0 Person likes this. Give a Like!

alexscypio alexscypio

I started using VocApp 974 days ago. I have 74 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 31 lessons. The date of my last visit is 2020-11-02 15:22:32.

My interests

English, French, Spanish

Flashcards created by me


At the restaurant
Restauracja 1
Owoce morza, mięso, warzywa
Owoce
Restauracja 2
Czasowniki bez -, ing
Restauracja zwroty
Bank
Silne przymiotniki
Słowotwórstwo 1
Francuski-ciało-liczby-kolory
Hiszpański-części ciała
Hiszpański - jak się masz?
Hiszpański - miesiące, dni
Hiszpański-Boże Narodzenie
Hiszpański-owoce
Hiszpański- w klasie
Hiszpański- ubrania
Słowotwórstwo cz.I
Słowotwórstwo 1-100
Słowotwórstwo 1-130
Starters A-Z Word List
Bhutan-8
Kolokacje 1 - 12.04
Ola 1
Moja lekcja
cz I
PET Unit 1
PET Unit 2
PET Unit 3
Unidad 1

You must sign in to write a comment