Prawdy wiary chrześcijańskiej

4.5  2    28 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Bóg
start learning
stwórca i pan świata - Trójca Święta
Trójca Święta
start learning
Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, stanowiący jedność, będący pod względem istoty tym samym Bogiem, ale różnymi Osobami Boskimi
Bóg Ojciec
start learning
pierwsza Osoba Trójcy Świętej
Syn Boży
start learning
druga Osoba Trójcy Świętej, zrodzona przez Boga Ojca; odwieczne Słowo wypowiadane przez Ojca, przez które Bóg stwarza
Duch Święty
start learning
trzecia Osoba Trójcy Świętej, pochodząca od Boga Ojca i Syna Bożego (według prawosławnych: tylko od Ojca), Ożywiciel
stworzenie świata
start learning
dobrowolny akt Boga powołania do istnienia wszystkiego, co nie jest Bogiem
cel stworzenia świata
start learning
ukazanie i udzielenie chwały Bożej
przyczyna stworzenia świata
start learning
jedynie Boża miłość i dobroć
2 rodzaje stworzeń
start learning
duchowe i materialne
anioł
start learning
nieśmiertelna, osobowa, niecielesna istota duchowa obdarzona rozumem i wolą; przewyższa doskonałością wszystkie stworzenia widzialne; samo słowo „anioł” określa ich funkcję – niesienie nowiny (gr. angelia – nowina), gdyż ci z nich, którzy nie upadli, są sługami i wysłannikami Boga
szatan
start learning
inaczej: diabeł; upadły anioł – anioł, który stworzony jako z natury dobry sam się uczynił złym odrzucając radykalnie i nieodwołalnie Boga i Jego Królestwo; ojciec kłamstwa – uwodzicielski głos namawiający do przeciwstawienia się Bogu
człowiek
start learning
osoba stworzona na obraz i podobieństwo Boże, będąca zarazem duchową i cielesną – zjednoczeniem duszy i ciała
dusza ludzka
start learning
inaczej: dusza duchowa; stworzona przez Boga nieśmiertelna forma ożywiająca ludzkie ciało
łaska Boża
start learning
przychylność i darmowa pomoc Boga, by odpowiedzieć na Jego wezwanie: stać się dzieckiem Bożym, przybranym synem, uczestnikiem natury Bożej i życia wiecznego; uczestniczenie w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej
grzech
start learning
świadome odrzucenie Boga i przeciwstawienie się Mu, nieposłuszeństwo wobec Boga, brak zaufania do Jego dobroci, nadużycie wolności, której Bóg udzielił osobom stworzonym, by mogły Go miłować oraz miłować się wzajemnie
grzech pierworodny
start learning
grzech pierwszych ludzi, przez który grzech i śmierć weszły na świat i od którego uwalnia zbawienie w Chrystusie, dziedziczony przez sam fakt bycia człowiekiem
śmierć
start learning
kres ludzkiego życia ziemskiego, polegający na odłączeniu duszy od ciała, będący konsekwencją grzechu
dekalog
start learning
10 przykazań, które Bóg dał ludziom (historycznie: ludowi izraelskiemu wędrującemu z Egiptu do Kanaanu; spisane przez Boga na kamiennych tablicach danych Mojżeszowi, a następnie – po zniszczeniu pierwszych – przez Mojżesza z nakazu Boga)
Jezus Chrystus
start learning
osoba, w której Syn Boży stał się człowiekiem; prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jedyny Zbawca ludzi, który umarł za ich grzechy i zmartwychwstał
Matka Boża
start learning
Żydówka z Galilei o imieniu Maria, która w pełni zgodziła się na Boży plan i została matką Syna Bożego, od początku swego życia (od chwili poczęcia) pełna łaski, czyli zarazem wolna od jakiegokolwiek grzechu (niepokalanie poczęta), a po śmierci wniebowzięta
przykazanie miłości
start learning
nakaz miłości Boga i bliźniego, w ewangeliach synoptycznych – tak jak siebie samego, w ewangelii wg św. Jana – również tak jak Chrystus umiłował ludzi
Królestwo Boże
start learning
panowanie Boga już obecne w świecie i mające się dopełnić w przyszłości (pełne zjednoczenie ludzkości z Bogiem)
ofiara Chrystusa
start learning
odkupieńcza ofiara z życia dobrowolnie złożona przez Chrystusa Ojcu za grzechy ludzi; wyzwalając od grzechu przywraca człowiekowi komunię z Bogiem; jest ona celebrowana i uobecniana podczas każdej Mszy św.
zmartwychwstanie Chrystusa
start learning
wskrzeszenie Jezusa Chrystusa, którego dokonała Trójca Święta trzeciego dnia od Jego śmierci; dokonanie Paschy – przejścia przez śmierć do życia, zwycięstwo nad śmiercią, otwierające ludziom drogę nowego życia
wniebowstąpienie Chrystusa
start learning
nieodwracalne wejście człowieczeństwa Chrystusa do chwały Bożej, symbolizowanej przez obłok i niebo, gdzie zasiada On po prawicy Boga
paruzja
start learning
powrót Chrystusa na ziemię, zakończony Sądem Ostatecznym
zesłanie Ducha Świętego
start learning
wylanie Ducha Świętego, który zostaje objawiony, dany i udzielony jako Osoba Boska (pełne objawienie Trójcy Świętej), początek działalności Kościoła
zmartwychwstanie człowieka
start learning
ponowne zjednoczenie duszy z ciałem, ale tym razem: uwielbionym i obdarzonym niezniszczalnym życiem

Główne prawdy wiary

Prawdy wiary to dla osób wierzących rodzaj duchowego kompasu, który wyznacza kurs na niebo i jest drogowskazem, jak powinno się postępować. Są to filary na, których opiera się cała teologia chrześcijańska, czyli nauka, której podstawą jest Bóg. Na prawdach wiary bazuje więc 10 przykazań Bożych i wiele innych fundamentalnych zasad religijnych. Wiele księży i teologów porównuje prawdy wiary do zestawu przetrwania i chrześcijańskiej apteczki. Zachęcamy więc do nauki głównych prawd wiary z Fiszkoteką. Polecamy także inne nasze lekcje: kościół - podstawowe pojęcia, cnoty kardynalne oraz 7 darów ducha świętego.

Teologia z Fiszkoteką

Prawdy wiary definiują, jakie są osoby Boskie, kim jest Duch Swięty i Szatan oraz co to jest dusza i grzech. Lekcja przygotowana przez Fiszkotekę oprócz prawd wiary zawiera także wyjaśnienie takich pojęć jak wniebowstąpienie, czy zmartwychwstanie. Z naszych fiszek dowiesz się także, jak przebiegało stworzenie świata. Wybór proponowanej przez nas lekcji to świetny sposób na uzupełnienie swojej wiedzy z zakresu nowego i starego testamentu oraz poznanie 6 głównych prawd wiary.

Spróbuj nauki z fiszkami!

Możliwości, jakie daje Ci Fiszkoteka sprawiają, że z łatwością opanujesz każdy materiał. Podstawą naszej metody są fiszki przygotowane w nowoczesny, innowacyjny sposób. Oprócz interaktywnych fiszek każdy użytkownik ma możliwość uczenia się za pomocą nagrań mp3 oraz kolorowych grafik ułatwiających kojarzenie. Zarówno słuchowcy, jak i wzrokowcy znajdą coś dla siebie. Dołącz do nas i zobacz, jak skutecznie można uczyć się z Fiszkoteką!

Comments:

sek wrote: 2011-06-02 16:36:02
W Boga zawsze wierzyc trzeba ! A nasze osly spac by poszly!!

TADEUSZOWSKI wrote: 2011-09-11 09:24:36
MAM PROŚBĘ, ABY PRZY KAŻDEJ ODPOWIEDZI ODNOSIC SIĘ DO WERSETÓW BIBLII I WTEDY TO BĘDZIE WIARYGODNE DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA.

You must sign in to write a comment