The Business 2 (2017/18)

 0    97 flashcards    werix8
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
state institutions
start learning
instytucje państwowe
deputy
start learning
zastępca, vice
supervisor
start learning
nadzorca
associate
start learning
współpracownik (w pracy, biznesie, interesach)
collaborator
start learning
współpracownik (niekoniecznie w pracy)
co-worker
start learning
współpracownik
web developer
start learning
twórca stron
Chief Operating Officer (COO)
start learning
Dyrektor Operacyjny / dyrektor wykonawczy
parent company / mother company
start learning
firma macierzysta / firma matka
subsidiary / daughter company
start learning
spółka zależna / córka
take something over
start learning
przejąć coś, zawładnąć coś
R&D (Research and Development)
start learning
dział badań i rozwoju
report to somebody
start learning
odpowiadać przed kimś, podlegać komuś
look after
start learning
zajmować się czymś
work under someone
start learning
pracować pod kimś
deal with someone
start learning
zajmować się czymś, radzić sobie z czymś
run the business
start learning
prowadzić działalność
be responsible for
start learning
być odpowiedzialny za
take care of
start learning
zajmować się czymś
be in charge of
start learning
być odpowiedzialnym za coś, zarządzać czymś, nadzorować coś
liaise with somebody
start learning
współpracować z kimś
promotion
start learning
awans
demotion / degradation
start learning
degradacja / degradacja
work at / with
przed nazwą własną firmy
I'm working at Microsoft.
start learning
pracować gdzieś / u kogoś / dla kogoś
przed nazwą własną firmy
Pracuje dla Microsoftu.
work in
przed ogólną nazwą
I'm working in internet café.
start learning
pracować gdzieś
Pracuje w kafejce internetowej.
headmaster, head teacher, principal / headmistress
start learning
dyrektor / dyrektorka szkoły
PR (public relations)
start learning
stosunki między przedsiębiorstwem a ogółem, kreowane przez rzecznika prasowego
Administration
start learning
Administracja
Technical Department
start learning
Dział techniczny
Finance Department
start learning
Dział Finansowy
accounts
start learning
dział księgowości
advertising
start learning
reklama (branża)
CD and music library
start learning
CD i biblioteka muzyczna
cleaning and maintenance
start learning
czyszczenie i konserwacja
discipline
start learning
dyscyplina
educational policy
start learning
polityka edukacyjna
instrument repairs
start learning
naprawa instrumentów
insurance
start learning
ubezpieczenie
legal questions
start learning
kwestie prawne
organizing concerts
start learning
organizowanie koncertów
planning timetables
start learning
planowanie rozkładu zajęć
purchasing
start learning
zakup
quality and complaints
start learning
jakość i reklamacje
reception and office
start learning
recepcja i biura
recruiting new staff
start learning
rekrutacji nowych pracowników
registrations
start learning
rejestracje
salaries
start learning
wynagrodzenia
sound system
start learning
nagłośnienie
transport and logistics
start learning
transport i logistyka
inefficency
start learning
nieefektywność, nieudolność, niekompetencje, niewydajność
advisable
start learning
wskazany, celowy, pożyteczny, stosowny
superior
start learning
przełożony
inferior
start learning
podwładny
flat hierarchy
start learning
płaska hierarchia
objective
start learning
obiektywny
firm
He's a firm man who never changes his mind.
start learning
solidny, pewny, stanowczy, mocny, silny
On jest stanowczym mężczyzną, który nigdy nie zmienia swojego zdania.
efficiency
start learning
skuteczność, wydajność
frank
start learning
szczery
weak
start learning
słaby
threatening
start learning
groźny
authoritarian
start learning
autorytarny, despotyczny, apodyktyczny / despota, autokrata
insincere
start learning
nieszczery
understanding
start learning
wyrozumiały
impatient
start learning
niecierpliwy
life-work balance
start learning
równowaga życia i pracy
insight
start learning
wnikliwość, przenikliwość (umiejętność dostrzeżenia i zrozumienia znaczenia ludzi oraz sytuacji)
appraisal
start learning
ocena / wycena
commitment
start learning
zobowiązanie / poświęcenie, oddanie
etiquette
start learning
etykieta
outcome
start learning
wynik, rezultat
overview
start learning
przegląd, ogólny zarys
predecessor
start learning
poprzednik
threaten
start learning
grozić, zagrażać
workload
start learning
obciążenie robocze (ilość pracy do wykonania), obciążenie pracą
be involved in
start learning
brać w czymś udział, być częścią czegoś, być zaangażowanym w coś
run the business on a day-to day basis
start learning
prowadzić biznes codziennie
It's unwise to
start learning
To nierozsądne
It's wise to make
start learning
Warto to zrobić
Ok, point taken
start learning
Ok, wszystko jasne
You've got a point there, but...
start learning
Masz rację, ale...
I see what you mean
start learning
Rozumiem, co masz na myśli
I don't think that will work
start learning
Nie sądzę, że to zadziała
appendix
start learning
aneks, dodatek, załącznik
introduction
start learning
wstęp, wprowadzenie
résumé
start learning
życiorys, CV
supervise
start learning
kontrolować, nadzorować
supervision
start learning
kontrola, nadzór
internship
start learning
praktyki, staż
gearbox
start learning
skrzynia biegów
mailshot
start learning
przesyłka reklamowa (rozsyłana masowo)
in particular
start learning
zwłaszcza, w szczególności
acquire
I have always acquired mathematical knowledge very quickly.
start learning
nabywać, zdobywać, przyswajać, osiągać
Zawsze przyswajałem matematyczną wiedzę bardzo szybko.
survey
start learning
badanie
shipping documents
start learning
dokumenty przewozowe
rapport
She had always good rapport with her boss.
start learning
bliski kontakt (z kimś); dobre stosunki, relacje
Ona zawsze miała dobry kontakt ze swoim szefem.
assemble
I'm assembling a new Ikea cupboard.
start learning
składać, montować
Składam nową szafę z Ikei.
warehouse
start learning
magazyn, skład

You must sign in to write a comment