UNIA EUROPEJSKA

 0    26 flashcards    englishforeveryone
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1950 r.
start learning
przedstawienie PLANU SCHUMANA (podporządkowanie francuskiej i niemieckiej produkcji węgla oraz stali jednej instytucji)
ROBERT SCHUMAN
start learning
francuski minister spraw zagranicznychch, który doprowadził do utworzenia EWWiS
EWWiS
start learning
Europejska Wspólnota Węgla i Stali (1952-2002)
1951/1952
start learning
TRAKTAT PARYSKI - utworzenie EWWiS (Benelux, RFN, Francja, Włochy)
1957/1958
start learning
TRAKTAT RZYMSKI - utworzenie EWG i Euratom
EWG
start learning
Europejska Wspólnota Gospodarcza (1958-2008)
Euratom
start learning
Europejska Wspólnota Energii Atomowej
1965/1967
start learning
TRAKTAT FUZYJNY - połączenie organów EWWiS, EWG i Euratom)
1968 r.
start learning
utworzenie unii celnej (zniesienie ceł)
1979 r.
start learning
pierwsze wyobory do Parlamentu Europejskiego
1985 r.
start learning
UKŁAD Z SCHENGEN - znoszenie kontroli na wspólnych granicach (na razie tylko te pierwsze państwa)
1986/1987
start learning
JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI - zakładał stworzenie wolnego rynku
1992/1993
start learning
TRAKTAT Z MAASTRICHT - stworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej
1997/1999
start learning
TRAKTAT AMSTERDAMSKI - unia zyskała wiele nowych praw
2001/2003
start learning
TRAKTAT NICEJSKI - zniesienie liczby komisarzy do 1 na każdy kraj
2007/2009
start learning
TRAKTAT LIZBOŃSKI - przekształcenie UE w jednolitą organizację międzynarodową; przystąpienie do UE RUMUNII i BUŁGARII
JEAN MONNET
start learning
francuski polityk i ekonomista, to on wpadł na pomysł, który potem razem z Schumanem zrealizowali
PAUL-HENRI SPAAK
start learning
polityk belgijski, przewodniczący ONZ, EWWiS i sekretarz NATO; stworzył plan utworzenia EWG
ALCIDE DE GASPERI
start learning
polityk włoski, współtwórca Rady Europy, doprowadził do przystąpienia Włoch do EWWiS i NATO
KONRAD ADENAUER
start learning
polityk niemiecki, pierwszy kanclerz RFN, współtwórca EWWiS
1973 r.
start learning
przystąpienie do wspólnoty DANII, IRLANDII i WIELKIEJ BRYTANII
1981 r.
start learning
przystąpienie do wspólnoty GRECJI
1986 r.
start learning
przystąpienie do wspólnoty HISZPANII i PORTUGALII
1995 r.
start learning
przystąpienie do UE AUSTRII, FINLANDII i SZWECJI
2004 r.
start learning
przystąpienie do UE CYPRU, CZECH, ESTONII, LITWY, ŁOTWY, MALTY, POLSKI, SŁOWACJI, SLOWENII i WĘGIER
2013 r.
start learning
przystąpienie do UE CHORWACJI

You must sign in to write a comment