Food and Drink - 食物,饮料

 0    19 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bacon
start learning
培根
péigēn
bagel
start learning
贝果
bèiguǒ
brandy
start learning
白兰地
báilándì
buffet
start learning
布斐
bǔfěi
butter
start learning
白脱
báituō; you can also say 牛油
coffee
start learning
咖啡
kāfēi
cheese
start learning
起司 / 奇士 / 芝士
qǐsī/qishì/zhīshì
champagne
start learning
香槟
xiāngbīn
chocolate
start learning
巧克力
qiǎokèlì
cider
start learning
西大
xīdá
coca-cola
start learning
可口可乐
kěkǒukělè
cream
start learning
克林姆
kèlínmǔ; you can also say 奶油
crepe
start learning
可丽饼
kělìbǐng
doughnut
start learning
多拿滋
duōnázī
hamburger
start learning
汉堡包
hànbǎobāo
lime
start learning
莱姆
láimǔ
sandwich
start learning
三明治
sānmíngzhì
pudding
start learning
布丁
bùdīng
tuna
start learning
吞拿鱼
tūnnáyú

You must sign in to write a comment