time to learn

 0    68 flashcards    alicjalewalska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
umiejętność
start learning
ability
przedmiot akademicki
start learning
academic subject
po zajęciach szkolnych
start learning
after school activities
uczęszczać do szkoły / chodzić do szkoły
start learning
attend school/ go to school
skończyć naukę przed feriami
start learning
break up
kolega z klasy
start learning
classmate
obowiązkowy
start learning
compulsory
radzenia sobie z
start learning
cope with
program nauczania
start learning
curriculum
zdobywac tytul naukowy
start learning
do a degree
podchodzic do egzaminu
start learning
do/take an exam
rezygnowac z przedmiotu
start learning
drop a subject
Szkoła podstawowa
start learning
elementary school
Egzamin wstępny
start learning
entrance exam
oblac egzamin
start learning
fail an exam
ukończyć szkołę
start learning
finish school
zdobyć tytuł naukowy
start learning
get a degree
dostać się na uniwersytet
start learning
get into university
być w dobrych stosunkach z
start learning
get on well with
oddać pracę domową
start learning
hand in homework
mieć tytuł naukowy
start learning
have a degree
nadążyć za
start learning
keep up with
uczyć się na pamięć, zapamiętywać
start learning
learn by heart, memorise
uczyć się na błędach
start learning
learn from mistakes
opuścić szkołę
start learning
leave school
ustawić się w szeregu
start learning
line up
popełniać błędy
start learning
make mistakes
oceniać pracę domową
start learning
mark homework
opuszczac lekcje
start learning
miss/skip lessons
klasa dla uczniów o rożnym poziomie zaawansowania
start learning
mixed-ability class
przejść do kolejnej klasy
start learning
move up
zdać egzamin
start learning
pass an exam
uważać
start learning
pay attention
WF (wychowanie fizyczne)
start learning
PE
plac zabaw
start learning
playground
powtarzać materiał do egzaminu
start learning
revise from an exam
mundurek szkolny
start learning
school uniform
szkoła średnia
start learning
secondary school
zdać zadanie domowe
start learning
set homework
zdać zadanie domowe
start learning
set homework
zaczynać szkołę
start learning
start school
uczyć się przedmiotu
start learning
take a subject
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
Czesne
start learning
tuition fee
Absolwenci uniwersytetów
start learning
University graduates
być zwolennikiem
start learning
be in favour of
przyzwoita praca
start learning
decent job
skakać na bungee
start learning
do a bungee jumping
rok przerwy
start learning
gap year
uzyskać wiele z czegoś
start learning
get a lot out of sth
wyjeżdżać
start learning
go away
wedrowac z plecakiem
start learning
go backpacking
wyjechać / mieszkać za granicą
start learning
go/live abroad
dołącz do zespołu
start learning
join a band
praca na część etatu
start learning
part time job
zajęcia szkolne
start learning
schoolwork
marnować
start learning
waste
egzamin konczacy nauke w szkole sredniej
start learning
a levels
ubiegać się o (miejsce)
start learning
apply for (a place)
pozytywny
start learning
be positive
dostać pracę
start learning
get a job
dostać się na uniwersytecie
start learning
get a place at a university
zrobić sobie tatuaż
start learning
get a tattoo
być wyczerpanym
start learning
get exhausted
dostawać dobre oceny
start learning
get good grades
zachorować
start learning
get ill
wpaść w kłopoty
start learning
get into trouble

You must sign in to write a comment