01.2018(2) part 1

 0    630 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Możesz mnie wysadzić na następnym przystanku.
start learning
You can drop me off at the next stop.
podrzucić kogoś, wysadzić kogoś
start learning
drop somebody off
nieprzyzwoita pora (bardzo wczesna bądź bardzo późna), nieludzka pora
start learning
ungodly hour
odkładać, odwlekać (zrobienie czegoś) formal synonim: temporize
start learning
procrastinate
gwałtowny, pospieszny, popędliwy, szybki
start learning
hasty
Jego odejście było dość gwałtowne.
start learning
• His departure was quite hasty.
Nasza pospieszna podróż nie skończyła się dobrze.
start learning
• Our hasty trip did not end well.
pochopny
start learning
hasty
Nie rób niczego pochopnego, bo tego pożałujesz.
start learning
• Don't do anything hasty or you'll regret it.
Jego decyzja, żeby się wyprowadzić, była zbyt pochopna.
start learning
• His decision to move out was too hasty.
punktualny, dokładny, na czas
start learning
prompt
Postaraj się być punktualny na swoją wizytę.
start learning
• Try to be prompt for your appointment.
odwieźć, podwieźć, zawieźć (samochodem)
start learning
drive ***** past tense drove, past participle driven
Odwiozę cię do domu.
start learning
• I'll drive you home.
Czy chciałbyś, żebym cię tam podwiózł?
start learning
• Would you like me to drive you there?
Odwiozę cię do domu.
start learning
• I'll drive you home.
podwieźć kogoś synonim: give somebody a lift
start learning
give somebody a ride
Czy mógłbyś nas podwieźć do centrum miasta?
start learning
• Could you give us a ride to the city centre?
Pozwól, że podwiozę cię do domu.
start learning
• Let me give you a ride home.
Czy mógłbyś nas podwieźć do centrum miasta?
start learning
Could you give us a ride to the city centre?
podwieźć kogoś
start learning
give somebody a ride
podwieźć kogoś synonim: give somebody a ride
start learning
give somebody a lift
Podwiozę cię.
start learning
• I'll give you a lift.
Czy mogę cię podwieźć z powrotem do twojego mieszkania?
start learning
• Can I give you a lift back to your place?
Podwiozę cię.
start learning
I'll give you a lift.
podwieźć kogoś
start learning
give somebody a lift
przyjechać do kogoś, podróżować, przyjechać (z południa na północ)
start learning
come up to somebody ****, come up ****
Latem zawsze przyjeżdżam do mojej babci na północ.
start learning
• In the summer I always come up to my grandmother.
Zdecydowaliśmy się przyjechać.
start learning
• We decided to come up.
pokazywać się, pojawiać się
start learning
show up ***
Pojawisz się na mojej imprezie?
start learning
• Will you show up at my party?
Mam nadzieję, że on się tu nie pokaże, jestem na niego wściekły.
start learning
• I hope he won't show up here, I'm mad at him.
Nie będę w stanie pojawić się na twojej imprezie, Kim.
start learning
• I won't be able to show up at your party, Kim.
zdarzać się, wydarzać się, występować, pojawiać się formal synonim: happen
start learning
occur ****
Kradzież zdarzyła się tej nocy, kiedy nie było nas w domu.
start learning
• The robbery occurred the night we were not at home.
Poważne problemy jak ten pojawiają się bardzo rzadko.
start learning
• Serious problems like this occur very rarely.
Wystąpiły zmiany, których się nie spodziewaliśmy.
start learning
• Changes that we didn't expect occurred.
Poważne problemy jak ten pojawiają się bardzo rzadko.
start learning
Serious problems like this occur very rarely.
zdarzać się, wydarzać się, występować, pojawiać się formal
start learning
occur ****
pojawiać się, ukazywać się
start learning
appear *****
On pojawił się znikąd.
start learning
• He appeared out of nowhere.
W nocy ukazał mi się duch.
start learning
• A ghost appeared to me at night.
powolny, spokojny, robiony w wolnym czasie
start learning
leisurely
spokojnie, powoli, wygodnie synonim: at leisure
start learning
leisurely
między innymi, m.in. (skrót)
start learning
including *****, incl. *****
On pracował z wieloma słynnymi muzykami, między innymi z Bono i Mickiem Jaggerem.
start learning
• He has worked with many famous musicians, including Bono and Mick Jagger.
Firma zapłaci za waszą wycieczkę, między innymi za hotel i bilety na pociąg.
start learning
• The company will pay for your trip, including the hotel and train tickets.
Zaproszenie ciebie nie obejmowało.
start learning
You weren't included in the invitation.
ujmować, obejmować (pozwalać komuś być częścią czegoś)
start learning
include *****
przysługa
start learning
favour ** British English, favor ** American English
Wyświadczcie mi przysługę, nie mówcie o niczym mojej mamie.
start learning
• Do me a favour, don't say anything to my mom.
Tom, czy mógłbym poprosić cię o przysługę?
start learning
• Tom, could I ask you a favour?
Mam jednak nadzieję, że uda mi się odwzajemnić tę przysługę w przyszłości.
start learning
• However, I hope to be able to return the favour in future.
Chciałbym cię poprosić o przysługę.
start learning
• I have a favour to ask you.
uznanie, względy
start learning
favour ** British English, favor ** American English
Moja teoria znalazła sporo uznania wśród pozostałych naukowców.
start learning
• My theory gained lots of favour among other scientists.
Tom, czy mógłbym poprosić cię o przysługę?
start learning
Tom, could I ask you a favour?
przysługa
start learning
favour British English, favor *** American English
Moja teoria znalazła sporo uznania wśród pozostałych naukowców.
start learning
My theory gained lots of favour among other scientists.
uznanie, względy
start learning
favour British English, favor *** American English
smak (potrawy, napoju) synonimy: taste, savour
start learning
flavour ** British English, flavor ** American English
Rozkoszuj się smakiem naszych warzyw.
start learning
• Enjoy the flavour of our vegetables.
Nie lubię smaku tej ryby.
start learning
• I don't like the flavour of this fish.
Ciasto ma cudowny aromat.
start learning
• The cake has a lovely flavour.
mdły, nijaki (np. smak)
start learning
bland
Ona jadła mdłe posiłki przez około tydzień.
start learning
• She ate bland food for about a week.
coś, co przypadło komuś do gustu; coś, co ktoś polubił
start learning
acquired taste
On ma cudowny głos.
start learning
He has a divine voice.
boski, cudowny old-fashioned
start learning
divine **
Ta modelka ma boskie ciało!
start learning
That model has a divine body!
boski, cudowny old-fashioned
start learning
divine **
Ten staw jest pełen żab.
start learning
This pond is full of frogs.
żaba
start learning
frog *
dociekliwy, ciekawski
start learning
inquisitive
zawzięty, uparty, uporczywy (np. osoba, cisza, plama)
start learning
obstinate
Nastolatki mogą być bardzo zawzięte, gdy chodzi o obronę ich 'praw'.
start learning
• Teenagers may get very obstinate when it comes to defending their 'rights'.
