unit 6 state-of-the-art

 0    84 flashcards    ggkazio
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
invade
We just have to hope that no other country invades us, because our army is not very strong.
start learning
najechać
Jako że nasza armia nie jest zbyt silna, musimy po prostu mieć nadzieję, że żaden inny kraj nas nie najedzie.
freedom
start learning
wolność
Earth
Our planet is called Earth.
start learning
Ziemia (planeta)
Nasza planeta nazywa się Ziemia.
universe
start learning
wszechświat
zap
start learning
rozwalać, pstryk, bum
encouragement
start learning
zachęta
been around
start learning
był w pobliżu
look back
start learning
wspominać
happiness
start learning
szczęście
stuff
Take your stuff.
start learning
rzeczy
Zabierz swoje rzeczy.
support
start learning
wsparcie
task
We divided the tasks between employees.
start learning
zadanie
Podzieliliśmy zadania pomiędzy pracowników.
cast
The cast of the play included several well-known actors.
start learning
obsada
W obsadzie sztuki znajdowało się kilku znanych aktorów.
box office
start learning
kasa biletowa
track
start learning
utwór, trakt, scieżka, bieżnia
tunes
start learning
melodie
graphics
start learning
grafika
dull
My life is dull, I need to change something.
start learning
nieciekawy, nudny
Moje życie jest nudne, muszę coś zmienić.
audience
start learning
widzowie
subtitles
The movie is in English but it has Polish subtitles.
start learning
napisy do filmu
Film jest po angielsku, ale ma polskie napisy.
band
The band gave out 10 000 of the multi-coloured wrist bands to the audience at the concert.
start learning
zespół
Zespół rozdał publiczności 10 000 kolorowych branzoletek podczas koncertu.
performance
Her overall performance exceeds standards.
start learning
przedstawienie
Jej ogólna wydajność wykracza poza standardy.
download
start learning
Pobieranie
crowd
start learning
tłum ludzi
applause
start learning
oklaski
sequel
We're waiting for a sequel.
start learning
dalszy ciąg
Czekamy na ciąg dalszy.
trilogy
start learning
trylogia
blockbuster
“Avatar” is a recent blockbuster.
start learning
hit filmowy
“Avatar” to ostatni hit filmowy.
features
start learning
rysy twarzy, cechuje się
gripping
start learning
trzymający w napięciu
edge
start learning
brzeg, krawędź
charge
start learning
np naładować
plug
start learning
wtyczka, natrętne reklamy
tune in
start learning
dostroić się
turn in
It's time to turn in. Goodnight.
start learning
iść do łóżka
Czas iść do łóżka. Dobranoc.
stay in
I'm staying in this weekend so come on over.
start learning
zostawać w domu/nadal uczestniczyć w czymś
W weekend siedzę w domu, więc wpadaj.
give in
start learning
poddać się
take in
start learning
podjąć w, zaoferować gościnność
cut in
start learning
cięcia w, wcinać się
pull in
start learning
właśnie przyjechać
bring in
start learning
przynosi, tyle zarabiam
had a whole of a time
start learning
świetnie się bawić
paid an arm and a leg
start learning
zapłacił rękę i nogę
taken the world by storm
start learning
podbili świat
go Dutch
start learning
płacić za siebie w restauracji
blow up
When he heard what had happened he blew up.
start learning
wybuchać
Gdy usłyszał co się stało wybuchnął gniewem.
breathe live
start learning
oddychaj na żywo
describe
start learning
opisać
destroy
start learning
zniszczyć
empire
start learning
imperium
entire
Have you eaten the entire cake by yourself?
start learning
cały
Sam zjadłeś całe ciasto?
massive
The boulder was so massive, Becky was scared it would squash her if it fell.
start learning
potężny
Głaz był tak ogromny, że Becky bała się, że zgniecie ją, jeśli spadnie.
reflect
start learning
odzwierciedlić
sword
start learning
miecz
sunset
start learning
zachód słońca
be in the mood
start learning
być w nastroju
button
A button was missing from his shirt.
start learning
guzik
W jego koszuli brakowało guzika.
complex
start learning
kompleks, złożony
dub
start learning
zdubbingować
eject
start learning
wyrzucać
gadget
start learning
gadżet
insert
start learning
wstawić, dodawać
item
The next item on our agenda is safety at work.
start learning
pozycja w spisie
Następnym punktem naszego spotkania jest bezpieczeństwo w pracy.
on the edge of one's seat
start learning
na skraju własnego siedzenia
arrange
start learning
zorganizować
confirmation
Could you send me the confirmation?
start learning
potwierdzenie
Czy może mi pan przesłać potwierdzenie?
enormous
start learning
olbrzymi
funky
start learning
odlotowy
have not got a clue
start learning
nie mam pojęcia
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
start learning
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
invest
start learning
inwestować
smartly
start learning
elegancko, wytrawnie, efektownie
spot
start learning
miejsce, reklama
attitude
Attitude to work is most important!
start learning
postawa/podejście
Postawa i podejście do pracy są najważniejsze!
software
Our software is the best on the market.
start learning
oprogramowanie
Nasze oprogramowanie jest najlepsze na rynku.
safety
On Monday there is a workshop on safety rules.
start learning
bezpieczeństwo
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.
hilarious
start learning
przezabawny
superb
start learning
wyśmienity
advancement
start learning
rozwój / polepszenie
agile
start learning
zwinny
framework
start learning
struktura
pit
start learning
pestka
viewers
start learning
świadek zajścia
review
I think we should make a full review of our policy.
start learning
recenzja, oceniać, powtarzać
Uważam, że powinniśmy dokonać przeglądu naszej polityki.

You must sign in to write a comment