500 mest använda verb på engelska 51 - 75

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
att markera; markerar
Markera rätt svar.
start learning
to mark
Mark the tight answer.
att ladda; laddar
Jag måste ladda min mobil.
start learning
to charge
I need to charge my phone.
att underteckna; undertecknar
Alla måste underteckna listan.
start learning
to sign
Everybody needs to sign the list.
att röka; röker
De som röker, har högre risken för lungcancer.
start learning
to smoke
Those who smoke are at a higher risk of developing lung cancer.
att försvara; försvarar
Man måste försvara mänskliga rättigheter.
start learning
to defend
We should defend human rights.
att babbla; babblar
Min fru babblar och babblar och ingen lyssnar henne.
start learning
to chat
My wife is chatting and nobody is litening to her.
att kräva; kräver
Det arbetet kräver mycket tålamod.
start learning
to require
This job requires a lot of patience.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"500 mest använda verb på engelska"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment