Owesiessen (Dialog) - Dinnertime (dialogues)

 0    20 flashcards    VocApp
 
Question Answer
Wat gëtt et fir Dessert?
Kéistaart.
start learning
What's for dessert?
Cheesecake.
Kanns du Gromperepaangecher maachen?
Et deet mer leed, mir hu keng Gromperen.
start learning
Can you make potato pancakes?
I'm sorry, honey, we don't have any potatoes.
Muss ech d'Gromperen iessen?
Natierlech.
start learning
Do I have to eat the potatoes?
Of course.
Hu mir Kichelcher?
Kloer.
start learning
Do we have any biscuits?
Sure.
Kanns du mir e bëssen Zalot ginn?
Hei.
start learning
Can you give me some salad?
Here you are.
Kanns du mir en Teller reechen?
E groussen oder klengen?
start learning
Can you give me a plate?
A big or a small one?
Muss ech d'Geméis iessen?
Probéier se.
start learning
Do I have to eat the vegetables?
Just try some.
+13 flashcards
The lesson is part of the course
"Englesch fir Kanner"
(total 566 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment