Vocabulary revision 1

 0    398 flashcards    apaznowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pristine
We moved into a pristine new office.
start learning
nieskazitelny, nieskazitelnie czysty
Przenieśliśmy się do nieskazitelnie czystego, nowego biura.
bailiff
start learning
komornik British English
pristine environment
start learning
nienaruszone, nieskażone środowisko naturalne
exhilarating
Going to the Burning Man festival was the most exhilarating experience of my life.
start learning
radosny (np. o przeżyciu)
Udział w festiwalu Burning Man był najbardziej ożywczym doświadczeniem mojego życia.
vicissitudes
start learning
zmienne koleje losu formal
dotard
start learning
ramol (pogardliwie)
rescind
start learning
odwoływać, uchylać, unieważniać, anulować (np. decyzję)
disarray formal
start learning
nieład, nieporządek
indictment
The indictment is lengthy, and there's no point in reading it.
start learning
oskarżenie, akt oskarżenia
Akt oskarżenia jest przydługi i nie ma sensu go odczytywać.
fray
My nerves started to fray.
start learning
być na włosku (o nerwach)
Miałem nerwy na włosku.
erratic, erratical
start learning
nieobliczalny, nieodpowiedzialny, nierówny, niekonsekwentny, zmienny, nieregularny
gritstone
start learning
piaskowiec
rupicapra
start learning
kozica (rodzaj ssaków) latin
basket case
start learning
wariat, świr informal
belay
start learning
asekurować, owijać liną (podczas wspinaczki)
abseil British English, rappel American English
start learning
opuszczać się przy pomocy liny
exorbitant
The fees at my university are exorbitant. I don't know how anyone can afford them.
start learning
nadmierny, przesadny, wygórowany
Opłaty na mojej uczelni są wygórowane. Nie wiem, jak ktokolwiek może sobie na nie pozwolić.
nonconsecutive
start learning
niebędący kolejnym
spindrift
start learning
tuman śniegu
wear off
The drugs I took are wearing off.
start learning
ustępować, przestać działać (np. o leku)
Leki, które wziąłem, przestają działać.
awry
start learning
opacznie, na opak
luck out
start learning
mieć szczęście American English
overhaul
Our parliamentary system is in need of an overhaul.
start learning
restrukturyzacja
Nasz system parlamentarny potrzebuje restrukturyzacji.
overhaul
It is about time a general overhaul of public transport was carried out.
start learning
przegląd, naprawa, remont kapitalny
Najwyższy czas, aby dokonać kapitalnego remontu transportu publicznego.
abate
start learning
cichnąć, wygasać formal
augur
It augured well for the future.
start learning
przepowiadać, wróżyć formal
To dobrze wróżyło na przyszłość.
ebullient
start learning
tryskający energią, bujny, żywy
entreaty, entreatment
start learning
błaganie, usilna prośba
exacerbate
start learning
pogarszać, zaostrzać, powodować nasilenie, powodować pogorszenie (np. samopoczucia)
foetid
start learning
cuchnący, śmierdzący formal
fortuitous
start learning
szczęśliwy (np. przypadek)
frenetic
start learning
frenetyczny, gorączkowy
jettison
start learning
wyrzucać, pozbywać się (np. starych ubrań)
miscellany
start learning
mieszanina, zbiór rozmaitości
feisty
start learning
zadziorny
cough up
He has to cough up lots of money for his daughter's private medical school.
start learning
bulić, dać się naciągnąć informal
On musi bulić dużo pieniędzy na prywatną szkołę medyczną swojej córki.
denunciation
start learning
otwarte potępienie, publiczne oskarżenie (kogoś)
unrequited
start learning
nieodwzajemniony
hiatus
start learning
luka, przerwa formal
rabid
start learning
wściekły, chory na wściekliznę (o zwierzęciu)
rabies
Rabies can be fatal if it isn't detected early.
start learning
wścieklizna
Wścieklizna może być śmiertelna, jeśli nie zostanie wcześnie wykryta.
keep someone in the loop
start learning
informować kogoś na bieżąco
mar
start learning
niszczyć, psuć, zniekształcać
intangible
start learning
rzecz nieuchwytna, imponderabilia
vegetative
start learning
roślinny, wegetacyjny
greasy
My hair gets greasy fast.
start learning
tłusty, natłuszczony, zatłuszczony
Moje włosy szybko się przetłuszczają.
asshat slang
start learning
arogant
causal
start learning
przyczynowy
excise
start learning
wycinać, usuwać (np. w trakcie zabiegu medycznego)
gruesome
start learning
makabryczny, okropny, straszny, przerażający
drudgery
start learning
harówka, znój, ciężka praca
plasma, plasm
Intensive care beds are running out, and blood plasma is needed urgently.
start learning
osocze
Na oddziałach intensywnej terapii brakuje łóżek, pilnie potrzebne jest osocze krwi.
