Sale Skills

 0    11 flashcards    Johnniestrong
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Người mua đưa ra quyết định mua vì hai lý do. Họ có một vấn đề mà họ muốn giải quyết tại công ty của họ và sau đó họ có một số mục tiêu nghề nghiệp - bạn biết đấy, họ muốn phát triển sự nghiệp mà họ muốn làm những việc khác nhau.
start learning
Buyers make buying decisions for two reasons. They have a problem that they want to solve at their company and then they have some professional objectives – they want to grow in their careers that they want to do different things.
Bán sản phẩm đòi hỏi nhiều thời gian gặp gỡ với khách hàng trong suốt chu kỳ bán hàng.
start learning
Selling products requires more time meeting with customers throughout the sales cycle.
Đó là cách hiểu các bên liên quan khác nhau trong công ty mà bạn đang bán hàng và đó là tất cả các loại yêu cầu khi hoa hồng có thể giống nhau.
start learning
That’s sort of understanding different stakeholders within the company that you’re selling to and that’s all kind of demanding when the commissions may be the same.
Đôi khi bạn phải từ bỏ thứ gì đó hôm nay để có thể phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn để đạt được ngày mai.
start learning
Sometime you have to give up something today to be able to develop the relationship more deeply to gain tomorrow.
Tôi tin rằng thành công của nhân viên bán hàng trong việc bán sản phẩm phụ thuộc vào suy nghĩ của họ.
start learning
I believe that the salesperson’s success is depended on their mindset.
Nếu ai đó có tư duy phát triển hơn, họ sẽ tìm hiểu về sản phẩm và đầu tư nhiều thời gian hơn để thiết lập các buổi gặp mặt đó với khách hàng và tìm ra cấu trúc quyền lực ở khách hàng.
start learning
if somebody who had more of a growth mindset, they would dove into learning about the product and invest more time in setting up those meetings with a client and figuring out the power structure at the client.
Công việc trước đây của tôi rất tuyệt vời vì tôi có thể học hỏi từ một khách hàng và sau đó lặp lại nó ở các địa điểm khác nhau.
start learning
My previous job was fantastic because I could take my learnings from one customer and then repeat it at different locations.
Vì vậy, bạn đang giúp tổ chức mua hàng áp dụng sản phẩm này và tự thích nghi với cách kinh doanh mới.
start learning
So you’re helping the buying organization adopt this product and to adapt itself to a new way of doing business.
Đôi khi khách hàng sẽ không mua. Họ chỉ sử dụng bạn để tìm ra cách hoạt động của thị trường và bạn muốn tìm ra phần đó sớm.
start learning
Sometime the customers are not going to buy. They’re just using you to figure out how the market’s working and you want to figure that part out early.
Rào cản lớn nhất để bán hàng là, khách hàng sẽ có một quy trình mua mà họ có thể đánh giá sản phẩm này có thể làm gì cho họ không?
start learning
The biggest barriers to sale is, will the customer have a buying process that they can assess what this product can do for them?
Tôi phải tìm ra chính xác những gì sản phẩm có thể làm và làm thế nào nó có thể giúp khách hàng.
start learning
I have to figure out exactly what the product could do and how it might help the customer.

You must sign in to write a comment