałem mąkę na stole.
• Be careful with the sugar, don't spill it.
start learning
Uważaj na cukier, nie rozsyp go.
• Who spilled rice in the kitchen?
start learning
Kto rozsypał ryż w kuchni?
spin *** past tense spun, past tense span, past participle spun
start learning
obracać się, kręcić się, wirować synonim: turn
I felt dizzy and the whole world was spinning.
start learning
Poczułem zawroty głowy i cały świat kręcił się wokół.
• My head was spinning, I was sure I ate some bad food.
start learning
Kręciło mi się w głowie, wiedziałem, że zatrułem się jedzeniem.
• She was spinning on the ice like an Olympic champion.
start learning
Ona wirowała na lodzie jak mistrzyni olimpijska.
I felt dizzy and the whole world was spinning.
start learning
Poczułem zawroty głowy i cały świat kręcił się wokół.
spin ***
start learning
obracać się, kręcić się, wirować
My head was spinning, I was sure I ate some bad food.
start learning
Kręciło mi się w głowie, wiedziałem, że zatrułem się jedzeniem.
spin ***
start learning
obracać się, kręcić się, wirować
She was spinning on the ice like an Olympic champion.
start learning
Ona wirowała na lodzie jak mistrzyni olimpijska.
spin ***
start learning
obracać się, kręcić się, wirować
spin *** past tense spun, past tense span, past participle spun
start learning
zakręcić (czymś)
spin *** past tense spun, past tense span, past participle spun
start learning
wirować, odwirować
• Our washing machine doesn't spin so it must be broken.
start learning
Nasza pralka nie wiruje, więc musi być zepsuta.
• Did you spin the laundry?
start learning
Odwirowałeś pranie?
Then he turned around and spat at me.
start learning
Wtedy on się odwrócił i splunął w moim kierunku.
spit **
start learning
pluć
spit ** past tense spat, past participle spat, past tense (American English) spit, past participle (American English) spit
start learning
pluć
• Then he turned around and spat at me.
start learning
Wtedy on się odwrócił i splunął w moim kierunku.
• Mom, she spat at me!
start learning
Mamo, ona na mnie napluła!
• Jack spat on the floor.
start learning
Jack splunął na podłogę.
Jack spat on the floor.
start learning
Jack splunął na podłogę.
spit **
start learning
pluć
spit ** past tense spat, past participle spat, past tense (American English) spit, past participle (American English) spit
start learning
wypluć (np. jedzenie z ust)
• He tasted the soup and spat it out.
start learning
On spróbował zupy i wypluł ją.
split *** past tense split, past participle split, split up ***
start learning
podzielić (się), rozdzielić (się)
• The teacher split the children into four groups.
start learning
Nauczyciel podzielił dzieci na cztery grupy.
• The police split the area into two sectors.
start learning
Policja podzieliła obszar na dwa sektory.
The teacher split the children into four groups.
start learning
Nauczyciel podzielił dzieci na cztery grupy.
split ***, split up
start learning
podzielić (się), rozdzielić (się)
They split up the money they won in a lottery.
start learning
Oni rozdzielili pieniądze, które wygrali na loterii.
split ***, split up
start learning
podzielić (coś między sobą), podzielić się (czymś)
split *** past tense split, past participle split, split up ***
start learning
rozstać się (zakończyć związek) informal
• I'm sorry but we have to split up.
start learning
Przykro mi, ale musimy się rozstać.
• They decided to split after five years.
start learning
Postanowili rozstać się po pięciu latach.
They decided to split after five years.
start learning
Postanowili rozstać się po pięciu latach.
split ***, split up
start learning
rozstać się (zakończyć związek) informal
split *** past tense split, past participle split
start learning
dzielić się, być podzielonym (nie zgadzać się)
• The party members split on the issue of abortion.
start learning
Członkowie partii podzielili się w kwestii aborcji.
split *** past tense split, past participle split
start learning
przedrzeć (się), przełamać (się)
• I pulled too hard and the page split.
start learning
Pociągnęłam za mocno i kartka się przedarła.
I've split my hand after I broke the plate.
start learning
Rozciąłem sobie dłoń po tym jak stłukłem talerz.
split ***
start learning
rozciąć, skaleczyć
split *** past tense split, past participle split
start learning
rozciąć, skaleczyć
• I've split my hand after I broke the plate.
start learning
Rozciąłem sobie dłoń po tym jak stłukłem talerz.
• This knife is very sharp, don't split your hand.
start learning
Ten nóż jest bardzo ostry, nie skalecz sobie ręki.
• He wanted to split my leg but I managed to escape.
start learning
On chciał rozciąć mi nogę, ale udało mi się uciec.
• A sharp knife split her finger.
start learning
Ostry nóż rozciął jej palec.
spread **** past tense spread, past participle spread, spread out ****
start learning
rozkładać, rozłożyć, rozpościerać się
• I spread the map out on the table.
start learning
Rozłożyłem mapę na stole.
• Spread the blanket out to dry.
start learning
Rozłóż koc, żeby się wysuszył.
• He spread the papers out between them.
start learning
On rozłożył papiery pomiędzy nimi.
I spread the map out on the table.
start learning
Rozłożyłem mapę na stole.
spread ****, spread out *
start learning
rozkładać, rozłożyć, rozpościerać się
Spread the blanket out to dry.
start learning
Rozłóż koc, żeby się wysuszył.
spread ****, spread out *
start learning
rozkładać, rozłożyć, rozpościerać się
spread **** past tense spread, past participle spread, spread out ****
start learning
rozłożyć, rozkładać (w czasie)
• We will spread this trip in time.
start learning
Rozłożymy tę wycieczkę w czasie.
• If you have a lot of work, you can spread it.
start learning
Jeżeli masz dużo pracy, możesz ją rozłożyć.
If you have a lot of work, you can spread it.
start learning
Jeżeli masz dużo pracy, możesz ją rozłożyć.
spread ****, spread out *
start learning
rozłożyć, rozkładać (w czasie)
spring **** past tense sprang, past tense (American English) sprung, past participle sprung
start learning
skakać (oddawać skok w jakimś kierunku) literary synonim: leap
• The man sprang at him and started to strangle him.
start learning
Mężczyzna skoczył na niego i zaczął go dusić.
• I sprang forth and hugged her.
start learning
• Skoczyłem i przytuliłem ją.
Skoczyłem naprzód i przytuliłem ją.
start learning
Skoczyłem na naprzód i przytuliłem ją.
spring **** past tense sprang, past tense (American English) sprung, past participle sprung
start learning
odskoczyć, odskakiwać, odbić, odbijać
• I sprang from him the second he touched me.
start learning
Odskoczyłem od niego w sekundzie, w której mnie dotknął.
• I sprang just in time to avoid the kick.
start learning
Odskoczyłem w samą porę, aby uniknąć kopnięcia.
I sprang from him the second he touched me.
start learning
Odskoczyłem od niego w sekundzie, w której mnie dotknął.
spring ****
start learning
odskoczyć, odskakiwać, odbić, odbijać
stick **** past tense stuck, past participle stuck
start learning
przyklejać
• I forgot to stick a stamp on the letter.
start learning
Zapomniałem nakleić znaczek na list.
• Put these papers into the envelope and stick a stamp.
start learning
Włóż te dokumenty do koperty i przyklej znaczek.
• The label won't stick.
start learning
Etykietka nie chce się przykleić.
Put these papers into the envelope and stick a stamp.
start learning
Włóż te dokumenty do koperty i przyklej znaczek.
stick ****
start learning
przyklejać
I forgot to stick a stamp on the letter.
start learning
Zapomniałem nakleić znaczek na list.
stick ****
start learning
przyklejać
stick **** past tense stuck, past participle stuck
start learning
wbijać, wtykać, wpychać
• Stick this pin into the notice board.
start learning
Wetknij tę pinezkę w tablicę ogłoszeń.