bulge
His wallet was so stuffed it made a bulge in his pants.
start learning
wybrzuszenie, wypukłość
Jego portfel był tak wypchany, że tworzył wybrzuszenie w jego spodniach.
spay
start learning
sterylizować (samicę psa, kota)
neuter
They decided to neuter their dog.
start learning
sterylizować, kastrować
Oni zdecydowali się wykastrować swojego psa.
metastasize
Mr. Smith, your cancer has metastasized to your abdomen.
start learning
dawać przerzuty
Panie Smith, pański rak dał przerzuty do pańskiej jamy brzusznej.
overwrought
start learning
przestylizowany (np. tekst)
overwrought
start learning
wyczerpany nerwowo, podenerwowany
reticent
start learning
małomówny, powściągliwy w słowach
reticence
start learning
małomówność, powściągliwość w słowach
insular
start learning
wyspowy (np. klimat)
insular
start learning
zaściankowy (np. sposób myślenia)
gaggle
A gaggle of geese waddled out of the farmyard and onto the street.
start learning
grupa ludzi
Stado gęsi wyszło z podwórza i weszło na ulicę.
intricate
The embroidery pattern on the pillow was very pretty and intricate.
start learning
zawiły, złożony, skomplikowany, misterny, powikłany
Haft na poduszce był bardzo ładny i zawiły.
exonerate
start learning
uniewinniać, usprawiedliwiać formal
castigate
start learning
surowo zganić, poddać surowej krytyce, skarcić formal
circumference
The circumference of the circle measures around 31 centimetres.
start learning
obwód (okręgu, elipsy)
Obwód okręgu wynosi około 31 centymetrów.
perimeter
Can you calculate the perimeter of this triangle?
start learning
obwód (figury geometrycznej)
Czy możesz obliczyć obwód tego trójkąta?
extortion
start learning
wymuszenie, szantaż, wyłudzenie
demodulation
start learning
demodulacja, detekcja
steep
He offered us a steep price for a second-hand car.
start learning
wygórowany (np. ceny)
On zaoferował nam wygórowaną cenę za używany samochód.
stress somebody out
This situation stresses me out.
start learning
stresować kogoś
Ta sytuacja mnie stresuje.
rampage
Several people were injured in the rampage.
start learning
szaleństwo, atak szału
Kilka osób zostało rannych podczas ataku.
carnage
We have to stop this carnage.
start learning
rzeź, masakra, jatki
Musimy zatrzymać tę rzeź.
perseverate
start learning
powtarzać coś natarczywie, w nadmiarze (w niektórych zaburzeniach psychicznych)
rile
start learning
irytować, drażnić, wkurzyć, denerwować informal
contend
The chemical industry has to contend with European climate policy.
start learning
rywalizować, walczyć, zmagać się, borykać się, stawiać czoło
Przemysł chemiczny zmuszony jest borykać się z europejską polityką klimatyczną.
instantaneous
His reaction was instantaneous.
start learning
natychmiastowy
Jego reakcja była natychmiastowa.
knee-jerk
start learning
odruchowy, automatyczny
wreak havoc, cause havoc
start learning
siać spustoszenie (np. o huraganie), powodować szkody i zamieszanie (np. o wojnie)
wallow
start learning
tarzać się, pławić się, taplać się (w błocie)
wallow
start learning
pławić się (np. w luksusie), rozkoszować się (np. sławą)
disperse
People dispersed and disappeared.
start learning
rozpraszać się, rozchodzić się
Ludzie rozproszyli się, po czym zniknęli.
the pot calling the kettle black
start learning
przyganiał kocioł garnkowi
be in the wrong
start learning
ponosić winę, popełnić błąd, być w błędzie
cut up
Don't cut up, we're talking about serious things.
start learning
wygłupiać się American English informal
Nie wygłupiaj się, rozmawiamy o poważnych rzeczach.
cursory
start learning
pobieżny (np. rzut oka), powierzchowny (np. o obserwacji), zdawkowy (o grzeczności)
innately
start learning
z natury
reconvene
start learning
gromadzić się ponownie
buy into something
You can't buy me into it, I won't change my mind.
start learning
dać się przekonać do czegoś
Nie dam się do tego przekonać, nie zmienię zdania.
rub off on somebody
start learning
udzielić się komuś
disparage
start learning
ubliżać formal
head-on
start learning
z determinacją (np. walczyć, dyskutować)
head-on
start learning
bezpośrednio
poignant
The movie presents a poignant story of the writer's childhood.
start learning
wzruszający, przejmujący, żałosny (krzyk, płacz)
Film pokazuje przejmującą historię dzieciństwa pisarza.
tenacious
start learning
uporczywy, nieustępliwy, zawzięty (o osobie)
clingy
start learning
przylepny (np. dziecko, które się tuli do wszystkich)
unwarranted
start learning
bezpodstawny (np. plotka, obawa), niepotrzebny (np. zakłócenie), nieusprawiedliwiony (np. ograniczenia)
fabric
Democracy is a fabric of our nation.
start learning
tkanka, struktura (np. społeczeństwa)
Demokracja to struktura naszego społeczeństwa.
hexagon, sexangle
start learning
sześciokąt, sześciobok, heksagon
heartfelt
start learning
szczery (np. współczucie), serdeczny (np. słowa), płynący z głębi serca
deftly
He deftly climbed the fence.
start learning
zgrabnie, szybko, zwinnie
On zwinnie wdrapał się na płot.
deftly
start learning
wprawnie, umiejętnie (robić coś)
supersede
start learning
zastępować (ideę, produkt, metodę), wypierać (kogoś, coś)
heavy-handed
start learning
nietaktowny, nieokrzesany
make good on something
start learning
spełnić coś, dotrzymać czegoś
expedient
start learning
wygodny, wygodnicki
expedient
start learning
środek doraźny
infarct, infarction
start learning
obszar martwicy niedokrwiennej, zawał
brusqueness
start learning
szorstkość, opryskliwość
intravenously
start learning
dożylnie
shamble
start learning
powłóczyć nogami, wlec się
spurn
start learning
odrzucać (pomoc), odtrącać (kogoś) literary
rampage
The demonstrators rampaged through the town.
start learning
szaleć, miotać się, siać zniszczenie
Demonstranci siali zniszczenie w mieście.
put out
Don't be so put out, smile!
start learning
zdenerwowany, podminowany, zmartwiony, zasmucony British English
Nie bądź taki zdenerwowany, uśmiechnij się!
wean
start learning
oddalać, odsuwać, odzwyczajać się
stark
He's short and stark bald.
start learning
kompletnie, całkowicie, zupełnie
On jest niski i zupełnie łysy.
afoot
start learning
w toku, w trakcie
lackey, lacquey
start learning
pachołek, sługus
propriety
start learning
dobre wychowanie, kultura osobista formal
sobriety
start learning
powaga, rozsądek, trzeźwość (umysłu)
fumigate
start learning
odkazić, odkażać
fumigation
start learning
fumigacja, okadzenie
nonpartisan
start learning
bezpartyjny
seedy
start learning
ciemny, podejrzany (o miejscu bądź osobie)
gobsmacked
start learning
zatkany (o kimś, kto nie może wydusić słowa) British English informal
depleted
start learning
zubożony, uszczuplony
rookie
I'll show you how to do it, rookie.
start learning
żółtodziób, nowicjusz (np. w sporcie) American English
Pokażę ci jak to się robi, żółtodziobie.
hone
start learning
udoskonalić (umiejętność), doprowadzić do perfekcji
unscathed
start learning
bez szwanku, bez uszczerbku, nietknięty
downtime
start learning
okres wyłączenia, okres przestoju
partake
start learning
brać udział (w czymś), uczestniczyć
rumble
start learning
odkryć, przejrzeć British English informal
double whammy
start learning
podwójny cios
whammy
start learning
zły urok informal
schmaltzy
start learning
ckliwy
proselyting, proselytizing
start learning
głoszenie wiary, nawracanie (kogoś)
dramatis personae
start learning
osoby dramatu, postaci
pundit, pandit
We are awaiting an opinion from our pundits.
start learning
ekspert, spec
Czekamy na opinię od naszych ekspertów.
tout
Some companies tout products that are often unnecessary.
start learning
nagabywać (np. klientów), nakłaniać (do kupna), zachwalać (towary, usługi) British English
Niektóre firmy nakłaniają do kupowania produktów, które są często niepotrzebne.
tout
The event has been touted by the press for weeks.
start learning
reklamować, nagłaśniać (kogoś, coś)
To wydarzenie było nagłaśniane przez prasę od tygodni.
hefty
He is a big and hefty man.
start learning
masywny, zwalisty
On jest dużym i zwalistym mężczyzną.
hefty
There's a hefty book containing a lot of information.
start learning
ciężki, obfity
Tu jest ciężka książka zawierająca dużo informacji.
cadence
start learning
intonacja, tempo, rytm
tenet
The basic tenet of the approved report seems to go in the right direction.
start learning
dogmat, doktryna, zasada
Wydaje się, że podstawowe założenie zatwierdzonego sprawozdania przyjęło słuszny kierunek.
abiding
start learning
stały, trwały, nieprzemijający literary
elusive
Conservationists were trying to track the elusive Siberian tiger, but it was very hard to find.
start learning
nieuchwytny, nieosiągalny, trudno osiągalny
Działacze na rzecz ochrony przyrody próbowali wytropić nieuchwytnego tygrysa syberyjskiego, ale bardzo trudno było go znaleźć.