Ta opowieść zbyt nieprawdopodobna, aby była prawdziwa.
start learning
This story is too unlikely to be true.
nieprawdopodobny (np. historia, opowieść)
start learning
unlikely **
Mój odpowiednik w ich firmie zarabia więcej pieniędzy.
start learning
My counterpart in their company earns more money.
odpowiednik (np. osoby, instytucji)
start learning
counterpart **
za jednym razem, za jednym zamachem
start learning
at one blow
Nie czekaj na kolejną szansę, zrób to za jednym razem.
start learning
• Don't wait for the next chance, do it at one blow.
Ta bomba może zabić 200 osób za jednym zamachem - jest naprawdę niebezpieczna.
start learning
• This bomb can kill 200 people at one blow - it's really dangerous.
Nie czekaj na kolejną szansę, zrób to za jednym razem.
start learning
Don't wait for the next chance, do it at one blow.
za jednym razem, za jednym zamachem
start learning
at one blow
dostawać, otrzymywać (coś od kogoś) synonim: receive
start learning
get ***** past tense got, past participle (British English) got, past participle (American English) gotten
Dostałem to od mojego taty.
start learning
• I got it from my father.
Czy dostałeś ten adres, Tom?
start learning
• Did you get that address, Tom?
Ona dostała list od swojego chłopaka.
start learning
• She got a letter from her boyfriend.
dostawać, otrzymywać (np. list) synonim: get
start learning
receive *****
Jeżeli chcesz dostawać, musisz też coś dać.
start learning
• If you want to receive, you also have to give.
Dostałem list z twojej szkoły.
start learning
• I received a letter from your school.
Ona dostała list ze swojego uniwersytetu.
start learning
• She received a letter from her university.
Otrzymałem zaproszenie na bal charytatywny.
start learning
• I received an invitation for a charity ball.
Oni powiadomili mnie po tym, jak otrzymali wiadomość o jego śmierci.
start learning
• They notified me after they had received news about his death.
Całkowicie przestało padać.
start learning
It stopped raining altogether.
zupełnie, całkiem, całkowicie
start learning
altogether **
zapobiegać, uniemożliwiać
start learning
prevent ****
Branie witamin zapobiega różnym chorobom.
start learning
• Taking vitamins prevents various diseases.
Zapobiegliśmy dużej katastrofie.
start learning
• We've prevented a big disaster.
Oni nie mogli nic zrobić, żeby zapobiec problemowi.
start learning
• They couldn't do anything to prevent the problem.
Ponieważ pilot zdecydował się wykonać lądowanie awaryjne, uniknął katastrofy.
start learning
As the pilot decided to make a crash-landing, he avoided disaster.
zapobiegać, unikać (np. wypadku, niebezpieczeństwa)
start learning
avoid ****
przewidujący, zapobiegliwy, przezorny, dalekowzroczny (biorący pod uwagę przyszłość)
start learning
far-sighted
przezorny, zapobiegliwy
start learning
foresightful
Policja szuka zagubionej dziewczynki.
start learning
The police are looking for a stray girl.
zabłąkany, zagubiony
start learning
stray *
Obawiam się, że złapię rdzę z powodu tej okropnej wilgoci.
start learning
I fear I'll catch rust from this awful damp.
rdza
start learning
rust *
Oficjalna polityka zmieniła się z niewyjaśnionych powodów.
start learning
Official policy has changed for obscure reasons.
niejasny (trudny do zrozumienia)
start learning
obscure **
Widziałam foki w zoo.
start learning
I saw seals at the zoo.
foka
start learning
seal ***
poruszać, poruszyć (w danym kierunku, np. w górę, w dół)
start learning
bring ***** past tense brought, past participle brought
On boi się własnego cienia!
start learning
He is afraid of his own shadow!
cień (kształt rzucany przez coś)
start learning
shadow ***
"Wkrótce poczujesz się lepiej", powiedział Jack, klepiąc ją po ramieniu.
start learning
"You'll feel better soon," Jack said, patting her on the arm.
poklepać
start learning
pat ***
Kradzież zdarzyła się tej nocy, kiedy nie było nas w domu.
start learning
The robbery occurred the night we were not at home.
zdarzać się, wydarzać się, występować, pojawiać się formal
start learning
occur ****
pielęgnować, opiekować się
start learning
attend ****
Nie mogę iść na imprezę. Muszę opiekować się moim dzieckiem.
start learning
• I can't come to the party. I have to attend my baby.
Suka opiekuje się swoimi szczeniakami.
start learning
• The bitch attends her puppies.
Nie przyglądaj mi się w ten sposób.
start learning
Don't survey me like that.
przyglądać się, obserwować
start learning
survey ****
przeprowadzać sondaż
start learning
survey ****
Green Peace przeprowadziło z nami sondaż na ulicy.
start learning
• Green Peace surveyed us on the street.
Oni przeprowadzili sondaż z pracownikami biura.
start learning
• They surveyed the workers of the office.
On mógł rozpoznać jedynie jej sylwetkę w półmroku.
start learning
He could just make out her silhouette in the dusk.
sylwetka, zarys
start learning
silhouette *
Mam nadzieję, że on się tu nie pokaże, jestem na niego wściekły.
start learning
I hope he won't show up here, I'm mad at him.
pokazywać się, pojawiać się
start learning
show up ***
Pojawisz się na mojej imprezie?
start learning
Will you show up at my party?
pokazywać się, pojawiać się
start learning
show up ***
Nie będę w stanie pojawić się na twojej imprezie, Kim.
start learning
I won't be able to show up at your party, Kim.
pokazywać się, pojawiać się
start learning
show up ***
Stanley jest bardzo nieznośnym dzieckiem.
start learning
Stanley is a very troublesome child.
dokuczliwy, nieznośny
start learning
troublesome
On wysłuchał wiadomości, ale zareagował tylko przez wzruszenie ramion.
start learning
He listened to the news, but he only responded with a shrug.
wzruszenie (np. ramion)
start learning
shrug *
współczuć (komuś)
start learning
sympathize, sympathise British English
Współczuję ofiarom przemocy.
start learning
• I sympathize with victims of violence.
Współczujemy ci, ale to, o co prosisz, jest niemożliwe.
start learning
• We sympathize with you, but what you ask for is not possible.
Współczuję ofiarom przemocy.
start learning
I sympathize with victims of violence.
współczuć (komuś)
start learning
sympathize, sympathise British English
współczuć komuś synonim: pity
start learning
be sorry for somebody, feel sorry for somebody, feel compassion for somebody
Współczuję Mattowi.
start learning
• I feel sorry for Matt.
Przestań mi współczuć.
start learning
• Stop feeling sorry for me.
Postanowiłem złożyć zażalenie.
start learning
I decided to file a complaint.
skarga, zażalenie
start learning
complaint ***
Otrzymaliśmy anonimową skargę.
start learning
We received an anonymous complaint.
skarga, zażalenie
start learning
complaint ***
Staramy się uszczęśliwić naszych klientów.
start learning
We strive to make our customers happy.
usiłować, starać się formal
start learning
strive *
gorący, żarliwy, płomienny, pełen pasji
start learning
passionate *
Słuchałem jego żarliwej przemowy.
start learning
• I listened to his passionate speech.
