Unit 6 - Just the job

 0    109 flashcards    olkomx
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ubiegać się o pracę
start learning
to apply for a job
źle zarabiać
start learning
be badly paid
źle zarabiać
start learning
be badly paid
być samozatrudnionym
start learning
be self-employed
być odpowiedzialnym za
start learning
be responsible for
być bezrobotnym
start learning
be unemployed
dobrze zarabiać
start learning
be well- paid
wymagający, stanowiący wyzwanie
start learning
challenging
wymyślić
start learning
come up with
wymagający
start learning
demanding
pracować do późna
start learning
work long hours
pracować na nocnych zmianach
start learning
work at night shifts
pracować w godzinach nadliczbowych
start learning
work overtime
zatrudniać
start learning
to employ
pracodawca
start learning
an employer
praca na pełnym etacie
start learning
full-time job
zostać wylanym z pracy
start learning
get the sack
mieć dzień wolny
start learning
have a day off
mieć pięć tygodni płatnego urlopu
start learning
have five weeks of paid holiday
mieć pracę
start learning
have a job
praca na część etatu
start learning
part-time job
zniechęcić kogoś do czegoś
start learning
put sb off sth
znosić
start learning
put up with
monotonny
start learning
repetitive
zrezygnować z pracy
start learning
resign from a job
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
prowadzić firmę
start learning
to run a company
zatrudnić kogoś
start learning
take sb on
męczący
start learning
tiring
pojawić się
start learning
turn up
doświadczenie zawodowe
start learning
work experience
pracować na zewnątrz
start learning
work outside
opiekun dla dziecka
start learning
babysitter
opiekun osób starszych
start learning
carer
ratownik
start learning
a lifeguard
sprzedaż detaliczna
start learning
retail
przejść na emeryturę
start learning
to retire
wziąć wolne
start learning
to take time off
pracować zdalnie
start learning
work from home
pilot samolotów pasażerskich
start learning
airline pilot
z dala od domu
start learning
away from home
kosmetyczka
start learning
a beautician
korzyść
start learning
benefit
stolarz
start learning
a carpenter
przechodzić szkolenie
start learning
do training
inżynier
start learning
an engineer
agent nieruchomości
start learning
estate agent
dogadywać się z ludźmi
start learning
get along with people
mieć doskonały wzrok
start learning
have excellent eyesight
tłumacz
start learning
interpreter
zawód zdominowany przez mężczyzn
start learning
male- dominated job
praca fizyczna
start learning
manual work
asystent biurowy
start learning
office assistant
indywidune umiejętności
start learning
personal skills
awans
start learning
promotion
pensja
start learning
a salary
stopień naukowy
start learning
university degree
aktywny
start learning
active
ambicja
start learning
ambition
urok
start learning
charm
czarujący
start learning
charming
współzawodniczyć
start learning
to compete
rywalizacja, zawody
start learning
competition
oparty na rywalizacji
start learning
competitive
osoba decyzyjna
start learning
decision maker
zdecydowanie
start learning
determination
niezawodny
start learning
reliable
poleganie na
start learning
reliance on
polegać na
start learning
rely
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative
pracownik opieki społecznej
start learning
social worker
programista komputerowy
start learning
software developer
dokładny
start learning
accurate
księgowy
start learning
an accountant
telefoniczna rozmowa konferencyjna
start learning
telephone conference call
przemysł spożywczy
start learning
food industry
ogolić się
start learning
have a shave
zawstydzony
start learning
ashamed
odczuwać ulgę
start learning
be relieved
zdezorientowany
start learning
confused
mylący
start learning
confusing
zachwycony
start learning
delighted
zażenowany
start learning
embarrassed
zachęcający
start learning
encouraging
wyczerpujący
start learning
exhausting
wzruszony
start learning
moved
o dowolnej porze
start learning
at any time
obecnie
start learning
at present
dołączać
start learning
attach
dostępny
start learning
available
szybko się uczyć
start learning
be fast learner
mieć pewność, że
start learning
be confident that
wychowawca kolonijny
start learning
a camp supervisor
elastyczne godziny pracy
start learning
flexible hours
mieć doświadczenie w
start learning
have experience in
w związku z
start learning
in connection with
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview
ogłoszenie o pracy
start learning
job advert
szukać pracy
start learning
to look for a job
nabywać
start learning
obtain
okazja / możliwość
start learning
opportunity
stanowisko
start learning
position
posiadać umiejętności
start learning
possess skills
wymagać
start learning
require
odnieść sukces
start learning
to succeed
odpowiedni kandydat
start learning
suitable candidate
w nawiązaniu do
start learning
with reference to
stowarzyszenie
start learning
association
wypatrywać
start learning
scout

You must sign in to write a comment