09.2017 (6) part 2

 0    487 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I spared an hour for this meeting and it was a waste of time.
start learning
Poświęciłem godzinę na to spotkanie i było to stratą czasu.
spare **
start learning
dawać, poświęcać (gdy mamy czegoś mało, np. czas, pieniądze)
wit *
start learning
dowcip (jako umiejętność mówienia rzeczy zabawnych i sprytnych)
• I brought the intellect and the wit to the party.
start learning
To ja wniosłem intelekt i dowcip do towarzystwa.
• Mr President, brevity is the source of wit.
start learning
Panie przewodniczący, dobry dowcip jest zwięzły.
I brought the intellect and the wit to the party.
start learning
To ja wniosłem intelekt i dowcip do towarzystwa.
wit *
start learning
dowcip (jako umiejętność mówienia rzeczy zabawnych i sprytnych)
wit *
start learning
dowcipniś, kpiarz, humorysta
• He's the best wit we have here.
start learning
On jest najlepszym dowcipnisiem, jakiego tutaj mamy.
passionately
start learning
czule, namiętnie, z pasją
quite the opposite, quite the contrary
start learning
wręcz przeciwnie
• Some say that history is boring; I think quite the opposite.
start learning
Niektórzy mówią, że historia jest nudna; ja myślę że jest wręcz przeciwnie.
• She said I was selfish, but I think it's quite the opposite.
start learning
Ona powiedziała że jestem egoistą, ale ja myślę że jest wręcz przeciwnie.
She said I was selfish, but I think it's quite the opposite.
start learning
Ona powiedziała że jestem egoistą, ale ja myślę że jest wręcz przeciwnie.
quite the opposite, quite the contrary
start learning
wręcz przeciwnie
Some say that history is boring; I think quite the opposite.
start learning
Niektórzy mówią, że historia jest nudna; ja myślę że jest wręcz przeciwnie.
quite the opposite, quite the contrary
start learning
wręcz przeciwnie
make up one's mind
start learning
postanowić, namyślić się
• I'm going to give you five minutes to make up your mind.
start learning
Dam ci pięć minut, żebyś się namyślił.
• I haven't made up my mind what I'm doing about this yet.
start learning
Jeszcze nie postanowiłam, co z tym zrobię.
acquaint
start learning
zaznajomić, zapoznać (kogoś z kimś)
acquaint oneself
start learning
zapoznawać się
acquaint with somebody
start learning
być przedstawionym komuś, poznać kogoś
bitchy
start learning
jędzowaty, złośliwy, ględzący informal
• You can be really bitchy!
start learning
Potrafisz być naprawdę złośliwy!
You can be really bitchy!
start learning
Potrafisz być naprawdę złośliwy!
bitchy
start learning
jędzowaty, złośliwy, ględzący informal
crazy ***
start learning
wściekły, oszalały
• My father is crazy because I told him I broke his phone.
start learning
Mój ojciec jest wściekły, bo powiedziałem mu, że zepsułem jego telefon.
• Police can't tame this crazy crowd!
start learning
Policja nie potrafi uspokoić tego oszalałego tłumu!
livid
start learning
wściekły
• He was livid that I lied to him.
start learning
On był wściekły, że mu skłamałem.
• I broke the window and my parents were livid with me.
start learning
Zbiłem okno i moi rodzice byli na mnie wściekli.
He was livid that I lied to him.
start learning
On był wściekły, że mu skłamałem.
livid
start learning
wściekły
resentful
start learning
urażony, dotknięty, obrażony
offended
start learning
urażony, obrażony
It's easy to slight her, be careful.
start learning
Łatwo jest ją urazić, bądź ostrożny.
slight **
start learning
urazić, obrazić
conviction **
start learning
przekonanie
• Some things are just a matter of personal conviction.
start learning
Niektóre rzeczy są tylko i wyłącznie sprawą osobistych przekonań.
Some things are just a matter of personal conviction.
start learning
Niektóre rzeczy są tylko i wyłącznie sprawą osobistych przekonań.
conviction **
start learning
przekonanie
huff
start learning
obrażać się informal
• She huffed when I asked her not to go with me.
start learning
Obraziła się, gdy poprosiłem ją aby nie szła ze mną.
She huffed when I asked her not to go with me.
start learning
Obraziła się, gdy poprosiłem ją aby nie szła ze mną.
huff
start learning
obrażać się informal
take offence British English, take offense American English
start learning
obrażać się
foe *
start learning
nieprzyjaciel, przeciwnik, wróg literary
• You should be careful not to press a desperate foe too hard.
start learning
Uważaj, by nie naciskać za mocno zdesperowanego wroga.
enemy ***
start learning
wróg, nieprzyjaciel
• He is my worst enemy.
start learning
On jest moim najgorszym wrogiem.
• We attacked the enemy.
start learning
Zaatakowaliśmy wroga.
• The enemy escaped our trap.
start learning
Nieprzyjaciel uciekł z naszej zasadzki.
tipsy
start learning
podchmielony, wstawiony, podpity informal
• She gets tipsy after one glass of sweet wine.
start learning
Ona wstawia się jedną lampką słodkiego wina.
• He is a little tipsy - he drank a few beers.
start learning
On jest trochę podchmielony - wypił kilka piw.
• After we left the bar, Tom was quite tipsy.
start learning
Po tym jak wyszliśmy z baru, Tom był dość wstawiony.
She gets tipsy after one glass of sweet wine.
start learning
Ona wstawia się jedną lampką słodkiego wina.
tipsy
start learning
podchmielony, wstawiony, podpity informal
pint *, pt *
start learning
pinta (miara objętości cieczy równa 568 ml) British English
• Add a pint of water to the stew.
start learning
Dodaj pintę wody do gulaszu.
pint *, pt *
start learning
duże piwo (około pół litra) British English informal
• A pint for me, please, and a white wine for the lady.
start learning
Duże piwo dla mnie, a dla pani białe wino.
• I could use a nice, cold pint.
start learning
Przydałoby mi się dobre, zimne duże piwo.
• I'm going to the pub for a pint.
start learning
Idę do pubu na piwo.
A pint for me, please, and a white wine for the lady.
start learning
Duże piwo dla mnie, a dla pani białe wino.
pint, pt *
start learning
duże piwo (około pół litra) British English informal
exasperated
start learning
zirytowany, rozdrażniony
edgy
start learning
podenerwowany, zirytowany
gloomy
start learning
ponury, posępny synonimy: glum, morose, miserable
• He is a gloomy sort of person who never smiles. On jest posępnym typem osoby, która nigdy się nie uśmiecha.
start learning
• Jest ponurą osobą, która nigdy się nie uśmiecha. On jest posępnym typem osoby, która nigdy się nie jest filmem.
• For the rest of the evening we were nervous and gloomy.
start learning
Przez resztę wieczoru byliśmy podenerwowani i posępni.
• It was a gloomy night: foggy and cold.
start learning
To była ponura noc: mglista i zimna.
He is a gloomy sort of person who never smiles.
start learning
On jest posępnym typem osoby, która nigdy się nie uśmiecha.
gloomy
start learning
ponury, posępny
muzzle
start learning
pysk, pyszczek, morda, mordka (psa, konia)
overwhelmed
start learning
przytłoczony
shallow **
start learning
płytki, powierzchowny (np. wiedza, argument)
• My knowledge of this topic is too shallow for me to speak.
start learning
Moja wiedza w tym temacie jest zbyt powierzchowna, bym się odzywał.
fade **, fade away **
start learning
gasnąć (o umierającej osobie)
• My grandmother is fading, I already said goodbye to her.
start learning
Moja babcia gaśnie, już się z nią pożegnałem.
• Leukemia made him fade more day by day.
start learning
Białaczka sprawiała, że z każdym dniem coraz bardziej gasnął.
My grandmother is fading, I already said goodbye to her.
start learning
Moja babcia gaśnie, już się z nią pożegnałem.
fade **, fade away
start learning
gasnąć (o umierającej osobie)
I have received a letter upon my husband.
start learning
Otrzymałam list od mojego męża.
upon ****
start learning
od formal
pinch *
start learning
uciskać, uwierać, cisnąć
• These shoes are pinching my feet.
start learning
Te buty uciskają moje stopy.
These shoes are pinching my feet.
start learning
Te buty uciskają moje stopy.
pinch *
start learning
uciskać, uwierać, cisnąć
The reason for his imprisonment was his attempt to rape somebody.
start learning
Powodem jego uwięzienia było jego usiłowanie zgwałcenia kogoś.
attempt ****
start learning
próba, usiłowanie
We had an argument and I threw her stuff away.
start learning
Pokłóciliśmy się i wyrzuciłem jej rzeczy.
things ***** British English, stuff **** American English
start learning
rzeczy, ciuchy, ubrania
Our team didn't meet the deadline, so our promotion was suspended.
start learning
Nasz zespół nie zdążył przed ostatecznym terminem, dlatego nasz awans został zawieszony.
meet a deadline
start learning
zdążyć z czymś na czas, zdążyć przed ostatecznym terminem, zmieścić się w terminie
Your behaviour wasn't appropriate for the situation.
start learning
Twoje zachowanie nie było stosowne do sytuacji.
appropriate ***
start learning
odpowiedni, stosowny, właściwy
This flip got her a golden medal.
start learning
To salto dało jej złoty medal.
flip **
start learning
salto
Her performance gripped the listeners.
start learning
Jej występ porwał słuchaczy.
grip **
start learning
porywać (np. widownię, słuchaczy)
No wonder you were annoyed with me!
start learning
Nic dziwnego, że byłeś mną poirytowany!
annoyed *
start learning
rozdrażniony, poirytowany
joinery
start learning
stolarnia
sandpaper
start learning
papier ścierny
polisher, polishing machine
start learning
szlifierka, polerka
He used an axe to chop the tree down.
start learning
On użył siekiery, żeby ściąć drzewo.
axe, ax American English
start learning
siekiera, topór
spill something out
start learning
wyjawiać coś, wysypywać się, wygadywać się
blurt something out
start learning
wygadać coś, chlapnąć o czymś
• I knew the truth and I blurted it out.
start learning
Znałem prawdę i wygadałem ją.
• She trusted me but I blurted her secret out.
start learning
Ona mi ufała, ale ja wygadałem jej sekret.
sleight
start learning
zręczność, sztuczka
irrelevant *
start learning
niezwiązany z tematem, nieistotny
• You're focusing too much on irrelevant details.
start learning
Skupiasz się za bardzo na nieistotnych detalach.
rumour ** British English, rumor ** American English
start learning
pogłoska, plotka
• He spread nasty rumours about his ex-girlfriend after she dumped him.
start learning
On rozgłaszał wstrętne plotki o swojej byłej dziewczynie po tym, jak go rzuciła.
He spread nasty rumours about his ex-girlfriend after she dumped him.
start learning
On rozgłaszał wstrętne plotki o swojej byłej dziewczynie po tym, jak go rzuciła.
rumour British English, rumor ** American English
start learning
pogłoska, plotka
zealous
start learning
gorliwy, żarliwy, zagorzały
sly
start learning
chytry, cwany, przebiegły (o osobie)
cunning
start learning
chytrość, przebiegłość, cwaność
cunning
start learning
chytry, przebiegły, cwany
• I saw through his cunning scheme immediately.
start learning
Natychmiast przejrzałem przez jego cwaną intrygę.
clever **
start learning
cwany, przebiegły
stern *
start learning
srogi (o tonie głosu), nieugięty (o osobie), surowy (o spojrzeniu) synonim: severe
• He gave me his most stern look.
start learning
On rzucił mi swoje najbardziej surowe spojrzenie.
He gave me his most stern look.
start learning
On rzucił mi swoje najbardziej surowe spojrzenie.
stern *
start learning
srogi (o tonie głosu), nieugięty (o osobie), surowy (o spojrzeniu)
severe ***
start learning
poważny, ciężki, intensywny
• He hardly recovered from a severe illness.
start learning
On ledwo wyzdrowiał z poważnej choroby.
• She has a severe problem with alcohol.
start learning
Ona ma poważny problem z alkoholem.
She has a severe problem with alcohol.
start learning
Ona ma poważny problem z alkoholem.
severe ***
start learning
poważny, ciężki, intensywny
He hardly recovered from a severe illness.
start learning
On ledwo wyzdrowiał z poważnej choroby.
severe ***
start learning
poważny, ciężki, intensywny
severe ***
start learning
surowy (osoba)
• She is a severe teacher, children don't like her.
start learning
Ona jest surową nauczycielką, dzieci jej nie lubią.
I didn't feel welcome at the party, so I left.
start learning
Nie czułem się mile widziany na imprezie, więc poszedłem.
welcome ****
start learning
mile widziany, pożądany, upragniony
His progress in English is really impressive.
start learning
Jego postęp w angielskim naprawdę robi wrażenie.
impressive **
start learning
imponujący, robiący wrażenie
Everybody around here thinks I'm too small to accomplish anything.
start learning
Tutaj wszyscy uważają, że jestem za mały, żeby coś osiągnąć.
accomplish ***
start learning
osiągać
White bread is a much worse choice than granary bread.
start learning
Biały chleb jest dużo gorszym wyborem od chleba pełnoziarnistego.
granary
start learning
razowy, pełnoziarnisty (o żywności)
There were lots of deer tracks in that meadow, but no human footprints.
start learning
Na łące było dużo śladów jeleni, ale nie było odcisków ludzkich stóp.
track ****
start learning
ślad, trop
Quitting the job was foolish of you.
start learning
Rzucenie pracy było nierozsądne z twojej strony.
foolish *
start learning
durny, głupi, nierozsądny
He had a foolish grin on his face.
start learning
On miał durny uśmiech na twarzy.
foolish *
start learning
durny, głupi, nierozsądny
He has beaten him senseless.
start learning
Pobił go do nieprzytomności.
beat ****
start learning
bić, pobić
Tom was beaten brutally by his mates.
start learning
Tom został brutalnie pobity przez kolegów.
beat ****
start learning
bić, pobić
My children like raw peas.
start learning
Moje dzieci lubią surowy groszek.
pea *, peas * old use
start learning
groszek, groch
corpse *, corse * old use
start learning
zwłoki, trup, ciało synonim: body
• The killer concealed the corpse in the cellar.
start learning
Morderca ukrył zwłoki w piwnicy.
I broke the window and my parents were livid with me.
start learning
Zbiłem okno i moi rodzice byli na mnie wściekli.
livid
start learning
wściekły
Her laughter echoed in his ears.
start learning
Jej śmiech odbijał się w jego uszach.
echo **
start learning
odbijać się (o dźwięku), wracać echem
I knew the truth and I blurted it out.
start learning
Znałem prawdę i wygadałem ją.
blurt something out
start learning
wygadać coś, chlapnąć o czymś
stabbing
start learning
kłujący, przeszywający synonimy: piercing, acute
High tax on cigarettes is meant to decrease the demand for them.
start learning
Wysoki podatek na papierosy ma na celu zredukować popyt na nie.
tax *****
start learning
podatek
They are driving across the bridge.
start learning
Oni jadą przez most.
across *****
start learning
przez (coś), przez (na drugą stronę)
I think she went across the street.
start learning
Myślę, że ona przeszła przez ulicę.
across *****
start learning
przez (coś), przez (na drugą stronę)
He pulled out his hometown to earn money.
start learning
On opuścił swoje rodzinne miasto by zarabiać pieniądze.
pull out **
start learning
opuszczać
pitch **
start learning
kąt nachylenia, spadek
• The pitch of the hill is steep.
start learning
Spadek tego pagórka jest stromy.
• What is the pitch of the roof?
start learning
Jaki jest kąt nachylenia tego dachu?
pitch **
start learning
ton, tonacja
• Her voice has a really high pitch.
start learning
Jej głos ma naprawdę wysoki ton.