Wiedziałem, że jego temperament był płomienny.
start learning
• I knew that his temperament was passionate.
żarliwy, pełen zapału
start learning
studious
niejasny, niezrozumiały
start learning
unclear *
Szczegóły umowy są niejasne.
start learning
• The details of the contract are unclear.
zawiły, niejasny (np. wyjaśnienie, problem) synonim: complex
start learning
involved ****
Fabuła była bardzo zawiła.
start learning
• The plot was very involved.
dezorientujący, mylący, niejasny
start learning
confusing *
Ten opis jest bardzo niejasny.
start learning
• This description is very confusing.
Sytuacja była mocno dezorientująca.
start learning
• The situation was very confusing.
prawidłowy, ważny (np. o bilecie, dokumencie)
start learning
valid **
Twój paszport nie jest ważny.
start learning
• Your passport is not valid.
Ten bilet jest ważny w całej Europie.
start learning
• This ticket is valid throughout Europe.
Moje prawo jazdy jest ważne tylko przez dziesięć lat.
start learning
• My driving license is valid for ten years only.
oddzielnie, osobno
start learning
separately *
Czy powinniśmy iść tam osobno?
start learning
• Shall we go there separately?
osobno, oddzielnie
start learning
apart ***
Mieszkamy osobno od 6 miesięcy.
start learning
• We've been living apart for 6 months.
Oni nigdy nie byli oddzielnie dłużej niż dwa dni.
start learning
• They have never been apart for longer than two days.
skusić się, ulegać pokusie
start learning
get tempted
niekoniecznie
start learning
not necessarily ***
"Chcesz iść na tę imprezę?" "Niekoniecznie."
start learning
• "Do you want to go to this party?" "Not necessarily."
"Nie cieszysz się, że mnie widzisz?" "Niekoniecznie."
start learning
• "Aren't you happy to see me?" "Not necessarily."
pisiorek, siusiak (w mowie dziecięcej) British English informal
start learning
widgie
bez cienia wątpliwości
start learning
without a shadow of a doubt, beyond a shadow of a doubt
To był, bez wątpienia, najlepszy posiłek jaki kiedykolwiek jadłem.
start learning
It was, without a doubt, the best meal I've ever had.
bez wątpienia
start learning
without a doubt
od razu
start learning
at once **
On od razu zmienił zdanie.
start learning
• He changed his mind at once.
Od razu wiedziałem, że on jest kłamcą.
start learning
• I knew at once that he is a liar.
natychmiast synonimy: immediately, right away
start learning
at once **
Odłóż to natychmiast.
start learning
• Put that down at once.
Musimy natychmiast wyjść.
start learning
• We must leave at once.
Tom nie odpowiedział od razu.
start learning
• Tom didn't answer at once.
odłożyć coś, przełożyć coś na później, opóźnić coś synonim: postpone
start learning
put something off, put off something
On odłożył pisanie wypracowania do ostatniej chwili.
start learning
• He put off writing his essay until the last minute.
Nauczyciel musiał odłożyć naszą lekcję do następnego tygodnia.
start learning
• The teacher had to put off the class till the following week.
On odłożył pisanie wypracowania do ostatniej chwili.
start learning
He put off writing his essay until the last minute.
odłożyć coś, przełożyć coś na później, opóźnić coś
start learning
put something off, put off something
On był taki zły, że w końcu wybuchnął.
start learning
He was so angry he blew up.
wybuchnąć gniewem, naskoczyć (na kogoś) informal
start learning
blow up *
śmierć, fatum, nieuchronność przeznaczenia
start learning
doom *
Każda rasa jest związana z tym losem, tym jednym fatum.
start learning
• Each race is bound to this fate, this one doom.
Po raz ostatni, przygotuj się na swój koniec!
start learning
• For the last time, prepare to meet thy doom!
zostać zdekoncentrowanym, oderwanym (np. od pracy)
start learning
get distracted
prokrastynacja, odkładanie spraw na później, zwlekanie synonim: cunctation
start learning
procrastination
prokreacja, płodzenie, rozmnażanie się formal
start learning
procreation
wyczerpujący, wymagający wysiłku, ponad siły
start learning
gruelling British English, grueling American English
nie nadążać z czymś, nie zdążyć zrobić czegoś na czas
start learning
fall behind with something, fall behind on something
Ona znowu nie zdążyła z pracą do szkoły.
start learning
• She's fallen behind with her school work again.
Ona znowu nie zdążyła z pracą do szkoły.
start learning
She's fallen behind with her school work again.
nie nadążać z czymś, nie zdążyć zrobić czegoś na czas
start learning
fall behind with something, fall behind on something
konieczność, potrzeba
start learning
necessity **
Samochód jest absolutną koniecznością w tych okolicach.
start learning
• A car is an absolute necessity around here.
Nie ma zupełnie potrzeby wspominać o tamtej części.
start learning
• There is no necessity to mention that part at all.
Samochód jest absolutną koniecznością w tych okolicach.
start learning
A car is an absolute necessity around here.
konieczność, potrzeba
start learning
necessity **
Nie ma zupełnie potrzeby wspominać o tamtej części.
start learning
There is no necessity to mention that part at all.
konieczność, potrzeba
start learning
necessity **
artykuł pierwszej potrzeby
start learning
necessity **
Nie było ich stać nawet na artykuły pierwszej potrzeby.
start learning
• They couldn't afford even basic necessities.
stracić, zaprzepaścić
start learning
forfeit
Ona przywitała swojego męża radośnie.
start learning
She greeted her husband cheerfully.
witać, przywitać, powitać
start learning
greet **
Zadzwoń do mnie, jeśli będziesz w okolicy.
start learning
Call me if you are around.
być w pobliżu, być w okolicy
start learning
be around **
być w pobliżu, być w okolicy
start learning
be around **
Będę w pobliżu jeśli mnie potrzebujesz.
start learning
• I'll be around if you need me.
Zadzwoń do mnie, jeśli będziesz w okolicy.
start learning
• Call me if you are around.
Będę w pobliżu jeśli mnie potrzebujesz.
start learning
I'll be around if you need me.
być w pobliżu, być w okolicy
start learning
be around **
W pobliżu nie ma zbyt wielu sklepów.
start learning
There aren't too many shops around here.
tu, tutaj, w pobliżu, w okolicy, blisko (czegoś)
start learning
around *****, round ** British English
W pobliżu jest fajna restauracja.
start learning
There's a nice restaurant around.
tu, tutaj, w pobliżu, w okolicy, blisko (czegoś)
start learning
around *****, round ** British English
Ona i tak nie mogła nic z tym zrobić.
start learning
There was nothing she could do about it anyhow.
w każdym razie, tak czy tak, i tak informal
start learning
anyhow
otrzymać priorytetowy status
start learning
get priority
po cichu, ukradkiem (robić coś) informal synonim: furtively
start learning
on the sly
z konieczności formal
start learning
of necessity
delikatny (np. sprawa)
start learning
delicate **
Jego rozwód to delikatna sprawa.
start learning
• His divorce is a delicate matter.
