500 mest använda verb på engelska 476 - 500

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
att försäkra; försäkrar
Vi försäkrar den högsta kvaliteten av våra varor.
start learning
to guarantee
We guarantee the top quality of our products.
att vrida; vrider
Hon vred huvudet mot fönstret för att se bättre.
start learning
to turn
She turned her head to the window to see better.
att överleva; överlever
Jag ska överleva!
start learning
to survive
I will survive!
att pågå; pågår
Det projektet pågår 6 månader.
start learning
to last
The project lasts 6 months.
att sopa; sopar
Kan du sopa golvet, tack?
start learning
to sweep
Could you sweep the floor, please?
att samarbeta; samarbetar
Jag är mycket glad att vi samarbetar.
start learning
to cooperate
I'm really happy to cooperate with you.
att manipulera; manipulerar
Svens flickvän manipulerar honom.
start learning
to manipulate
Sven's girlfriend manipulates him.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"500 mest använda verb på engelska"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment