09.2017(6 )part 1

 0    487 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
The current boundaries of the town were set in 1862.
start learning
Obecne granice miasta były ustalone w 1862 roku.
boundary **
start learning
granica (obszar graniczny np. między rejonami, strefami, dzielnicami)
deceit
start learning
fałsz, oszustwo, nieuczciwość
linger *
start learning
trwać, utrzymywać się (np. o zapachu, smaku)
linger *
start learning
ociągać się, zwlekać
linger *
start learning
wlec się (np. czas)
arrange for somebody to marry somebody, make a match
start learning
swatać
take hold of somebody
start learning
złapać kogoś, skontaktować się z kimś
• He couldn't take hold of his father.
start learning
On nie mógł skontaktować się ze swoim ojcem.
• How can I take hold of you?
start learning
Jak mogę cię złapać?
get hold of something, take hold of something
start learning
zacisnąć coś
get hold of somebody, get ahold of somebody
start learning
złapać kogoś, skontaktować się z kimś, być w kontakcie z kimś American English
racket, racquet
start learning
rakieta (np. do tenisa)
• I bought a racket to play tennis.
start learning
Kupiłem rakietę, żeby grać w tenisa.
racket
start learning
robić harmider
have fun *
start learning
dobrze się bawić synonim: have a good time
• You don't know how to have fun at all.
start learning
Kompletnie nie umiesz się bawić.
• I didn't have too much fun.
start learning
Nie bawiłem się zbyt dobrze.
cupboard
start learning
szafka kuchenna, kredens
• He got the flour out of the cupboard.
start learning
On wyjął mąkę z kredensu.
• What was in the cupboard?
start learning
Co było w kredensie?
exquisite *
start learning
znakomity, wyborny, wyśmienity
exquisitely
start learning
znakomicie, wybornie, wyśmienicie
trough
start learning
spadek
• We've noticed a trough of activity on the market.
start learning
Zauważyliśmy spadek aktywności na rynku.
trough
start learning
koryto (na pomyje), żłób (na paszę)
• Pour that slop right in the trough there, son.
start learning
Wlej te pomyje do tego koryta, synu.
cold-hearted
start learning
nieczuły, zimny
• My ex says I'm cold-hearted.
start learning
Moja ex mówi, że jestem nieczuły.
• Would a cold-hearted person help you?
start learning
Czy zimna osoba pomogłaby ci?
unless ***
start learning
jeśli nie, chyba że
• Unless you hurry, we will be late.
start learning
Jeśli się nie pospieszysz, spóźnimy się.
• Unless Jack gets tired, we'll carry on.
start learning
Jeśli Jack się nie zmęczy, będziemy kontynuować.
• I won't tell him unless he asks me. Nie powiem mu, chyba że się zapyta.
start learning
• Nie powiem mu, dopóki mnie nie zapyta. Nie powiem mu, chyba że się zapyta.
• Most wild animals won't attack unless they are provoked.
start learning
Większość dzikich zwierząt nie zaatakuje, chyba że są prowokowane.
be fond of somebody
start learning
lubić kogoś
• You're very fond of her, aren't you?
start learning
Bardzo ją lubisz, prawda?
• I had certainly never been fond of him.
start learning
Z pewnością nigdy za nim nie przepadałem.
caricature
start learning
karykatura
brighten *
start learning
poweseleć, rozpogadzać, rozpogadzać się, rozjaśniać, rozpromieniać się (np. twarz, oczy w uśmiechu)
brighten up
start learning
rozświetlać, ożywiać
thus ****
start learning
stąd, tak więc, dlatego formal synonim: thusly
• She had a baby and thus quit her job.
start learning
Ona urodziła dziecko i dlatego zrezygnowała z pracy.
• I have a lot of work thus I can't help you with your homework.
start learning
Mam dużo pracy, tak więc nie mogę ci pomóc z zadaniem domowym.
mistress *, shackjob * slang
start learning
pani domu (dla służącej) old-fashioned
He realized it was his mistress who blackmailed him.
start learning
On zdał sobie sprawę, że to jego kochanka go szantażowała.
mistress *, shackjob slang
start learning
kochanka
offence ** British English, offense ** American English
start learning
wykroczenie
• It was a gross offence.
start learning
To było poważne wykroczenie.
offence ** British English, offense ** American English
start learning
obraza
put up with
start learning
znosić, wytrzymać, tolerować (kogoś lub coś)
• I can't put up with his behaviour anymore! Nie mogę już znieść jego zachowania!
start learning
• Nie mogę już dłużej znosić jego zachowania! Nie mogę już znieść jego zachowania!
• How can they put up with all these inconveniences?
start learning
Jak oni mogą tolerować wszystkie te niedogodności?
faith ***
start learning
ufność, zaufanie synonim: confidence
• I have faith in her to do the right thing.
start learning
Ufam, że ona zrobi to co właściwe.
• Have faith, my child.
start learning
Miej ufność, moje dziecko.
trust ***
start learning
zaufanie
• It's just a matter of trust.
start learning
To tylko kwestia zaufania.
• You may put full trust in me.
start learning
Możesz mi w pełni zaufać.
self-betrayal, self-revelation
start learning
zdrada samego siebie
cheating
start learning
oszukiwanie (zdrada)
splendid *
start learning
znakomity (np. pomysł), genialny (np. plan) British English formal
inaugural *
start learning
inauguracyjny, wstępny
inaugural, inaugural speech
start learning
przemówienie inauguracyjne
wealth **
start learning
bogactwo, majątek
• He has accumulated quite a wealth throughout the years.
start learning
Przez wiele lat uzbierał całkiem pokaźny majątek.
• He bought this car to show off his wealth.
start learning
On kupił ten samochód, aby pochwalić się swoim bogactwem.
wealth **
start learning
dobrobyt, dostatek, obfitość
• There's a wealth of restaurants in the city square.
start learning
Na rynku jest obfitość restauracji.
• This marriage will bring you wealth.
start learning
To małżeństwo przyniesie ci dobrobyt.
enunciate
start learning
wymawiać, wypowiadać
toilet ***** British English, water closet ***** British English old-fashioned, WC *****British English, loo ***** British English informal, restroom ***** American English, bathroom ***** American English, john ***** American English informal
start learning
toaleta (pomieszczenie), WC
• I need to go to the toilet.
start learning
Muszę iść do toalety.
• Is there a public restroom here?
start learning
Czy jest tu publiczne WC?
• She went off to the bathroom to wash up.
start learning
Ona poszła do toalety, żeby umyć ręce.
• Can you tell me where the toilet is?
start learning
Możesz powiedzieć mi, gdzie jest toaleta?
• Excuse me, I need to use the rest room.
start learning
Przepraszam, muszę skorzystać z toalety.
• Can you just show me the way to the loo?
start learning
Czy możesz mi po prostu wskazać drogę do toalety?
• I need to go to the john, be right back.
start learning
Muszę iść do kibla, zaraz wracam.
• She went to the john. Let's wait a minute.
start learning
Ona poszła do kibla. Poczekajmy chwilę.
chuffing
start learning
poruszanie się dymiąc (o pociągu)
awkward **
start learning
nieporęczny, niewygodny (w użyciu)
• The dial must have been awkward to use.
start learning
Tarcza telefonu misiała być niewygodna w użyciu.
• The way this chair is positioned is very awkward.
start learning
Sposób, w jaki to krzesło jest ustawione jest bardzo nieporęczny.
avail
start learning
korzyść, pożytek
avail
start learning
przynosić korzyść
to be avail
start learning
być przydatnym
awful **
start learning
okropny, wstrętny, obrzydliwy synonimy: terrible, disgusting
• That food smells awful.
start learning
To jedzenie pachnie wstrętnie.
• He told me many awful things.
start learning
On powiedział mi wiele okropnych rzeczy.
indentured
start learning
związany umową o pracę
indenture
start learning
obustronna umowa (pisemna), kontrakt
servitude
start learning
niewola, niewolnictwo formal
hubby
start learning
mężulek, mężuś informal
appraisal *
start learning
wycena, oszacowanie (np. wartości)
• I'll take them to the shop and have the appraisal ready next week.
start learning
Wezmę je do sklepu i przygotuję wycenę na przyszły tydzień.
turf * plural: turves
start learning
darń, murawa
• Everything will be settled as soon as they enter the turf.
start learning
Wszystko zostanie rozwiązane w momencie, w którym oni wejdą na murawę.
turf * plural: turves
start learning
terytorium, teren informal
• He's aggressively defending his turf.
start learning
On agresywnie broni swojego terytorium.
obliging
start learning
uczynny, uprzejmy
disobliging
start learning
nieuprzejmy, nieuczynny
inane
start learning
bezmyślny, głupi, lekkomyślny, próżny, pusty (o osobie)
wicked *
start learning
nikczemny, niegodziwy, bezecny synonim: evil
evil **
start learning
zły, nikczemny synonimy: wicked, bad
• All you have to do is use your power for good instead of evil.
start learning
Musisz jedynie używać swej mocy do dobrego zamiast do złego.
• You are making me out to be some kind of evil mother.
start learning
Przedstawiasz mnie jako jakąś złą matkę.
• He regrets his evil deeds.
start learning
On żałuje swoich złych uczynków.
• This actor always plays evil characters.
start learning
Ten aktor zawsze gra złe postacie.
scrub
start learning
krzak, niewyrośnięte drzewko
• You have to cut down those scrubs in front of our house.
start learning
Musisz ściąć te krzaki przed naszym domem.
• All scrubs in our garden withered.
start learning
Wszystkie krzaki w naszym ogrodzie uschły.
scrub
start learning
mieszaniec, kundel (o zwierzęciu)
• My dog is a scrub.
start learning
Mój pies to kundel.
• Don't call my cat a scrub!
start learning
Nie nazywaj mojego kota mieszańcem!
mackerel
start learning
makrela
commence
start learning
rozpoczynać, rozpocząć, wszczynać, wszcząć
• I hesitated before commencing my speech.
start learning
Zawahałem się przed rozpoczęciem mojej mowy.
natter
start learning
paplać, plotkować British English informal
impediment
start learning
przeszkoda, utrudnienie, zawada
• The financial crisis is a major impediment to job creation and growth.
start learning
Kryzys finanasowy to zasadnicze utrudnienie, jeśli chodzi o możliwość tworzenia miejsc pracy i wzrostu.
• It would be a serious impediment to the process if you didn't bring the documents in time.
start learning
Gdybyś nie dostarczył dokumentów na czas, byłoby to poważne utrudnienie procesu.
• There are two people, who are an impediment to our plan.
start learning
Jest dwoje ludzi, którzy są zawadą dla naszego planu.
impediment, speech impediment
start learning
wada wymowy, defekt wymowy
• She has a speech impediment, but she is working on it.
start learning
Ona ma wadę wymowy, ale pracuje nad nią.
• He has such a terrible speech impediment I can barely understand him.
start learning
On ma taką straszną wadę wymowy, że ledwie go rozumiem.