• Her voice was very quiet and low in pitch.
start learning
Jej głos był bardzo cichy i o niskim tonie.
high-pitched
start learning
wysoki (o dźwięku)
low-pitched
start learning
głęboki, niski (głos)
She stripped the clothes off her teddy bear, and put it into a washing machine.
start learning
Ona zdjęła ubranie ze swojego pluszowego misia i włożyła go do pralki.
strip ***
start learning
zdzierać (coś), zdejmować (coś)
You have to work on this project if you want to finish it today.
start learning
Musisz ciężko pracować nad tym projektem, jeśli chcesz go dziś skończyć.
work on something ***
start learning
pracować nad czymś ciężko
"Why didn't you come to the meeting?" "Something came up and I had to stay at home."
start learning
"Dlaczego nie przyszłaś na spotkanie?" "Coś mi wypadło i musiałam zostać w domu."
come up ****
start learning
wypadać, zdarzyć się (np. nieprzewidziane wydarzenie)
magnitude **
start learning
ogrom, rozmiar, ważność, wielkość synonim: extent
• He seems not to realize the magnitude of the problem.
start learning
On wydaje się, nie zdawać sobie sprawy z ogromu problemu.
• Our forces cannot repel power of that magnitude.
start learning
Nasze siły nie mogą odeprzeć mocy o takim rozmiarze.
The extent of our services is very big.
start learning
Zakres naszych usług jest bardzo duży.
extent ***
start learning
zakres, zasięg, rozmiar, stopień, waga (np. problemu, zniszczenia)
exquisite *
start learning
wykwintny, wytworny, kunsztowny
involve ****
start learning
obejmować, dotyczyć
• The financial reform involves only the rich.
start learning
Reforma finansowa dotyczy tylko bogatych.
• The defect involves all the apartments in that building.
start learning
Wada dotyczy wszystkich mieszkań w tym budynku.
• My work involved intense research in contemporary art.
start learning
Moja praca obejmowała intensywne badania sztuki współczesnej.
• His new job involves more responsibility than the old one.
start learning
Jego nowa praca obejmuje więcej obowiązków niż ta dawna.
references **
start learning
referencje, listy referencyjne
• We have checked your references, sir.
start learning
Sprawdziliśmy pana referencje.
• Can you provide us with any references?
start learning
Czy może nam pan dostarczyć jakieś referencje?
You can tell she's got grace from the way she moves.
start learning
Możesz stwierdzić, że ona ma grację po sposobie, w jaki się porusza.
grace ***
start learning
gracja (elegancki sposób poruszania się)
Models should move with grace.
start learning
Modelki powinny poruszać się z gracją.
grace ***
start learning
gracja (elegancki sposób poruszania się)
It was a gloomy night: foggy and cold.
start learning
To była ponura noc: mglista i zimna.
gloomy
start learning
ponury, posępny
I had certainly never been fond of him.
start learning
Z pewnością nigdy za nim nie przepadałem.
be fond of somebody
start learning
lubić kogoś
Unlike a current account, a savings account doesn't allow you to withdraw money before a given period, specified in the agreement.
start learning
W przeciwieństwie do konta bieżącego, konto oszczędnościowe nie pozwala na wybieranie pieniędzy przed terminem określonym w umowie.
unlike ***
start learning
w przeciwieństwie do
close-knit, closely-knit
start learning
zżyty
• The small, close-knit team had an advantage over other teams and their project was the best.
start learning
Ten niewielki zżyty zespół miał przewagę nad innymi zespołami i jego projekt był najlepszy.
close-knit family
start learning
zżyta rodzina, bliska sobie rodzina
close-knit community
start learning
zżyta społeczność
The small, close-knit team had an advantage over other teams and their project was the best.
start learning
Ten niewielki zżyty zespół miał przewagę nad innymi zespołami i jego projekt był najlepszy.
close-knit, closely-knit
start learning
zżyty
bitter divorce
start learning
gorzki rozwód (ciężki, wyczerpujący)
bitter disappointment
start learning
gorzkie rozczarowanie
bitter dispute
start learning
zażarty spór, ostry spór, zaciekły spór, ostra polemika
assets **
start learning
aktywa, majątek
• After the company went bankrupt, their assets were worthless.
start learning
Po tym jak firma zbankrutowała, jej aktywa były bezwartościowe.
• He lost his assets when he got divorced.
start learning
Stracił cały majątek, kiedy się rozwiódł.
After the company went bankrupt, their assets were worthless.
start learning
Po tym jak firma zbankrutowała, jej aktywa były bezwartościowe.
assets **
start learning
aktywa, majątek
settlement ***
start learning
porozumienie, ugoda (np. sądowa)
• Our lawyers are working out a settlement.
start learning
Nasi prawnicy pracują nad porozumieniem.
• We haven't reached a settlement.
start learning
Nie doszliśmy do porozumienia.
divorce settlement
start learning
ugoda rozwodowa (ugoda finansowa)
custody **
start learning
opieka nad dziećmi (przyznana po rozwodzie rodziców)
• She got custody of Daisy after the divorce.
start learning
Po rozwodzie przyznano jej prawo opieki nad Daisy.
She got custody of Daisy after the divorce.
start learning
Po rozwodzie przyznano jej prawo opieki nad Daisy.
custody **
start learning
opieka nad dziećmi (przyznana po rozwodzie rodziców)
fight over something
start learning
kłócić się o coś, spierać się o coś
grant custody
start learning
przyznać opiekę nad dzieckiem
joint custody
start learning
wspólna opieka
sole **
start learning
jedyny synonim: the only one
• She was the sole survivor of the plane crash.
start learning
Ona była jedyną osobą, która przetrwała katastrofę samolotu.
