Am Zoo (Dialog) - At the zoo (dialogues)

 0    16 flashcards    VocApp
 
Question Answer
Kann ech em en Apel ginn?
Wees du nach wéi een Déier dës ass?
start learning
Can I give it an apple?
Can you remember what animal this is?
Ech wëll en Äisbier gesinn.
Ok.
start learning
I want to see a polar bear.
Fine.
Wat maache se?
Se iessen.
start learning
What are they doing?
They are eating.
Si se geféierlech?
Ech wees et net.
start learning
Are they dangerous?
I don't know.
Ech wéilt d'Pandaen gär gesinn.
Dohanne si se!
start learning
I would like to see the pandas.
They are over there!
Kann ech méi no kommen?
Sief virsiichteg!
start learning
Can I move closer?
Be careful!
Ech wéilt gär d'Haie gesinn.
Bass du sécher?!
start learning
I'd like to see the sharks.
Are you sure?!
+9 flashcards
The lesson is part of the course
"Englesch fir Kanner"
(total 566 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment