0 Person likes this. Give a Like!

ggkazio ggkazio

I started using VocApp 2060 days ago. I have 709 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 342 lessons. The date of my last visit is 2020-06-29 15:01:58.

Flashcards created by me


słownictwo szkolne
Moja lekcja1
grześ w wielkim świecie masła
huuuuuuuuuuuura hiszpania z masła
Moja lekcja
niemiecki
niemiecki 2
zwierzęta
święta
rodzina
kolory
zdania
słówka z kawiarni...
ubrania i określenia
pogoda + pory roku
ubrania+kartkówka
sklepy
dojazd
rozmowa w sklepie
Moja lekcja
Moja lekcja
lekarz + części ciała
nauczyciel+czasowniki
czasowniki
przymiotniki opisujące osoby
obowiązki domowe i określenia czasu
przestempstwa itp
czasowniki (czas perfekt)
czsowniki (perfekt) spr
czsowniki past simple - past participle
części ciała
słówka na korepetycje
dni tygodnia
przyjęcie
wakacje
codzienne czynności
Moja lekcja
choroby
Wielkanoc
Moja lekcja
pory roku
przywitania, pożegnania i pozdrowienia
przedstawianie się, podstawowe pytania
przymiotniki
kolory
wskazywanie przedmiotów
wypadki
polecenia
Moja lekcja
podstawowe pytania
cechy charakteru i wyglądu
Moja lekcja
wyglad zewnętrzny
wygląd zewnętrzny
cechy charakteru
czytanka+słówka związane zezwierzętami
Moja lekcja
świat mody
dane osobowe
uczucia i emocje
hobby i zainteresowania
miejsce zamieszknia
słówka z komputera
kartkówka (czytanka o zwierzętach)
pomieszczenia
wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych
inne(dom)
Moja lekcja
Moja lekcja
czasowniki(Infinitiv+Präsens+Perfekt)
edukacja
przedmioty szkolne
przybory szkolne
wyposażenie szkoły
uczeń
nauczyciel
inne(szkoła)
odpowiedz przymiotniki czlowiek ubrania
zawody
czynności zawodowe
miejsca pracy
praca
mocne i słabe strony charakteru
inne(praca)
artykuły spożywcze
pieczywo
nabiał
mięso
artykuły spożywcze
owoce
warzywa
przedmioty szkolne
miejsca w szkole
przybory szkolne
słodycze
przyprawy
napoje
potrawy
posiłki
czasowniki - jedzenie
lokale gastronomiczne
rodzaje sklepów
niemiecki
towary w sklepie
kosmetyki
biżuteria
przybory osobiste
w sklepie
angielski-czasowniki nieregularne
miara, waga, opakowanie
usugi
reklama
rodzina
życie rodzinne
czynności życia codzinnego - czasowniki
czynnosci zycia codziennego
budynki i miejsca
uroczystości / święta
kino / teatr
pory dnia
ORIENTIERUNG IN DER STADT
diedziny kultury
wydarzenia kulturalne kino / teatr
literatura
muzyka
sztuka / zabytki
media
prasa
identyfikacja i lokalizacja osoby, miejsca lub przedmiotu-zadania
pytania i prosby o informacje- zdania
opis stanu emocjonalnego-zdania
dyscypliny sportowe-słówka
dyscypliny sportowe-czasowniki
sporty-rodzaje
sport
sport-przymiotnki
sportowcy
imprezy sportowe
imprezy sportowe-czasowniki
miejsca uprawiania sportu
sprzęt sportowy
części ciała
dolegliwości i choroby
lekarze
u lekarza
styl życia
uzależnienia
pory roku
strony świata
pogoda
kontynenty
krajobraz
świat roślin
świat zwierząt
klęski żywiołowe
ochrona środowiska
środki transportu i miejsca postoju
miejsca wypoczynku
na wycieczke lub na wakacje
noclegi
miejsca w hotelu
orientacja w terenie
informacja turystyczna
przysłówki czasu i miejsca
urządzenia techniczne
korzystanie z komputera
korzystanie z innych urządzeń
wynalazki i odkrycia
nauka i technika
muzeum nauki i techniki
etapy życia
czynności codzienne
małżeństwo i zwiąski
Unia Europejska
Niemcy
austria
szwajcaria