Temat naszej rozmowy był bardzo delikatny.
start learning
• The subject of our talk was very delicate.
delikatny, wrażliwy
start learning
delicate **
Czasem jesteś zbyt wrażliwy w pewnych sprawach.
start learning
• Sometimes you're too delicate about things.
On jest delikatniejszy od innych.
start learning
• He's more delicate than the others.
Mamy tutaj do czynienia z bardzo delikatną sytuacją.
start learning
• We're dealing with a very delicate situation here.
Mam bardzo wrażliwy żołądek.
start learning
• I have a very delicate stomach.
cisza, okres względnego spokoju
start learning
lull
opowiedzieć kawał informal
start learning
crack a joke
opowiadać dowcipy, sypać kawałami
start learning
crack jokes
rzucić aluzję
start learning
drop a hint
ubliżający, pogardliwy, uwłaczający
start learning
disparaging
przekonywać kogoś, namawiać kogoś
start learning
reason with somebody
Nie mogę go przekonać, może ty go namówisz.
start learning
• I can't convince him, maybe you will reason with him.
Chciałem zaprosić ją dziś do kina, ale nie mogłem jej przekonać.
start learning
• I wanted to invite her to the cinema today but I couldn't reason with her.
Jak mogę cię przekonać?
start learning
• How can I reason with you?
Tak ciężko cię przekonać.
start learning
• It is so hard to reason with you.
Nie mogę go przekonać, może ty go namówisz.
start learning
I can't convince him, maybe you will reason with him.
przekonywać kogoś, namawiać kogoś
start learning
reason with somebody
Jak mogę cię przekonać?
start learning
How can I reason with you?
przekonywać kogoś, namawiać kogoś
start learning
reason with somebody
z szacunkiem, z poważaniem
start learning
respectfully
rozstrzygnąć (np. spór)
start learning
settle ***
Pozwolę sędziemu rozstrzygnąć ten spór.
start learning
• I'll let the judge settle this argument.
Nie mogę rozstrzygnąć waszego sporu, jeśli nie wiem, co się stało.
start learning
• I can't settle your argument if I don't know what happened.
Pozwolę sędziemu rozstrzygnąć ten spór.
start learning
I'll let the judge settle this argument.
rozstrzygnąć (np. spór)
start learning
settle ***
determinować, określać, wyznaczać, rozstrzygać
start learning
determine ****
Podaż jest określana przez popyt.
start learning
• Supply is determined by demand.
Nie pozwól, aby ta porażka określała resztę twojego życia.
start learning
• Don't let that fail determine the rest of your life.
gwałtownie, gorąco, żarliwie
start learning
vehemently
czopek (lek)
start learning
suppository
rówieśnik
start learning
coeval
beton
start learning
concrete *
Ta droga jest zrobiona z betonu.
start learning
• This road is made of concrete.
zwisający (o linie), wiszący, luźny (o ubraniu)
start learning
slack
Ona zawsze nosiła luźne ubrania.
start learning
• She always wore slack clothes.
duszny, parny, nieprzyjemnie gorący (dzień)
start learning
sweltering
parny (dzień)
start learning
sweltering-hot, unbearably-hot
mamrotać synonim: mumble
start learning
mutter **
Kobieta wymamrotała odpowiedź.
start learning
• The woman muttered an answer.
Kobieta wymamrotała odpowiedź.
start learning
The woman muttered an answer.
mamrotać
start learning
mutter **
mamrotanie
start learning
mutter
Nie zrozumiałem jego mamrotania.
start learning
• I didn't understand his mutter.
rozważać, rozmyślać formal
start learning
ponder *
zastanawiać się
start learning
ponder *
kwiat, kwiecie (na drzewie, krzaku)
start learning
blossom *
wyraźnie, dobitnie, jawnie
start learning
explicitly **
śmiało
start learning
explicitly **
kruchy (twardy, ale łatwo łamliwy)
start learning
brittle
Żelazo jest twardsze od brązu, ale jest kruche.
start learning
• Iron is harder than bronze, but it's brittle.
On ma kruche kości.
start learning
• He has brittle bones.
strach na wróble synonim: jackstraw
start learning
scarecrow
On wygląda jak strach na wróble.
start learning
• He looks like a scarecrow.
łajać, besztać, strofować (kogoś)
start learning
scold
surowo (np. spojrzeć), stanowczo (np. powiedzieć coś)
start learning
sternly
konar synonim: bough
start learning
limb **
Mocny wiatr połamał konary wielu drzew w parku.
start learning
• The strong wind snapped limbs of many trees in the park.
kończyna (ręka lub noga)
start learning
limb **
Wielu ludzi żyje z protezami kończyn.
start learning
• Many people live with artificial limbs.
gruda (np. ziemi)
start learning
clod
rozwścieczanie, rozwścieczenie, doprowadzenie do wściekłości
start learning
enraging
strażnik, wartownik old-fashioned
start learning
sentinel
podobny, taki sam, jednakowy synonim: similar
start learning
alike
On i jego ojciec są podobni pod wieloma względami.
start learning
• He and his father are alike in many ways.
Domy na naszej ulicy są bardzo podobne.
start learning
• The houses in our street are very alike.
Wszystkie ich piosenki brzmią tak samo.
start learning
• All of their songs sound alike.
Oni są braćmi, ale nie są do siebie w ogóle podobni.
start learning
• They are brothers but they are nothing alike.
Domy na naszej ulicy są bardzo podobne.
start learning
The houses in our street are very alike.
podobny, taki sam, jednakowy
start learning
alike **
Wszystkie ich piosenki brzmią tak samo.
start learning
All of their songs sound alike.
podobny, taki sam, jednakowy
start learning
alike **
jednakowo, tak samo, podobnie
start learning
alike **
Myślimy podobnie!
start learning
• We think alike!
wesoły
start learning
festive
granat (owoc i drzewo)
start learning
pomegranate
niesłyszalny (np. głos)
start learning
inaudible *
dzwonienie, brzęk
start learning
jingle
zasłonić, przysłonić (np. planetę)
start learning
eclipse *
Mamy dwie godziny zanim Księżyc zasłoni Słońce.
start learning
• We have two hours until the Moon eclipses the Sun.
wzbudzający respekt, wzbudzający podziw (godny podziwu, chociaż czasami nieco straszny)
start learning
awe-inspiring
szumieć
start learning
swoosh
nieuchwytny, nieosiągalny, trudno osiągalny
start learning
elusive *
nie dający się określić, trudny do zdefiniowania
start learning
elusive *
ulotny, przelotny, zawodny (np. pamięć)
start learning
elusive *
pocisk rakietowy
start learning
missile, *** plural: missiles
Zachód twierdzi, że malezyjski samolot został zastrzelony za pomocą pocisku rakietowego.
start learning
• The West claims that the Malaysian plane was shot by a missile.