posit
start learning
zakładać, postulować, sugerować, przypuszczać, przyjmować (coś za fakt) formal
positing
start learning
zakładanie, postulowanie, sugerowanie, przypuszczanie, przyjmowanie (czegoś za fakt) formal
segue
start learning
gładkie przejście (np. z jednego stanu do drugiego)
premise, premiss
The premise is that freedom of religion must apply to all religions.
start learning
przesłanka, założenie British English
Założeniem jest, że wolność wyznania musi mieć zastosowanie wobec wszystkich religii.
commonality
start learning
wspólność
conducive
start learning
sprzyjający American English
be conducive to something
start learning
sprzyjać czemuś
elective
start learning
do wyboru, nie planowy, fakultatywny (np. kurs na uniwersytecie, zabieg w szpitalu)
sassy
start learning
impertynencki, opryskliwy American English
creep in
start learning
wkradać się, wkraść się
scarify
My father scarified me. I had tears in my eyes.
start learning
ostro krytykować formal
Mój ojciec ostro mnie skrytykował. Miałem łzy w oczach.
scarify
The farmer scarified the soil.
start learning
nacinać, spulchniać
Rolnik spulchnił glebę.
self-defeating
My effort was self-defeating.
start learning
daremny, nieskuteczny
Mój wysiłek był nieskuteczny.
fledgeling
start learning
świeżo upieczony
one-up
start learning
zyskiwać przewagę nad kimś, być o krok dalej od kogoś informal
jaded
start learning
zblazowany, wybredny, znudzony, przesycony
playbook
start learning
zbiór startegii biznesowych lub kapanii politycznej
double down
start learning
podwoić stawkę, podwoić zakład (w grze karcianej)
buck
She likes to buck the rules.
start learning
przeciwstawić się, przeciwstawiać się czemuś (np. zmianom, zasadom)
Ona lubi przeciwstawiać się zasadom.
caustic
start learning
zjadliwy, kostyczny
cap
My husband told me we should cap.
start learning
ograniczać wydatki
Mój mąż powiedział mi, że powinniśmy ograniczyć wydatki.
fallout
We're still dealing with the fallout of his resignation from the office.
start learning
rezultat, skutek
Nadal radzimy sobie ze skutkami jego rezygnacji z urzędu.
jack up
start learning
podnieść cenę, wywindować cenę informal
omniscient
start learning
wszechwiedzący formal
trade something off
start learning
zdecydować się na coś kosztem czegoś
trade-off, tradeoff
Fair social policy constitutes a tradeoff between the interests of the rich and the poor.
start learning
kompromis, wymiana
Sprawiedliwa polityka społeczna stanowi kompromis między interesami bogatych i biednych.
have a bone to pick with somebody
Peter has a bone to pick with Mark, so he avoids him.
start learning
mieć z kimś do pomówienia, mieć z kimś na pieńku, mieć z kimś do pogadania informal
Piotrek ma na pieńku z Markiem, więc go unika.
angsty
start learning
smutny, zmartwiony, przybity (zwykle problemami osobistymi)
validation
This agreement was awaiting validation and was put to the vote in the European legislative assembly.
start learning
legalizacja, uprawomocnienie, walidacja, konwalidacja formal
Umowa ta czekała na zatwierdzenie i została poddana pod głosowanie na forum europejskiego zgromadzenia prawodawczego.
slacker
start learning
leń, obibok informal
squander
start learning
marnować, trwonić (pieniądze)
ease
I was hurt so I eased carefully on the bed.
start learning
przesunąć się powoli i ostrożnie
Byłem ranny, więc przesunąłem się ostrożnie na łóżku.
make a splash
start learning
zrobić furorę, wzbudzić sensację, odnieść duży sukces informal
pan
The critics panned this film severely.
start learning
zjechać, schlastać (skrytykować) informal
Krytycy zjechali ten film poważnie.
slop
start learning
sentymentalne bzdury, kicz American English informal
slop
He slopped his beer on the table.
start learning
rozlać (np. herbatę), rozbryzgać (coś)
On rozlał swoje piwo na stół.
add insult to injury
start learning
dolewać oliwy do ognia
dabble
My friend dabbles in art.
start learning
interesować się (czymś po amatorsku), parać się (czymś)
Mój przyjaciel para się sztuką.
reprise
start learning
powtórzyć, powtarzać
lull
start learning
cisza, okres względnego spokoju
thuggish
start learning
brutalny, bandycki, agresywny (np. zachowanie)
thug
A group of thugs attacked me in the alley.
start learning
bandyta, zbir, rzezimieszek, zakapior slang
Banda zbirów zaatakowała mnie w alejce.
rag
start learning
szmatławiec, brukowiec informal
dwindling
start learning
kurczący się, zanikający
beguiling
The woman walked in such a beguiling way, all the men in town stopped to look at her.