The financial crisis is a major impediment to job creation and growth.
start learning
Kryzys finanasowy to zasadnicze utrudnienie, jeśli chodzi o możliwość tworzenia miejsc pracy i wzrostu.
impediment
start learning
przeszkoda, utrudnienie, zawada
There are two people, who are an impediment to our plan.
start learning
Jest dwoje ludzi, którzy są zawadą dla naszego planu.
impediment
start learning
przeszkoda, utrudnienie, zawada
He has such a terrible speech impediment I can barely understand him.
start learning
On ma taką straszną wadę wymowy, że ledwie go rozumiem.
impediment, speech impediment
start learning
wada wymowy, defekt wymowy
flawlessly
start learning
bezbłędnie, nieskazitelnie
flawless
start learning
nieskazitelny, bez wad, doskonały
shilling
start learning
szyling (dawna waluta brytyjska)
acquainted
start learning
zapoznany, zaznajomiony
acquaint with something
start learning
zaznajamiać się z czymś, zapoznawać się z czymś
sublime
start learning
wspaniały (o widoku), wzniosły (o stylu), doskonały
• He was an artist known for his sublime style.
start learning
On był artystą znanym ze swojego wzniosłego stylu.
• The view from the top of the mountain was truly sublime.
start learning
Widok ze szczytu góry był doprawdy wspaniały.
bugger
start learning
biedaczysko British English informal
bugger
start learning
męczarnia, mordęga, cholerstwo British English informal
devilish
start learning
diabelski, piekielny, szatański (np. plan)
shirk
start learning
uchylać się (np. od obowiązków)
shirking
start learning
obijanie się, bumelowanie, bumelanctwo
drowsy
start learning
senny, śpiący synonim: sleepy
• The sun had made him drowsy.
start learning
Słońce sprawiło, że stał się śpiący.
• She cast an eye over the two drowsy children.
start learning
Ona rzuciła okiem na dwójkę sennych dzieci.
heir *
start learning
spadkobierca, dziedzic
• After his death, she became the only heir to the family fortune.
start learning
Po jego śmierci, ona została jedynym dziedzicem rodzinnego majątku.
heir *
start learning
następca (osoba przejmująca pozycję w firmie po kimś)
• He was the heir of our boss, which made him our new boss.
start learning
On był następcą naszego szefa, czyli naszym nowym szefem.
dreary literary, drear literary
start learning
nudny, drętwy
• The party was dreary so I left early.
start learning
Impreza była drętwa, więc wcześnie wyszedłem.
• My life is so dreary these days.
start learning
Ostatnimi czasy moje życie jest takie nudne.
dreary literary, drear literary
start learning
ponury (pogoda, krajobraz)
• This dreary landscape makes me sad.
start learning
Ten ponury krajobraz mnie zasmuca.
• Today's weather is dreary and depressing.
start learning
Dzisiejsza pogoda jest ponura i przygnębiająca.
dreary literary, drear literary
start learning
posępny (osoba)
• No one likes dreary people.
start learning
Nikt nie lubi posępnych osób.
• Nick was so dreary that he spoiled my mood.
start learning
Nick był tak posępny, że zepsuł mi humor.
wooden ***
start learning
sztywny, drętwy (o osobie)
• He's really wooden. He never laughs.
start learning
On jest naprawdę sztywny. On nigdy się nie śmieje.
• Why do you have to be so wooden? Can't you have some fun?
start learning
Dlaczego musisz być taki drętwy? Dlaczego się trochę nie zabawisz?
bear up
start learning
trzymać się, nie tracić ducha
• You have to bear up for your children.
start learning
Musisz się trzymać dla swoich dzieci.
• It's a tough time but she'll bear up.
start learning
To ciężki czas, ale ona nie straci ducha.
It's a tough time but she'll bear up.
start learning
To ciężki czas, ale ona nie straci ducha.
bear up
start learning
trzymać się, nie tracić ducha
You have to bear up for your children.
start learning
Musisz się trzymać dla swoich dzieci.
bear up
start learning
trzymać się, nie tracić ducha
at last **, at long last
start learning
w końcu, wreszcie, nareszcie, koniec końców
• At last you believe me, I've been telling you this the whole time.
start learning
W końcu mi wierzysz, cały czas ci o tym mówiłem.
• At last we meet.
start learning
Nareszcie się spotykamy.
• I've finished my essay at last.
start learning
W końcu skończyłem moje wypracowanie.
• At last something is starting to change.
start learning
W końcu coś zaczyna się zmieniać.
lastly
start learning
na koniec, wreszcie synonim: finally
At last you believe me, I've been telling you this the whole time.
start learning
W końcu mi wierzysz, cały czas ci o tym mówiłem.
at last **, at long last
start learning
w końcu, wreszcie, nareszcie, koniec końców
discharge **
start learning
spełniać, spłacać formal
• Finally, she discharged the debt.
start learning
W końcu, ona spłaciła dług.
discharge **
start learning
wypisać (np. ze szpitala)
• He was discharged from hospital.
start learning
On został wypisany ze szpitala.
• More than half of all prisoners discharged are reconvicted within two years.
start learning
Ponad połowa zwolnionych więźniów jest skazywana ponownie w przeciągu dwóch lat.
He was discharged from hospital.
start learning
On został wypisany ze szpitala.
discharge **
start learning
wypisać (np. ze szpitala)
allegiance *
start learning
lojalność, wierność, przywiązanie
• Your allegiance to the law is well known.
start learning
Twoja wierność względem prawa jest dobrze znana.
impel
start learning
zmuszać, skłaniać, pchać, pobudzać (do czegoś) formal
make ***** past tense made, past participle made
start learning
zmuszać (kogoś do zrobienia czegoś)
• Don't make me beg you!
start learning
Nie zmuszaj mnie, żebym cię błagał!