liechtenstein
polska
wybrane państwa europy
polityka
pomoc międzynarodowa
prawa dzieci i młodzieży
problemy społeczne
problemy społeczne
problemy społeczne
zwroty jedzenie
w restauracji
ilość i opakowania
przy stole
posiłki
przymiotniki jedzenie
przygotowanie potraw
żywność
zwroty - podróżowanie i turystyka
czasowniki złożone - podróżowanie i turystyka
Moja lekcja
wakacje
Niemcy - słówka
Moja lekcja
słówka z lekcji-sąsiedzi
czasowniki nieregularne (Infinitive - Past - Past Participle)
lekcja 1
czasowniki nieregularne
Der einzige Brief von Judith Lennox
cechy i opisy
słówka - islam
unit 1b
unit 1c
Moja lekcja
Moja lekcja
natural habitat
dom
Moja lekcja
lekcja
słówka - transport
spójniki i zaimki
szkoła
Moja lekcja
szkoła
szkoła
poctawy
korepetycje1
Moja lekcja
unit 4
dział 5a
5b
nieregularne formy czarownika
czasowniki nieregularne
unit 6 state-of-the-art
słówka z książki
all in a day's work
strona 1
strona 2
strona 3
forces of nature
The weather
wygląd zewnętrzny
cechy charakteru
opisywanie uczuć i upodobań
zainteresowania
tworzenie rzeczowników: przyrostki
pomieszczenia w domu i ich wyposażenie
opisywanie położenia
rodzaje domów i mieszkań
części domu
przymiotniki opisujące dom i mieszkanie
prace w domu
prace remontowe
miejsca zamieszkania
wynajmowanie i zakup mieszkania lub domu
zwroty
wyrazy wieloznaczne
zwroty z LOOK
przedmioty szkolne
zwroty
pomieszczenia i wyposazenie w szkole
życie szkolne
zajęcia pozaszkolne
system oświaty
zwroty z do, make, take
studia wyższe
wyrazy często mylone
Umweltschutz und Industrie
Umweltsünden, Verschmutzung, Umweltpolitik
Naturkatastrophen
1. Jänner; Lustiger Schneekuchen
2. Jänner; Hasso, der Hirtenhund
układ krążenia
dane osobowe
wygląd, twarz, włosy
ubrania, obuwie, czasowniki
cechy charakteru
Moja lekcja
Kummerkasten
uczucia i emocje
czsowniki i zwroty (człowiek)
Stressfaktor Schule
sage und schreibe 1-8
miejsca zamieszkania
zwroty (dom)
infrastruktura
rodzaje domów
dom
pomieszczenia w domu
meble i sprzęt domowy
wynajem mieszkania
Mein Körper - mein Problem
przedmioty nauczania
przedmioty używane w szkole
na lekcji
nauczyciele i uczniowie
w szkole
pomieszczenia i osoby w szkole, oceny, rodzaje szkół
przymiotniki opisujące pracę i ludzi
poszukiwanie pracy
warunki zatrudniemia, bez pracy
wyrazy wieloznawcze, zwroty z GIVE
prace dorywcze, niektóre zawody
Die strengsten Eltern (część)
uprawianie sportu i dyscypliny sportowe
sprzęt i miejsca związane ze sportem
czynności życia codziennego
życie towarzyskie, rodzinne + mind
etapy życia
członkowie rodziny
produkty żywnościowe
określenie ilości, przygotowywanie posiłków
przymiotniki, posiłki, w restauracji
dieta, wyrazywieloznaczne, czasowniki z przyimkami
fizyka
tabelka (1/5)
tabelka (2/5)
m
życie
was dir deine Krankheit sagen will
w / bez pracy
składanie reklamacji
korzystanie z usług
środki płatnicze, zwroty z get
reklama, przymiotniki
zawody, poszukiwanie pracy
etapy życia, codzienne czynności, święta
bankowość
Kultur
types of shops and products
selling and boying, complaining, advertising
forms of payment and other words
rekcja czasownika G, Dat, Akk
przymiotniki z przyimkami
Moja lekcja
travel and tourism
der Mensch
polityka
Umwelt
das Wetter
Moja lekcja
3. Janner Ja, ist denn das yu fassen!
słówka
czytanka 1
czytanka 2
zwroty w opowiadaniu

You must sign in to write a comment