start learning
urzekający, zniewalający, nęcący
Kobieta chodziła w tak urzekający sposób, że wszyscy mężczyźni w mieście przystawali, by na nią popatrzeć.
pill-popping
start learning
cierpiący na lekomanię, faszerujący się pigułkami informal
fodder
This gossip is fodder for newspapers.
start learning
pożywka
Ta plotka jest pożywką dla gazet.
hearsay
start learning
plotka, pogłoska
raunchy
start learning
sprośny, lubieżny, pożądliwy slang
juggernaut
start learning
wielka ciężarówka z naczepą British English
juggernaut
start learning
ślepa siła niszczycielska
transpire
Nobody knows what transpired there.
start learning
dziać się, zdarzać się formal
Nikt nie wie, co się tam wydarzyło.
transpire
It transpired that she had been lying all along.
start learning
okazywać się, wychodzić na jaw formal
Okazało się, że ona kłamała cały ten czas.
stalwart
start learning
dzielny sojusznik (kogoś), aktywny zwolennik (czegoś)
posthumously
start learning
pośmiertnie
kick something up a notch
start learning
podkręcić coś, zwiększyć coś
scrawl
start learning
bazgrać, gryzmolić, pisać niestarannie
foreshadow
start learning
zapowiadać, zwiastować
apnoea British English, apnea American English
start learning
bezdech
hit rock bottom informal, hit rock-bottom, reach rock bottom
start learning
sięgnąć dna
rock-bottom price
start learning
najniższa możliwa cena
eligible
You are not eligible to enter this section of the building.
start learning
spełniający wymagania, spełniający niezbędne warunki, uprawniony
Nie jesteś uprawniony do wejścia do tej sekcji budynku.
bunion
start learning
haluks
distraught
My mother was totally distraught when my brother died. She cried for months.
start learning
zrozpaczony
Moja mama była zupełnie zrozpaczona, gdy zmarł mój brat. Płakała miesiącami.
barrel
These particles barrel through the universe.
start learning
zasuwać, mknąć (poruszać się szybko w niekontrolowany sposób) informal
Te cząsteczki mkną przez wszechświat.
penultimate
start learning
przedostatni
exude
start learning
wydzielać (np. zapach) formal
exude
start learning
tryskać (np. humorem)
impunity
start learning
bezkarność
auspicious
This book is an auspicious start to a writing career.
start learning
pomyślny, obiecujący
Ta ksiązka jest obiecującym początkiem kariery pisarskiej.
exasperate
Becky was exasperated by the fact that George was late.
start learning
drażnić, zirytować, doprowadzić do rozpaczy
Becky była rozdrażniona faktem, że George się spóźnił.
hone
start learning
ostrzyć (np. nóż)
in your face
start learning
bardzo bezpośredni, agresywny, dążący do konfrontacji (np. sposób pisania) slang
be in somebody's face
start learning
prowokować kogoś American English informal
get in somebody's face
He's getting in my face, tell him to leave.
start learning
denerwować kogoś informal
On mnie denerwuje, powiedz mu, żeby wyszedł.
hard-liner
start learning
dogmatyk
hardliner
start learning
twardogłowy, polityk nieprzejednany
austerity
start learning
trudna sytuacja ekonomiczna, bieda
austerity
start learning
program oszczędnościowy (np. wprowadzany przez rządy w czasach kryzysu)
austerity
start learning
surowość, prostota (np. dotycząca sposobu życia)
creepers
start learning
pajacyk (rodzaj ubranka dla dziecka) American English
star jump
The were requested to do star jumps for one minute.
start learning
pajacyk, pajac (ćwiczenie) British English
Oni byli poproszeni o robienie pajacyków przez minutę.
extol
They kept extolling my skills.
start learning
wynosić, wychwalać, chwalić, wysławiać, sławić, wywyższać, wynosić na wyżyny
Oni wciąż wychwalali moje umiejętności.
crackpot
start learning
wariat, świr informal
crackpot
start learning
zwariowany
purloin
start learning
skraść, wykraść, ukraść formal
incest
start learning
kazirodztwo
incestuousness
start learning
kazirodztwo
well-versed
start learning
obeznany, zaznajomiony, o dużej wiedzy
hit it off
start learning
świetnie się rozumieć
crowbar
start learning
łom synonim: wrecking bar
expedient
start learning
celowy, stosowny
expedient
start learning
korzystny
scathe, scath old-fashioned
start learning
uszkodzenie, obrażenie, zranienie
scathe, scath old-fashioned
start learning
ranić, robić krzywdę
scathing
One more scathing remark and I'll punch you in the face!
start learning
kostyczny, zjadliwy (o krytyce), cięty (o uwadze)
Jeszcze jedna zjadliwa uwaga i dam ci w twarz!
cranky
start learning
zbzikowany, stuknięty, nawiedzony (ekscentryczny) British English informal
cranky
Since he changed his job, he became very cranky.