Ten pocisk rakietowy ma zasięg większy niż dwie mile.
start learning
• This missile has a range of more than two miles.
schronisko dla psów
start learning
kennel, kennels British English
buda dla psa, psia buda
start learning
kennel British English, doghouse American English, dog-house American English
Dzieci zawsze są nerwowe, kiedy podróżujemy.
start learning
The children always get restless when we are travelling.
niespokojny, nerwowy
start learning
restless *
niespokojnie, nerwowo
start learning
restlessly
Ona nerwowo spoglądała na swój zegarek.
start learning
• She was restlessly looking at her watch.
Ona niespokojnie się wierciła czekając na swoją kolej.
start learning
• She was shifting restlessly while waiting for her turn.
wyć (np. pies, wilk) synonim: yell
start learning
howl *
Pies wył, bo był sam w domu.
start learning
• The dog howled because he was alone in the house.
Wilki wyją do księżyca.
start learning
• The wolves howl to the moon.
łapa
start learning
paw *
Niedźwiedź miał cierń w łapie.
start learning
• The bear had a thorn in its paw.
dosłownie, dosł. (skrót)
start learning
literally ***
Byłeś dosłownie ostatnią osobą na ziemi, którą spodziewałem się zobaczyć.
start learning
• You were literally the last person on earth I expected to see.
Zaprosiłem dosłownie wszystkich ze szkoły na swoją imprezę.
start learning
• I invited literally everybody from the school to my party.
Zaprosiłem dosłownie wszystkich ze szkoły na swoją imprezę.
start learning
I invited literally everybody from the school to my party.
dosłownie, dosł. (skrót)
start learning
literally ***
Byłeś dosłownie ostatnią osobą na ziemi, którą spodziewałem się zobaczyć.
start learning
You were literally the last person on earth I expected to see.
dosłownie, dosł. (skrót)
start learning
literally ***
przedsięwzięcie, interes
start learning
venture **
Wygląda na to, że on włożył swoje serce w to przedsięwzięcie.
start learning
• He seems to have put his heart into the venture.
Otworzenie firmy to śmiałe przedsięwzięcie, ale będę cię wspierać.
start learning
• Opening a company is a venture but I will support you.
To nie będzie wycieczka, ale wyprawa.
start learning
It will not be a trip but a venture.
wyprawa formal
start learning
venture ***
chełpliwy, triumfalny
start learning
gloating
pierdoły, głupoty, bzdury informal
start learning
crap *
To stek bzdur, i dobrze o tym wiesz.
start learning
• That's a load of crap, and you know that.
gówno, bzdet, barachło (np. o filmie, o książce) informal
start learning
crap *
Ten film był gównem.
start learning
• That movie was crap.
skłonny do mdłości, powodujący mdłości
start learning
queasy, queazy
więzienie, zapomnienie, zawieszenie
start learning
limbo
być na haju informal
start learning
be on a bummer
pech, wtopa informal
start learning
bummer
Zostawiłem swoje notatki w domu. Ale wtopa.
start learning
• I left my notes at home. What a bummer.
Zostawiłem swoje notatki w domu. Ale wtopa.
start learning
I left my notes at home. What a bummer.
pech, wtopa informal
start learning
bummer
dokładnie, centralnie (w jakimś miejscu)
start learning
smack informal, smack-bang informal, smack dab American English informal
ogromny, robiący wrażenie (przerażający i zadziwiający równocześnie)
start learning
awesome *
Ten wodospad robi wrażenie! Jest gigantyczny!
start learning
• This waterfall is awesome! It's huge!
Czuję ogromną odpowiedzialność.
start learning
• I feel an awesome responsibility.
rozkoszować się (jedzeniem), jeść (ze smakiem), rozsmakować się (polubić smak czegoś)
start learning
relish *
Rozkoszowaliśmy się obiadem.
start learning
• We relished the dinner.
Rozkoszowaliśmy się obiadem.
start learning
We relished the dinner.
rozkoszować się (jedzeniem), jeść (ze smakiem), rozsmakować się (polubić smak czegoś)
start learning
relish *
Cieszę się myślą o posiadaniu wolnego weekendu.
start learning
I relish the thought of having a free weekend.
odczuwać przyjemność (z czegoś), gustować (w czymś), cieszyć się (na myśl o czymś)
start learning
relish *
delektować się czymś, cieszyć się z powodu czegoś
start learning
relish something *
Nie mam zbytnio ochoty spotykać się z nią w najbliższym czasie.
start learning
• I don't relish meeting up with her any time soon.
Ona naprawdę nie cieszyła się z pomysłu, żeby iść tam sama.
start learning
• She really didn't relish the idea of going there alone.
opłakiwanie, lamentowanie, obchodzenie żałoby
start learning
mourning
głód narkotykowy
start learning
craving
mieć na coś ochotę
start learning
have a craving for something
łaknąć, mieć chętkę na coś
start learning
crave for something *, crave something *
Mam chętkę na gorące błyskawiczne kakao, tak strasznie potrzebuję cukru.
start learning
• I crave for some hot instant cocoa, I need sugar so badly.
Mam chętkę na gorące błyskawiczne kakao, tak strasznie potrzebuję cukru.
start learning
I crave for some hot instant cocoa, I need sugar so badly.
łaknąć, mieć chętkę na coś
start learning
crave for something, crave something *
debil, kretyn informal
start learning
moron
Jak to jest, że każdy facet, z którym się spotykam to kretyn?
start learning
• How come every man I date is a moron?
Wychowaliśmy się w tym samym domu, kretynie.
start learning
• I grew up in the same house as you, moron.
zakradać się (gdzieś), wykradać się (skądś)
start learning
sneak ** past tense sneaked, past tense snuck, past participle sneaked, past participle snuck
On wykradł się z domu.
start learning
• He snuck out of the house.
przemycać (coś)
start learning
sneak ** past tense sneaked, past tense snuck, past participle sneaked, past participle snuck
Przemyciłem trochę piwa do mojego pokoju.
start learning
• I snuck some beer into my room.
zdradzić, ujawnić, dać poznać (np. emocje, wzruszenie)
start learning
betray *
Jego dziwne ruchy ujawniły jego nerwy.
start learning
• His strange motions betrayed his nervousness.
Oczy dziecka dały poznać jego strach przed psem.
start learning
• The child's eyes betrayed his fear of the dog.
Jego dziwne ruchy ujawniły jego nerwy.
start learning
His strange motions betrayed his nervousness.
zdradzić, ujawnić, dać poznać (np. emocje, wzruszenie)
start learning
betray *
Oczy dziecka dały poznać jego strach przed psem.
start learning
The child's eyes betrayed his fear of the dog.
zdradzić, ujawnić, dać poznać (np. emocje, wzruszenie)
start learning
betray *
Rozwiedli się ponieważ Tom zdradził Jane.
start learning
They got divorced because Tom had betrayed Jane.
zdradzić (np. przyjaciela, żonę)
start learning
betray *
paranoiczny strach (przed czymś)
start learning
freaking
przeważać, dominować, panować
start learning
prevail **
Mamy przewagę i wygramy!
start learning
We've got the advantage and we're going to win!
przewaga
start learning
advantage ***
przewaga synonim: dominance
start learning
advantage ***
Mamy przewagę i wygramy!
start learning
• We've got the advantage and we're going to win!
Nasze państwo ma przewagę ekonomiczną nad innymi państwami.
start learning
• Our country has an economic advantage over other countries.
Zyskałem przewagę podczas ostatniej rundy.
start learning
• I gained the advantage during the last round.
bać się, lękać się
start learning
dread * literary
Lękam się na myśl o zostawieniu jej bezbronnej i samotnej.
start learning
• I dread the thought of leaving her helpless and alone.
Ona boi się, że go utraci.
start learning
• She dreads that she's going to lose him.
Aktorka obawiała się wywiadu.
start learning
• The actress dreaded the interview.
Lękam się na myśl o zostawieniu jej bezbronnej i samotnej.
start learning
I dread the thought of leaving her helpless and alone.
bać się, lękać się
start learning
dread * literary
wykończony informal
start learning
wiped out
wyciągnąć (np. pieniądze z banku) synonim: withdraw
start learning
draw ***** past tense drew, past participle drawn, draw out *****
Oni akceptowali tylko płatność gotówką, więc ta kobieta wyciągnęła pieniądze z bankomatu.
start learning
• They accepted cash payment only, so the woman drew out the money from a cash machine.
Mogę iść do banku i wypłacić 200 funtów za jednym razem.
start learning
• I can go to the bank and draw out £200 at a time.
Podczas kryzysu ludzie stali w kolejkach przed bankomatami, próbując wypłacić pieniądze.
start learning
• During the crisis people were queuing in front of cash machines, trying to draw the money.
Nagle, ona wyciągnęła broń i zaczęła krzyczeć.
start learning
• Suddenly, she drew a gun and started shouting.
wydobyć kogoś z cienia, ośmielić kogoś
start learning
draw somebody out
Ona ma świetny głos, ale jest zbyt nieśmiała, żeby śpiewać - musimy ją ośmielić.
start learning
• She has a great voice but she's too shy to sing - we have to draw her out.
wkurzać kogoś, wnerwiać kogoś
start learning
piss somebody off
Wkurzasz mnie. Skończ już!
start learning
• You're pissing me off. Stop now!
wózek inwalidzki
start learning
wheelchair **
Moja żona nie wejdzie do nowego domu na wózku inwalidzkim.
start learning
• My wife will not be entering her new home in a wheelchair.
wyzwalać coś, uruchamiać coś, powodować coś, wywołać coś, pociągać za sobą synonim: spark
start learning
trigger something **, trigger off something **, trigger something off **
On wyzwala moje najgorsze instynkty.
start learning
• He triggers my worst instincts.
Ta piosenka zawsze wyzwala moje emocje.
start learning
• This song always triggers my emotions.
Zastanawiam się, co uruchomiło alarm.
start learning
• I wonder what triggered the alarm.
Twój papieros uruchomił mój czujnik dymu.
start learning
• Your cigarette triggered my fire detector.
przyprawiający o mdłości, budzący obrzydzenie
start learning
nauseating
pozostały
start learning
leftover
pozostałość, resztki
start learning
leftover
W lodówce jest jakaś resztka chińszczyzny.
start learning
• There's some leftover Chinese food in the fridge.
Nakarmiłem psa resztkami.
start learning
• I fed the leftovers to the dog.
suchy, wysuszony, bez deszczu
start learning
arid
jałowy, bezowocny (np. rozmyślania, pomysły)
start learning
arid
spec, ekspert informal
start learning
whizz British English, whiz American English
świst, brzęk
start learning
whizz British English, whiz American English
karuzela
start learning
roundabout British English, merry-go-round American English, carousel, carrousel
mdłości, nudności
start learning
queasiness
tym bardziej
start learning
all the more, all the more so
dowodzić, wykazać coś (np. czyjś sukces)
start learning
demonstrate that **
Europa musi wykazać, że jest zjednoczona we wszystkich obszarach.
start learning
• Europe must demonstrate that it is united in all areas.
głębokie zrozumienie, empatia, współodczuwanie
start learning
empathy *
Oni wydają się być pozbawieni empatii i mają problemy z odczytem sygnałów społecznych.
start learning
• They appear to lack empathy and have trouble reading social cues.
To empatia sprawia, że pomagamy innym ludziom.
start learning
• It's empathy that makes us help other people.
Oni wydają się być pozbawieni empatii i mają problemy z odczytem sygnałów społecznych.
start learning
They appear to lack empathy and have trouble reading social cues.
głębokie zrozumienie, empatia, współodczuwanie
start learning
empathy *
wzruszony, poruszony (zadowolony z powodu czegoś co ktoś zrobił)
start learning
touched
Byłem bardzo poruszony twoim listem.
start learning
• I was very touched by your letter.
Jane była bardzo wzruszona ich dobrocią.
start learning
• Jane was much touched by their kindness.
Jane była bardzo wzruszona ich dobrocią.
start learning
Jane was much touched by their kindness.
wzruszony, poruszony (zadowolony z powodu czegoś co ktoś zrobił)
start learning
touched
Byłem bardzo poruszony twoim listem.
start learning
I was very touched by your letter.
wzruszony, poruszony (zadowolony z powodu czegoś co ktoś zrobił)
start learning
touched
zjeżdżalnia
start learning
slide **
W tym aquaparku są trzy zjeżdżalnie.
start learning
• There are three slides in this waterpark.
Ta zjeżdżalnia jest za wysoka dla małych dzieci.
start learning
• This slide is too high for small children.
Mój syn spadł ze zjeżdżalni i złamał sobie rękę.
start learning
• My son fell off the slide and broke his arm.
W tym aquaparku są trzy zjeżdżalnie.
start learning
There are three slides in this waterpark.
zjeżdżalnia
start learning
slide ***
opatrunek usztywniony
start learning
fixed dressing
przejmować się czymś, interesować się czymś, zależeć na czymś
start learning
care about something **
Nie interesowało jej to w żaden sposób.
start learning
• She didn't care about it one way or the other.
On zawsze najbardziej przejmuje się tymi wszystkimi nic nie znaczącymi szczegółami.
start learning
• He always cares the most about all those meaningless details.
Czy w ogóle się mną przejmujesz?
start learning
• Do you care about me at all?
Nie interesuję się polityką.
start learning
• I don't care about politics.
odnowić, odrestaurować synonim: restore
start learning
renovate *
W tym kredycie mieszkaniowym są ukryte koszty.
start learning
There are hidden costs in this mortgage.
hipoteka (kredyt pod zastaw domu)
start learning
mortgage **
aprobata, uznanie formal
start learning
approval **
Czy zasłużyłem na aprobatę twojego ojca?
start learning
• Did I earn your father's approval?
Uśmiechnął się do mnie z uznaniem.
start learning
• He smiled to me with approval.
Musisz bardzo ciężko pracować na moją aprobatę.
start learning
• You have to work very hard for my approval.
przemieszczać, zwichnąć, wybić (np. palec)
start learning
dislocate
zwykły, normalny
start learning
normal ****
Chcę wieść normalne, szczęśliwe życie.
start learning
• I want to lead a normal, happy life.
To normalne, że tęsknisz za domem, kiedy jesteś od niego daleko.
start learning
• It's normal that you feel homesick when you're away from home.