• The sole purpose of my visit is to see you.
start learning
Zobaczenie cię to jedyny cel mojej wizyty.
sole **
start learning
wyłączny (nie dzielony z nikim innym)
• I'm the sole owner of this vehicle.
start learning
Jestem wyłącznym właścicielem tego pojazdu.
be on good terms
start learning
być w dobrych stosunkach (z kimś)
unrequited love
start learning
nieodwzajemniona miłość
make a commitment
start learning
zobowiązywać się, angażować się synonim: commit oneself
He got down on his knees and proposed to her.
start learning
On uklęknął i oświadczył się jej.
propose ***
start learning
oświadczyć się
I'm proposing to her next month.
start learning
Oświadczę się jej w przyszłym miesiącu.
propose ***
start learning
oświadczyć się
cheat on somebody
start learning
zdradzić kogoś (np. żonę, męża)
• I have been cheating on my wife.
start learning
Zdradzam swoją żonę.
• She cheated on him, but he forgave her.
start learning
Ona go zdradziła, ale on jej wybaczył.
I have been cheating on my wife.
start learning
Zdradzam swoją żonę.
cheat on somebody
start learning
zdradzić kogoś (np. żonę, męża)
She cheated on him, but he forgave her.
start learning
Ona go zdradziła, ale on jej wybaczył.
cheat on somebody
start learning
zdradzić kogoś (np. żonę, męża)
sleek *, sleeken *
start learning
gładki, przylizany (o włosach), lśniący (o futrze)
jet-black hair
start learning
kruczoczarne włosy
pale blue
start learning
blady niebieski
pale blue
start learning
bladoniebieski
gorgeous *
start learning
olśniewający, zachwycający (np. o czyimś wyglądzie) informal
• This guy is absolutely gorgeous!
start learning
Ten facet jest absolutnie zachwycający!
• You did look gorgeous, but you look even better now.
start learning
Wyglądałaś olśniewająco, ale teraz wyglądasz jeszcze lepiej.
• This gorgeous man was actually interested in her.
start learning
Ten zachwycający mężczyzna był nią rzeczywiście zainteresowany.
radiant
start learning
promienny (bardzo jasny)
compliment *
start learning
gratulować, komplementować
hip **
start learning
biodro
• His mother stood with her hands on her hips.
start learning
Jego matka stała z rękami na biodrach.
• You must swing your hips when you dance salsa.
start learning
Musisz kołysać biodrami, kiedy tańczysz salsę.
• She moves her hips a lot when she walks.
start learning
Ona bardzo rusza biodrami, kiedy chodzi.
hourglass, sandglass
start learning
klepsydra (do mierzenia czasu)
bear a striking resemblance to somebody
start learning
być uderzająco podobnym do kogoś, wykazywać uderzające podobieństwo do kogoś
hideously
start learning
szkaradnie, ohydnie
hair *****
start learning
włoski, sierść
• German shepherd has thick, short hair.
start learning
Owczarek niemiecki ma grubą, krótką sierść.
• My dog's hair is very soft.
start learning
Sierść mojego psa jest bardzo miękka.
• His arms were covered by thick, black hairs.
start learning
Jego ramiona były pokryte gęstymi, czarnymi włoskami.
ruddy
start learning
różowy, rumiany (policzki), czerwonawy (liście)
• I sat under the tree on the ruddy leaves.
start learning
Usiadłem pod drzewem na czerwonawych liściach.
• Her ruddy cheeks were a delightful sight.
start learning
Jej rumiane policzki były rozkosznym widokiem.
shaggy
start learning
kudłaty (o sierści), potargany (o włosach)
• I fell in love with this shaggy dog.
start learning
Zakochałem się w tym kudłatym psie.
I fell in love with this shaggy dog.
start learning
Zakochałem się w tym kudłatym psie.
shaggy
start learning
kudłaty (o sierści), potargany (o włosach)
facial hair
start learning
owłosienie twarzy, zarost
somewhat ***
start learning
nieco, do pewnego stopnia
• It appears to be somewhat familiar.
start learning
To się wydaje być w jakiś sposób znajome.
• He looks somewhat like James Bond.
start learning
On przypomina nieco Jamesa Bonda.
• The show was somewhat interesting.
start learning
Przedstawienie było do pewnego stopnia interesujące.
The show was somewhat interesting.
start learning
Przedstawienie było do pewnego stopnia interesujące.
somewhat ***
start learning
nieco, do pewnego stopnia
He looks somewhat like James Bond.
start learning
On przypomina nieco Jamesa Bonda.
somewhat ***
start learning
nieco, do pewnego stopnia
It appears to be somewhat familiar.
start learning
To się wydaje być w jakiś sposób znajome.
somewhat ***
start learning
nieco, do pewnego stopnia
comb
start learning
grzebień
• Can you play on the comb?
start learning
Czy umiesz grać na grzebieniu?
• He doesn't use a comb because he's bald.
start learning
On nie używa grzebienia, bo jest łysy.
bricklayer, brickie British English
start learning
murarz informal
vocational training
start learning
przyuczenie do zawodu, szkolenie zawodowe
vocational course
start learning
szkolenie zawodowe
post ****
start learning
post (wiadomość na grupie dyskusyjnej)
• I've read some posts on the forum saying that this place is worth visiting.
start learning
Czytałam posty na forum o tym, że to miejsce jest warte zwiedzenia.
• I wrote a post about my problem and I got some good advice.
start learning
Napisałem post o moim problemie i dostałem trochę dobrych rad.