start learning
gderliwy, zrzędliwy, marudny American English informal
Od kiedy on zmienił pracę, stał się strasznie zrzędliwy.
straddle
start learning
stać z rozstawionymi nogami, rozkraczyć się, stanąć rozkrokiem
straddle
start learning
siedzieć okrakiem (np. na koniu, na motorze)
straddle
The book straddles two genres.
start learning
zawierać, obejmować (gdy coś obejmuje więcej niż jedną rzecz)
Książka obejmuje dwa gatunki.
straddle
start learning
rozkrok
stalwart
start learning
podpora (osoba stanowiąca wsparcie np. organizacji)
stalwart
start learning
lojalny, rzetelny, oddany
stalwart
start learning
krzepki, silny, rosły (o osobie) formal
wean somebody off something, wean somebody from something American English
start learning
odzwyczaić kogoś od czegoś, oduczyć kogoś czegoś
contend
Members of his family contend that he died from a heart attack.
start learning
twierdzić, utrzymywać (np. pogląd, swoje zdanie)
Członkowie jego rodziny utrzymują, że zmarł na zawał serca.
ostensible
start learning
pozorny, rzekomy
condescending
start learning
protekcjonalny
boldface
start learning
drukowanie techniką bold
distort
start learning
zniekształcać, wypaczyć, przeinaczyć, zakłamywać (np. wypowiedź, fakty)
cherry-picking
start learning
podejście wybiórcze (np. do produktów)
cherry-picker
start learning
klient, który porównując ceny tego samego artykułu i ostatecznie dokonuje zakupu tam, gdzie jego cena była najniższa American English
vilification
start learning
oczernianie, szkalowanie formal
emphatically
start learning
stanowczo, dobitnie, wymownie
inclusion
The inclusion of all social classes is important in this debate.
start learning
włączenie, zawieranie
Włączenie wszystkich klas społecznych jest ważne w tej debacie.
advocacy
I do not like their advocacy of gun rights.
start learning
wsparcie, poparcie, obrona
Nie podoba mi się ich wsparcie dla prawa posiadania broni.
token
Katy gave the man her money and got three gaming tokens in return for use on any of the machines.
start learning
pozorny, zdawkowy (np. gest)
Katy dała mężczyźnie pieniądze i w zamian dostała trzy żetony do wykorzystania w dowolnym automacie.
token
Katy gave the man her money and got three gaming tokens in return for use on any of the machines.
start learning
symboliczny (np. o opłacie)
Katy dała mężczyźnie pieniądze i w zamian dostała trzy żetony do wykorzystania w dowolnym automacie.
aver
start learning
zapewniać
disjointed
start learning
bezładny, chaotyczny
salvo
start learning
salwa (z broni albo śmiechu)
screed
start learning
elaborat
gaffe
start learning
gafa
roundly
start learning
otwarcie, stanowczo (np. krytykować), sromotnie (przegrać)
well-heeled, well-fixed American English
start learning
nadziany informal
predecessor
I'm glad you find the death of my predecessor so amusing.
start learning
poprzednik, poprzedniczka
Cieszę się widząc, że tak cieszy cię śmierć mojego poprzednika.
spoof
start learning
parodia, imitacja (np. sztuki, książki, utworu)
swoosh
start learning
szumieć
beef something up
start learning
podrasować coś, uatrakcyjnić coś, wzbogacić coś, wzmocnić coś, zasilić coś
recur
start learning
powracać (o myśli), powtarzać się (o problemie), nawracać (o chorobie)
be walking on thin ice, be skating on thin ice
start learning
stąpać po niepewnym gruncie, ponosić duże ryzyko
reinstatement
start learning
przywrócenie (na stanowisko lub urząd)
formidable
They're going to be formidable team.
start learning
ogromny, budzący grozę, budzący szacunek
Oni będą bardzo groźnym zespołem.
cutthroat
start learning
pozbawiony skrupułów (o osobie)
cutthroat
start learning
ostry, bezwzględny (o konkurencji)
sideline
start learning
wykluczyć (kogoś) z aktywnego udziału (w czymś)
soak something up
start learning
wchłonąć, wchłaniać
soak up something
We soaked up the atmosphere.
start learning
napawać się czymś
Napawaliśmy się atmosferą.
bolster
Then there is the question of how to bolster our sovereignty.
start learning
wzmocnić, wzmacniać (np. gospodarkę)
Kolejną kwestią jest wzmacnianie naszej suwerenności.
bolster
His speech bolstered the morale of the army.
start learning
podpierać, podnieść, podtrzymywać (np. morale, pewność siebie)
Jego przemowa podniosła morale armii.
unbolt
start learning
odryglować (np. drzwi), odkręcać (śrubę)
shrewd
His shrewd move won us a lot of money.
start learning
bystry, sprytny, przebiegły
Jego sprytny ruch zapewnił nam sporo pieniędzy.
shrewd
His shrewd move won us a lot of money.
start learning
przenikliwy (o spojrzeniu)
Jego sprytny ruch zapewnił nam sporo pieniędzy.
