Vocabulary revision 4

 0    46 flashcards    apaznowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
onslaught
From what you're saying, Earth should begin preparing for this onslaught now.
start learning
szturm, atak, najazd
Z tego, co mi powiedzieliście, Ziemia powinna natychmiast zacząć przygotowania do obrony przed tym atakiem.
proprietary
The two companies also agreed to protect each other's proprietary information.
start learning
zastrzeżony (np. o informacji)
proprietary
We want a solution which is not a proprietary service of one company.
start learning
chroniony patentem (produkt), markowy, autorski
snag
My clothes got snagged when I walked through the forest.
start learning
rozerwać, rozedrzeć (o coś), porwać (np. ubranie)
Moje ubrania się porwały, jak przechodziłem przez las.
abscess
start learning
ropień, wrzód
risque
The early, risque songs were well ahead of their time.
start learning
pikantny, niecenzuralny (np. żart, uwaga)
sketchy
Right now, the details I have are sketchy at best.
start learning
niepełny (o wiedzy), pobieżny (o informacji)
tryst
start learning
schadzka, randka literary
lodge
He lives in the woods, in the old lodge.
start learning
domek, chata, stróżówka
Mieszka w lesie, w starej stróżówce...
clammy
He took her hand in his and it was clammy.
start learning
lepki, oślizgły
shanty
start learning
buda, rudera, barak
scruff
I buried my face in the scruff of his neck.
start learning
kark
endowment
Sir, this is a benefit to increase our endowment.
start learning
darowizna
Sir, to dodatek do naszej darowizny.
endowment
His endowment helped me continue my studies.
start learning
dotowanie, dofinansowanie, ufundowanie
Jego dotowanie pomogło mi kontynuować moją naukę.
thrall
We must assume they have all our people in thrall.
start learning
niewolnik, niewola
mulct
The maximum sentence is two years' imprisonment and a mulct of $100,000.
start learning
grzywna
moot point
Whether the current version will work is a moot point.
start learning
punkt sporny
moot
He had mooted the idea of becoming a teacher but made no serious attempts to do anything about it.
start learning
poruszać, rozważać
lumpy
The rice is all lumpy because you put too much water in it.
start learning
grudkowaty, pokryty guzami
bequeath
He died in 1728 without bequeathing the land to anyone.
start learning
zapisać, zapisywać w spadku, pozostawić
straitlaced
You don't want your straightlaced parents knowing you've actually gone out and enjoyed yourself, do you?
start learning
konserwatywny, ortodoksyjny, purytański, zasadniczy
reprieve
The general looked as if he were just granted a reprieve.
start learning
ułaskawienie, zawieszenie (wyroku)
lisp
At least I'd be able to talk without lisping.
start learning
seplenić, seplenienie
mete, mete out
Let's look at the evidence and then try to mete out some justice.
start learning
wymierzyć (np. sprawiedliwość, karę)
death knell
The couple considered the decision a death knell for their project.
start learning
dzwony pogrzebowe (sygnalizujące, że wkrótce coś przestanie istnieć)
lanky
His arms, legs and torso are unrealistically long and lanky.
start learning
chudy, tyczkowaty
Jego ramiona, nogi i tors są nierealistycznie długie i tyczkowate.
eke
start learning
oszczędnie gospodarować
eke out informal
We barely eke out.
start learning
wiązać koniec z końcem, żyć skromnie
My ledwie wiążemy koniec z końcem.
deign
I asked her, but she didn't deign to answer me.
start learning
raczyć, zechcieć
Spytałem ją, ale ona nie raczyła mi odpowiedzieć.
tercentenary
start learning
trzechsetlecie
aeon
With some people, a month can seem like an aeon.
start learning
wieczność
sumptuous
I met Eisenhower only once, at a very large and sumptuous ball.
start learning
przepyszny, okazały, pełen przepychu (np. pałac), wystawny, syty (o uczcie)
biennial
Many biennials require a cold treatment, before they will flower.
start learning
dwuletni (mający miejsce co dwa lata), dwuroczny, dwuletni (o roślinie)
antebellum
start learning
przedwojenny (w szczególności w odniesieniu do wojny secesyjnej)
adherence
Adherence to the rules is the foundation of our society.
start learning
przestrzeganie (zasad, reguł)
Przestrzeganie przepisów to fundament naszego społeczeństwa.
abhor
Nature may abhor a vacuum, but gravity does not care.
start learning
czuć odrazę, czuć wstręt (do czegoś)
proliferate
Gluten-free products started to proliferate on the food market.
start learning
rozmnażać się, mnożyć się
Produkty bezglutenowe zaczęły się mnożyć się na rynku żywnościowym.
claimant
start learning
ubiegający się o coś, petent
trample
I can hear a trample in the corridor.
start learning
deptanie, odgłos kroków
Słyszę odgłos kroków w korytarzu.
ballpark, ball park
Ballpark shoe size... ten to eleven.
start learning
przybliżony (np. koszt) informal
Przybliżony rozmiar buta... 10 do 11.
thumping, thumping great
British Airways made a thumping loss
start learning
ogromny, miażdżący British English informal
poky
start learning
przyciasny, ciasny, ciasnawy (np. o mieszkaniu) British English informal
poky
But you can't live and sleep in one poky room!
start learning
ślamazarny, powolny, niemrawy (np. o kierowcy) American English informal
bung
I think we must have bunged it up with some gunge!
start learning
zaszpuntować, zaczopować, zakorkować, zatkać, zatykać
bung
You must bung 10 kilos into the hand luggage and go.
start learning
rzucić, rzucać British English informal
gunge
start learning
kleista masa, maź, gluty

You must sign in to write a comment