Temperatura twojego ciała jest poniżej normy.
start learning
• Your body temperature is below normal.
wlec (ciągnąć coś z trudem)
start learning
drag ***
Pudło było takie ciężkie że musiałem je wlec po podłodze.
start learning
• The box was so heavy that I had to drag it across the floor.
Udało mi się wywlec stary fotel z mieszkania.
start learning
• I managed to drag an old armchair out of the apartment.
Zawlekliśmy łódkę na plażę.
start learning
• We dragged the boat down to the beach.
Samochód przed nami się wlecze i nie możemy go wyprzedzić.
start learning
The car in front of us is crawling and we can't overtake it.
wlec się (jechać powoli, np. pojazd)
start learning
crawl **
Spotkanie ciągnęło się godzinami.
start learning
The meeting dragged on for hours.
wlec się, dłużyć się, ciągnąć się (upływać powoli, np. czas)
start learning
drag ***
On jest pod presją ze strony swoich rówieśników.
start learning
He is under pressure from his peers.
osoba równorzędna z kimś, rówieśnik (np. w tym samym wieku, o takich samych umiejętnościach, o takim samym pochodzeniu, itp.)
start learning
peer ***
balustrada, poręcz, barierka
start learning
guardrail, guard rail
wzbraniać się
start learning
shy away
odsunąć się od czegoś, cofać się przed zrobieniem czegoś
start learning
shy away from something
podekscytować
start learning
thrill **
Myślę, że to może was podekscytować.
start learning
• I think it will thrill you.
Wiadomość o jego przyjeździe mnie podekscytowała.
start learning
• The news of his arrival thrilled me.
eskalopek, kotlet (bez kości) British English
start learning
escalope, escallop, scallop
przegrzebek
start learning
scallop, scollop
ptyś
start learning
puff *
rozwodzić się (nad czymś), nudzić (długim wywodem)
start learning
ramble on
Ona lubi rozwodzić się nad swoją pracą, ale dla mnie jest to nudne.
start learning
• She likes to ramble on about her job but I find it boring.
Ona lubi rozwodzić się nad swoją pracą, ale dla mnie jest to nudne.
start learning
She likes to ramble on about her job but I find it boring.
rozwodzić się (nad czymś), nudzić (długim wywodem)
start learning
ramble on
On od razu zmienił zdanie.
start learning
He changed his mind at once.
od razu
start learning
at once **
oklepany, kiepski, ckliwy, łzawy (określenie pejoratywne)
start learning
corny
On jest prawdziwym bohaterem tej opowieści.
start learning
He's the real-life hero of this story.
rzeczywisty, prawdziwy
start learning
real-life *
Wszyscy chcieliby zobaczyć prawdziwy wehikuł czasu.
start learning
Everyone would want to see a real-life time machine.
rzeczywisty, prawdziwy
start learning
real-life *
dawać kopa, mieć mockę (np. alkohol, narkotyk) informal
start learning
pack a punch
Twój alkohol daje kopa!
start learning
• Your alcohol packs a punch!
Spróbuj tego narkotyku, bo zdecydowanie daje kopa.
start learning
• Try this drug because it definitely packs a punch.
Twój alkohol daje kopa!
start learning
Your alcohol packs a punch!
dawać kopa, mieć mockę (np. alkohol, narkotyk) informal
start learning
pack a punch
Spróbuj tego narkotyku, bo zdecydowanie daje kopa.
start learning
Try this drug because it definitely packs a punch.
dawać kopa, mieć mockę (np. alkohol, narkotyk) informal
start learning
pack a punch
iść do łóżka British English slang
start learning
be off to Bedfordshire
gnić, psuć się, próchnieć (ulegać rozkładowi) synonim: decay
start learning
rot *
Niektóre deski pod podłogą zaczęły już gnić.
start learning
• Some of the planks under the floor have already started to rot.
brać, banda, bractwo
start learning
tribe **
On i jego banda ukradli mój samochód.
start learning
• He and his tribe stole my car.
Ona chce być członkiem naszego bractwa.
start learning
• She wants to be a member of our tribe.
szczep, plemię
start learning
tribe **
Plemię jest społeczną grupą ludzi, którzy żyją i pracują razem.
start learning
• A tribe is a social group of people who live and work together.
Plemiona nomadów żyją na pustyni.
start learning
• Nomadic tribes live on the desert.
sklep rybny
start learning
fishmonger, fishmonger's
Sklep rybny to sklep, który sprzedaje ryby i owoce morza.
start learning
• A fishmonger's is a shop, which sells fish and seafood.
Sklep rybny to sklep, który sprzedaje ryby i owoce morza.
start learning
A fishmonger's is a shop, which sells fish and seafood.
sklep rybny
start learning
fishmonger, fishmonger's
wyluzować, zwolnić tempo, lenić się
start learning
slack off
dokonanie, osiągnięcie
start learning
accomplishment **
Pokonanie go nie byłoby wielkim dokonaniem.
start learning
• Defeating him would be no great accomplishment.
osiągać coś, dokonywać czegoś informal synonim: bring something off
start learning
pull something off *, pull off something *
Jeśli to co ona mówi jest prawdą, czeka nas bezprecedensowy kryzys.
start learning
If what she says is true, we're facing an unprecedented crisis.
bezprecedensowy, niespotykany
start learning
unprecedented **
szczytowe osiągnięcie
start learning
crowning achievement
Policja dokonała przełomu w poszukiwaniach złodzieja.
start learning
The police made a breakthrough in the search for the thief.
punkt zwrotny, przełom
start learning
breakthrough *, breakthru American English informal
ujawnić najlepsze cechy kogoś
start learning
bring out the best in somebody
zniweczyć czyjeś nadzieje (np. na awans, na sukces)
start learning
dash somebody's hopes
bardzo daleko (w oddali)
start learning
a way off
jeśli wszystko inne zawiedzie
start learning
if all else fails
dostępny, osiągalny
start learning
available *****
Album jest dostępny na płytach CD i DVD.
start learning
• The album is available on CDs and DVDs.
Numer, z którym próbujesz się połączyć, nie jest obecnie osiągalny.
start learning
• The number you are trying to reach is currently not available.
Czy to miejsce jest wolne?
start learning
• Is this seat available?
dostępny, wolny (mający wolny czas)
start learning
available *****
Jeśli chcesz porozmawiać, zawsze jestem dostępny.
start learning
• If you want to talk, I'm always available.
Nie jestem dostępny w biurze do 7 lipca.
start learning
• I'm not available in the office until July 7th.
Jeśli czegokolwiek potrzebujesz, po prostu daj mi znać.
start learning
If you need anything, just let me know.
przestać kogoś lubić British English informal
start learning
go off somebody **
Przestałem lubić Jake'a, on jest złą osobą.
start learning
• I went off Jake, he is a bad person.