I wrote a post about my problem and I got some good advice.
start learning
Napisałem post o moim problemie i dostałem trochę dobrych rad.
post ****
start learning
post (wiadomość na grupie dyskusyjnej)
position *****, post ***** formal
start learning
stanowisko, posada
• Remember, you can lose your post as fast as you have gained it.
start learning
Pamiętaj, ze możesz stracić swoją posadę tak szybko, jak ją zyskałeś.
• I was offered a new position at the job.
start learning
Zaoferowano mi nowe stanowisko w pracy.
• He seems much too young to hold such a post.
start learning
On zdaje się zbyt młody, aby zajmować takie stanowisko.
• I'd like to offer you a post in the government.
start learning
Chciałbym zaproponować ci posadę w rządzie.
Remember, you can lose your post as fast as you have gained it.
start learning
Pamiętaj, ze możesz stracić swoją posadę tak szybko, jak ją zyskałeś.
position *****, post **** formal
start learning
stanowisko, posada
I'd like to offer you a post in the government.
start learning
Chciałbym zaproponować ci posadę w rządzie.
position *****, post **** formal
start learning
stanowisko, posada
post **** British English, mail **** American English
start learning
wysyłać (pocztą)
• I should post this letter as soon as possible.
start learning
Powinienem wysłać ten list tak szybko, jak to możliwe.
• I mailed the letter you gave me this morning.
start learning
Wysłałem list, który mi dałeś dzisiaj rano.
• Did you post the documents as I asked you?
start learning
Czy wysłałeś pocztą dokumenty, tak jak cię prosiłem?
veal
start learning
cielęcina
cod, *, codfish *
start learning
dorsz
• At global level, cod is the second most popular species.
start learning
W światowych połowach dorsz zajmuje drugie miejsce.
herring
start learning
śledź
• He deals in herring, and he always smells of it.
start learning
On handluje śledziami, i zawsze nimi cuchnie.
He deals in herring, and he always smells of it.
start learning
On handluje śledziami, i zawsze nimi cuchnie.
herring
start learning
śledź
beverages
start learning
napoje
• They sit under the trees with food and beverages.
start learning
Siadają pod drzewami z jedzeniem i napojami.
• I brought some cold beverages.
start learning
Przyniosłam zimne napoje.
They sit under the trees with food and beverages.
start learning
Siadają pod drzewami z jedzeniem i napojami.
beverages
start learning
napoje
cut ***** past tense cut, past participle cut
start learning
ciąć, rozcinać, przecinać, pociąć, ucinać (nożyczkami)
• You can use my scissors to cut the paper.
start learning
Możesz użyć moich nożyczek żeby pociąć papier.
• Do these scissors cut well?
start learning
Czy te nożyczki dobrze tną?
• Cut the string into smaller pieces.
start learning
Potnij nitkę na mniejsze kawałki.
cut ***** past tense cut, past participle cut
start learning
kroić, ukroić (np. nożem)
• Cut the vegetables before frying them.
start learning
Pokrój warzywa przed smażeniem.
• Can I cut you a slice of bread?
start learning
Ukroić ci kromkę chleba?
• He cut the steaks into little pieces and gave them to the children.
start learning
On pokroił steki na małe kawałki i dał je dzieciom.
• I peeled four potatoes and cut them into french fries.
start learning
Obrałem cztery ziemniaki i pokroiłem je na frytki.
confectionery, confectionary
start learning
cukiernictwo
confectionery, confectionary, confectioner's
start learning
sklep cukierniczy, cukiernia
tobacconist's
start learning
sklep z wyrobami tytoniowymi
shoe repair shop
start learning
zakład szewski
ballpoint pen **, ballpoint **, pen **, ball pen **, biro ** British English, ballpen **
start learning
długopis
• Have you got a pen?
start learning
Czy masz długopis?
• She used a pen as a pointer.
start learning
Ona użyła długopisu jako wskaźnika.
• Tom took a ballpoint pen out of his pocket.
start learning
Tom wyciągnął długopis z kieszeni.
sales personnel
start learning
sprzedawcy
Dalai Lama issued an appeal for peace.
start learning
Dalai Lama wydał wezwanie o pokój.
appeal ***
start learning
apel, wezwanie (o coś)
The girl made an appeal for help in search for her dog.
start learning
Dziewczyna zaapelowała o pomoc w poszukiwaniu jej psa.
appeal ***
start learning
apel, wezwanie (o coś)
fact sheet
start learning
zestawienie
liability insurance
start learning
ubezpieczenie OC
unleaded petrol British English, unleaded gas American English
start learning
benzyna bezołowiowa
• How much does unleaded gas cost?
start learning
Ile kosztuje benzyna bezołowiowa?
How much does unleaded gas cost?
start learning
Ile kosztuje benzyna bezołowiowa?
unleaded petrol British English, unleaded gas American English
start learning
benzyna bezołowiowa
shuttle **
start learning
kursujący wahadłowo środek transportu (np. autobus, samolot)
• You can get to the island with a shuttle.
start learning
Na wyspę można dostać się promem.
You can get to the island with a shuttle.
start learning
Na wyspę można dostać się promem.
shuttle **
start learning
kursujący wahadłowo środek transportu (np. autobus, samolot)
shuttle bus
start learning
autobus wahadłowy (np. na lotnisko)
The ship shuttles from the island to the mainland.
start learning
Statek kursuje z wyspy na stały ląd.
shuttle **
start learning
kursować (tam i z powrotem), jeździć (tam i z powrotem)
reclaim *
start learning
odbierać (np. bagaż), odzyskać (coś od kogoś)
baggage reclaim British English, baggage claim American English
start learning
miejsce odbioru bagażu
• Pick up your suitcase at the baggage reclaim.
start learning
Odbierz swoją walizkę z miejsca odbioru bagażu.
• Baggage reclaim is in that direction.
start learning
Miejsce odbioru bagażu jest w tamtym kierunku.
widespread **, wide-spread **
start learning
powszechny, szeroko rozpowszechniony (np. o krytyce)
• Coal is the world's most widespread source of fossil energy.
start learning
Węgiel to najszerzej rozpowszechnione w świecie źródło energii z paliw kopalnych.
• The widespread fear is that illegal immigration will increase considerably.
start learning
Powszechne są obawy przed znacznym wzrostem nielegalnej imigracji.
The widespread fear is that illegal immigration will increase considerably.
start learning
Powszechne są obawy przed znacznym wzrostem nielegalnej imigracji.
widespread **, wide-spread
start learning
powszechny, szeroko rozpowszechniony (np. o krytyce)
widespread **, wide-spread **
start learning
rozległy, o szerokim zasięgu
• We are not aware how widespread the problem is.
start learning
Nie zdajemy sobie sprawy jak rozległy jest ten problem.
clog *
start learning
zapchać, zapychać, zatkać, zatykać się, zablokować się
• White blood cells accumulate, clog up the lungs, lead to heart problems.
start learning
Białe krwinki się gromadzą, zatykają płuca, prowadząc do problemów z sercem.
White blood cells accumulate, clog up the lungs, lead to heart problems.
start learning
Białe krwinki się gromadzą, zatykają płuca, prowadząc do problemów z sercem.
clog *
start learning
zapchać, zapychać, zatkać, zatykać się, zablokować się
The sink is clogged and the water won't go down.
start learning
Zlew jest zatkany i nie odpływa woda.
tapped
start learning
gwintowany
Our company taps natural resources.
start learning
Nasza firma wydobywa zasoby naturalne.
tap ***, tap into
start learning
uzyskiwać, wydobywać (np. źródła energii, wodę)
tap ***
start learning
stuknąć, puknąć (np. palcem)
• He tapped my arm.
start learning
On stuknął mnie w ramię.
• She tapped her finger on the table.
start learning
Ona stuknęła palcem w stół.
tap ***
start learning
stukać, wystukiwać (dźwięk)
• She was tapping the rhythm of the song.
start learning
Ona wystukiwała rytm piosenki.
• He tapped our secret code.
start learning
On wystukał nasz sekretny kod.
untapped
start learning
nienapoczęty, niewykorzystywany
untapped resource
start learning
niewykorzystany zasób
clench *
start learning
ściskać, ścisnąć, zaciskać, zacisnąć
• He clenched his fist as if he wanted to hit me.
start learning
On zacisnął pięść, jak gdyby chciał mnie uderzyć.
• The man clenched his teeth so hard that he thought they would shatter.
start learning
Mężczyzna zacisnął zęby tak mocno, że bał się, że się pokruszą.
• After her comment, he clenched his jaw.
start learning
Po jej komentarzu, on zacisnął szczękę.
After her comment, he clenched his jaw.
start learning
Po jej komentarzu, on zacisnął szczękę.
clench *
start learning
ściskać, ścisnąć, zaciskać, zacisnąć
He clenched his fist as if he wanted to hit me.
start learning
On zacisnął pięść, jak gdyby chciał mnie uderzyć.
clench *
start learning
ściskać, ścisnąć, zaciskać, zacisnąć
reinforce **, reenforce **
start learning
umacniać (konstrukcję), wzmacniać (materiał), czynić coś mocniejszym
destined
start learning
przewidziany, przeznaczony (dla kogoś lub czegoś)
destined
start learning
stworzony (do czegoś), mający pisane (coś)
• I'm destined to be famous.
start learning
Sława jest mi pisana.
painfully *
start learning
bardzo, strasznie (np. chudy, nieśmiały)
painfully slow
start learning
nieznośnie powolny
outgoing
start learning
otwarty, towarzyski synonim: sociable
• Outgoing people make friends easily.
start learning
Towarzyscy ludzie łatwo zawierają przyjaźnie.
• A good salesman should be outgoing and friendly.
start learning
Dobry sprzedawca powinien być otwarty i przyjazny.
Outgoing people make friends easily.
start learning
Towarzyscy ludzie łatwo zawierają przyjaźnie.
outgoing
start learning
otwarty, towarzyski
A good salesman should be outgoing and friendly.
start learning
Dobry sprzedawca powinien być otwarty i przyjazny.
outgoing
start learning
otwarty, towarzyski
brutally honest
start learning
szczery do bólu, brutalnie szczery
fiercely criticise
start learning
ostro krytykować
pull a prank, play a prank
start learning
dokazywać, płatać figle
bear a grudge
start learning
żywić urazę, być urażonym
a mean streak
start learning
skłonność do złośliwości
speak one's mind
start learning
wypowiadać swoje zdanie
swallow one's pride
start learning
zapominać o dumie, chować dumę do kieszeni
resolution ***
start learning
decyzja, postanowienie, rozwiązanie
• The resolution was to stop the war and sign peace agreement.
start learning
Rozwiązaniem było zaprzestanie wojny i podpisanie porozumień pokojowych.
• We were waiting for the resolution of the government.
start learning
Czekaliśmy na postanowienie rządu.
We were waiting for the resolution of the government.
start learning
Czekaliśmy na postanowienie rządu.
resolution ***
start learning
decyzja, postanowienie, rozwiązanie
resolution ***
start learning
postanowienie
• Her New Year's resolution is to lose weight.
start learning
Jej noworocznym postanowieniem jest zrzucić wagę.
