THE MAGIC OF LAUGHTER

 0    62 flashcards    astak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
śmiech
start learning
laughter
przymiot, cecha
start learning
quality
odróżniac
start learning
to distinguish
pożytek
start learning
benefit
leczyć ciało i duszę
start learning
to heal the body and soul
złagodzić stres
start learning
to relieve stress
usunąć
start learning
to smooth away
zmęczenie
start learning
tiredness
ulżyć
start learning
to alleviate
cierpienie
start learning
suffering
zapewnić
start learning
to ensure
zdrowy sen
start learning
sound sleep
zapobiegać chorobom
start learning
to prevent illnesses
przyspieszyć
start learning
to speed up
ożywić
start learning
to stir up
krążenie krwi
start learning
circulation of the blood
wzmocnić
start learning
to strengthen
obronne funkcje
start learning
defensive functions
zbudować system
start learning
to build up the system
ponurak
start learning
ill-humoured fellow
rownowaga umyslowa
start learning
mental balance
chętniej
start learning
with a better grace
pełen optymizmu, pogodny
start learning
buoyant, cheerful
pewny siebie
start learning
self-confident
oczyścić
start learning
to purify
pozbyć się czegoś
start learning
to get rid of something
agresja
start learning
aggressiveness
złagodzić
start learning
to relieve
napięcie
start learning
tension
wpaść we wściekłość, w gniew
start learning
to fly into a rage
pogarszać
start learning
to worsen
pohamować uczucia
start learning
to restrain emotions
załamanie (nerwowe, psychiczne)
start learning
breakdown
przygnębić kogoś, zepsuć komuś humor
start learning
to damp someone’s spirits
sprowadzić na siebie chorobę
start learning
to bring a disease on oneself
wybuchnąć śmiechem
start learning
to burst out laughter
umrzeć ze śmiechu
start learning
to die with laughter
skutek uboczny
start learning
side effect
być pełnym optymizmu
start learning
to be optimistic
być w doskonałym humorze
start learning
to be in high spirits
cieszyć się życiem
start learning
to enjoy life
być w dobrym nastroju
start learning
to be in a good mood
być dowcipnym
start learning
to be witty
mieć duże poczucie humoru
start learning
to have a good sense of humor
pośmiać się
start learning
to have a laugh
śmiać się głośno
start learning
to laugh aloud
ryczeć ze śmiechu
start learning
to roar with laughter
chichot
start learning
giggle, chuckle
śmiać się do rozpuku
start learning
to burst one’s sides with laughter
śmiać się w kułak
start learning
to laugh in one’s sleeve
śmiać się od ucha do ucha
start learning
to grin like a Cheshire cat
szeroki uśmiech
start learning
grin
uśmiech od ucha do ucha
start learning
a smile from ear to ear
żart, dowcip
start learning
joke, wisecrack
psikus
start learning
practical joke
wielka radosć
start learning
great joy
nie posiadać się z radości
start learning
to be over the moon
ten się śmieje dobrze, kto się śmieje ostatni
start learning
he laughs best who laughs last
zdolność
start learning
ability
najlepszy sposób
start learning
the best means
szczęśliwy, pomyślny
start learning
successful
zawierać (umowę)
start learning
to conclude (a contract)

You must sign in to write a comment