Okłamałem ją, więc przestała mnie lubić.
start learning
• I lied to her so she went off me.
wyjeżdżać do czegoś (np. do pracy)
start learning
go off to something
Muszę zjeść śniadanie zanim wyjadę do pracy.
start learning
• I must eat breakfast before I go off to work.
nadawać czemuś ostatnie szlify
start learning
put the final touches to something, put the finishing touches to something
zakończyć się
start learning
draw to a close
Zawsze drga ci powieka, kiedy kłamiesz.
start learning
Your eyelid always pulses when you lie.
drgać
start learning
pulse **
Moje mięśnie drgają po ciężkim treningu.
start learning
My muscles pulse after a hard training.
drgać
start learning
pulse **
ściśle, stricte
start learning
strictly **
Ściśle mówiąc, ona jest tylko w połowie Polką.
start learning
• Strictly speaking, she's only half Polish.
blisko, bardzo, ściśle
start learning
closely ***
On ściśle współpracuje ze służbami policyjnymi.
start learning
• He works closely with the police services.
To pytanie jest ściśle związane z twoim obszarem zainteresowań.
start learning
• The question is closely connected to your area of interest.
oświadczać, ogłaszać
start learning
state *****
Ona oświadczyła kategorycznie, że nie opuści kraju.
start learning
• She stated categorically that she will not leave the country.
• Publicznie oświadczył swoje zamiary. Na publicznie ogłosił swoje zamiary.
start learning
• He publicly stated his intentions. On publicznie ogłosił swoje zamiary.
oświadczać, oznajmiać, ogłaszać (coś oficjalnie) synonim: proclaim
start learning
declare ***
"Od lat nie bawiłem się tak dobrze" - on zadeklarował.
start learning
• "I haven't had so much fun in years," he declared.
Ten kraj ogłosił niepodległość w 2002 roku.
start learning
• This country declared independence in 2002.
Ona wielokrotnie deklarowała swą niewinność.
start learning
• She declared many times that she was innocent.
Ona wielokrotnie deklarowała swą niewinność.
start learning
She declared many times that she was innocent.
oświadczać, oznajmiać, ogłaszać (coś oficjalnie)
start learning
declare ***
wyczyn, zdobycz
start learning
achievement ***
On biega tak szybko, że aż nawet złapał lisa. Cóż za wyczyn!
start learning
• He runs so fast he caught a fox. What an achievement!
Jesteś pierwszą osobą, z którą ona zgodziła się wyjść - niezły wyczyn!
start learning
• You're the first person she agreed to go out with - nice achievement!
główny artykuł w gazecie
start learning
feature ****
Główny artykuł w gazecie był o Kim Kardashian.
start learning
• The feature was about Kim Kardashian.
Dzisiejszy główny artykuł był o Papieżu.
start learning
• Today's feature was about the Pope.
Dzisiejszy główny artykuł był o Papieżu.
start learning
Today's feature was about the Pope.
główny artykuł w gazecie
start learning
feature ****
Współczujemy ci, ale to, o co prosisz, jest niemożliwe.
start learning
We sympathize with you, but what you ask for is not possible.
współczuć (komuś)
start learning
sympathize, sympathise British English
Musimy wprowadzić jakieś nowe zasady, aby utrzymać ład.
start learning
We must implement some new rules to keep the order.
implementować, wprowadzać (w życie), wdrażać, urzeczywistniać
start learning
implement ***
wprowadzać, sprowadzać, wnosić
start learning
introduce ****
Kiedy wprowadziliśmy ten system nikt nie wierzył, że on zadziała.
start learning
• When we introduced this system no one believed it would work.
Kiedy wprowadziliśmy ten system nikt nie wierzył, że on zadziała.
start learning
When we introduced this system no one believed it would work.
wprowadzać, sprowadzać, wnosić
start learning
introduce ****
taczka
start learning
wheelbarrow, barrow
Znajdowała się tam stara, zepsuta taczka.
start learning
• There was an old broken wheelbarrow.
On wreszcie skończył ładować ściętą trawę na taczkę.
start learning
• Finally he finished loading the cut grass onto his wheelbarrow.
młyn, fabryka, zakład przemysłowy
start learning
mill **
W tym młynie są niesamowicie gorące miejsca.
start learning
• There are some extremely hot places inside that mill.
korral, zagroda
start learning
corral
atak, napad (np. padaczki)
start learning
fit *
Jego atak padaczki wystraszył nas.
start learning
• His fit of epilepsy scared us.
napad (złości, śmiechu)
start learning
fit *
Ona uderzyła mnie w napadzie złości.
start learning
• She hit me in a fit of anger.
Ona nie mogła powstrzymać swojego napadu śmiechu.
start learning
• She couldn't help her fit of laughter.
Ona miała napad kaszlu podczas wykładu.
start learning
• She had a fit of cough during the lecture.
narzucać (np. zasady), nakładać (np. kary)
start learning
impose ***
Tak robią ludzie, którzy narzucają innym swoją wolę.
start learning
• This is done by people who impose their will on others.
Matka nałożyła karę na swoje dzieci.
start learning
• Mother imposed a punishment on her children.
obojętny, słaby, oziębły
start learning
lukewarm
letni, lekko ciepły, ciepławy
start learning
lukewarm
załatwić, pokonać (np. oponenta)
start learning
clobber informal
pomoc drogowa, samochód pomocy drogowej, autolaweta
start learning
breakdown service British English, recovery vehicle, breakdown truck British English, breakdown van British English, breakdown lorry British English, tow truck American English, wrecker
Pomoc drogowa przyjechała po 20 minutach.
start learning
• A breakdown truck arrived after 20 minutes.
torebka, torba (damska)
start learning
bag ****, handbag **** British English, purse **** American English
Ona miała to w swojej torebce.
start learning
• She had it in her handbag.
Wyszła trzymając swoją torebkę.
start learning
• She came out holding her handbag.
W jej torebce był notatnik.
start learning
• There was a notebook in her handbag.
Daj mi swoją torbę. Położę ją tam.
start learning
• Give me your bag. I'll put it there.
Czy ta torba jest twoja?
start learning
• Is this bag yours?
ucichnąć, osłabnąć, ustąpić (o czymś niepożądanym np. o zjawiskach atmosferycznych, bólu)
start learning
let up
Deszcz ustępuje.
start learning
• The rain is letting up.
Mgła nie ustąpi do południa.
start learning
• The fog will not let up until midday.
Deszcz ustępuje.
start learning
The rain is letting up.
ucichnąć, osłabnąć, ustąpić (o czymś niepożądanym np. o zjawiskach atmosferycznych, bólu)
start learning
let up
Mgła nie ustąpi do południa.
start learning
The fog will not let up until midday.
ucichnąć, osłabnąć, ustąpić (o czymś niepożądanym np. o zjawiskach atmosferycznych, bólu)
start learning
let up
wyczucie czasu
start learning
timing **
Jak wiesz, w tej branży, wyczucie czasu jest wszystkim.
start learning
• As you know, in this business timing is everything.
On ma znakomite wyczucie czasu.
start learning
• He has an excellent sense of timing.
sprzeczanie się, kłócenie się
start learning
bickering
sprzęgło
start learning
clutch *
Zdjąłem nogę ze sprzęgła.
start learning
• I took my foot off the clutch.
na luz, na luzie
start learning
in neutral, into neutral

You must sign in to write a comment