Czasowniki bez -, ing

 0    45 flashcards    alexscypio
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wierzyć
Wierzycie w cuda?
start learning
believe
Do you believe in miracles?
zasługiwać
Nawet na niego nie zasługujesz.
start learning
to deserve (to do)
You don't even deserve him.
zgadzać się
Nie zgadzam się z tobą.
start learning
to agree
I don't agree with you.
kosztować
Ile kosztuje ta koszula?
start learning
to cost
How much does this shirt cost?
wątpić
Jak możesz w to wątpić?
start learning
to doubt
How can you doubt that?
czuć
Czułem się zażenowany całą tą sytuacją.
start learning
feel - felt - felt
I felt embarrassed by the whole situation.
wybaczać
Mary nigdy nie wybaczyła mi tego, co powiedziałem tamtego dnia.
start learning
forgive - forgave - forgiven
Mary never forgave me for what I said that day.
zapominać
On zawsze zapomina kluczy do mieszkania.
start learning
forget - forgot - forgotten
He always forgets the keys to his apartment.
zapominać
Kompletnie zapomniałem o jej urodzinach.
start learning
forget - forgot - forgotten
I've completely forgotten about her birthday!
mieć nadzieję
Mam nadzieję, że masz rację.
start learning
to hope (to do)
I hope you're right.
zgadywać, domyślać się, sądzić
start learning
guess
zamierzać
start learning
intend
woleć,
Który wolisz?
start learning
prefer
Which one do you prefer?
należeć
Wszystko w tym mieście należy do mnie!
start learning
belong
Everything in this town belongs to me!
zawierać, obejmować, wliczać
Cena zawiera koszt przesyłki.
start learning
contain, include
The price includes shipping cost.
zawierać, obejmować, wliczać
Pudełko zawierało trochę starych ubrań.
start learning
contain, include, include
The box contained some old clothes.
zawierać, obejmować, wliczać
Czy to zawiera białka?
start learning
contain, include, include
Does it contain proteins?
składać się z czegoś
Szkolenie składa się z trzech etapów.
start learning
consist of
The training consists of three phases.
zależeć od czegoś
start learning
to depend on sth
zależeć
Wszystko zależy od ciebie.
start learning
to depend
Everything depends on you.
nienawidzić
Nienawidzę fizyki!
start learning
to hate
I hate Physics!
wiedzieć, znać
Tom zawsze znał odpowiedzi na wszystkie pytania.
start learning
know - knew - known
Tom always knew the answers to all the questions.
lubić
Nie lubię wstawać tak wcześnie rano.
start learning
to like
I don't like to get up so early in the morning.
kochać
Czy kochasz mnie tak jak ja ciebie?
start learning
to love
Do you love me as much as I love you?
znaczyć, mieć na myśli
start learning
mean, keep in mind
potrzebować
Czy będziesz potrzebował jutro samochodu?
start learning
to need
Will you need the car tomorrow?
woleć
start learning
prefer
pamiętać
Pamiętaj żeby zamknąć okna zanim wyjdziesz.
start learning
to remember
Remember to shut the windows before you leave.
zdziwienie, zaskoczenie, zdumiony
start learning
surprise
życzyć sobie
start learning
wish
zdawać sobie sprawę
Kiedy zdałeś sobie z tego sprawę?
start learning
to realise
When did you realize that?
żądać, wymagać
start learning
require
pasować
Ten kolor pasuje ci.
start learning
1. to match 2. to suit
This colour suits you well.
przypuszczać
Nikt nie przypuszczał, że oni wygrają.
start learning
suppose
Nobody supposed that they would win.
chcieć
(ja) chcę
start learning
to want
I want
myśleć, sądzić
start learning
think, think
wielbić, adorować
start learning
adore
wydawać się, ukazywać się
start learning
to appear
zadziwiać
start learning
astonish
dotyczyć
Ta kwestia cię nie dotyczy, Stephen. Pilnuj swojego nosa.
start learning
concern
This matter doesn't concern you, Stephen. Please mind your own business.
słyszeć
Moja babcia słabo słyszy i musimy krzyczeć.
start learning
to hear
My grandmother can't hear well and we have to shout.
wyobrażać sobie
Nie mogę sobie siebie wyobrazić jeżdżącego codziennie do szkoły na rowerze.
start learning
to imagine
I can't imagine myself cycling to school every day.
znaczyć
Nikt nie wiedział co tak na prawdę znaczy jej uwaga.
start learning
mean - meant - meant
Nobody knew what her comment really meant.
mieć znaczenie
start learning
matter
przesiadywać do późna
start learning
sit up late

You must sign in to write a comment