życie społeczne (U 14)

 0    151 flashcards    elachodyn1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse someone of something
aresztować
start learning
arrest
Zaatakować kogoś
start learning
Attack someone
włamywacz
start learning
burglar
kradzież z włamaniem
start learning
burglary
włamywać się
start learning
burgle
praca społeczna
start learning
community service
sąd
start learning
court
przestępstwo, zbrodnia
start learning
crime
przestępca
start learning
criminal
detektyw
start learning
detective
handlarz narkotykami
start learning
drug dealer
handel narkotykami
start learning
drug dealing
uciekać
start learning
escape
dowody
start learning
evidence
odciski palców
start learning
fingerprints
grzywna
start learning
fine
iść za kimś, śledzić
start learning
follow
fałszować, podrabiać
start learning
forge
fałszerz
start learning
forger
fałszerstwo
start learning
forgery
Gang
start learning
Gang
winny
start learning
guilty
pistolet
start learning
gun, pistol
wystrzał (z broni palnej)
start learning
gunshot
identyfikować
start learning
identify
nielegalne, niezgodne z prawem
start learning
illegal
niewinny
start learning
innocent, not guilty
przesłuchiwać, przesłuchanie
start learning
interview
sędzia
start learning
judge
porywać, oprowadzać
start learning
kidnap
porywacz
start learning
kidnapper
porwanie, Uprowadzenie
start learning
kidnapping
nóż
start learning
knife
prawo
start learning
law
prawnik
start learning
lawyer
legalny
start learning
legal
maska
start learning
mask
napaść i obrabować
start learning
mug
napastnik, rabuś
start learning
mugger
rabunek uliczny, napaść uliczna
start learning
mugging
morderstwo, zamordować
start learning
murder
morderca
start learning
murderer
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
policja
start learning
police
policjant
start learning
police officer
posterunek policji
start learning
police station
więzienie
start learning
prison
karać
start learning
punish
kara
start learning
punishment
kara śmierci
start learning
capital punishment
okup
start learning
ransom
zwalniać, wypuszczać
start learning
release
okradać
start learning
rob
złodziej, złodziejka
start learning
robber
napad
start learning
robbery
sejf
start learning
safe
krzyczeć
start learning
scream
wyrok, wskazywać
start learning
sentence
dożywocie
start learning
life sentence
kraść towary w sklepie
start learning
shoplift
osoba kradnąca towary ze sklepu
start learning
shoplifter
kradzież towaru ze sklepu
start learning
shoplifting
kraść
start learning
steal
terroryzm
start learning
terrorism
terrorysta
start learning
terrorist
złodziej
start learning
thief
kradzież
start learning
theft
proces
start learning
trial
kosztowności
start learning
valuables
wandalizm
start learning
vandalism
ofiara
start learning
victim
przemoc
start learning
violence
broń
start learning
weapon
świadek
start learning
witness
być niezgodne z prawem
start learning
be against the law
złamać prawo
start learning
break the law
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
bronić kogoś w sądzie
start learning
defend sb in court
zeznawać
start learning
give evidence
prowadzić śledztwo
start learning
investigate a crime
skazać kogoś na karę więzienia
start learning
sentence sb to prison
uzależnienie
start learning
addiction
uzależnione od narkotyków/ alkoholu
start learning
addicted to drugs/ alcohol
znęcać się
start learning
bully
znęcanie się
start learning
Bullying
przerwa w komunikacji
start learning
communication breakdown
znęcanie się w internecie
start learning
cyberbullying
ślad cyfrowy
start learning
digital footprint
dyskryminacja
start learning
discrimination
klęska głodu
start learning
famine
bezdomny
start learning
homeless
bezdomność
start learning
homelessness
głód
start learning
Hunger
kradzież tożsamości w internecie
start learning
identity theft
uzależnienie od Internetu
start learning
Internet addiction
samotność
start learning
loneliness
uleganie wpływowi otoczenia
start learning
peer pressure
bieda
start learning
poverty
rasizm
start learning
racism
brak snu
start learning
sleep deprivation
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
władza, zarząd
start learning
authorities
zakazywać
start learning
ban
transparent
start learning
banner
bojkotować, bojkot
start learning
boycott
kampania, przeprowadzać kampanię
start learning
campaign
cel
start learning
cause
społeczność
start learning
community
demonstrować
start learning
demonstrate
demonstracja
start learning
demonstration
demonstrant/ demonstrantka
start learning
demonstrator
zwracać czyjąś uwagę na coś
start learning
draw sb's attention to something
rząd
start learning
government
przyłączyć się
start learning
join in
ulotka
start learning
leaflet
pochód, demonstracja, iść w pochodzie
start learning
march
organizacja
start learning
organization
organizować
start learning
organize
uczestniczyć
start learning
participate
petycja, wnosić petycję
start learning
petition
polityk
start learning
politician
plakat
start learning
poster
protest, protestować
start learning
protest
rozgłos
start learning
publicity
nadawać rozgłos
start learning
publicize
organizować, zakładać
start learning
set up
podpisać
start learning
sign
slogan
start learning
slogan
społeczeństwo
start learning
society
sponsor, sponsorować
start learning
sponsor
poparcie, popierać, wspierać
start learning
support
Ochotniczy
start learning
Voluntary
podjąć się dobrowolnie coś zrobić
start learning
volunteer
aukcja
start learning
auction
działalność charytatywna
start learning
charity
ofiarować
start learning
donate
datek
start learning
donation
zbieranie datków
start learning
fundraising
fundusze, środki
start learning
funds
dochód
start learning
proceeds
usługi doradcze
start learning
counselling services
pracodawca
start learning
employer
Bank Żywności
start learning
Food Bank
rząd, rządzący
start learning
government
straż Sąsiedzka
start learning
Neighbourhood watch scheme
karać
start learning
punish
schronisko
start learning
shelter
wolontariat
start learning
voluntary organization
warsztat
start learning
workshop

You must sign in to write a comment