• The boy stuck his finger into the girl's eye.
start learning
Chłopiec wetknął palec w oko dziewczynki.
Stick this pin into the notice board.
start learning
Wetknij tę pinezkę w tablicę ogłoszeń.
stick ****
start learning
wbijać, wtykać, wpychać
The boy stuck his finger into the girl's eye.
start learning
Chłopiec wetknął palec w oko dziewczynki.
stick ****
start learning
wbijać, wtykać, wpychać
stick **** past tense stuck, past participle stuck
start learning
wetknąć, wcisnąć (coś gdzieś)
• He stuck the book on the shelf.
start learning
On wcisnął książkę na półkę.
• Don't stick your hands in there!
start learning
Nie wciskaj tam rąk!
• Stick the map into my bag.
start learning
Wciśnij mapę do mojej torby.
He stuck the book on the shelf.
start learning
On wcisnął książkę na półkę.
stick ****
start learning
wetknąć, wcisnąć (coś gdzieś)
Don't stick your hands in there!
start learning
Nie wciskaj tam rąk!
stick ****
start learning
wetknąć, wcisnąć (coś gdzieś)
Stick the map into my bag.
start learning
Wciśnij mapę do mojej torby.
stick ****
start learning
wetknąć, wcisnąć (coś gdzieś)
sting * past tense stung, past participle stung
start learning
użądlić, żądlić
• She got stung by a bee while she was sitting in the garden.
start learning
Ona została użądlona przez pszczołę, kiedy siedziała w ogrodzie.
She got stung by a bee while she was sitting in the garden.
start learning
Ona została użądlona przez pszczołę, kiedy siedziała w ogrodzie.
sting *
start learning
użądlić, żądlić
sting * past tense stung, past participle stung
start learning
piec, kłuć
• My foot stings when I move.
start learning
Moja stopa piecze, kiedy się ruszam.
My foot stings when I move.
start learning
Moja stopa piecze, kiedy się ruszam.
sting *
start learning
piec, kłuć
stink * past tense stank, past participle stunk
start learning
cuchnąć, śmierdzieć
stink * past tense stank, past participle stunk
start learning
być beznadziejnym, być do dupy spoken
• The food in this restaurant stinks!
start learning
Jedzenie w tej restauracji jest do dupy!
The food in this restaurant stinks!
start learning
Jedzenie w tej restauracji jest do dupy!
stink *
start learning
być beznadziejnym, być do dupy spoken
strew past tense strewed, past participle strewn, past participle strewed
start learning
zasypywać, pokrywać
• The beach was strewn with rocks.
start learning
Plaża była pokryta kamieniami.
The beach was strewn with rocks.
start learning
Plaża była pokryta kamieniami.
strew
start learning
zasypywać, pokrywać
strew past tense strewed, past participle strewn, past participle strewed
start learning
rozrzucać, rozsypywać
• He strewed toys all over the floor.
start learning
On porozrzucał zabawki po całej podłodze.
He strewed toys all over the floor.
start learning
On porozrzucał zabawki po całej podłodze.
strew
start learning
rozrzucać, rozsypywać
stride ** past tense strode, past participle stridden
start learning
chodzić zamaszystym krokiem
I've never seen lightning bolt strike so close to me.
start learning
Nigdy nie widziałem, żeby błyskawica uderzyła tak blisko mnie.
strike ****
start learning
uderzyć (w coś), spaść (na coś) written
strike **** past tense struck, past participle struck
start learning
uderzyć (w coś), spaść (na coś) written
• I've never seen lightning bolt strike so close to me.
start learning
Nigdy nie widziałem, żeby błyskawica uderzyła tak blisko mnie.
• A brick struck her head.
start learning
Cegła spadła jej na głowę.
strike **** past tense struck, past participle struck
start learning
uderzyć, dźgnąć (przy pomocy noża) formal
• The woman struck the man eight times.
start learning
Kobieta dźgnęła mężczyznę osiem razy.
• He wanted to strike me in the heart but he missed.
start learning
On chciał mnie dźgnąć w serce, ale chybił.
strike **** past tense struck, past participle struck
start learning
uderzyć, zaatakować
• You have to strike him first or you'll lose!
start learning
Musisz zaatakować go pierwszy albo przegrasz!
• He tried to strike me but I was faster.
start learning
On próbował mnie uderzyć, ale ja byłem szybszy.
strike **** past tense struck, past participle struck
start learning
strajkować
• The police are forbidden to strike.
start learning
Policji nie wolno strajkować.
• All the workers are striking.
start learning
Wszyscy robotnicy strajkują.
strive * past tense strove, past participle striven
start learning
usiłować, starać się formal synonim: endeavour
• We strive to make our customers happy.
start learning
Staramy się uszczęśliwić naszych klientów.
We strive to make our customers happy.
start learning
Staramy się uszczęśliwić naszych klientów.
strive *
start learning
usiłować, starać się formal
strive * past tense strove, past participle striven
start learning
walczyć (przeciw czemuś), zmagać się (z czymś) formal
• Stop striving against your fate.
start learning
Przestań walczyć ze swoim przeznaczeniem.
Stop striving against your fate.
start learning
Przestań walczyć ze swoim przeznaczeniem.
strive *
start learning
walczyć (przeciw czemuś), zmagać się (z czymś) formal
strive * past tense strove, past participle striven
start learning
dążyć (do czegoś), sięgać (po coś) formal
• He strives for success.
start learning
On dąży do sukcesu.
He strives for success.
start learning
On dąży do sukcesu.
strive *
start learning
dążyć (do czegoś), sięgać (po coś) formal
swell ** past tense swelled, past participle swollen
start learning
spuchnąć
• If your knee continues to swell, try putting ice on it.
start learning
Jeżeli twoje kolano będzie nadal puchło, spróbuj przyłożyć do niego lód.
• His ankle started to swell after he fell down.
start learning
Jego kostka zaczęła puchnąć, po tym jak upadł.
If your knee continues to swell, try putting ice on it.
start learning
Jeżeli twoje kolano będzie nadal puchło, spróbuj przyłożyć do niego lód.
swell **
start learning
spuchnąć
His ankle started to swell after he fell down.
start learning
Jego kostka zaczęła puchnąć, po tym jak upadł.
swell **
start learning
spuchnąć
swell ** past tense swelled, past participle swollen
start learning
wzrastać
• The population is swelling constantly.
start learning
Populacja stale wzrasta.
swell ** past tense swelled, past participle swollen
start learning
nabrzmiewać, nadymać
• The blowfish swells when threatened.
start learning
Ryba rozdymka nabrzmiewa, kiedy jest w zagrożeniu.
The blowfish swells when threatened.
start learning
Ryba rozdymka nabrzmiewa, kiedy jest w zagrożeniu.
swell **
start learning
nabrzmiewać, nadymać
swell ** past tense swelled, past participle swollen
start learning
wzmagać się, potęgować się literary
• The wind starts to swell, the storm is coming.
start learning
Wiatr wzmaga się, nadchodzi burza.
The wind starts to swell, the storm is coming.
start learning
Wiatr wzmaga się, nadchodzi burza.
swell **
start learning
wzmagać się, potęgować się literary
tear **** past tense tore, past participle torn
start learning
drzeć, rozdzierać
• Don't tear this document while copying!
start learning
Nie podrzyj tego dokumentu w czasie kopiowania!
• I have torn my blouse on a thorn.
start learning
Rozdarłam bluzkę o kolec.
• His clothes were old and torn.
start learning
Jego ubrania były stare i podarte.
Don't tear this document while copying!
start learning
Nie podrzyj tego dokumentu w czasie kopiowania!
tear ****
start learning
drzeć, rozdzierać
I have torn my blouse on a thorn.
start learning
Rozdarłam bluzkę o kolec.
tear ****
start learning
drzeć, rozdzierać
His clothes were old and torn.
start learning
Jego ubrania były stare i podarte.
tear ****
start learning
drzeć, rozdzierać
tear **** past tense tore, past participle torn
start learning
pędzić, gnać informal
• I saw a deer tearing along the road.
start learning
Widziałem jelenia pędzącego wzdłuż drogi.
W podanym znaczeniu "tear" stosujemy z przysłówkiem lub przyimkiem.
start learning
W podanym na "łzie" stosujemy z przysłówkiem lub przyimkiem.
I saw a deer tearing along the road.
start learning
Widziałem jelenia pędzącego wzdłuż drogi.
tear ****
start learning
pędzić, gnać informal
tear **** past tense tore, past participle torn
start learning
szarpać, wyszarpywać
• The thief tore the handbag off my arm.
start learning
Złodziej wyszarpał torebkę z mojego ramienia.
• He wanted to tear the wallet off my hand but I was stronger.
start learning
Chciał wyrwać mi portfel z ręki, ale byłem silniejszy.
He wanted to tear the wallet off my hand but I was stronger.
start learning
Chciał wyrwać mi portfel z ręki, ale byłem silniejszy.
tear ****
start learning
szarpać, wyszarpywać
thrive ** past tense thrived, past tense throve, past participle thrived
start learning
pięknie rosnąć (o roślinie), dobrze się rozwijać (o dziecku) formal
• The plant you gave me is thriving.
start learning
Roślina, którą mi podarowałeś, pięknie rośnie.
• Her son is thriving, he is such a beautiful boy.
start learning
Jej syn dobrze się rozwija, on jest takim pięknym chłopcem.
The plant you gave me is thriving.
start learning
Roślina, którą mi podarowałeś, pięknie rośnie.
thrive **
start learning
pięknie rosnąć (o roślinie), dobrze się rozwijać (o dziecku) formal
Her son is thriving, he is such a beautiful boy.
start learning
Jej syn dobrze się rozwija, on jest takim pięknym chłopcem.
thrive **
start learning
pięknie rosnąć (o roślinie), dobrze się rozwijać (o dziecku) formal
thrive ** past tense thrived, past tense throve, past participle thrived
start learning
prosperować (o przedsiębiorstwie), odnosić sukcesy (o osobie), cieszyć się powodzeniem (w życiu) formal
• Their company is thriving.
start learning
Ich firma świetnie prosperuje.
Their company is thriving.
start learning
Ich firma świetnie prosperuje.
thrive **
start learning
prosperować (o przedsiębiorstwie), odnosić sukcesy (o osobie), cieszyć się powodzeniem (w życiu) formal
thrust ** past tense thrust, past participle thrust
start learning
pchnąć (nożem, mieczem), popychać (kogoś), przepychać (się)
• He thrust through the crowd to get to her.
start learning
On przepychał się przez tłum, żeby dostać się do niej.
He thrust through the crowd to get to her.
start learning
On przepychał się przez tłum, żeby dostać się do niej.
thrust **
start learning
pchnąć (nożem, mieczem), popychać (kogoś), przepychać (się)
thrust ** past tense thrust, past participle thrust
start learning
przeć, naciskać, forsować
• We have to thrust forward and capture the enemy base.
start learning
Musimy przeć do przodu i przejąć bazę przeciwnika.
We have to thrust forward and capture the enemy base.
start learning
Musimy przeć do przodu i przejąć bazę przeciwnika.
thrust **
start learning
przeć, naciskać, forsować
stab *
start learning
pchnąć (nożem), dźgnąć (kogoś), zasztyletować (kogoś)
• I want to stab you to death and play around with your blood.
start learning
Chętnie bym cię zadżgał i taplał się w twojej krwi.
tread * past tense trod, past participle trodden
start learning
nastąpić, nadepnąć (na coś) British English synonim: step
• I'm sorry that I trod on your foot.
start learning
Przepraszam, że nadepnąłem ci na stopę.