• My parents made me clean my room.
start learning
Moi rodzice zmusili mnie do posprzątania mojego pokoju.
• He made me say it.
start learning
On zmusił mnie do powiedzenia tego.
I felt compelled to tell her the truth.
start learning
Czułem się zmuszony, by powiedzieć jej prawdę.
compel **
start learning
zmuszać
renounce
start learning
zrzekać się (np. stanowiska), wypowiadać (np. umowę)
renounce
start learning
wyrzekać się, wypierać się (poglądów)
• They forced her to renounce her faith.
start learning
Oni zmusili ją do wyrzeknięcia się wiary.
familiarize, familiarise British English
start learning
zaznajomić, zapoznać
familiarize oneself American English, familiarise oneself British English
start learning
zapoznać się
bear **** past tense bore, past participle borne, past participle born
start learning
ścierpieć (coś), znieść (coś), wytrzymać (coś) synonim: stand
• I can't bear this headache.
start learning
Nie mogę znieść tego bólu głowy.
• I can't bear her annoying behaviour.
start learning
Nie mogę znieść jej irytującego zachowania.
I can't bear her annoying behaviour.
start learning
Nie mogę znieść jej irytującego zachowania.
bear ****
start learning
ścierpieć (coś), znieść (coś), wytrzymać (coś)
knock ***
start learning
pukać, stukać (do drzwi)
• You should knock on the door if it's locked.
start learning
Powinieneś zapukać do drzwi, jeśli są zamknięte.
• Someone's knocking at the door.
start learning
Ktoś puka do drzwi.
go about something *
start learning
zacząć coś robić
placard
start learning
afisz, plakat (np. reklamowy)
Come back immediately, you coward!
start learning
Wracaj natychmiast, ty tchórzu!
coward
start learning
tchórz
pronouncement
start learning
oświadczenie, orzeczenie (werdykt) formal
• As governor of Jamaica, I make my first pronouncement.
start learning
Jako gubernator Jamajki, wygłaszam swoje pierwsze oświadczenie.
newsreel
start learning
kronika filmowa
premises *
start learning
posesja
disposal *
start learning
wywóz, wywózka, usuwanie, pozbycie się (np. śmieci)
• The waste disposal won't happen until next week.
start learning
Wywóz śmieci będzie dopiero w następnym tygodniu.
The waste disposal won't happen until next week.
start learning
Wywóz śmieci będzie dopiero w następnym tygodniu.
disposal *
start learning
wywóz, wywózka, usuwanie, pozbycie się (np. śmieci)
disposal *
start learning
zbycie, sprzedaż (np. akcji)
crack ***
start learning
trzeszczeć, trzaskać (o dźwięku)
• Stop cracking this plastic bottle!
start learning
Przestań trzeszczeć tą plastikową butelką!
• Our door crack, can you do something about it?
start learning
Nasze drzwi trzeszczą, możesz coś z tym zrobić?
crack ***
start learning
trzaskać, uderzać (np. drzwiami)
• He cracked the door and left.
start learning
On trzasnął drzwiami i wyszedł.
• Don't crack the door, my child is sleeping.
start learning
Nie trzaskaj drzwiami, moje dziecko śpi.
• He cracked the whip over the horse's head.
start learning
On trzasnął z bicza nad głową konia.
inquisition
start learning
dochodzenie, przesłuchanie
elocution
start learning
elokucja (poprawna dykcja, wymowa i jasne wysławianie się)
noble *
start learning
szlachetny
account ****
start learning
rachunek (w sklepie) synonim: credit account
• I have opened 50 accounts in shops around the country.
start learning
Otworzyłem 50 rachunków w sklepach w całym kraju.
• I forgot to close the account in his shop.
start learning
Zapomniałam zamknąć rachunek w jego sklepie.
Umowa między kupującym a sprzedawcą polegająca na tym, że kupujcy nabywa produkty i zobowiązuje się za nie zapłacić po jakimś czasie.
start learning
Umowa między kupowaniem a sprzedażą polegającą na tym, że kupujesz produkty i zobowiązuję się za nie zapłacić po jakimś czasie.
account ****
start learning
relacja, raport, sprawozdanie, opowieść
• I read an account of the murder in today's newspaper.
start learning
Czytałem raport z zabójstwa w dzisiejszej gazecie.
• According to the witness's account, Jack is innocent.
start learning
Według relacji świadka, Jack jest niewinny.
• His account from the job fair is very informative.
start learning
Jego sprawozdanie z targów pracy jest bardzo bogate w informacje.
preliminary inquires
start learning
zapytania wstępne
vouch for somebody
start learning
ręczyć za kogoś
credentials *
start learning
kwalifikacje, poświadczenie kwalifikacji
• Very impressive credentials for one year.
start learning
Imponujące kwalifikacje, jak na jeden rok.
• We check the credentials of our employees with a simple test.
start learning
Sprawdzamy kwalifikacje naszych pracowników za pomocą prostego testu.
credentials *
start learning
referencje
• Would you like to see my credentials?
start learning
Chce pan zobaczyć moje referencje?
• With your credentials, I'm sure you had plenty of options.
start learning
Z pańskimi referencjami, miał pan dużo możliwości.
• Here are my credentials from my previous work.
start learning
Oto moje referencje z poprzedniego miejsca pracy.
loom **
start learning
wyłaniać się, majaczyć, widnieć
loom **
start learning
wisieć (np. w powietrzu, zagrażać)
sake **
start learning
powód, cel (dla którego coś się robi), wzgląd (na coś, kogoś)
wyrażenia tego najczęściej nie tłumaczy się dosłownie - występuje ono w konstrukcjach "for somebody's sake", "for the sake of something" itp.
start learning
wyrażenia tego w konstrukcjach „dla czyjejś”, „ze względu na coś” itp.
ensnare literary, insnare
start learning
usidlić, usidlać, omotać, zniewolić (np. mężczyznę)
entrap
start learning
łowić, złowić, łapać, złapać w pułapkę, usidlić
assist ***
start learning
asystować, pomagać (komuś), wspierać (kogoś w czymś), być obecnym (gdzieś), towarzyszyć (komuś) formal
• The company's manager assisted me at the meeting.
start learning
Menedżer firmy był obecny podczas spotkania.
• I want you to assist me at the hospital during my surgery.
start learning
Chcę, żebyś towarzyszył mi w szpitalu podczas mojej operacji.
I want you to assist me at the hospital during my surgery.
start learning
Chcę, żebyś towarzyszył mi w szpitalu podczas mojej operacji.
assist ***
start learning
asystować, pomagać (komuś), wspierać (kogoś w czymś), być obecnym (gdzieś), towarzyszyć (komuś) formal
trivialize, trivialise British English
start learning
trywializować, banalizować
perseverance
start learning
wytrwałość
impeccable
start learning
nienaganny (o zachowaniu, manierach, guście), bez zarzutu, bezgrzeszny
• The service at the restaurant was impeccable.
start learning
Obsługa w restauracji była bez zarzutu.
humble *
start learning
pokorny, skromny
• He always remained a very humble man.
start learning
On na zawsze pozostał skromnym mężczyzną.
humble *
start learning
uczyć pokory
perch plural: perch, perches
start learning
okoń
• I caught some perch last weekend.
start learning
Złapałem trochę okoni zeszłego weekendu.
solemnly
start learning
poważnie (np. powiedzieć coś), uroczyście (np. przysięgać)
stupefy, stupify
start learning
zdumiewać, wprawiać w osłupienie (kogoś)
stupefy, stupify
start learning
otępiać, otumaniać (kogoś)
• She was stupefied by drugs.
start learning
Ona była otępiona lekarstwami.
tender ** British English, bid ** American English
start learning
składać ofertę przetargową
• I don't understand why no other company bid.
start learning
Nie rozumiem, dlaczego żadna inna firma nie złożyła oferty przetargowej.
solemn
start learning
uroczysty, solenny (obietnica lub przysięga)
knighthood
start learning
tytuł szlachecki British English
knighthood
start learning
rycerstwo, rycerskość
strip ***
start learning
zdzierać (coś), zdejmować (coś)
• They stripped the wallpaper off the wall.
start learning
Oni zdarli tapetę ze ściany.
• She stripped the clothes off her teddy bear, and put it into a washing machine.
start learning
Ona zdjęła ubranie ze swojego pluszowego misia i włożyła go do pralki.
disguise
start learning
przebranie
• The disguise was so good that I didn't recognize him.
start learning
Przebranie było tak dobre, że go nie rozpoznałem.
• He put on a disguise and changed his voice.
start learning
On założył przebranie i zmienił swój głos.
mere ** stopień wyższy merer, stopień najwyższy the merest
start learning
wyłączny, samodzielny
• His mere effort has helped me.
start learning
Jego samodzielny wysiłek pomógł mi.
mere ** stopień wyższy merer, stopień najwyższy the merest
start learning
zwyczajny, zwykły, czczy
• It's just a mere pie, nothing special.
start learning
To tylko zwykłe ciasto, nic specjalnego.
• You are a mere fraud. You know nothing about morality.
start learning
Jesteś zwyczajnym oszustem. Ty nie wiesz nic o moralności.
You are a mere fraud. You know nothing about morality.
start learning
Jesteś zwyczajnym oszustem. Ty nie wiesz nic o moralności.
mere **
start learning
zwyczajny, zwykły, czczy
prevail **
start learning
przetrwać formal
prevail **
start learning
zwyciężać, brać górę, wygrywać formal
onward
start learning
dalszy, niepowstrzymany
onwards, onward American English
start learning
dalszy
on the whole
start learning
ogólnie, generalnie
turn out ***
start learning
okazać się,
• It turned out that they weren't cousins, after all.
start learning
Ostatecznie okazało się, że oni nie byli kuzynami.
• It turned out to be even better than I expected.
start learning
To okazało się być nawet lepsze, niż się spodziewałem.
It turned out that they weren't cousins, after all.
start learning
Ostatecznie okazało się, że oni nie byli kuzynami.
turn out ***
start learning
okazać się,
It turned out to be even better than I expected.
start learning
To okazało się być nawet lepsze, niż się spodziewałem.
turn out ***
start learning
okazać się,
Her custom of talking to herself worries me sometimes.
start learning
Jej nawyk mówienia do siebie czasami mnie martwi.
custom **
start learning
nawyk, przyzwyczajenie, zwyczaj formal
Some people have a custom of sleeping late on weekends.
start learning
Niektórzy ludzie mają zwyczaj sypiania do późna w weekendy.
custom **
start learning
nawyk, przyzwyczajenie, zwyczaj formal
appeal ***
start learning
apel, wezwanie (o coś)
• Dalai Lama issued an appeal for peace.
start learning
Dalai Lama wydał wezwanie o pokój.
• The girl made an appeal for help in search for her dog.
start learning
Dziewczyna zaapelowała o pomoc w poszukiwaniu jej psa.
appeal to something **
start learning
oddziaływać na coś, wpływać, odwoływać się do czegoś (np. o reklamie)
• They banned beer advertisements, because they might wrongly appeal to teenagers.
start learning
Oni zakazali reklam piwa, bo mogą źle oddziaływać na nastolatków.
They banned beer advertisements, because they might wrongly appeal to teenagers.
start learning
Oni zakazali reklam piwa, bo mogą źle oddziaływać na nastolatków.
appeal to something **
start learning
oddziaływać na coś, wpływać, odwoływać się do czegoś (np. o reklamie)
appeal to something **
start learning
zwracać się, uciekać się (do kogoś w jakimś celu)
• I appeal to your conscience to stop beating her!
start learning
Apeluję do Twojego sumienia, żebyś przestał ja bić!
claim *****
start learning
domagać się, żądać (o pieniądzach lub własności)
• Nobody claimed the money.
start learning
Nikt nie domagał się tych pieniędzy.
• It's strange that he didn't claim anything for damages.
start learning
To dziwne, że on nie domagał się niczego za zniszczenia.
• The family of the deceased claimed all his money.
start learning
Rodzina nieboszczyka domagała się wszystkich jego pieniędzy.
complaint ***, consumer complaint ***, customer complaint ***
start learning
reklamacja
• If you want to make a complaint, you should see the manager.
start learning
Jeśli chcesz złożyć reklamację, powinieneś porozmawiać z menedżerem.
• That shop rejected my complaint and I won't get any refund.
start learning
Ten sklep odrzucił moją reklamację i nie dostanę zwrotu pieniędzy.
If you want to make a complaint, you should see the manager.
start learning
Jeśli chcesz złożyć reklamację, powinieneś porozmawiać z menedżerem.
complaint ***, consumer complaint, customer complaint
start learning
reklamacja
That shop rejected my complaint and I won't get any refund.
start learning
Ten sklep odrzucił moją reklamację i nie dostanę zwrotu pieniędzy.
complaint ***, consumer complaint, customer complaint
start learning
reklamacja
bill *****
start learning
rachunek (za jakąś usługę), faktura synonim: invoice
• Can we pay the bill now?
start learning
Czy możemy teraz zapłacić rachunek?
• The electricity bills are quite high this month.
start learning
Rachunki za prąd są dość wysokie w tym miesiącu.
• Have you paid the bill yet?
start learning
Czy zapłaciłeś już rachunek?
invoice
start learning
faktura synonim: bill
• Do you need a separate invoice for that?
start learning
Czy potrzebuje pan na to osobną fakturę?
• She copied all the information and put the invoice back.
start learning
Ona skopiowała wszystkie informacje i odłożyła fakturę na miejsce.
• I always receive an invoice at the end of a month.
start learning
Zawsze otrzymuję fakturę pod koniec miesiąca.
Can we pay the bill now?
start learning
Czy możemy teraz zapłacić rachunek?
bill *****
start learning
rachunek (za jakąś usługę), faktura
Do you need a separate invoice for that?
start learning
Czy potrzebuje pan na to osobną fakturę?
invoice
start learning
faktura
jaded
start learning
znużony, wyczerpany, zmęczony
enchant
start learning
oczarować, oczarowywać, zauroczyć
enchanted
start learning
oczarowany, zauroczony
enchanted with something
start learning
oczarowany czymś
appeal ***
start learning
czar, urok, atrakcyjność
• This guy has an appeal, which women love.
start learning
Ten mężczyzna ma urok, który kobiety kochają.
• Marilyn Monroe's sex appeal was her weapon.
start learning
Seksapil Marilyn Monroe był jej bronią.
poise
start learning
opanowanie, równowaga, zrównoważona postawa
• Ballet is about precision, discipline, and poise.
start learning
Balet to precyzja, dyscyplina i równowaga.
poise
start learning
wytworność, gracja
• We will present ourselves with grace and poise.
start learning
Zaprezentujemy się z wdziękiem i wytwornością.
grace ***
start learning
gracja (elegancki sposób poruszania się) synonim: gracefulness
• You can tell she's got grace from the way she moves.
start learning
Możesz stwierdzić, że ona ma grację po sposobie, w jaki się porusza.
• Models should move with grace.
start learning
Modelki powinny poruszać się z gracją.
chase **
start learning
rywalizacja, pogoń (za czymś, np. za sukcesem)
• This chase is pointless.
start learning
Ta rywalizacja jest bezsensowna.
• Their chase for the prize was fierce.
start learning
Ich rywalizacja o nagrodę była zacięta.
This chase is pointless.
start learning
Ta rywalizacja jest bezsensowna.
chase ***
start learning
rywalizacja, pogoń (za czymś, np. za sukcesem)
Their chase for the prize was fierce.
start learning
Ich rywalizacja o nagrodę była zacięta.
chase ***
start learning
rywalizacja, pogoń (za czymś, np. za sukcesem)
atrocity *
start learning
okropność, okrucieństwo, potworność, bezeceństwo
• Man is capable of as much atrocity as he has imagination.
start learning
Człowiek ma w sobie tyle okrucieństwa, ile może sobie wyobrazić.
Man is capable of as much atrocity as he has imagination.
start learning
Człowiek ma w sobie tyle okrucieństwa, ile może sobie wyobrazić.
atrocity *
start learning
okropność, okrucieństwo, potworność, bezeceństwo
cross
start learning
podenerwowany, poirytowany British English
• Don't be so cross, he didn't mean to offend you.
start learning
Nie bądź taki podenerwowany, on nie chciał cię obrazić.
• Miss Barple was observing his cross face.
start learning
Panna Barple obserwowała jego poirytowaną minę.
• I'm cross because I'm on a diet.
start learning
Jestem podirytowany, ponieważ jestem na diecie.
Miss Barple was observing his cross face.
start learning
Panna Barple obserwowała jego poirytowaną minę.
cross ****
start learning
podenerwowany, poirytowany British English
cross
start learning
rozgniewany, zagniewany British English
• He is cross because Kate didn't want to go the the cinema with him.
start learning
On jest rozgniewany, bo Kate nie chciała iść z nim do kina.
• My dad was cross when he found out about you.
start learning
Mój tata był rozgniewany, kiedy dowiedział się o tobie.
• My papa will be cross when he finds out I drank alcohol.
start learning
Mój tata będzie zagniewany, kiedy dowie się, że piłam alkohol.
My dad was cross when he found out about you.
start learning
Mój tata był rozgniewany, kiedy dowiedział się o tobie.
cross ****
start learning
rozgniewany, zagniewany British English
The nurse said our baby was cute.
start learning
Pielęgniarka powiedziała, że nasze dziecko jest urocze.
cute **
start learning
śliczny, czarujący, uroczy (np. o dziecku)
superiority *
start learning
przewaga (nad kimś, czymś), starszeństwo
• You've introduced this trial from a position of moral superiority.
start learning
Zaczynałeś ten proces z pozycji przewagi moralnej.
• They have to prove their superiority every day.
start learning
Oni muszą udowadniać swoją wyższość każdego dnia.
in terms of something
start learning
z punktu widzenia czegoś, biorąc coś pod uwagę
in terms of something
start learning
pod względem czegoś, w zakresie czegoś, pod kątem
unlike ***
start learning
niepodobnie, nie tak jak
• It's unlike John to be so calm.
start learning
To niepodobne do Johna, że jest taki cichy.
as you like
start learning
jak chcesz
unlike ***
start learning
w przeciwieństwie do
• Unlike a current account, a savings account doesn't allow you to withdraw money before a given period, specified in the agreement.
start learning
W przeciwieństwie do konta bieżącego, konto oszczędnościowe nie pozwala na wybieranie pieniędzy przed terminem określonym w umowie.
fatigued
start learning
zmęczony, znużony
fatigue **
start learning
zmęczenie, znużenie
• I'm feeling fatigue after the whole day of running.
start learning
Czuję zmęczenie po całym dniu biegania.
• I've been without sleep for 80 hours so I'm beyond simple fatigue.
start learning
Nie spałem od 80 godzin, więc nie jest to zwykłe zmęczenie.
I'm feeling fatigue after the whole day of running.
start learning
Czuję zmęczenie po całym dniu biegania.
fatigue **
start learning
zmęczenie, znużenie
famished
start learning
głodny jak wilk, bardzo głodny informal
• I'm famished, how long are we gonna have to wait?
start learning
Jestem głodny jak wilk, jak długo mamy jeszcze czekać?
still and all
start learning
mimo wszystko informal
anorak
start learning
kurtka z kapturem, anorak British English
knickers British English, panties American English
start learning
figi, majtki (damskie)
• She was wearing knickers.
start learning
Ona miała na sobie figi.
• Wendy got into bed in her T-shirt and knickers.
start learning
Wendy położyła się do łóżka w koszulce i majtkach.
• She put the T-shirts and panties into the bag.
start learning
Ona włożyła koszulki i majtki do torby.
She was wearing knickers.
start learning
Ona miała na sobie figi.
knickers British English, panties American English
start learning
figi, majtki (damskie)
tank top ****, top ****
start learning
koszulka bez rękawów, bezrękawnik American English
• She wore a red tank top and black jeans.
start learning
Miała na sobie czerwony bezrękawnik i czarne spodnie.
tank top ****, top ****
start learning
sweter bez rękawów, bezrękawnik British English
bra *, brassiere * formal
start learning
stanik, biustonosz
• She pulled her dress off over her head and removed her bra.
start learning
Ona ściągnęła sukienkę przez głowę i zdjęła biustonosz.
• Have you got a bra on?
start learning
Czy masz na sobie stanik?
She pulled her dress off over her head and removed her bra.
start learning
Ona ściągnęła sukienkę przez głowę i zdjęła biustonosz.
bra *, brassiere formal
start learning
stanik, biustonosz
dungarees British English, overalls American English
start learning
ogrodniczki (rodzaj spodni)
• She rubbed her hands on her dungarees.
start learning
Ona wytarła ręce o swoje ogrodniczki.
• He'd always worn overalls, like most farmers.
start learning
On zawsze nosił ogrodniczki, jak większość rolników.
She rubbed her hands on her dungarees.
start learning
Ona wytarła ręce o swoje ogrodniczki.
dungarees British English, overalls American English
start learning
ogrodniczki (rodzaj spodni)
overalls British English, boiler suit British English, coveralls American English
start learning
kombinezon roboczy, ubranie robocze
• He was wearing overalls.
start learning
On miał na sobie kombinezon roboczy.