Way to go!
You are the best! Way to go!
start learning
Oby tak dalej!, Tak trzymać!
Jesteś najlepszy! Oby tak dalej!
fend
start learning
obronić
fend for oneself
start learning
troszczyć się o siebie, radzić sobie
fend for yourself
When you leave your parents' home, you're going to have to learn to fend for yourself.
start learning
radzić sobie samemu, dawać sobie radę
Kiedy opuścisz dom swoich rodziców, będziesz musiał nauczyć się radzić sobie samemu.
put on an act
start learning
udawać, robić sceny informal
invalidate
start learning
unieważniać, unieważnić synonim: void
sideshow
start learning
sprawa drugoplanowa
hassled
start learning
dręczony, krzywdzony
zeitgeist
start learning
duch czasu
liminal
start learning
graniczny
eponymous, eponymic
start learning
tytułowy
misanthropy
start learning
mizantropia formal
misanthropic
start learning
mizantropijny formal
poise
Ballet is about precision, discipline, and poise.
start learning
opanowanie, równowaga, zrównoważona postawa
Balet to precyzja, dyscyplina i równowaga.
poised
start learning
opanowany, zrównoważony
eponym
The eponym 'byronic' comes from Lord Byron.
start learning
eponim (słowo utworzone od nazwy własnej)
Eponim 'byroniczny' pochodzi od Lorda Byrona.
antecedent
start learning
przodek
antecedent
start learning
poprzednik, poprzedniczka technical
antecedent
start learning
poprzedzający
reconstitute
start learning
ponownie zawiązać, zrekonstruować (np. organizację, zarząd)
nihilism
start learning
nihilizm (pogląd, że nic nie ma znaczenia i wartości)
disposed
start learning
gotowy, skłonny
disposed to something
start learning
skłonny do czegoś
dour
start learning
srogi, posępny, ponury (np. sposób bycia, krajobraz, nastrój)
dour
start learning
odpychający
world-weary
start learning
zmęczony życiem
subvert
start learning
obalać (np. rząd), znosić (np. system polityczny) formal
subvert
start learning
chwiać (czyimiś przekonaniami), osłabiać (np. wiarę) formal
subverter
start learning
burzyciel ustroju społecznego
embodiment
She is the embodiment of calmness.
start learning
ucieleśnienie, uosobienie, wcielenie (personifikacja)
Ona jest uosobieniem spokoju.
trope
start learning
przenośnia, metafora
hindsight
In hindsight, maybe you shouldn't have told that part of the story.
start learning
analiza zdarzenia post factum, perspektywa czasowa
Z perspektywy czasu, może nie powinnaś opowiadać tej części historii.
hindsight
This is an opportunity that we should be supporting, not just reacting to in hindsight.
start learning
spóźniony refleks, mądrość po fakcie
To jest sposobność, którą powinniśmy wspierać, nie zaś jedynie reagować po fakcie.
egregious
start learning
bezczelny, wierutny (np. kłamstwo) formal
egregious
start learning
gruby, poważny (np. błąd) formal
egregious
start learning
jawny (np. niekompetencja)
excesses
I cannot tolerate such excesses.
start learning
ekscesy, wybryki, nadużycia
Nie mogę tolerować takich wybryków.
story arc, narrative arc
start learning
akcja (przebieg zdarzeń w utworze)
narrative
I like the narrative of this story.
start learning
narracja formal
Podoba mi się narracja tej opowieści.
well-rounded
start learning
kompletny (np. edukacja)
well-rounded
start learning
urozmaicony
purveyor
start learning
dostawca, dostarczyciel formal
haughty
People find that man haughty and impolite.
start learning
butny, dumny, hardy, wyniosły
Ludzie uważają tego mężczyznę za wyniosłego i niemiłego.
stilted
start learning
nienaturalny (o zachowaniu), wymuszony (o swobodzie), sztuczny (np. uśmiech)
boilerplate
start learning
wzór dokumentu American English
unfathomable
start learning
niezgłębiony, niezbadany literary
inarguably
start learning
bezsprzecznie
ameliorate
start learning
złagodzić (np. złe efekty)
ameliorate
start learning
doskonalić, ulepszać, ulepszyć (np. warunki)
ameliorate
start learning
poprawiać (np. kondycję, zdrowie)
search warrant
start learning
nakaz rewizji
cyclical
start learning
cykliczny
rebuttal
start learning
obalenie (teorii), udowodnienie fałszywości (np. twierdzenia) formal
black out
She blacked out at school because she hadn't eaten for three days.
start learning
tracić przytomność, stracić przytomność
Straciła przytomność w szkole, bo trzy dni nic nie jadła.
huffy
start learning
drażliwy, naburmuszony informal
cervical cancer
start learning
rak szyjki macicy
pernicious
start learning
szkodliwy, zgubny, groźny formal
desensitize, desensitise British English
start learning
znieczulać, odczulać
amplify
start learning
zwiększać, powiększać (np. obawy)
forefront
It is important to place safety at the forefront.
start learning
czoło
Na czele należy stawiać bezpieczeństwo.
lash out
start learning
naskoczyć, zaatakować werbalnie
abuzz
start learning
hałaśliwy, pełen zgiełku
be abuzz with something
start learning
wrzeć, huczeć od czegoś
ovary
start learning
jajnik
shenanigans
start learning
błazenada, wybryki informal
nefarious
start learning
niegodziwy, nikczemny formal
overt
start learning
jawny, wyraźny (np. wrogość)
aneurism, aneurysm
start learning
tętniak
vie
start learning
współzawodniczyć
perplexity
start learning
ambaras, zmieszanie, konsternacja (o stanie zmieszania)
perplexity
start learning
kłopotliwe położenie, dylemat (o sytuacji)
flip side, flipside
start learning
skutek uboczny, zła strona, niepożądane skutki
unraveling
start learning
rozwiązywanie, rozwikłanie (np. zagadki)
unraveling
start learning
rozplątanie, rozplatanie, prucie, strzępienie
unravel
The kitten played with the ball of wool and caused it to unravel.
start learning
rozplatać, rozplątać, pruć, strzępić
Kotek bawił się kłębkiem włóczki i rozplątał go.
unravel
The kitten played with the ball of wool and caused it to unravel.
start learning
rozwiązywać, rozwikłać (np. zagadkę)
Kotek bawił się kłębkiem włóczki i rozplątał go.
solve a mystery, unravel a mystery
start learning
rozwiązać zagadkę
propel
start learning
popychać do przodu
proffer
start learning
dawać, służyć (radą), ofiarować
proffer
start learning
proponować, przedkładać
deferred
start learning
odłożony na później, przełożony, opóźniony
defer
start learning
odraczać (np. wyrok), opóźniać (np. odjazd), wstrzymywać (np. decyzję)
defer
Children deferred to their father's wishes.
start learning
poddawać się (czyjejś woli), ustępować (komuś)
Dzieci poddały się woli ojca.
complicity
start learning
współudział formal
indict
start learning
oskarżać, stawiać w stan oskarżenia
complice
start learning
wspólnik (w przestępstwie lub interesach)
salvage
Don't take the whole car to the wrecker's yard. We might be able to salvage some parts from it.
start learning
ocalić, uratować
Nie oddawaj jeszcze całego samochodu na złomowisko. Może uda nam się uratować z niego jakieś części.
outpatient
He was treated as an outpatient.
start learning
pacjent leczony ambulatoryjnie
On był pacjentem leczonym ambulatoryjnie.
daunting
In my case, learning to play the guitar is a daunting task. I just don't have the talent.
start learning
zniechęcający (zbyt wyzywający), onieśmielający (np. o zadaniu)
W moim przypadku nauka gry na gitarze to beznadziejne zadanie. Po prostu nie mam talentu.
astutely
start learning
przebiegle, sprytnie
astutely
start learning
przenikliwie, zręcznie
butt
I'm always the butt of the joke.
start learning
obiekt, cel (np. żartów ze strony kogoś innego)
Zawsze jestem obiektem żartów.
muck something up
start learning
zawalić coś, spieprzyć coś informal
zany
start learning
zwariowany, zabawny, śmieszny
discern
start learning
dostrzegać, spostrzegać formal synonim: descry
for all practical purposes, to all intents and purposes
start learning
praktycznie (o czymś, co teoretycznie nie jest prawdziwe, ale w praktyce można to za prawdziwe uznać)
double-take
start learning
reagować z opóźnieniem
sophomore
start learning
drugi (album lub np. film w karierze artysty)
no great shakes
start learning
nic nadzwyczajnego spoken
in droves
start learning
w tłumie
append
start learning
dodać, dodawać, dołączyć formal
signage
start learning
oznakowanie
reciprocal
start learning
obopólny (np. szacunek), wzajemny (np. o tolerancji) formal
jones
All my friends jones Jenny because she's beautiful and funny.
start learning
mieć na coś lub na kogoś ochotę, pragnąć czegoś lub kogoś
Wszyscy moi przyjaciele pragną Jenny, bo jest piękna i zabawna.
landline, fixed-line
start learning
telefon stacjonarny
denounce
start learning
donosić (na kogoś), demaskować (kogoś)
denounce
He was denounced as a traitor.
start learning
potępiać, piętnować
On został napiętnowany jako zdrajca.

You must sign in to write a comment