• What are your New Year's resolutions?
start learning
Jakie są twoje noworoczne postanowienia?
concerted effort
start learning
wspólny trud
We will present ourselves with grace and poise.
start learning
Zaprezentujemy się z wdziękiem i wytwornością.
poise *
start learning
wytworność, gracja
They stripped the wallpaper off the wall.
start learning
Oni zdarli tapetę ze ściany.
strip ***
start learning
zdzierać (coś), zdejmować (coś)
interest *****
start learning
odsetki (z tytułu posiadania konta bankowego), odsetki (dodatkowy koszt zaciągnięcia pożyczki)
• The interest on the loan is 10% per year.
start learning
Odsetki od pożyczki wynoszą 10% rocznie.
• For the first 5 years I will only pay interest on my mortgage.
start learning
Przez pierwsze 5 lat będę płacił tylko odsetki od hipoteki.
He pulled out without a turn signal.
start learning
On wjechał na drogę bez kierunkowskazu.
pull out **
start learning
wyjeżdżać (z miejsca postoju), wjeżdżać na drogę
You cannot pull out so quickly!
start learning
Nie możesz wjeżdżać na drogę tak szybko!
pull out **
start learning
wyjeżdżać (z miejsca postoju), wjeżdżać na drogę
Iron the collar before you put this shirt on.
start learning
Wyprasuj kołnierzyk zanim założysz tę koszulę.
collar **
start learning
kołnierzyk, kołnierz
You can listen to an echo in a cave.
start learning
Możesz posłuchać echa w jaskini.
echo **
start learning
echo, pogłos
Can you just show me the way to the loo?
start learning
Czy możesz mi po prostu wskazać drogę do toalety?
toilet ** British English, water closet British English old-fashioned, WC British English, loo British English informal, restroom American English, bathroom *** American English, john ***** American English informal
start learning
toaleta (pomieszczenie), WC
He's odd, I don't know why you are friends with him.
start learning
On jest dziwny, nie wiem dlaczego się przyjaźnicie.
odd **
start learning
dziwny
roller coaster, roller-coaster, rollercoaster
start learning
często zmieniająca się sytuacja
• My nerves are fried from riding on this emotional roller coaster!
start learning
Nerwy mi wysiadają od jazdy na tej emocjonalnej kolejce!
be worried sick, be sick with worry
start learning
być chorym ze strachu
She gave me an anxious look.
start learning
Ona spojrzała na mnie w zatroskaniu.
anxious **
start learning
zaniepokojony, zatroskany
My mother is always anxious about me.
start learning
Moja mama zawsze się o mnie niepokoi.
anxious **
start learning
zaniepokojony, zatroskany
seethe with anger
start learning
kipieć ze złości
emotional wreck
start learning
emocjonalny wrak człowieka informal
reflect ****
start learning
rozmyślać, zastanawiać się, rozważać
• I think that he should reflect upon his life.
start learning
Myślę, że on powinien się zastanowić nad swoim życiem.
• Sometimes I sit in my garden and reflect upon life and death.
start learning
Czasem siadam w moim ogrodzie i rozmyślam o życiu i śmierci.
cooker ** British English, stove ** American English
start learning
kuchenka
• She was frying eggs and bacon on the cooker.
start learning
Ona smażyła jajka z bekonem na kuchence.
• He looked at the clock above the stove.
start learning
On spojrzał na zegar nad kuchenką.
shortage **, shtg. **
start learning
brak (np. gotówki), niedobór (np. pracowników), deficyt (budżetowy)
• We are suffering from the shortage of food.
start learning
Cierpimy na niedobór jedzenia.
• There is a shortage of vaccinations in Africa.
start learning
W Afryce jest deficyt szczepionek.
• The recent shortage of money made us suffer.
start learning
Niedawny brak gotówki sprawił, że cierpieliśmy.
We are suffering from the shortage of food.
start learning
Cierpimy na niedobór jedzenia.
shortage **, shtg.
start learning
brak (np. gotówki), niedobór (np. pracowników), deficyt (budżetowy)
There is a shortage of vaccinations in Africa.
start learning
W Afryce jest deficyt szczepionek.
shortage **, shtg.
start learning
brak (np. gotówki), niedobór (np. pracowników), deficyt (budżetowy)
reasonably *
start learning
rozsądnie, słusznie
upmarket British English, upscale American English
start learning
przeznaczony dla zamożnej klienteli, z wyższej półki (o produkcie)
• The brand is targeted at the upscale clientele.
start learning
Ta marka jest przeznaczona dla zamożnej klienteli.
throw away
start learning
wyrzucać (coś), pozbywać się (czegoś)
• She threw away her old clothes.
start learning
Ona pozbyła się swoich starych ubrań.
• I hope you will lock him up and throw away the key!
start learning
Mam nadzieję, że zamkniecie go i wyrzucicie klucz!
She threw away her old clothes.
start learning
Ona pozbyła się swoich starych ubrań.
throw away
start learning
wyrzucać (coś), pozbywać się (czegoś)
throw something away
start learning
roztrwonić coś (np. pieniądze)
• I'm afraid he will throw all that money away in one day.
start learning
Boję się, że on roztrwoni te wszystkie pieniądze w jeden dzień.
neighbourhood **** British English, neighborhood **** American English
start learning
dzielnica
• I live in a nice neighbourhood.
start learning
Mieszkam w fajnej dzielnicy.

You must sign in to write a comment