• I accidentally trod on the dog's tail.
start learning
Przypadkowo nastąpiłem na ogon psa.
I'm sorry that I trod on your foot.
start learning
Przepraszam, że nadepnąłem ci na stopę.
tread *
start learning
nastąpić, nadepnąć (na coś) British English
I accidentally trod on the dog's tail.
start learning
Przypadkowo nastąpiłem na ogon psa.
tread *
start learning
nastąpić, nadepnąć (na coś) British English
I will tread the same path as my father.
start learning
Pójdę w ślady mojego ojca.
tread *
start learning
iść literary
weave ** past tense wove, past participle woven
start learning
pleść, tkać, wyplatać
• My grandmother wove a blanket for me.
start learning
Moja babcia utkała dla mnie koc.
My grandmother wove a blanket for me.
start learning
Moja babcia utkała dla mnie koc.
weave **
start learning
pleść, tkać, wyplatać
weave ** past tense wove, past participle woven
start learning
knuć, snuć (opowieści)
• My kindergarten teacher wove the best stories.
start learning
Moja przedszkolanka snuła najlepsze opowieści.
My kindergarten teacher wove the best stories.
start learning
Moja przedszkolanka snuła najlepsze opowieści.
weave **
start learning
knuć, snuć (opowieści)
wind **** past tense winded, past participle winded
start learning
pozbawić tchu (np. gdy ktoś upadnie lub zostanie uderzony)
• His powerful blow winded me.
start learning
Jego silny cios pozbawił mnie tchu.
• His kiss winded me.
start learning
Jego pocałunek pozbawił mnie tchu.
His powerful blow winded me.
start learning
Jego silny cios pozbawił mnie tchu.
wind ****
start learning
pozbawić tchu (np. gdy ktoś upadnie lub zostanie uderzony)
His kiss winded me.
start learning
Jego pocałunek pozbawił mnie tchu.
wind ****
start learning
pozbawić tchu (np. gdy ktoś upadnie lub zostanie uderzony)
wind **** past tense wound, past participle wound
start learning
owijać, nawijać, nakręcać
• The nurse wound the bandage around my arm.
start learning
Pielęgniarka owinęła bandaż wokół mojego ramienia.
• I wound the thread on the spool.
start learning
Nawinąłem nitkę na szpulkę.
The nurse wound the bandage around my arm.
start learning
Pielęgniarka owinęła bandaż wokół mojego ramienia.
wind ****
start learning
owijać, nawijać, nakręcać
I wound the thread on the spool.
start learning
Nawinąłem nitkę na szpulkę.
wind ****
start learning
owijać, nawijać, nakręcać
wind **** past tense wound, past participle wound
start learning
nakręcać (zegarek)
• Wind the clock once per week.
start learning
Nakręcaj zegarek raz na tydzień.
• I wound my watch before going to sleep.
start learning
Nakręciłem zegarek przed pójściem spać.
Wind the clock once per week.
start learning
Nakręcaj zegarek raz na tydzień.
wind ****
start learning
nakręcać (zegarek)
wind **** past tense wound, past participle wound
start learning
zakręcać, wić się
• The motorway winds along the seaside.
start learning
Autostrada wije się wzdłuż wybrzeża.
• We observed the river winding lazily.
start learning
Obserwowaliśmy leniwie wijącą się rzekę.
wring past tense wrung, past participle wrung
start learning
wymuszać, wyciskać (uzyskiwać coś od kogoś siłą)
wring past tense wrung, past participle wrung
start learning
wykręcać, skręcać, ukręcić (np. kark)
wring past tense wrung, past participle wrung
start learning
wyżymać

You must sign in to write a comment