500 mest använda verb på engelska 251 - 275

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
att erkänna; erkänner
Jag måste erkänna att du har imponerat mig mycket.
start learning
to admit
I must admit you really impressed me.
att övertänka; övertänker
Du skulle övertänka varje liten detalj.
start learning
to reflect
You should reflect on each small detail.
att reducera; reducerar
Firman har reducerat sin reklambudget.
start learning
to reduce
The company reduced its publicity budget.
att uppta; upptar
Konferensrummet är upptagen.
start learning
to occupy
The conference room is occupied.
att bryta; bryter
Jag har brutit leg.
start learning
to break
I broke my leg.
att vara vana vid; är vana vid
Jag är inte vana vid det nya gränssnittet.
start learning
to get used to
I can't get used to the new interface.
sträva; strävar
Varje person strävar efter lycka.
start learning
to pursue
Every human being pursues happiness.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"500 mest använda verb på engelska"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment