UNIT 7 CZ.1

 0    86 flashcards    salvyexa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podziwiać
start learning
admire
wystąpić w serialu telewizyjnym
start learning
appear in a TV series
publiczność
start learning
audience
na listach przebojów
start learning
be in the charts
obwiniać się, bić się w pierś
start learning
beat yourself up
obwiniać się
start learning
blame yourself
kasa biletowa
start learning
box office
kontynuować
start learning
carry on
obsada
start learning
cast
wychodzić, być wydanym
start learning
come out
grać koncert na żywo
start learning
do a live gig
perkusista
start learning
drummer
postać fikcyjna
start learning
fictional character
stopniowo znikać
start learning
gradually disappear
mieć singiel, który jest hitem
start learning
have a hit single
mieć znakomite recenzje
start learning
have a great reviews
gitarzysta prowadzący
start learning
lead guitarist
uczyć się na błędach
start learning
learn from mistakes
zrobić coś źle, niefachowo
start learning
mess up
muzyk
start learning
musician
występować
start learning
perform
wykonawca
start learning
performer
grać koncert
start learning
play a venue
grać rolę
start learning
play the part of
wystawić (sztukę)
start learning
put on
wydać album
start learning
release an album
podpisać kontrakt nagraniowy
start learning
sign a recording contract
zapisać się na
start learning
sign up for
piosenkarz i autor tekstów
start learning
singer-songwriter
zacząć istnieć, zadebiutować
start learning
start out
odsłuchany
start learning
streamed
zacząć (np. uczyć się gry na instrumencie lub uprawiać sport)
start learning
take up
pojawić się
start learning
turn up
widz
start learning
viewer
wokalista
start learning
vocalist
ustępować
start learning
wear off
krytyk sztuki
start learning
art critic
twierdzić
start learning
claim
oszust
start learning
fake
filmować
start learning
film
właściciel galerii
start learning
gallery owner
geniusz
start learning
genius
ukryta kamera
start learning
hidden camera
zauważyć, zwrócić uwagę
start learning
point out
odpowiedzieć
start learning
reply
sugerować
start learning
suggest
kanał telewizyjny
start learning
TV channel
reżyser telewizyjny
start learning
TV director
adaptować
start learning
adapt
adaptacja
start learning
adaptation
reklama
start learning
advertising
łącze szerokopasmowe
start learning
broadband connection
współzawodniczyć
start learning
compete
łączyć
start learning
connect
podłączony do
start learning
connected to
połączenie
start learning
connection
zawierać element zaskoczenia
start learning
contain an element of surprise
wirtualne nękanie, zastraszanie
start learning
cyberbullying
rozbudzać emocje
start learning
engage emotions
wyjaśnienie
start learning
explanation
stać się z wiralem, zacząć krążyć w internecie
start learning
go viral
mieć krótki czas skupienia uwagi
start learning
have a short attention span
przebój, hit
start learning
hit
informować
start learning
inform
informacja
start learning
information
inspiracja
start learning
inspiration
inspirować
start learning
inspire
łącze, link
start learning
link
rozśmieszyć kogoś
start learning
make sb laugh
zakupy online
start learning
online purchase
wysłać, zamieszczać (w internecie)
start learning
post
przedstawiać
start learning
present
przedstawienie, prezentacja
start learning
presentation
produkować
start learning
produce
produkcja
start learning
production
kichać
start learning
sneeze
portal społecznościowy
start learning
social networking site
wzbudzać emocje
start learning
turn up emotions
sugestia
start learning
suggestion
wziąć z zaskoczenia
start learning
take by surprise
opowiadać historię
start learning
tell a story
wgrać, wrzucić (do internetu)
start learning
upload a video
odsłona, odtworzenie
start learning
view
obejrzeć filmik
start learning
view a video
wiralowy
start learning
viral
wiral, filmik wideo oglądany przez dużą liczbę internautów
start learning
viral video

You must sign in to write a comment