• Her eyes went to the man in overalls.
start learning
Jej oczy zwróciły się w stronę mężczyzny w kombinezonie.
long underwear, long johns, thermal underwear
start learning
kalesony (bielizna męska)
long johns, longies
start learning
długie kalesony, długie gacie
Do you need to borrow a tuxedo?
start learning
Czy potrzebujesz wypożyczyć smoking?
tuxedo American English, tux American English informal
start learning
smoking (strój męski)
breast pocket
start learning
zewnętrzna górna kieszeń marynarki, brustasza
hip pocket
start learning
tylna kieszeń (np. w spodniach lub spódnicy)
patch pocket
start learning
kieszeń naszywana
plaid, tartan British English
start learning
tartan, wzór w szkocką kratę
• I need fabric with a plaid pattern.
start learning
Potrzebuję tkaniny ze wzorem w szkocką kratę.
I need fabric with a plaid pattern.
start learning
Potrzebuję tkaniny ze wzorem w szkocką kratę.
plaid, tartan British English
start learning
tartan, wzór w szkocką kratę
polka dot
start learning
kropka (we wzorze na materiale)
polka-dot
start learning
kropkowany, w kropki
corduroy **, cord, **
start learning
sztruks
corduroy, cord, **
start learning
sztruksowy
linen *
start learning
len, płótno
• This shirt is made out of linen.
start learning
Ta koszulka jest zrobiona z lnu.
suede
start learning
zamsz
• She likes to wear suede shoes.
start learning
Ona lubi nosić zamszowe buty.
• I got a lovely suede jacket from my elder sister.
start learning
Dostałam wspaniałą zamszową kurtkę od starszej siostry.
She likes to wear suede shoes.
start learning
Ona lubi nosić zamszowe buty.
suede
start learning
zamsz
suede
start learning
zamszowy
fringe * British English, bangs * American English
start learning
grzywka
• She pushed her fringe out of her eyes.
start learning
Ona odsunęła swoją grzywkę z oczu.
• His fringe had become almost completely grey.
start learning
Jego grzywka stała się prawie całkowicie siwa.
• The wind lifted her bangs off her forehead.
start learning
Wiatr podniósł jej grzywkę z czoła.
She pushed her fringe out of her eyes.
start learning
Ona odsunęła swoją grzywkę z oczu.
fringe * British English, bangs American English
start learning
grzywka
plait British English, braid American English
start learning
warkocz
• She wore her hair in plaits.
start learning
Ona nosiła włosy splecione w warkocze.
• Susan had long white hair in a single braid.
start learning
Susan miała długie białe włosy w pojedynczym warkoczu.
She wore her hair in plaits.
start learning
Ona nosiła włosy splecione w warkocze.
plait British English, braid * American English
start learning
warkocz
mesmerizing, mesmerising British English
start learning
niesamowity, zachwycający, hipnotyzujący
• Her eyes are really mesmerizing.
start learning
Jej oczy są naprawdę zachwycające.
• His voice was mesmerizing.
start learning
Jego głos był niesamowity.
His voice was mesmerizing.
start learning
Jego głos był niesamowity.
mesmerizing, mesmerising British English
start learning
niesamowity, zachwycający, hipnotyzujący
Her eyes are really mesmerizing.
start learning
Jej oczy są naprawdę zachwycające.
mesmerizing, mesmerising British English
start learning
niesamowity, zachwycający, hipnotyzujący
piercing
start learning
przenikliwy (np. wzrok) literary synonimy: acute, stabbing
good-humoured British English, good-humored American English
start learning
dobroduszny, pogodny
ankle **
start learning
kostka (u nogi)
• He twisted his ankle.
start learning
On skręcił kostkę.
• She has a swollen ankle.
start learning
Ona ma opuchniętą kostkę.
pass by *
start learning
przechodzić obok, przejeżdżać obok
• When the accident happened, several cars passed by, but none of them stopped.
start learning
Kiedy wydarzył się wypadek, przejechało kilka samochodów, ale żaden z nich się nie zatrzymał.
• He passed by my house today.
start learning
On przeszedł dzisiaj obok mojego domu.
He passed by my house today.
start learning
On przeszedł dzisiaj obok mojego domu.
pass by *
start learning
przechodzić obok, przejeżdżać obok
strikingly
start learning
niezwykle, uderzająco (np. piękny, przystojny)
strikingly similar
start learning
uderzająco podobny
strikingly different
start learning
zupełnie inny
spare *
start learning
zapasowy
• Do you have a spare set of keys?
start learning
Czy masz zapasowy zestaw kluczy?
• He has a spare tyre in his car.
start learning
On ma w swoim samochodzie koło zapasowe.
spare *
start learning
dodatkowy, wolny
• I've got a lot of spare time.
start learning
Mam dużo wolnego czasu.
• I usually read books in my spare time.
start learning
Zazwyczaj czytam książki w moim wolnym czasie.
spare **
start learning
dawać, poświęcać (gdy mamy czegoś mało, np. czas, pieniądze)
• I spared an hour for this meeting and it was a waste of time.
start learning
Poświęciłem godzinę na to spotkanie i było to stratą czasu.
• Can you spare me some time tomorrow?
start learning
Czy możesz poświęcić mi jutro trochę czasu?
• She spared all her money for her sick daughter.
start learning
Ona poświęciła wszystkie swoje pieniądze na chorą córkę.
Can you spare me some time tomorrow?
start learning
Czy możesz poświęcić mi jutro trochę czasu?
spare **
start learning
dawać, poświęcać (gdy mamy czegoś mało, np. czas, pieniądze)
She spared all her money for her sick daughter.
start learning
Ona poświęciła wszystkie swoje pieniądze na chorą córkę.
spare **
start learning
dawać, poświęcać (gdy mamy czegoś mało, np. czas, pieniądze)

You must sign in to write a comment