Vocabulary 6

 0    145 flashcards    Olaaa23
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zastosować
start learning
apply
zasady
start learning
principles
sztuczne urządzenie
start learning
artificial intelligence
wygląd
start learning
physique
generować
start learning
generate
umiejętności
start learning
abilities
bodziec
start learning
stimulus
bodźce
start learning
stimuli
domy opieki
start learning
residential care homes
wspierać
start learning
assist
opieka nad pacjentem
start learning
patient care
czołgać się
start learning
crawl
brzdąc
start learning
toddler
umożliwić komuś zrobienie czegoś
start learning
enable sb to do sth
nawał pracy
start learning
workload
obwód (prądu)
start learning
circuit
badać, prowadzić śledztwo
start learning
investigate
pomieścić
start learning
store
pomagać
start learning
lend a hand
paliwo
start learning
fuel
prawo zachowania energii
start learning
the law of conservation of energy
chronić środowisko
start learning
conserve the environment
fizyk
start learning
a physicist
lekarz ogólny
start learning
a physician
Jest chroniony prawem autorskim
start learning
It is copyrighted
nieme filmy
start learning
silent films/movies
doświadczenie szargające nerwy
start learning
nerve-wracking experience
prestiżowy
start learning
prestigious
uczestniczyć/brać udział
start learning
participate in/take part in/attend a
twardy/wytrzymały
start learning
tough
nalegać na
start learning
insist on doing sth
charakter
start learning
character
początkowo
start learning
initially
Ma działać / być opublikowane
start learning
It is supposed to work/be published
cel
start learning
the purpose of
plagiat
start learning
plagiarism
ilość pracy
start learning
the amount of work
(nie) akceptowany
start learning
(un) acceptable
narzędzie edukacyjne
start learning
education tool
rodzeństwo
start learning
sibling
To moje zmartwienie
start learning
It's my main concern
szkło powiększające
start learning
magnifying glass
cząstka
start learning
particle
rozważyć
start learning
consider sth.
maleńki
start learning
tiny
potwierdzone korzyści
start learning
proven beneats
stanowią zagrożenie/powodować problemy zdrowotne
start learning
pose a threat/health problems
znacznie poprawić
start learning
vastly improve sth.
znaczące problemy
start learning
significant problems
(nie) wydajny
start learning
(in) efficient
(nie) wydajność
start learning
(in) efficiency
cząsteczki materii
start learning
particles of matter
właściwości
start learning
properties
urządzenie
start learning
device
niepowtarzalny
start learning
unique
mikroskopijny
start learning
miniscule
gęstość
start learning
thickness
rozpuszczalny
start learning
soluble
przepuszczalny
start learning
permeable
korzystny
start learning
beneficial
nowo odkryty
start learning
newfound
przezroczysty
start learning
transparent
mieć tragiczny wpływ na
start learning
have a detrimental effect on
wdychać
start learning
inhale
wydychać
start learning
exhale
trawić
start learning
to digest
strawić
start learning
to ingest
znacznie zwiększyć
start learning
significantly increase
odporność na ciepło
start learning
heat resistance
wilgoć
start learning
moisture
kruchy
start learning
brittle
poprawić umiejętności rozwiązywania problemów
start learning
improve solving skills
wystawiać się na przemoc/słońce
start learning
expose sb. to violance/sun
uzależniający
start learning
addictive
osoba uzależniona
start learning
an addict
reklamować
start learning
to advertise
uprzejmość, grzeczność
start learning
civility
uprzejmy, grzeczny
start learning
civil
zachowuj się grzecznie
start learning
conduct yourself civilly
pogaduszka
start learning
chitchat
reklamy wyskakujące
start learning
pop-up ad
gaduła
start learning
chatterbox
być niechętnym
start learning
be reluctant to do sth.
kupić
start learning
purchase sth.
korzyści przeważają nad wadami
start learning
the benefits outweigh the chawbacks
brak zrozumienia
start learning
the lack of understanding
dużo się o tym mówi
start learning
it remains a major talking point
guz mózgu
start learning
brain tumour
emitować promieniowanie
start learning
emit radiation
zachować anonimowość
start learning
remain anonymous
stać się wzorem do naśladowania
start learning
become a role model for
przeglądać sieć
start learning
to browse the net
grzeczność, uprzejmość
start learning
courtesy
odrzucić
start learning
reject/dismiss
wybierać
start learning
opt for/go for
sugerować
start learning
imply
źle się zachowywać
start learning
misbehave
osiedle
start learning
housing estate
pomoce dydaktyczne
start learning
teaching aids
dziennik
start learning
school register
rzutnik
start learning
overhead projector
podejście
start learning
approach
połączyć
start learning
combine
oszczędny
start learning
cost-effective
uszczelniony
start learning
sealed
ciśnienie
start learning
pressure
opór
start learning
resistance
oprzeć się czemuś
start learning
to resist with
tarcie
start learning
friction
przyśpieszyć
start learning
accelerate
możliwe wytłumaczenie
start learning
a feasible explanation
oświecać
start learning
enlighten
ulżyć
start learning
lighten
zapewnić kogoś
start learning
ensure sb. that
w zaciszu
start learning
in the privacy
ubezpieczyć kogoś
start learning
insure sb.
powiększać
start learning
enlarge
poszerzyć horyzonty
start learning
widen/broaden your horizons
osłabiać
start learning
weaken
wzmacniać
start learning
strengthen
wydłużać
start learning
lengthen
skracać
start learning
shorten
pogłębiać
start learning
deepen
zrobić
start learning
up to
Muszę lecieć.
start learning
I must be off.
aby, żeby
start learning
in order to
radzić sobie ze stresem
start learning
cope with stress
żałować
start learning
regret
Szkoda.
start learning
It is a pity.
(nie) znaczący, istotny
start learning
(in) significant
wzrosnąć gwałtownie
start learning
to sore
wzrost
start learning
growth
szerokość
start learning
width
długość
start learning
length
wysokość
start learning
height
wpatrywać się
start learning
gaze at
unosić się, dryfować
start learning
float
doznać kontuzji
start learning
suffer an injury
złapać
start learning
grab
wymagać
start learning
require
swoje granice
start learning
push your boundaries
osiągnąć cel
start learning
achieve the goal
doznać silnych emocji
start learning
get the thrill
zastrzyk adrenaliny
start learning
for adrenaline rush
wytrzymałość
start learning
endurance/stamina

You must sign in to write a comment